1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Amelleri boşa gidecek olanlar kimlerdir?


  Peygamberlerin getirdiklerini beğenmeyenlerin amelleri heba olacaktır.(İnkarcı, mürted, müşrik,münafık,peygambere karşı gelenler,Allah yolundan alı koyanlar)Kuran-ı kerim, peygamberin sünnetleri, sahih hadisler bunlar peygamberin getirdikleridir.İnsanlara emir edilen her ibadet yerine getirilmek istenmemesi,beğenilmemesi,küçümsenmesi, dalga geçilmesi, inkar edilmesi gibi durumlarda amellerinin boşa gitmesine sebep olur.Mükellef olduğu sürece Kur'an'ın emirlerini inkar etmek, sünnetleri beğenmemek, sahih hadisi inkar etmek imanı götürebilir.Çünkü Allah'ın ve peygamberlerin insanlardan istediği şeyleri yani emirlerini gerekli olmadığını düşünen insanın imanı gider.Kuran'ın emrettiği ibadetler, sünnet ve hadisler gerekli bir ibadet olduğuna inanılmalı ve inkar edilmemelidir.Alimlerin kitapları okunmalıdır.

  Konu ile ilgili Kuran ayetleri amelleri boşa gidecek insanlar:
  Alıntı
  "‘Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider.Ahirette de o ziyana uğrayanlardan olur (Maide’5)’

  ‘Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse böylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir.Bunlar cehennemliklerdir,orada sürekli kalacaklardır (Bakara’217)’ İnkar edenler ve (insanları) Allah yolundan alıkoyanlar var ya;işte Allah onların bütün amellerini boşa çıkarır "(Muhammed’1)’

  ‘Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler (yok mu), onlara acı bir azabı müjdele!.İşte bunlar dünyada da ahirette de çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur (Al’i İmran’21-22)’ Kuran ayeti:"Onların içyüzlerini ancak o zaman keşfeden müminler de birbirlerine: “Hayret doğrusu! Onlar değil miydi, siz müminlerle beraber olduklarına dair vargüçleriyle yemin edip duranlar?” Ama sonunda ne oldu? Gösteriş için yaptıkları bütün işleri boşa gitti, dünyada da, âhirette de ziyan edenlerden oldular "(Maide’53)’Kuran ayeti:"‘Kim, (yalnız) dünya hayatını ve zinetini istemekte ise, işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar.İşte onlar, ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir; (dünyada) yaptıkları da boşa gitmiştir; yapmakta oldukları şeyler (zaten) bâtıldır (Hud Süresi’15-16)’

  ‘Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz;kim de ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz (Al’i İmran’145)’

  ‘Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız.Kim de dünya kazancını isterse ona da ondan veririz,fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur (Şura’20)’

  ‘Her kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse ona, yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir, sonra da onu, kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız.Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çaba ile çalışırsa, işte bunların çalışmaları makbuldür.Hepsine, onlara da bunlara da (dünyayı isteyenlere de ahireti isteyenlere de) Rabbinin ihsanından (istediklerini) veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir (İsra’18…20)"


  İlgili Yazılar

+ Yorum Gönder