Git 12 Son
 1. 1
  ezdli cündep Üye
  ezdli cündep
  Üye

  Üye No: 36789
  Mesaj Sayısı: 218
  Tecrübe Puanı: 4

  Bayanların tebliğ yapmasının hükmü nedir


  Bayanların tebliğ yapmasının hükmü nedir?

  tebliğ evlerde oluyor,kişiler kendi evlerinde ki sorumluluklarını yerine getiriyorlar.ilim öğrenmek farz,tebliğ yapmak farzı ayın.ayetlerde ise bayanlar zaruret harici dışarıya çıkamazlar.şöyle birşey de var benim bulunduğum yerde yalnızca bayanların islam adına gayretleri var..
  hicap ayetlerini okuyunca aklıma bu soru geldi ve yapılmaması gerektiğini söylediler kafam karıştı yardımcı olursanız sevinirim.
  selam ve dua ile...  ..Selamun Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatuh

  Hatice binti Huveylid: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ilk nübüvvet verildiği zaman sesini yükselten ve Resulullah’ın davetini öncelikle kabul ederek ona yardım eden bir kadın…

  Hz. Sümeyye: İlk kadın şehit

  Hz. Esma: Hicret esnasında büyük rol oynayan bir kadın.

  Ümmü Seleme: Hz. Peygamberin kendisiyle istişarede bulunduğu bir kadın. Ve diğerleri… Hz. Aişe, Ümmü Ammare, Ümmü süleym… Allah hepsinden razı olsun…

  Sevgili kardeşim! Bu dava sadece erkeklerin değil kadınlarında omuzlarında yükselmesi gereken bir davadır. Ve İslam tarihinde özellikle Resulullah’ın siyeri incelendiği zaman kadınların bu davet yolunda ne büyük görevler üstlendikleri malumdur. Bu yüzden günümüzde Müslüman bayanların davet yolunda gayret sarfetmeleri, bu yolda çaba göstermeleri en büyük görevlerinden bir tanesidir. Ben şahsım adına özellikle bayanların büyük bir gayret içinde olmalarının gerektiğini düşünüyorum. Zira hangi bölgede bayanların ciddi bir gayretlerini rastladımsa o bölgede İslami tebliğin ciddi anlamda yol kat ettiğine şahit oldum. Elbette İslam’ın kendileri için farz kıldığı esaslara riayet etmek koşulu ile…


  İlgili Yazılar

 2. 2
  BiLaL HaTTaB DeLi MoLLa
  BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa

  Üye No: 12484
  Mesaj Sayısı: 1,460
  Tecrübe Puanı: 19
  Yaş: 36
  Yer: Ne KaRa aN? YıLLaR KaRa...

  --->: Bayanların tebliğ yapmasının hükmü nedir


  Allah razı olsun paylaşım için...

  Her ne kadar görmezden gelineceği ihtimali yüksek de olsa, ben de eklemeler yapayım istiyorum:


  İmam Evzai der ki;
  “İlim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den ve ashabından nakledilendir. Başkası değildir.” [İbni Kesir, El Bidaye(10/197)]


  İslama hizmet için okuyorum bahanesi ile Allah’ın tesettür emrini hiçe sayarak, başını açıp, erkeklerin içinde okuyanlar ve İslam’a hizmet ettiğini zannedenler, İslam’a zarar vermesinler yeter. İslam onlardan böyle bir hizmet istemiyor/iztemez de...


  Nitekim (sahih) bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur;
  "Kadınları odalarda(erkeklerle karışık sınıflarda) oturtmayın, dışarı salmayın. Yazı yazmayı da öğretmeyin. Onlara Nur suresini öğretin." [Sahihtir. Hakim(2/396=2/430); Beyhaki, Şuab(2/477 no;2453-2454); Taberani, Evsat(6/34); Deylemi(5/18 no;7318); Hatib, Tarih(14/224); Mecmauz Zevaid(4/93); Hakiym et-Tirmizi, Nevadir(2/117,3/82); Kenzul Ummal(44991, 44999); Kurtubi(4/29,12/158, 20/121); Abdulhayy Kettani, Teratibul İdariye(1/49); İbnül Cevzi,Zadul Mesir(6/3); İbni Hibban, Mecruhin(2/302); Suyuti, el Havi(1/346); Mizanul İtidal(6/33); Lisanul Mizan(2/162); Feyzul kadir(3/488); Tefsiru Begavi(3/360)]


  Yani onlar hakkında dışarıya çıkmaları ve Kur'an, Hadis ve Fıkıh ilimleri dışında ilim tahsil etmeleri mekruhtur.


  İmam Kurtubi diyor ki;
  “Kadın hakkında yazı yazmak mekruhtur.”


  Zevacir ve Fetavayı Hadisiye adlı eserinde İbni Hacer Heytemi de aynısını söyler. [İbni Hacer el Heytemi, Fetaval Hadisiye(s.85)]


  Nizamu Hükümetin Nebeviye ve Teratibul İdariye adlı eserinde Abdulhayy el Kettani, bu hadisin üzerinde özellikle durmuş ve demiştir ki;
  “Kadınların yazı öğrenmeleri tenzihen mekruhtur. Yukarıdaki hadis sahihtir. Şu halde yazı öğrenmekten sakındırmak, ilim öğrenmekten sakındırmayı gerektirmemektedir. Yazı yazmadan da kendilerine lüzumlu olan bilgileri öğrenebilirler. Hayrete şayandır ki, bazı alimler devlet korkusundan bu hadisi inkar etmektedir…” [Mufassal Medeni Ahlak(s.449); Teratibul İdariye(1/49 tercemesi; 1/132-133)]

  Yukarıdaki hadis, Hz. Aişe(r.anha), İbni Mesud(ra), İbni Abbas(ra) ve Ebu Hureyre(ra)’dan rivayet edilmiş olup sahihtir. [Bu Hadisin Senedleri;
  1- Taberani – Muhammed Bin Abdullah el Hadrami – Muhammed Bin İbrahim eş Şami – Şuayb Bin İshak – Hişam – Urve – Aişe(r.anha)
  2- Beyhaki – Ebu Nasr Bin Katade – Ebul Hasen Muhammed Bin Hasen es Serrac – Mutayr – Muhammed Bin İbrahim eş Şami – Şuayb Bin İshak – Hişam – Urve – Aişe(r.anha)
  Bu iki isnada bulunan Muhammed Bin İbrahim eş Şami münker bir ravidir.
  3- Hakim ve Beyhaki – Ebu Abdullah – Ebu Ali Hafız – Muhammed Bin Muhammed Bin Süleyman – Abdulvehhab Bin Dahhak – Şuayb Bin İshak –Hişam – Urve – Aişe(r.anha)
  Bu İsnad da geçen Abdulvehhab’ın; müttehem ravi Abdulvehhab Bin Dahhak el Humusi olduğunu zanneden İbni Cevzi ve onun bu hatasına tabi olanlar bu hadisi inkar etmeye kalkışmıştır. Lakin Ebu Hatem bu isnaddaki Abdulvehhab’ın güvenilir bir ravi olan Nisaburlu Abdulvehhab Bin Dahhak olduğunu tasrih etmiştir. Bkz.: Ebul Vefa et Trablusi, Keşful Hasis(s.176)
  Abdulvehhab Nisaburi hakkında Zehebi; “ma’ruf, güvenilir” dedi. bakınız.:Zehebi Muğni(3891); Takrib(1/368); Mizan(4/433)
  4- İbnu Katan; Cafer Bin Nasr - Hafs Bin Gıyas – Leys – Mücahid – İbni Abbas(ra) bu isnadda bulunan Cafer müttehemdir. Hafs el Kari – Leys – Mücahid – İbni Abbas(ra) senediyle gelen tarike Münavi sahih demiştir. Suyuti Leali’de bu hadisin uydurma olmadığını belirtmiştir.
  5- Deylemi; Ebu Hüreyre(ra)’den.
  6- Hakiym et Tirmizi ve Kurtubi; İbni Mes’ud(ra)’den rivayet etmişlerdir]


  Zamanımızda malesef tesettürlü kardeşlerimizin, üniversitelerde nafile ilim okumak uğruna, kendilerine farz olan tesettürü terk etmek yada okuldan atılmak arasında nasıl ikilemde kaldığını, bir kısmının takdire şayan bir şekilde Allah’ın emrini bir tarafa, dünyayı bir tarafa koyup, Allah’ın rızasını tercih ettiğini, bir kısmının alim zannedilen zatlardan “tesettür füruattır” diye nefsin hevası için fetva aldığını, diğer bir kısmının da “peruk caizdir” diye heva ehlinden fetva alıp tesettürü terk ettiğini görmekteyiz.


  İslam’a hizmet için de tesettür terk edilemez. Kalpleri hidayet eden ancak Allah’tır. Öyleyse, Allah’ın dinine hizmet etmek, ancak O’nun ve Rasulü’nün istediği ve emrettiği, belirlediği çerçeve içerisinde olmalıdır. Herkesin kafasına göre bir hizmet anlayışı öngörülürse, Allah yoluna hizmet ediyoruz diyerek dinden taviz verenler sadece şeytan yoluna hizmet etmiş olurlar.


  vesselam, veddua...
 3. 3
  uhutgunesi Üye
  uhutgunesi
  Üye

  Üye No: 42175
  Mesaj Sayısı: 130
  Tecrübe Puanı: 3

  --->: Bayanların tebliğ yapmasının hükmü nedir


  Allah cc razı olsun

  ................


  link konusu
  Kasıtlı olarak değil bir yanlışlık sonucu oldu sanırım kusura bakmayın. 4. Reklam

 5. 4
  *Amine* Okur, yazar, susar...
  *Amine*
  Okur, yazar, susar...

  Üye No: 8540
  Mesaj Sayısı: 244
  Tecrübe Puanı: 7

  Cevap: Bayanların tebliğ yapmasının hükmü nedir


  Alıntı
  Allah razı olsun paylaşım için...

  Her ne kadar görmezden gelineceği ihtimali yüksek de olsa, ben de eklemeler yapayım istiyorum:


  İmam Evzai der ki;
  “İlim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den ve ashabından nakledilendir. Başkası değildir.” [İbni Kesir, El Bidaye(10/197)]


  İslama hizmet için okuyorum bahanesi ile Allah’ın tesettür emrini hiçe sayarak, başını açıp, erkeklerin içinde okuyanlar ve İslam’a hizmet ettiğini zannedenler, İslam’a zarar vermesinler yeter. İslam onlardan böyle bir hizmet istemiyor/iztemez de...


  Nitekim (sahih) bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur;
  "Kadınları odalarda(erkeklerle karışık sınıflarda) oturtmayın, dışarı salmayın. Yazı yazmayı da öğretmeyin. Onlara Nur suresini öğretin." [Sahihtir. Hakim(2/396=2/430); Beyhaki, Şuab(2/477 no;2453-2454); Taberani, Evsat(6/34); Deylemi(5/18 no;7318); Hatib, Tarih(14/224); Mecmauz Zevaid(4/93); Hakiym et-Tirmizi, Nevadir(2/117,3/82); Kenzul Ummal(44991, 44999); Kurtubi(4/29,12/158, 20/121); Abdulhayy Kettani, Teratibul İdariye(1/49); İbnül Cevzi,Zadul Mesir(6/3); İbni Hibban, Mecruhin(2/302); Suyuti, el Havi(1/346); Mizanul İtidal(6/33); Lisanul Mizan(2/162); Feyzul kadir(3/488); Tefsiru Begavi(3/360)]


  Yani onlar hakkında dışarıya çıkmaları ve Kur'an, Hadis ve Fıkıh ilimleri dışında ilim tahsil etmeleri mekruhtur.


  İmam Kurtubi diyor ki;
  “Kadın hakkında yazı yazmak mekruhtur.”


  Zevacir ve Fetavayı Hadisiye adlı eserinde İbni Hacer Heytemi de aynısını söyler. [İbni Hacer el Heytemi, Fetaval Hadisiye(s.85)]


  Nizamu Hükümetin Nebeviye ve Teratibul İdariye adlı eserinde Abdulhayy el Kettani, bu hadisin üzerinde özellikle durmuş ve demiştir ki;
  “Kadınların yazı öğrenmeleri tenzihen mekruhtur. Yukarıdaki hadis sahihtir. Şu halde yazı öğrenmekten sakındırmak, ilim öğrenmekten sakındırmayı gerektirmemektedir. Yazı yazmadan da kendilerine lüzumlu olan bilgileri öğrenebilirler. Hayrete şayandır ki, bazı alimler devlet korkusundan bu hadisi inkar etmektedir…” [Mufassal Medeni Ahlak(s.449); Teratibul İdariye(1/49 tercemesi; 1/132-133)]

  Yukarıdaki hadis, Hz. Aişe(r.anha), İbni Mesud(ra), İbni Abbas(ra) ve Ebu Hureyre(ra)’dan rivayet edilmiş olup sahihtir. [Bu Hadisin Senedleri;
  1- Taberani – Muhammed Bin Abdullah el Hadrami – Muhammed Bin İbrahim eş Şami – Şuayb Bin İshak – Hişam – Urve – Aişe(r.anha)
  2- Beyhaki – Ebu Nasr Bin Katade – Ebul Hasen Muhammed Bin Hasen es Serrac – Mutayr – Muhammed Bin İbrahim eş Şami – Şuayb Bin İshak – Hişam – Urve – Aişe(r.anha)
  Bu iki isnada bulunan Muhammed Bin İbrahim eş Şami münker bir ravidir.
  3- Hakim ve Beyhaki – Ebu Abdullah – Ebu Ali Hafız – Muhammed Bin Muhammed Bin Süleyman – Abdulvehhab Bin Dahhak – Şuayb Bin İshak –Hişam – Urve – Aişe(r.anha)
  Bu İsnad da geçen Abdulvehhab’ın; müttehem ravi Abdulvehhab Bin Dahhak el Humusi olduğunu zanneden İbni Cevzi ve onun bu hatasına tabi olanlar bu hadisi inkar etmeye kalkışmıştır. Lakin Ebu Hatem bu isnaddaki Abdulvehhab’ın güvenilir bir ravi olan Nisaburlu Abdulvehhab Bin Dahhak olduğunu tasrih etmiştir. Bkz.: Ebul Vefa et Trablusi, Keşful Hasis(s.176)
  Abdulvehhab Nisaburi hakkında Zehebi; “ma’ruf, güvenilir” dedi. bakınız.:Zehebi Muğni(3891); Takrib(1/368); Mizan(4/433)
  4- İbnu Katan; Cafer Bin Nasr - Hafs Bin Gıyas – Leys – Mücahid – İbni Abbas(ra) bu isnadda bulunan Cafer müttehemdir. Hafs el Kari – Leys – Mücahid – İbni Abbas(ra) senediyle gelen tarike Münavi sahih demiştir. Suyuti Leali’de bu hadisin uydurma olmadığını belirtmiştir.
  5- Deylemi; Ebu Hüreyre(ra)’den.
  6- Hakiym et Tirmizi ve Kurtubi; İbni Mes’ud(ra)’den rivayet etmişlerdir]


  Zamanımızda malesef tesettürlü kardeşlerimizin, üniversitelerde nafile ilim okumak uğruna, kendilerine farz olan tesettürü terk etmek yada okuldan atılmak arasında nasıl ikilemde kaldığını, bir kısmının takdire şayan bir şekilde Allah’ın emrini bir tarafa, dünyayı bir tarafa koyup, Allah’ın rızasını tercih ettiğini, bir kısmının alim zannedilen zatlardan “tesettür füruattır” diye nefsin hevası için fetva aldığını, diğer bir kısmının da “peruk caizdir” diye heva ehlinden fetva alıp tesettürü terk ettiğini görmekteyiz.


  İslam’a hizmet için de tesettür terk edilemez. Kalpleri hidayet eden ancak Allah’tır. Öyleyse, Allah’ın dinine hizmet etmek, ancak O’nun ve Rasulü’nün istediği ve emrettiği, belirlediği çerçeve içerisinde olmalıdır. Herkesin kafasına göre bir hizmet anlayışı öngörülürse, Allah yoluna hizmet ediyoruz diyerek dinden taviz verenler sadece şeytan yoluna hizmet etmiş olurlar.


  vesselam, veddua...
  Allah c.c razı olsun Bilal Hattab, düşüncelerinizle aynı görüşte olup ve bunu ifade ederken mekruh olanı yapmış durumuna düşmek " Yazı yazmayı da öğretmeyin." İçinden çıkılmaz bir hal!..


 6. 5
  burcealtug Bayan Üye
  burcealtug
  Bayan Üye

  Üye No: 94504
  Mesaj Sayısı: 667
  Tecrübe Puanı: 7
  Yer: ALLAHÜTELANIN ARŞININ ALTINDA HERHANGİBİR YER

  bu hadisi daha evvel gormemistim.
  sahih olup olmadigini arastiracagim.


 7. 6
  Armi Üye
  Armi
  Üye

  Üye No: 104489
  Mesaj Sayısı: 51
  Tecrübe Puanı: 1

  tebliğ nedir?
  tebliğ bildirmek demekdir . İçimizde bilmeyen varmı ?
  tebliğ yerine "emri bil maruf nehyi anil münker " terimini kullansak sanki daha doğru gibi geliyor bana.
  Peygamber mesleği olan tebliği şöyle düşündüğümüzde ,peygamber kime bildirmişdir?
  islamı bilmeyenlere müslümanlardan islamı bilmeyen var mı?
  hepimiz islamı ve içindeki emirleri biliyoruz

  peki müslüman olmayan birisi var bir komşumuz diyelim islamı bilmiyor ben bir bayanım
  ben şimdi gidip islamı ona bildirmeyeyimmi ?
  o müslüman olsa Alalh c.c bundan hoşnut olurmu olmazmı?

  olayı biraz böyle değerlendirmek lazım peygamber efendimiz a.s islamı dünya üzerine yaymaya çalışırken en büyük destekcisi kadınlar olmuşdur ilk müslüman kadın hz Hatice r.a annemizdir.
  hz aişe r.a annemiz yada hz fatıma r.a ve diğer annelerimiz kadın olmasına rağmen erkek sahabelerle ölçülere sınırlara dikkat ederek konuşmuştur hz aişe annemiz cemel vakasında hz ali ile savaşırken bir kadın olarak o savaşa katılmışdır .Hz.zeynep binti cahş ,hz hatice annelerimiz ticaret ile meşgul olurdu
  şimdi onlar bayan değilmiydi?

  o hadisi şerifi hiç duymadım açıkcası ama bende araştıracağım .
  Peygamberimiz a.s söyledi ise bunun bir nedeni vardır yada hadisin altında yatan başka şeyler vardır diye düşünüyorum
  emri bil maruf nehyi anil münker yapmak yani insanları kötülükden alıkoymak iyliği emretmek zamane müslümanları için tebliğden daha uygun bir terim olarak geliyor bana .
  Peygamberimiz tebliği kafirlere yapdı islamı hiç bilmeyenlere
  emri maruf farzı kifayedir içimizden bir topluluğun muhakkak yapması gerekir .
  Bu konuda ayet var kadın olsun erkek olsun hatta ve hatta mümeyyiz bir çcouk olsun
  zina var içki var haram var hepside yaptığınız haramdır diye uyarması kötülükden alıkoyması lazım ..
  bunu yapan kadın ise eğer tesettürüne ,sesinin tonuna kadar herşeyine dikkat etmesi lazım.

  mesela kermeselere sinir oluyorumm bisürü kadın erkekleri muhatap alarak karşılarına geçip sıratarak pasta börek satıyor adıda hizmetmiş
  bırakın bu işleri kardeşler haram işlenerek helaller yapılmaz
  ben hırsızlık yapayım o zaman çaldım parayla fitre zekat vereyim olurmu sizce?
  olmaz o yüzden dikkat etmek lazım.


 8. 7
  *Amine* Okur, yazar, susar...
  *Amine*
  Okur, yazar, susar...

  Üye No: 8540
  Mesaj Sayısı: 244
  Tecrübe Puanı: 7

  Alıntı
  olayı biraz böyle değerlendirmek lazım peygamber efendimiz a.s islamı dünya üzerine yaymaya çalışırken en büyük destekcisi kadınlar olmuşdur ilk müslüman kadın hz Hatice r.a annemizdir.
  hz aişe r.a annemiz yada hz fatıma r.a ve diğer annelerimiz kadın olmasına rağmen erkek sahabelerle ölçülere sınırlara dikkat ederek konuşmuştur hz aişe annemiz cemel vakasında hz ali ile savaşırken bir kadın olarak o savaşa katılmışdır .Hz.zeynep binti cahş ,hz hatice annelerimiz ticaret ile meşgul olurdu
  şimdi onlar bayan değilmiydi?

  Armi, Ehli Beyt ve hanım sahabeleri günümüzün hanımlarıyla kıyas hele ölçülü kıyas çok yanlış olur.Orda tebliğ ve itaat.

  Burda tebliği duyan kendisine empoze edilen ancak yaşam tarzıyla şahsiyetiyle ciddi tutarlı olmayan hanım.Kısaca kıyas veya örnek hiç biriyle ne yazık ki bağdaşmıyoruz çoğumuz. 9. 8
  burcealtug Bayan Üye
  burcealtug
  Bayan Üye

  Üye No: 94504
  Mesaj Sayısı: 667
  Tecrübe Puanı: 7
  Yer: ALLAHÜTELANIN ARŞININ ALTINDA HERHANGİBİR YER

  Aleykümselam
  Hadisi araştırdım. Ve doğrudur.
  Diğer yandan bende ARMİNE gibi düşünüyorum.İlmi araştırmalrım ve gördüğüm sahıh rüyalar bana bunu ispatladı.
  Erkek ya da kadın olsun hiç farketmez. Bir mümin etrafınıda ateşten çekmek için çaba göstermeli çareler yollar aramalı.
  Örnek bizim teknolojiyi kullanarak whatsaptan bayanlar olarak oluşturduğumuz ve eklemeleri bizzat ben denizin yaptığı bir grubumuz var.İçlerinde namaz kılmayanlar artık ciddi ciddi atağa geçmeye başladı.
  Zaten son gördüğüm rüyada beni destekledi.
  Rabbime amellerimde çok mahcup olduğum günahlarımın çok olması yüzünden kötülüklerimi belki böylece iyiye ve güzele çevirebilirim diye bu yola çıktım.ALLAH doğrunun yardımcısıdır.
  Belki bizim kullandığımız bir cümle bir kelime ya da hadis ayet onun kalp gözünü açacak kimbilir.
  emri bil maruf nehyi anil münker İN aynı zamanda kabir azabından kurtulma yollarından biri olduğunuda biliyor ve bunu tebliğ ediyorum.
  Dikkat edilecek bir diğer hususda tebliğ eden kişinin islami açıdan örnek bir hayat yaşaması ve söz davranışlarının birbirini tutması.
  Namaz kılmayan biri tutupta
  namaz kılın kardeşim derse bundan da mahşerde sorumlu olacak.
  Bununla ilgili ayet var.
  ......siz insanlara iyiliği emredipde kendinizi unutuyormusunuz diye başalayan bu ayet ALLAHUTEALA nın bu hususta ne kadar öenem arzettiğini göstermekte.
  Birde bir hadiste şöyle yazıyordu
  mahşerde cehenneme atılan bir adama şaşıran cennet ehli soracaklar
  sen bize dünyada iken hep iyiliği emreder kötülüktende sakındırırdın. Şimdi ne olduda burdasın
  o zaatta şöyle der
  evet size iyiliği emrederdim lakin ben yerine getirmezdim.


  sonuç olarak kadın erkek olarak etrafımızı uyarmalıyız.
  Öncelikle aile es akraba sonra yakın arkadaşlar ve böyle sanalda uzanabildiğimiz tüm kollara


 10. 9
  *Amine* Okur, yazar, susar...
  *Amine*
  Okur, yazar, susar...

  Üye No: 8540
  Mesaj Sayısı: 244
  Tecrübe Puanı: 7


  burcealtug, ''araştırdım ve doğru'' dediniz hadis için. Mümkünse kaynak dayanaklarınızı bizimle paylaşır mısınız. '

  Armine' derken Armi hanım mı.Zira ben sizinle aynı kanaat içerisinde değilim. Nedeni ise:

  .Tesettürün ehemmiyetini bilmeden Ayet hadis ve hiç bir olguyu dolduracak görüşlere sahip değilken, başörtüsü tak haram diyen birinin dayatmadan başka bir şey yapmadığı gibi..

  Dört hanıma kadar alabilirsin diyen cahil birinin.Peygamber efendimizin neden birden fazla hanımla nikahlandığını eşit hak ve olanakları sağlamadığı sürece yapılamayacağını idrak edemediği gibi..

  Kur'an hocası olup namaz kılmayan birinin yapmaması gerektiği gibi..( mum hoca yazmıştı)

  Hafız olup hamallıktan öteye geçmeyen biri gibi.. Bu örnekler uzaar gider. Kısaca eksik tebliğ yapılıyorsa, herkes tebliğ yapmamalı!! 11. 10
  burcealtug Bayan Üye
  burcealtug
  Bayan Üye

  Üye No: 94504
  Mesaj Sayısı: 667
  Tecrübe Puanı: 7
  Yer: ALLAHÜTELANIN ARŞININ ALTINDA HERHANGİBİR YER

  AMİNE Hanım
  selamünaleyküm.
  size doğru tebliğ yapmak konusunda katılıyorum. Zira kaş yapayım derken göz çıkartabiliriz.
  Bizler grubumuzda ya da günlük yaşantımızda birbirimize iyiliği ve güzelliği anlatıp uyararak emir yasaklara riayet üzerinde duruyoruz.
  İnanın ki belli bir yol katettiğimize inancım tam. Çünkü dini bazı hususlarda daha dikkatli olunuyor artık.
  Bıkmadan usanmadan anlatmalıyız.
  Örnek olup yaşayarak
  hadisin kaynağı yukarda yazıyor.
  Ve sahih olduğunu öğrendim.
  kaynak ne istiyorsunuz onu anlamadım.
  yani kaynak bizzat yukarda yazıyor zaten.

  Kadınları odalarda(erkeklerlekarışık sınıflarda)oturtmayın,dışarı salmayın. Yazı yazmayı da öğretmeyin. Onlara Nur suresini öğretin." [Sahihtir. Hakim(2/396=2/430); Beyhaki, Şuab(2/477 no;2453-2454); Taberani, Evsat(6/34); Deylemi(5/18 no;7318); Hatib, Tarih(14/224); Mecmauz Zevaid(4/93); Hakiym et-Tirmizi, Nevadir(2/117,3/82); Kenzul Ummal(44991, 44999); Kurtubi(4/29,12/158, 20/121); Abdulhayy Kettani, Teratibul İdariye(1/49); İbnül Cevzi,Zadul Mesir(6/3); İbni Hibban, Mecruhin(2/302); Suyuti, el Havi(1/346); Mizanul İtidal(6/33); Lisanul Mizan(2/162); Feyzul kadir(3/488); Tefsiru Begavi(3/360)]


 12. 11
  Armi Üye
  Armi
  Üye

  Üye No: 104489
  Mesaj Sayısı: 51
  Tecrübe Puanı: 1

  sevgili kardeşler bana katılıp katılmamanız önemli değil ...Cevap ve yorumlarınızdan dolayıda ayretten tşkler. Rabbim razı olsun..inşallah
  Allahın doğrularına hep beraberce katılalım yeterlidir..
  yalnız naklini tam yapamamakla beraber hz ömerin mehr hutbesini bilirsiniz
  kadınlardan biri kalkıp ayağa
  "eyy ömer allahın verdiği hakkı sen bizden alamassın "diye itiraz etmişdi.
  Hz Ömer r.a ise Allaha bu durumdan dolayı şükretmiş ve şöyle demişti;
  "Allaha hamd olsun ki müslüman kadınların içinde ömer hata yapacak olursa düzeltecek kadınlar var " demişti.
  Şimdi bu kadının Hz. Ömere itiraz eden kadının yaptığı nedir?
  herşey ama herşey sınır ve çizgisi içinde olmalıdır. Ben bir imam abiye çok kızmıştımm.
  oturmuş adam bize böbürlene böbürlene birşeyler anlatıyor
  neymişte efendim sokakda bir kadın görmüş tesettürlü imiş bu amcada gitmiş kadına demişki;
  "arkanızdaki yırtmacınız çok uzun bacaklarınız görünüyor müslüman kadın böyle giyinmez" demiş.
  amcaya dedim ki ;
  "eyy amca kadın sana deseki sen benim arkama mı baktın nerden gördün yırtmacımı senin gözün nerelerde" dese bu kadın haklıdır .
  O sebeple kötülükden alıkoyup iyliği emrederken sınırları çizgileri bilmeliyiz.
  sarhoş bir adamın karşısına geçip içki içme haram demek biz bayan kısmına yakışık almaz .
  sen gidersin sarhoş adamın anasını ,bacısını,hanımını uyarırsın oda gider sarhoş kocasını oğulunu,abisini uyarır..
  Bu arada Armi Armağan demek tanışdığımıza memnun oldum:alkis:


 13. 12
  musab Hadis Öğrencisi
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 3,043
  Tecrübe Puanı: 31
  Yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  Armi Nickli Üyeden Alıntı
  sevgili kardeşler bana katılıp katılmamanız önemli değil ...Cevap ve yorumlarınızdan dolayıda ayretten tşkler. Rabbim razı olsun..inşallah
  Allahın doğrularına hep beraberce katılalım yeterlidir..
  yalnız naklini tam yapamamakla beraber hz ömerin mehr hutbesini bilirsiniz
  kadınlardan biri kalkıp ayağa
  "eyy ömer allahın verdiği hakkı sen bizden alamassın "diye itiraz etmişdi.
  Hz Ömer r.a ise Allaha bu durumdan dolayı şükretmiş ve şöyle demişti;
  "Allaha hamd olsun ki müslüman kadınların içinde ömer hata yapacak olursa düzeltecek kadınlar var " demişti.
  Şimdi bu kadının Hz. Ömere itiraz eden kadının yaptığı nedir?
  herşey ama herşey sınır ve çizgisi içinde olmalıdır. Ben bir imam abiye çok kızmıştımm.
  oturmuş adam bize böbürlene böbürlene birşeyler anlatıyor
  neymişte efendim sokakda bir kadın görmüş tesettürlü imiş bu amcada gitmiş kadına demişki;
  "arkanızdaki yırtmacınız çok uzun bacaklarınız görünüyor müslüman kadın böyle giyinmez" demiş.
  amcaya dedim ki ;
  "eyy amca kadın sana deseki sen benim arkama mı baktın nerden gördün yırtmacımı senin gözün nerelerde" dese bu kadın haklıdır .
  O sebeple kötülükden alıkoyup iyliği emrederken sınırları çizgileri bilmeliyiz.
  sarhoş bir adamın karşısına geçip içki içme haram demek biz bayan kısmına yakışık almaz .
  sen gidersin sarhoş adamın anasını ,bacısını,hanımını uyarırsın oda gider sarhoş kocasını oğulunu,abisini uyarır..
  Bu arada Armi Armağan demek tanışdığımıza memnun oldum:alkis:
  Armi derken diziden esinlenmiş olmayasın:p


 14. 13
  Armi Üye
  Armi
  Üye

  Üye No: 104489
  Mesaj Sayısı: 51
  Tecrübe Puanı: 1

  iki ismim var biri Armağan armağan gerçek ismim benim diğer ismimi söylemim
  çevremde de okuldada armi derler armi armağanın kısaltılmış hali ve bunu filmden görmeye gerek yok
  tüm insanlar bunu biliyor
  sen bilmiyorsan sayemde öğrenmiş oldun .. Mühim bir bilgi değil ama olsun sonucda bilgi işde
  sakla bilgiyi sonra kullanırsın..;)


 15. 14
  musab Hadis Öğrencisi
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 3,043
  Tecrübe Puanı: 31
  Yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  Armi Nickli Üyeden Alıntı
  iki ismim var biri Armağan armağan gerçek ismim benim diğer ismimi söylemim
  çevremde de okuldada armi derler armi armağanın kısaltılmış hali ve bunu filmden görmeye gerek yok
  tüm insanlar bunu biliyor
  sen bilmiyorsan sayemde öğrenmiş oldun .. Mühim bir bilgi değil ama olsun sonucda bilgi işde
  sakla bilgiyi sonra kullanırsın..;)
  Ne bileyim ben.Çevremde hiç "Armağan" isminde birisi olmadı.Olsa belki bilirdim.:confused:

  Bilgi için teşekkür ediyorum.Gece gece lafı da çaktın bu arada:alkis:


+ Yorum Gönder
Git 12 Son