Din güzel ahlaktan ibarettir 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Vamık Üye
  Vamık
  Üye

  Üye No: 3538
  Mesaj Sayısı: 140
  Tecrübe Puanı: 3

  Din güzel ahlaktan ibarettir


  DİN GÜZEL AHLAKTAN İBARETTİR
  Allah’u Teala, Nebisi Hz. Muhammed (s.a.v) için:
  “Resulüm! Şüphesiz sen, büyük (yüce) bir ahlak üzeresin.” [890] buyurmuştur.
  Mücahit(r.a): “Büyük bir ahlak üzeresin” demek; büyük bir din (ve yol) üzeresin.” mânasındadır, demiştir. Zâten din de; bütün sâlih ve güzel amellerin toplamıdır.
  Hz. Aişe(r.ah)’a, Resulullah(s.a.v)’in ahlâkı sorulunca:
  “O’nun ahlâkı, Kur’an’dı.” [891] demiştir.
  Katade(r.a): “Çünkü; Resulullah (s.a.v), Allah’u Teala’nın emrettiğini yapar, nehyettiğinden de çekinirdi.” demiştir.
  Hz. Aişe (r.ah) ’nin: “O’nun ahlâkı Kur’an’dı” sözünde, büyük bir sır ve derin bir ilim vardır. O bunu ancak, ilâhî vahyin bereketinden ve Resulullah (s.a.v)'in şerefli sohbetlerinde bulunması vesilesiyle Allah’u Teala’nın kendisine tahsis ettiği bir ilim ve anlayışla söylemiştir. .” [892]
  Resulullah Efendimiz(s.a.v) hadis-i şerifte:
  "Şüphesiz ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim!" [893] buyurmuştur.
  Adamın biri Resulullah (s.a.v)'in önünden geldi ve şöyle sordu:
  “Ey Allah'ın Resûlü! Din nedir?” Resulullah s.a.v. şöyle cevap verdi:
  “Güzel ahlak! “
  Sonra adam Resulullah (s.a.v)'in sağ tarafından geldi ve ‹‹Din nedir?›› diye sordu. Efendimiz yine ‹‹Güzel ahlak!›› buyurdular. Adam bu sefer Haz*ret-i Peygamber'in sol tarafından geldi ve yine ‹‹Din nedir?›› diye sordu. Hazret-i Peygamber yine ‹‹Güzel ahlak!›› diye cevap verdi. Adam tekrar do*landı arkadan geldi ve ‹‹Din nedir?›› diye sordu. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v) adama döndü ve buyurdu ki:
  “Anlamıyor musun? Din, öfkelenmemektir!" [894]
  Resulullah (s.a.v) şöyle buyurur:
  "Kıyamet günü mizana konulacaklar içinde en ağır basacak olan Al*lah'a karşı takva sahibi olmak ve güzel ahlaktır." [895]
  Sahabe-i kiramdan biri Resulullah (s.a.v)'e gelerek dedi ki:
  “Bana nasihat et! “ Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:
  “Nerede olursan ol Allah'tan kork! “ Sahabe yine dedi ki:
  “Bana daha çok nasihat et! “ Resul-i Ekrem (s.a.v) buyurdular ki:
  “Her kötülükten sonra bir iyilik yap ki kötülüğü silsin! “/355/ Sahabe tekrar dedi ki:
  “Bana yine nasihat et! “ Resul-i Ekrem (s.a.v) buyurdular ki:
  “İnsanlara karşı güzel ahlaklı ol!" [896]
  Resulullah (s.a.v)'e sordular:
  “Ey Allah'ın Resulü! İman bakımından hangi mümin daha faziletlidir?” Bu*yurdular ki:
  “Ahlakı en güzel olan!" [897]
  Resulullah (s.a.v)'e sordular:
  “Hangi amel daha faziletlidir?” Resul-i Ekrem s.a.v. buyurdular ki:
  “Güzel ahlak!" [898]
  Usâme b. Şüreyk (r.a) şöyle rivayet eder:
  "Resulullah (s.a.v)'in yanına bedevi Arapların geldiğini gördüm. Şunu so*ruyorlardı:
  “Bir kula verilmiş olanlar içinde en hayırlısı nedir?” Efendimiz buyurdu*lar ki:
  “Güzel ahlak!" [899]
  Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:
  "Güzel ahlak, Allah Teala'nın ahlakıdır!" [900]
  Ayet-i celile ve hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere Din, bütünüyle güzel ahlaktan ibarettir.
  Hal böyle iken güzel ahlakı elde etmek alelade bir iş değil gayet sistematik bir şekilde bir mürşid-i kamilin nezareti altında ,ancak nefsin tezkiyesinden sonra oluşur. Nefsin tezkiyesi de; dinin edeb ve ahkamına uymakla gerçekleşir.
  Denilmiştir ki: “Kime güzel ahlak verilmişse, ona makamların en büyüğü verilmiştir. Çünkü bütün makamların birbiriyle umûmî bir irtibatı vardır. Güzel ahlâk da, kâmil hâl ve sıfatların birbiriyle irtibatıyla meydana gelir.”
  İbnu Atâ: “Büyük ahlak; kulun herhangi bir ihtiyara sahip olmayıp, nefsin ve alışkanlıklarının yok olmasıyla, ilâhî hüküm altında itaat içinde olmasıdır.” demiştir. [901]
  Abdullah b. Mübârek, güzel ahlakı şöyle açıklamıştır:
  “Güzel ahlak; herkese güler yüzlü davranmak, bütün iyilikleri yaymak ve halka eziyeti ortadan kaldırmaktır.” [902]
  Güzel ahlak, Cenab-ı Hakk’ın ve halkın hukukunu güzel korumaktır.
  Kul bu ahlakı ile Allah’u Teala’nın emrettiklerini ihsan üzere yapar,kullarla olan ilişkilerinde de titizlikle davranır. Yani Efendimiz(s..v)’in davranış biçimini kendisine şiar edinir. İşte Allah’u Teala’nın da kullarından istediği böyle bir ahlaktır.
  Allah Resûlü (s.a.v), Muaz b. Cebel’e (r.a), güzel ahlakları içeren bir tavsiyesinde şöyle buyurmuştur:
  “Ya Muaz! Sana, Allah’tan korkmayı, takvâyı, doğru konuşmayı, ahdine vefâ göstermeni, emâneti yerine getirmeyi, hıyaneti terk etmeyi, âzalarını haramdan korumayı, yetime acımayı, yumuşak konuşmayı, selâmı yaymayı, güzel ameli, kısa emeli, imana sarılmayı, Kur’an’da derin anlayış sâhibi olmayı, âhireti sevmeyi, hesaptan korkmayı ve insanlara şefkat kanatlarını germeyi tavsiye ederim.
  Ya Muaz! Halîm bir kimseye kötü söz söylemekten, doğru bir kimseyi yalanlamaktan, günahkara itaat, âdil bir imama isyan etmekten, yeryüzünde fesat çıkarmaktan sakın!
  Her ağacın, taşın, tepenin yanında, nerede olursan ol, Allah’tan korkmayı, her türlü günahın için; gizlisine gizlice, açık olana açıkça tevbe etmeni tavsiye ederim.
  Allah’u Teala kulunu bu şekilde edeplendirmiş ve onları bu şerefli ahlâklarla güzel edeplere dâvet etmiştir.” [903]
  İşte Efendimiz(s.a.v)’in ahlakıyla ahlaklanmayı hedef kabul eden sofilik, hak dini bütün olarak bütün varlığı ile yaşamaktır.
  Bu hususu Büyük veli Şihabuddin Sühreverdi(k.s):
  “Sûfiler,Resulullah(s.a.v)’in sünnetini gereğince ihyâ etmişlerdir. Çünkü onlar, mânevî yola sulûklarının başında, önce sözlerini iyice araştırıp öğrenmişler; sonra işin içine girdiklerinde, O’nun amellerine güzelce uymuşlar ve böylece seyr u suluklarının sonuna geldiklerinde, bu güzel ittiba meyvesini vermiş ve Efendimiz(s.a.v)’in yüce ahlâkıyla ahlaklanmışlardır. [904]

  İlgili Yazılar

 2. 2
  GAZİBE Bayan Üye
  GAZİBE
  Bayan Üye

  Üye No: 105598
  Mesaj Sayısı: 47
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Din güzel ahlaktan ibarettir


  İnsanların huzur barış ve refah içinde yaşamak istemeleri bu dünyadaki en basit ve temel olaylardır.Bunların hepsi dinin yaşanması ile olması söz konusu olmaktadır.Yani dinin emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmak zaten bunların olması demektir.


+ Yorum Gönder