1. 1
  muamma Üye
  muamma
  Üye

  Üye No: 2104
  Mesaj Sayısı: 93
  Tecrübe Puanı: 2
  Yer: Çankırı

  İslami hareket metodu nasıl olmalıdır?


  İSLAM'I HAKİM KILMAK İÇİN ALLAH-U TEÂLÂ'NIN BİLDİRDİĞİ METODLA HAREKET ETMEK MUTLAKA GEREKLİDİR


  İslami hareket metodundun maksat; İslam davetçisinin İslam'ın karşısına dikilen kuvvetleri yenmesi, İslam'ın fert ve toplum hayatının her yönüne hakim olması için takip edeceği yoldur.

  İslam davetçisinin hedefe varmak için takip edeceği yol hangisidir?

  Allah, İslami harekette İslam davetçileri için belli bir metoda uyulmasını gerekli kıldı mı?

  Eğer belli bir metoda uyulmasını gerekli kıldıysa nedir bu metod?

  Bu metodu davetçiler kendi istek ve arzularına göre mi tayin edecekler?

  Eğer bu onların kendi istek ve içtihadlarına bırakılmışsa İslami olmayan hareket metodlarından örnek alabilirler mi?

  Ve hangi noktaya kadar İslam buna izin veriyor?

  Bu sorulara Seyyid Kutub:

  Teoride; "Yoldaki İşaretler" ve "Fizilal-il Kur'an" ile bu meselenin üzerinde defalarca durarak,

  Pratikte ise; bir teşkilat meydana getirerek ve bu yolda kendi hayatını seve seve feda ederek cevap vermiştir.

  Biz burada teorik cevabın üzerinde duracağız.


  Seyid Kutub Allah'ın İslami hareket metodunu İslam davetçilerinin içtihadına ve isteğine bırakmadığını ilan ediyor. Bilakis, diğer İslami gerçekleri nasıl bildirdiyse İslami harekette takip edilmesi gerekli metodu da aynen bildirdiğini ifade ediyor.


  "Bu dine sahip çıkanların şu gerçeği iyi bilmeleri gerekir:

  Bu din nasıl Allah'tan bir din ise onun hareket metodu da tamamen Allah'tandır. Ve bu metod, bu dinin özelliklerine uygundur. Şu da bir gerçektir ki bu dinin getirdiği gerçeklerin ameli metodundan ayrılması mümkün değildir."  Hiç şüphesiz bu din nasıl itikadi düşünceleri, dolayısıyla "canlı ve pratik hayatı" değiştirmek için gelmişse aynı zamanda itikadi düşüncenin bina edildiği fikri ve hareket metodunu da değiştirmek için gelmiştir.

  Gerçekten İslam'ın vazifesi sadece insanların inancını ve pratik hayatını değiştirmekten ibaret değildir. Bununla birlikte İslam'ın vazifesi; insanların düşünce metodunu zihinlerine ve pratik hayatlarına el atma tarzlarını da değiştirmektir.  "İslam'da hareket metodu akidenin bir parçasıdır. Ve aralarında hiçbir ayrılık yoktur.

  İslam düzeninin hayata hakim olması için Allah'tan gelen hareket metodunun uygulanması kesinlikle zorunludur. Yabancı hareket metodlarının İslamı hakim kılmaları imkansızdır. Batının bize yabancı olan hareket metodları ancak bir takım insanların kendi nefsi hedeflerine ulaşmalarını sağlayabilir. Fakat bizim Allah'tan gelen nizamımızı gerçekleştirmesi imkansızdır. İslami harekette nizam zaruri, akide şart olduğu gibi metod da hem zaruri hem de şarttır. Bu, bazı kimselerin zannettiği gibi sadece ilk İslami hareket için değil her zaman ortaya çıkacak İslam hareketleri için de böyledir." (Yoldaki İşaretler; Seyyid Kutub)


  İlgili Yazılar

 2. 2
  ASUDE Bayan Üye
  ASUDE
  Bayan Üye

  Üye No: 108924
  Mesaj Sayısı: 368
  Tecrübe Puanı: 4

  Cevap: İslami hareket metodu nasıl olmalıdır?


  İslami hareket metodu nasıl olmalıdır?; peygamberimiz nasıl davranmış ise öyle olmalıdır allah nasıl emretmiş ise öyle olmalıdır birilerinin kellesişni almak ile cihat yapılmamalıdır sevgi saygı ve hoşgörü dinine sahip olduğumuz unutulummalıdır


+ Yorum Gönder