1. 1
  SİYAH SANCAK Üye
  SİYAH SANCAK
  Üye

  Üye No: 73478
  Mesaj Sayısı: 78
  Tecrübe Puanı: 3
  Yer: kocaeli

  Cihadın önemi


  Öyleyse, dünya hayatına karşılık ahireti satın alanlar, Allah yolunda savaşsınlar; kim Allah yolunda savaşırken, öldürülür ya da galip gelirse ona büyük bir ecir vereceğiz. (NİSA SURESİ / 74)


  İlgili Yazılar

 2. 2
  Abdullatif seyyah
  Abdullatif
  seyyah

  Üye No: 56182
  Mesaj Sayısı: 450
  Tecrübe Puanı: 23
  Yer: sınırdan..

  --->: cihadın önemi


  Amenna ve saddakna..Acaba cihad 'tan anlamamız gereken sadece elde kılıçla, topla, tüfekle küffara karşı savaşmak mı? Öyle zannediyorum ki, cihad için Filistinde veya Çeçenyada olmaya gerek yok, her müslüman hayatını bulunduğu şartlar altında cihada adamalı. Kimi zaman birine verilen kitap ile yapmalı bunu, kimi zaman aşağılanıp hornalacağını bile bile anlatmakla yılmadan, kimi zaman cebinde ki son kuruşunu infak etmekle, kimi zaman da hal hareket ve davranışlarıyla bağlı bulunduğu zümreye ihanet etmemekle vesselam..


 3. 3
  SİYAH SANCAK Üye
  SİYAH SANCAK
  Üye

  Üye No: 73478
  Mesaj Sayısı: 78
  Tecrübe Puanı: 3
  Yer: kocaeli

  --->: cihadın önemi


  Cihadla ilgili hadislerden...
  Fadale İbnu Ubeyd RA anlatıyor: “Her ölenin ameline son verilir, ancak Allah yolunda ölen murabıt müstesna. Çünkü onun ameli kıyamet gününe kadar artırılır. Ayrıca o, kabir azabına da uğratılmaz.”

  Tirmizi’nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: “Gerçek mücahid, nefsiyle cihad edendir.”

  Hz. Enes RA anlatıyor: “Resülullah AS buyurdular ki: “Öğleden evvel veya öğleden sonra bir kere­cik Allah yolunda yola çıkış, dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır.”

  Ebu Hüreyre RA anlatıyor: “Resülullah AS buyurdular ki:
  “(Müslüman erkeklerden) kim, Allah yolunda, ila-yı kelimetullah için, devenin iki sağımı arasında geçen müddet kadar savaşacak olsa cennet kendisine vacib olur.”

  Muaz İbnu Cebel RA anlatıyor: “İçinden samimi şekilde Allah yolunda cihad yapmayı temenni eden bir kimse, bilahare ölse de, öldürülse de şehid sevabı kazanır. Kim de Allah yolunda yara alsa veya Allah yolunda -düşmanın sebep olmadığı- bir musibetle bile yaralansa bu yara, Kıyamet günü, en büyük hali içinde rengi zaferan renginde, kokusu da misk kokusunda olarak gelir. Kimin vücudunda, Allah yolunda iken çıkan, iltihab gibi bir yara açılacak olsa bu da onun için Şehidlik mührü olur.”

  Ebu Hüreyre RA anlatıyor: “Resülullah AS buyurdular ki:
  “Allah yolunda yaralanan hiçbir yaralı yoktur ki, kıyamet günü, yarası kanıyor olarak gelmiş olmasın, bu kanın rengi kan renginde, kokusu da misk kokusundadır.”

  Ebu Saidi’l-Hudri RA anlatıyor: “Resülullah AS buyurdular ki:
  “Size, insanların en hayırlısı ve en şerlisini haber vereyim mi! İnsanların en hayırlısı o kimsedir ki, kendi veya başkasının atı sırtında ya da yaya olarak, ölünceye kadar Allah yolunda çalışır. İnsanların en şerlisine gelince o da, Allah ‘ın Kitab ‘ını okuyup (emir ve yasaklarına) riayet etmeyen kimsedir.”

  Ebu Ümame RA anlatıyor: “Resülullah AS şöyle buyurdular:
  “Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihaddır.”

  Ebu Mes’ud el-Bedri RA anlatıyor: “Bir adam, Resülullah AS’a, yularlanmış bir deve getirerek: “Bu Allah yoluna bağışımdır” dedi. Resülullah AS adama:
  “ Buna karşılık sana, Kıyamet günü, her biri yularlanmış yedi yüz deve vardır!” dedi.

  Zeyd İbnu Halid RA anlatıyor: “Resülullah AS şöyle buyurdular:
  “Kim Allah yolunda bir askerin teçhizatını temin ederse bizzat gaza yapmış olur. Kim, gazaya çıkan bir aske­rin geride kalan ailesine hayırlı himayede bulunursa gaza yapmış olur.”

  Ebu Said RA anlatıyor: “Resülullah AS bir gün şöyle dedi:
  “Kim Rabb olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan, peygamber olarak Muhammed’den razı ise ona cennet vacib olmuştur.” Bu söz hayretime gitti ve:
  “- Ey Allah’ın Resülü, bir kere daha tekrar eder misiniz?” dedim. Aynen tekrar etti ve arkadan da şunu söy­ledi.
  “ Bir başka şey daha var ki, Allah, onun sebebiyle, kulun cennetteki makamını yüz derece yüceltir. Bu dere­celerden ikisi arasındaki uzaklık sema ile arz arasındaki mesafe gibidir. “ Ben:
  “- Öyleyse bu nedir`?” dedim. Şu cevabı verdi:
  “ Allah yolunda cihad, Allah yolunda cihad, Allah yolunda cihad!”

  Hz. Ebü Hüreyre RA anlatıyor: “Resülullah AS buyurdular ki:

  “Allah korkusuyla göz yaşı döken kimse, süt memeye geri dönmedikçe ateşe girmez. Bir kul üzerinde, Allah yolunda yapışan tozla, cehennemin dumanı biraraya gelmez


 4. Reklam

 5. 4
  menzil_guller Ya Hayy
  menzil_guller
  Ya Hayy

  Üye No: 63308
  Mesaj Sayısı: 461
  Tecrübe Puanı: 34

  --->: cihadın önemi


  Semi'na ve eta'na(işittik ve itaat ettik.)kardeşim
  Yalnız Cihad geniş kapsamlı aynı zamandada İslama karşı çıkanların ve mü'minlerin büyük bir kısmınında "Yakma,yıkma,öldürme" gibi eksik bir kavrayışla,yanlız silahlı savaş eylemi olarak anladıkları Cihad,gerçekten çok iyi bilinmesi gereken bir konu..tamam Mü'minleri sömüren,islam yurduna saldıran düşmanla savaşmak cihaddır.Ama bu zahiri cihaddır..birde manevi cihad olan nefisle cihad var , şeytanla cihad var
  Çünkü mü'min için hayat,iman ve cihaddır.
  Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek ve tüm yasaklarından sakınmak bir Cihaddır.
  Nefislerimizin dinimize ters düşen bütün istek ve eylemlerine karşı mücale vermemiz bir cihaddır.
  helal rızık için çalışmak cihaddır.
  Yüce peygamberimiz :
  "Namaza sarıl.Zira namaz Cihad'ın en faziletlisidir.
  Yaşlının,çocuğun,acizin ve kadının cihadı hac ve umredir"..
  Münahabu Kenzül-Ümmal Kitabüs-salati c.Sağir 1:144
  Mesela tesettür;içinde bulunduğumuz ve din düşmanlığı yapanlara karşı kadınların örtünmesi bir cihaddır ve hürriyet bayrağıdır..
  say sayabildiğin kadar kardeşim çünkü o kadar geniş bir konu.
  Rabbim Cihad'ı hakkıyla anlayan ve yaşayan kullarından eylesin..
  Selam ve Dua ile..


 6. 5
  SİYAH SANCAK Üye
  SİYAH SANCAK
  Üye

  Üye No: 73478
  Mesaj Sayısı: 78
  Tecrübe Puanı: 3
  Yer: kocaeli

  tabiki cihad sadece silahla olmaz,nefisle cihat,psikolojik cihad benzeri cok cihad şekli vardır


 7. 6
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  CİHADIN ÖNEMİ


  1— Cihada İzin Verilmesi:  ALLAH Rasûlü (s.a.) Medine'ye yerleşti; ALLAH onu, yardımıyla ve inanan Ensâr kullarıyla destekledi. Ensâr arasındaki kin ve düşmanlığı kaldırıp kalp-lerini birbirine ısındırdı; ALLAH'ın yardımcıları ve İslâm'ın askerleri Hz. Pey-gamber'i (s.a.) düşmanlardan ve suikasttan korudular, uğruna canlarını koydular, O'nun sevgisini babaların, oğulların, eşlerin sevgisine tercih ettiler ve Hz. Peygamber (s.a.) onlar için canlarından daha değerli oldu. İşte bu du-rumu gören (müşrik) Araplar ve yahudiler bir yaydan boşanırcasma onlara karşı birlik olup cephe aldılar, düşmanlık gösterme ve muharebe için paçayı sıvadılar, her taraftan seslerini yükseltmeye başladılar. ALLAH Teâlâ ise müs-lümanlara sabrı, affı ve bağışlamayı emrediyordu. Nihayet müslümanlar kuv-vetlenip güçlerine güç katılınca, ALLAH o zaman onlar için savaşa izin verdi, ama onlara savaşı farz kılmadı. Buyurdu ki: "Zulme uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koyup savaşmalarına izin verildi. Doğrusu Al-lah, onlara yardım etmeye elbette muktedirdir."[158]

  Bir grup "Bu izin Mekke'de idi; sûre Mekke'de inen sûrelerdendir" de-mişse de şu sebeplerden ötürü bu söz yanlıştır:

  1- ALLAH, Mekke'de müslümanlara savaşmaları için izin vermemiştir. Hem Mekke'de onların, savaşabilmeleri için gerekli güçleri de yoktu.

  2- Âyetin gelişi de iznin hicretten ve müslümanlann yurtlarından çıkarıl-malarından sonra gerçekleştiğini göstermektedir. Zira ALLAH: "Onlar ancak Rabbimiz ALLAH dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardır."[159] buyuruyor ki, bunlar muhacirlerdir.

  3- "İşte Rableri hakkında birbirleriyle mücadeleye giren iki taraf..." âye-ti[160] Bedir savaşında her iki taraftan harp öncesi düelloya çıkanlar hakkında inmiştir.[161]

  4- ALLAH, bu sûrenin son taraflarında, müslümanîara "Ey iman edenler!" diye hitap etmektedir. Bu şekildeki hitabın hepsi Medine'de inmiştir. "Ey insanlar'* şeklindeki hitap ise müşterektir (yani hem Mekke'de, hem de Me-dine'de inenlerde yer almaktadır).

  5- ALLAH, bu sûrede elle ve başka şeylerle cihad etmeyi kapsayan cihadı emretmiştir. Kuşkusuz herhangi bir şeyle kayıtlı olmayan cihad emri, hicret-ten sonra gelmiştir. Delillerle cihad etme ise Mekke'de iken: "Kâfirlere uy-ma ve onlara Kur'anla büyük bir cihad aç" âyetiyle[162] emredilmiştir. Bu âyetin geçtiği sûre Mekke'de inmiştir. Mekke'deki cihad ise tebliğ yapma ve delille karşı koymadır. Hac sûresinde emredilen cihada ise kılıçla cihad etme de girer.

  6- Hâkim, Müstedrekinde, A'meş -Müslim el-Batîn-Saîd b. Cübeyr se-nediyle İbn Abbas'ın şöyle dediğini rivayet eder: ALLAH Rasûlü (s.a.) Mekke'-den çıkınca Ebu Bekir: "Peygamberinizi çıkarın- Biz ALLAH'tan geldik ve yine O'na döneceğiz- elbette helak olacaksınız." dedi. Bunun üzerine ALLAH Teâ-lâ: "Zulme uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koyup sa-vaşmalarına izin verildi" âyetini'[163] indirdi. Savaş hakkında İnen ilk âyet budur.[164] Bu rivayetin senedi, Buharî ve Müslim'in Sahih lerinin şartlarım ta-şımaktadır. Sûrenin akışı, sûre içerisinde Mekke'de ve Medine'de inen âyet-ler bulunduğunu göstermektedir. Çünkü Peygamber'in arzusuna şeytanın vesvese karıştırması olayı Mekke'de vuku bulmuştur. En iyi ALLAH bilir. [165]
  _______________________-
  [158] Hac, 22/39.
  [159] Hac, 22/40.
  [160] Hac, 22/19.
  [161] Buharî, 64/8, 65/22/3. Ebu Zer, "İşte Rableri hakkında birbirleriyle mücadeleye giren iki taraf âyetinin Bedir savaşında, savaş başlamadan önce düelloya çıkan Hz. Hamza ve iki arkadaşı ile Utbe ve iki arkadaşı hakkında indiğine yemin ederdi.
  [162] Furkân, 25/52.
  [163] Hac, 22/39.
  [164] Hâkim, Müstedrek, 2/66; Tirmizî, 3170; Ahmed, 1/216. İbn Cerîr et-Taberî. Hâkim, hadisin Buharî ve Müslim'in şartlarını taşıdığını belirterek sahih olduğunu söylemiş, Ze-hebî de ona katılmıştır.
  [165] İbn Kayyim el-Cevziyye, Za’du’l-Mead, İklim Yayınları: 3/105-106.
  ZADÜLMEAD


+ Yorum Gönder