1. 1
  ezdli cündep Üye
  ezdli cündep
  Üye

  Üye No: 36789
  Mesaj Sayısı: 218
  Tecrübe Puanı: 4

  Bazı tağut çeşitleri


  Meseleye, tagutların başı ve lideri ile başlıyorum.


  1 - Şeytan -İblis Aleyhil Lane-

  2 - Heva ve Heves

  3 - Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler
  Maide 44, 45 ve 47 Ayetleriyle İlgili Açıklama

  Allah-u Teâlâ’nın İndirdiğiyle Hükmetmeyen Hakim Ne Zaman Büyük Küfür İşler

  Allah-u Teâlâ’nın İndirdiğiyle Hükmetmeyen Hakim Ne Zaman Küçük Küfür İşlemiş Olur

  İbni Abbas Radiyallahu Anh’ın Sözünün Açıklaması

  Beşeri Kanunlarla Hükmedenleri Tekfir Etmemek İçin Ortaya Atılan Şüpheler Ve Cevapları

  Birinci Şüphe ve Cevabı

  İkinci Şüphe ve Cevabı

  Üçüncü Şüphe ve Cevabı

  Dördüncü Şüphe ve Cevabı

  Beşinci Şüphe ve Cevabı

  4 - Allah-u Teâlâ Dışında Şeriat -Kanun- Koyan

  5 - Allah’ın Kanunları Dışındaki Her Kanun

  6 - Allah-u Teâlâ İçin Sevilmeyip Zatı İçin Sevilen

  7 - Allah-u Teâlâ İçin Değil Zatı İçin İtaat Edilen

  8 - Vatan ve Milliyetçilik

  Önemli Bir Uyarı

  9 - Kavim ve Kavmiyetçilik -Ülkücülük-

  10 - İnsanlık -Hümanizm- Fikri

  11 - Halk

  12 - Bazı Yönleriyle Çoğunluk

  13 - Millet Meclisi

  14 - Birleşmiş Milletler Teşkilatı

  Birleşmiş Milletler Teşkilatının Kanunları

  Birleşmiş Milletlerin Sözleşmesi

  15 - Lahey Adalet Divanı

  16 - İbadet Edilen Put, Haç, Taş, İnek, Mezar, Resim, Hayvan vb. Şeyler

  17 - Demokrasi

  18 - Sihirbaz

  19 - Gaybi Bildiğini İddia Eden Kimseler

  20 - Allah-u Teâlâ’dan Başka İbadet Edilen Her Şey

  İlgili Yazılar

 2. 2
  ezdli cündep Üye
  ezdli cündep
  Üye

  Üye No: 36789
  Mesaj Sayısı: 218
  Tecrübe Puanı: 4

  --->: bazı tağut çeşitleri


  Devam edelim inş.

  Tağuta Örnekler  Tağutu daha iyi anlayabilmek için şöyle örnekler verebiliriz:


  1 - Allah-u Teâlâ hırsızlık hakkında şöyle buyuruyor:

  "Hırsızlık yapan erkek ve kadının Allah’ tan bir ceza olmak üzere yaptıklarına karşılık olarak ellerini kesin." (Maide: 38)

  Allah-u Teâlâ bu ayette hırsızlık yapanın elinin kesilmesi için emir veriyor. Bir kişi çıkar da:

  "Hırsızlık yapan kişinin elinin kesilmesi doğru değildir. Hapse atılması gerekir." Veya

  "boynunun kesilmesi lazım." derse bu kişi açık bir şekilde:

  "Ben Allah’ın koyduğu kanunları kabul etmiyorum, beğenmiyorum" demese bile Allah’ın kanunlarından başka kanunlar çıkardığı için sadece ve sadece Allah-u Teâlâ'ya ait olan hüküm koyma yetkisini kendisine vermiş, ilahlık taslamış ve böylece tağut olmuş olur.

  Her kim buna itaat ederse, desteklerse veya tekfir etmezse veya buna itaat edip destekleyenleri tekfir etmezse kafir olur.

  Bu kişi müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa, oruç tutsa, hacca gitse yine de kafirdir. Çünkü bu kişi Allah katında imanın geçerli olması için gerekli olan tağutu inkar şartını yerine getirmemiştir.


  2 - Allah-u Teâlâ faiz hakkında:

  "Allah alış-verişi helal faizi haram kıldı." (Bakara: 275) buyurarak faizi kesin olarak haram (yasak) kıldığını bildiriyor.

  Bir kişi çıkar da Allah’ın yasakladığı faizi serbest bırakırsa, faizle çalışan bankaların açılması için kanun koyarsa bu kişi açık bir şekilde:

  "faiz helal" demese bile Allah’ın haram kıldığı faizi helalleştirmiş olur. Bu kişi kendisinde bu yetkiyi gördüğü için:

  "Ben ilahım" demese bile ilahlık taslamış ve tağut olmuş olur.

  Kim buna itaat ederse, desteklerse veya tekfir etmezse veya buna itaat edip destekleyenleri reddetmeyip tekfir etmezse veya onları tekfir etmeyenleri tekfir etmezse kafir olur.

  Bu kişinin kafir oluşunun nedeni tağutu inkar etmemesinden dolayıdır.


  3 - Allah-u Teâlâ başörtüsü hakkında:

  "(Ey Muhammed!) Mü’min kadınlara söyle! Başörtülerini omuzlarına ve göğüslerinin üzerine indirsinler." (Nur: 31) buyurarak mü’min kadınların örtünmeleri için emir veriyor.

  Bir kişi çıkar da:

  "Bu şekilde giyinmek şart değildir, isteyen istediği gibi giyinebilir" diye bir kanun koyarsa bu kişi Allah’ın koyduğu ölçüler dışında bir ölçü koyduğu ve yalnızca Allah-u Teâlâ'ya aid olan bir sıfatı, yetkiyi kendisine verdiği için ilahlık taslamıştır. Bu kişi açık bir şekilde "ben ilahım" demese bile, namaz kılsa, oruç tutsa, hacca gitse yine de tağut olmuş olur.

  Kim buna itaat ederse, desteklerse veya tekfir etmezse veya buna itaat edip destekleyenleri reddetmeyip tekfir etmezse veya onları tekfir etmeyenleri tekfir etmezse kafir olur.

  Bu gibi kişiler müslüman olduğunu söyleseler, namaz kılsalar, oruç tutsalar, hacca gitseler bile yine de kafirdirler. Çünkü bunlar; Allah katında imanın geçerli olması için gerekli olan tağutu inkar şartını yerine getirmemişlerdir.


  4 - Allah-u Teâlâ gayb hakkında şöyle buyuruyor:

  "Gaybın anahtarları O’nun katındadır. O’ndan başkası onu bilemez. Karada ve denizde olanı yalnız O bilir." (En'am: 59)

  Yine bu konuyla ilgili bir başka ayette Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  "Görülmeyeni bilen Allah görülmeyeni kimseye muttali kılmaz (göstermez). Ancak elçileri (nebi ve rasulleri) içinde razı olduğu, seçtiği kimseler müstesna. Çünkü O, bunların önüne ve arkasına izleyiciler (gözetleyiciler) dizer." (Cin: 26-27)

  Allah-u Teâlâ bu ayetlerde gaybı ve gayb ile ilgili tüm gerçekleri sadece kendisinin bildiğine ve bu konuda hiç kimsenin söz sahibi olamayacağına işaret ediyor. Ancak bazı gaybi bilgileri de seçmiş olduğu rasullerine sürekli olmamak suretiyle vahiyle bildirmiştir. Ve onlara inen vahyi de şeytanın etkisinden korumuştur. Yani rasullere gelen vahiy ve onlara bildirilen birtakım gaybi olayların gerçekliği muhakkaktır. Çünkü o, bizzat Allah tarafından bildirilmedir.

  Öyleyse günümüzde her kim kalkıp da gaybi bir takım gerçekleri örneğin; kalplerden geçeni bilebildiğini veyahut ileride olacak birtakım olayları bilebileceğini öne sürerse işte bu kimse (kendisine vahiy geldiğini iddia etmiş olacağından) her ne kadar:

  "Ben ilahım" demese de Allah-u Teâlâ'ya ait olan bir sıfatı kendisinde gördüğü için ilahlık taslamış ve dolayısıyla tağut olmuş olur. Çünkü bu kişi Kur’an`ın vahyin kesildiğine dair haberini yalanlamakla kalmamış, aynı zamanda da Allah-u Teâlâ'ya ait olan gaybı bilme yetkisini kendisinde görmekle Allah-u Teâlâ'ya asi olmuş ve böylece kendisini ilah konumuna getirmek suretiyle tağutlaşmıştır. İşte bu kişiler her ne kadar müslüman olduklarını söyleseler, namaz kılsalar, oruç tutsalar, hacca gitseler, zekat verseler de Allah-u Teâlâ'ya karşı iftira atmak suretiyle tağutlaşmış ve dolayısıyla kafir olmuşlardır.

  Kim bunlara itaat ederse, desteklerse veya tekfir etmezse veya bunlara itaat edip destekleyenleri reddetmeyip tekfir etmezse veya onları tekfir etmeyenleri tekfir etmezse o da kafir olmuş olur.

  Bu şekilde inanmayıp amel etmeyen kişi de müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa, oruç tutsa, hacca gitse yine de kafirdir. Çünkü bu kişi Allah katında imanın geçerli olması için gerekli olan tağutu inkar şartını yerine getirmemiştir.


  Yukarıdaki örneklerde bir mü’minin Allah’ın koyduğu ölçüleri değiştiremeyeceğini ve bu ölçüleri değiştirenlere de mü’min diyemeyeceğini net bir şekilde gördük.

  Allah-u Teâlâ mü’mini bir başka ayette şöyle tarif ediyor:

  "Hayır! Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin etmedikçe ve sonra haklarında verdiğin hükümden dolayı kalplerinde hiçbir sıkıntı bulunmadan teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar." (Nisa: 65)

  Allah-u Teâlâ kendi nefsine yemin ederek diyor ki:

  "Bir kişi herhangi bir konuda Rasulullah’ın getirdiği hükümlere başvurmazsa hatta başvurduğu halde verilen hükümden dolayı kalbinde bir sıkıntı duyarsa bu kişi mü’min değildir. İnsanın mü’min ve müslüman olabilmesi için insanlar arasında vuku bulan ihtilaflarda Kur’an ve sünnetin hükmüne başvurması ve o hükümlere zahiren ve batınen tam bir teslimiyet göstermesi gerekir."


 3. 3
  ezdli cündep Üye
  ezdli cündep
  Üye

  Üye No: 36789
  Mesaj Sayısı: 218
  Tecrübe Puanı: 4

  --->: bazı tağut çeşitleri


  İbni Cerir Taberi şöyle dedi:

  "Bana göre taguta verilecek en doğru mana; Allah-u Teâlâ'ya karşı haddini aşan ve Allah-u Teâlâ'dan başka kendisine zorla veya gönüllü itaat edip bağlanılarak ibadet edilendir. Kendisine ibadet edilen bu varlık bir insan olabileceği gibi şeytan, put veya herhangi bir şey de olabilir." (Taberi Tefsiri)

  --------------------------------------------

  İmam Kurtubi şöyle dedi:

  "Tagut; kahin, şeytan ve sapıklıkta öncü olan kimselerdir." (Kurtubi Tefsiri c: 3 s: 282)

  Kurtubi bir başka yerde şöyle dedi:

  "Tagutu reddedin", demek; "şeytan, kahin, put ve bunlar gibi Allah-u Teâlâ'dan başka ibadet edilen ve sapıklığa çağıran her şeyi terkedin" demektir." (Kurtubi tefsiri c: 9 s: 10)

  --------------------------------------------

  İbni Teymiye şöyle dedi:

  "Tagut Fa’lut kalıbında olup tugyandan türemiştir. Tugyan ise haddi aşmaktır. Bu ise zulüm ve haksızlıktır. Allah-u Teâlâ'dan başka kendisine ibadet edilen kişi, eğer buna razıysa tagut olmuştur.

  Bu sebeble Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, putları tagutlar olarak isimlendirmiştir. Sahih bir hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi:

  "Tagutlara ibadet edenler (ahiret gününde) tagutların peşine düşerler."

  - Allah-u Teâlâ'ya isyan konusunda,

  - Hidayet ve hak dinin dışında,

  - Kitab ve sünnete muhalif olarak; kendisine itaat edilip, bağlanılan her yol taguttur.

  Bu sebeble Allah-u Teâlâ'nın kitabı dışında hüküm veren ve kendisine muhakeme olunan kişiye tagut ismi verilmiştir. Firavun’a da işte bu sebeble tagut denilmiştir." (Fetvalar c: 28 s: 200)

  --------------------------------------------

  İbni Kayyım şöyle dedi:

  "Tagut; kendisine ibadet edilme, bağlanılma ve itaat edilme konusunda haddini aşan kul demektir.

  İnsanların tagutu; Allah-u Teâlâ ve rasulünün kanunlarıyla hükmetmeyen, Allah-u Teâlâ'dan başka kendisine muhakeme olunan, ibadet edilen ve Allah-u Teâlâ'nın emrine dayanmaksızın ve Allah-u Teâlâ'ya itaat etmeksizin zatı için tabi olunanlardır. İşte alemlerin tagutu bunlardır.

  Bunları düşünür ve insanların durumuna bakarsan, insanların çoğunun Allah-u Teâlâ'ya değil, tagutlara ibadet ettiğini, Allah-u Teâlâ ve rasulünün hükümlerine değil tagutların hükümlerine muhakeme olduğunu, Allah-u Teâlâ ve rasulüne değil, taguta itaat edip tabi olduklarını görürsün." (A’lamu’l Muvakkiin c: 1 s: 50)

  --------------------------------------------

  İmam Şankıtiy şöyle dedi:

  "Özet olarak; Allah-u Teâlâ'dan başka ibadet edilen her şey taguttur ve bu konuda en büyük payı şeytan alır. Allah-u Teâlâ'nın şu ayette buyurduğu gibi:

  "Ey Adem oğlu! Ben size, şeytana ibadet etmeyin diye bildirmedim mi?" (Yasin: 60) (Edva’ul Beyan c:1 s: 228)

  --------------------------------------------

  İmam Abdurrahman el Batin şöyle dedi:

  "Tagut; Allah-u Teâlâ'dan başka ibadet edilenlerin, sapıklıkta öncü olanların, batıla çağıran ve onu iyi gösterenlerin hepsidir.

  Allah-u Teâlâ ve rasulüne zıd olan hükümlerle insanlar arasında hüküm verenler, kahin ve sihirbazlar, sapık ve yalan hikayeler uydurarak insanları mezarlara ibadet etmeye çağıran mezar bekçileri, hizmetçileri ve koruyucuları aynı şekilde birer taguttur.

  Bu tagutların aslı ve en büyüğü ise şeytandır. Şeytan en büyük taguttur. Allah-u Teâlâ daha iyi bilir." (Ed-Durerus Seniye c: 2 s: 103)

  --------------------------------------------

  Şeyh Muhammed Hamid el Fıkhi şöyle dedi:

  "Selef alimlerinin tagut hakkındaki sözlerinden şu anlaşılır:

  Tagut; Allah-u Teâlâ'ya ibadet etmeyi, dinde ihlaslı olmayı, Allah-u Teâlâ ve rasulüne itaat etmeyi engelleyerek başka yönlere sevk edendir. Bu, cin ve insanlardan şeytanlar olabileceği gibi, ağaç, taş ve başka şeyler de olabilir.

  İslam şeriatine muhalif kanunlarla hükmetmek, insanın kan, mal ve ırzları konusunda hüküm vermek için konulan bütün kanunlar, Allah-u Teâlâ'nın şeriati olan hadleri kaldıran, faizin, zinanın ve içkinin haramlığını iptal eden bütün beşeri kanunlar tagut kavramına girerler. Zaten böyle kanunların her biri başlı başına birer taguttur.

  Aynı şekilde yazan kişinin niyeti ne olursa olsun, ister bilerek yazsın isterse bilmeden yazsın, haktan ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’İn getirdiği şeriatten yüz çevirmek için yazılan her kitap da birer taguttur." (Fethül Mecid kitabında dipnot s: 282, Dar’el Kutubil İlmiyye)

  --------------------------------------------

  Süleyman b. Sehman tagut hakkında şöyle dedi:

  "Tagut;

  - hüküm tagutu,

  - ibadet tagutu ve

  - itaat ve tabi olma tagutu olmak üzere üç türlüdür.." (Ed-Durerus Seniye c: 8 s: 272 mürtedin hükmü bölümü)
  __________________
  ayrı ayrı birçok rablermi daha hayırldır yoksa ''kahhar''olan bir tek Allah(s.ve t)mı??


 4. Reklam

 5. 4
  Eyyub el Ensar Üye
  Eyyub el Ensar
  Üye

  Üye No: 39273
  Mesaj Sayısı: 9
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: bazı tağut çeşitleri


  Paylaşım için teşekkürler...emeğine sağlık...


 6. 5
  ezdli cündep Üye
  ezdli cündep
  Üye

  Üye No: 36789
  Mesaj Sayısı: 218
  Tecrübe Puanı: 4

  Alıntı
  Paylaşım için teşekkürler...emeğine sağlık...
  .....Eyvallah kardeş vesselam veddua..


 7. 6
  nurol Üye
  nurol
  Üye

  Üye No: 7003
  Mesaj Sayısı: 131
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 70
  Yer: ist

  ah kardesim nekadarda güzel anlatmıssın allah cc razı olsun ..onların serrindende korusun..


+ Yorum Gönder