Git 12 Son
 1. 1
  @mir âb ü kil
  @mir
  âb ü kil

  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 2,397
  Tecrübe Puanı: 27
  Yaş: 46

  Hu Çekmek Hakkında


  sesli toplu zikir

  Allah….Allah…. hu….hu….diyerek zikretmek dinde var mıdır ?
  Şüphesiz ki Allah'ı O’na yakışır tarzda Kur’an’ın ve Sünnetin emrettiği şekilde zikretmek en güzel ibadetlerdendir…
  Allah c.c kitabında kullarına zatını en güzel isim ve sıfatlarıyla tanıtmıştır. O’nu, Kur'an'ın ve sünnetin tarif ettiği lafızlarla zikretmek gerekir. Çünkü zikir bir ibadet çeşididir ve tevkifidir, - yani Kur’an ve Sünnettin emrettiği lafızlarla olmalıdır -
  Dolayısiyla biz O’nun bizden istediği ve emrettiği şekilde ibadet etmekle ve zikretmekle emrolunduk….. Heva ve arzumuzdan, aklımızdan veya çevremizden öğrendiğimiz, gördüğümüz lafızlarla O’nu zikretmek ve O’nun adını yüceltmek doğru değildir.
  Sorunun cevabına gelince, Allah….Allah…. hu….hu…. veya … Hayy …. Hayy … diyerek zikrin meşruluğuna dair, Kur’anın ve Sünnetin temiz sayfalarında bir delil bulunmamaktadır.
  Bu lafızlarla zikretmek konusunda Ayet ve Hadis de yoktur…. Kur’an ve Sünnet çizgisinde yetişen ve bu iki kaynağı en iyi şekilde bilen sahabe ve onlara ittiba eden tabiin hayatında da böyle bir zikir yapıldığına dair delil bulunmamaktadır…. Onlar ki dini en iyi şekilde bilenler, onu hakkıyla uygulayanlar ve yine ona en iyi şekilde davet edenlerdi.
  Değerli Müslümanlar ! Bununla beraber yine bilinmesi gereken hususlardan birisi de ; Allah… .Allah…. hu….hu…. veya … Hayy … Hayy… diyerek zikretmek Arap dili açısından da anlam ifade etmez. Çünkü Arapçada müfid cümle - yani anlamlı cümle - ancak Elhamdulillah, Subhanallah, Allahu Ekber gibi lafızlardır.
  Araplar Allah… Allah… hu… hu … Hayy … Hayy diyerek Allah’ı zikretmezler…. Neden ? … Çünkü bu ifadeler bir anlam ifade etmezler. Bu kelimelerle yapılan zikir Allah’ı övmediği gibi, Kur’an ve Sünnette de böyle bir tarif yoktur.
  Bu nedenle, Müslümanların farkında olmadan veya anlamını kavramadan, hu , hu derken, veya hay hay derken daha sonra şeytanın süslemesi ve saptırmasıyla he he veya hav hav gibi ifadeler ağızlarından çıkmaya başlıyor.
  Bu ifadeler inanın abartılı ifadeler falan değildir… Bu gibi manzaralara bir Müslüman olarak – hatta bir zamanlar bir tasavvufçu olarak – şahit olduğum şeylerdir.
  Bu ise şeytan ve avanelerinin aldatması ve müslümanları eğlenceye alması demektir…. Böylesi bir amel neticesinde, şeytanın inananları saptırarak dil hatalarına düşürdüğü açıktır…. Dolayısıyla bu türden yalan yanlış uygulamaların akideye verdiği zararı da göz önünde bulundurursak, akıl ve basiret sahibi bir Müslümanın bu şekildeki bir ameli meşru görmesi düşünülemez.
  Hulasa kardeşlerim ; bu lafızlarla Allah’ı zikretmek bidattir ve asla caiz değildir… Bu şeytanın bir aldatmasıdır… Ve unutmayın ki şeytan, inananların apaçık düşmandır. Dolayısıyla düşmana karşı Kur’anın ve Sünnetin sağlam kalesine sığınmak lazımdır.
  Allah resulü s.a.v’in sünneti seyiyesinde bu konuda binlerce hadis varken, heva ve arzularımıza uygun olarak icadettiğimiz zikir çeşitleriyle Allah’ı zikretmek ne derece doğrudur?… Halbuki Allah’u azze ve celle her konuda olduğu gibi bu konuda da Resulü s.a.v’de güzel bir örnek olduğunu bizlere bildirmektedir…
  “ Biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle itaat edilmekten başka bir amaçla göndermedik. “NİSA: 64
  “ Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz “ NUR: 54

  “ Andolsunki Allah ın Resulünde sizin için, Allah’ı ve Ahiret gününü umar olanlar ve Allah’ı çok zikreden kimseler için pek güzel bir örnek vardır. “AHZAB: 21
  “...Resul size neyi verdiyse ,onu alın;sizi neden nehyetti ise, ondan da sakının. Allah’tan korkun, şüphesiz Allah ın azabı çok çetindir.“ HAŞR: 7

  “ Deki :Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah’ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafurdur, Rahim’dir.“ALİ İMRAN: 31
  “ Allah ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki Allah, sizin için günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi o acı azaptan korusun. “AHKAF: 31
  “ Ey iman edenler ! Sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah ve Resulünün çağrısına uyun.” ENFAL : 24
  “ … Ebu said el-Hudri r.a'dan. : Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : ” Ey insanlar! Size iki ağırlık bıraktım. Bunlar, Allah'ın kitabı Kur'an ve benim sünnetim…" Bağdadi : El-Fakih : 1.C.94 Malik Muvatta – Albani sahih der
  Hulasa değerli Müslümanlar ; Allah Resulü s.a.v’in de dediği gibi :
  “ Kim bir amel işler de o amel bizim emrimizin dışında olursa, o merduttur. – yani reddolunur – “
  Müslim : 5.C.1718.N – İbni Hibban : 1 / 26 – 27 – Darekutni : 3.C.4457
  Tacuddin El-Bayburdi

  İlgili Yazılar

 2. 2
  ravza 2 ALLAH C.C garip bir kulu
  ravza 2
  ALLAH C.C garip bir kulu

  Üye No: 72957
  Mesaj Sayısı: 787
  Tecrübe Puanı: 18

  --->: Hu Çekmek Hakkında


  RABBİM razı olsun her doğru bilgiyi bizlere ulaştıran bütün mümin kardeşlerimizi RABBİM cennet makamıyla mükafatlandırsın sağolasınız


 3. 3
  @mir âb ü kil
  @mir
  âb ü kil

  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 2,397
  Tecrübe Puanı: 27
  Yaş: 46

  --->: Hu Çekmek Hakkında


  Amin Ecmain
  Allah cümlemizi faydalanan ve faydalanılan kullarından eylesin
  Amin


 4. Reklam

 5. 4
  meryemgül1 ~~Medinenin Gülü ~~
  meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~

  Üye No: 48911
  Mesaj Sayısı: 1,351
  Tecrübe Puanı: 52
  Yer: Türkiye

  --->: Hu Çekmek Hakkında


  “ Andolsunki Allah ın Resulünde sizin için, Allah’ı ve Ahiret gününü umar olanlar ve Allah’ı çok zikreden kimseler için pek güzel bir örnek vardır. “AHZAB: 21
  “...Resul size neyi verdiyse ,onu alın;sizi neden nehyetti ise, ondan da sakının. Allah’tan korkun, şüphesiz Allah ın azabı çok çetindir.“ HAŞR: 7

  Allah c.c.razı olsun kardeş emeğinize sağlık


 6. 5
  zehraoku Talebe
  zehraoku
  Talebe

  Üye No: 48118
  Mesaj Sayısı: 236
  Tecrübe Puanı: 6

  Cehri ve hafi zikir

  [URL]https://www.forumduasi.com/tefekkur-ve-zikir/22227-cehri-sesli-zikir-hafi-gizli-zikir.html[/URL]


 7. 6
  zehraoku Talebe
  zehraoku
  Talebe

  Üye No: 48118
  Mesaj Sayısı: 236
  Tecrübe Puanı: 6

  ÖZEL ZİKİR TÜRLERİ

  Soru: Bazı Sûfı ve dervişlerin (özellikle Yesevi'lerin) "Zikr-i erre" diye bilinen, (Lafza-i Celal'i Hançereden testere sesine benzer bir ses çıkararak zikretmek) zikirleri caiz midir? Hiçbirşey ilave etmeksizin yalnızca "Allah, Allah, Allah....." diyerek zikretmek, Allah'ı zikretmek midir?

  Cevap: Caiz ve dinende uygun olan bir zikirdir. "Allah, Allah" diyerek zikretmek, zikrin en faziletlisidir.

  Allah'u Teala'nın isimlerinden ve sıfatlarından biriyle ve bunlara delâlet eden zamirlerle benzeri diğer bütün çeşitleriyle Cenab-ı Hakk'ı zikretmek caizdir. Yalnız kalben veya yalnız hançere ilede yapılmış olsa zikir geçerlidir. Cenab-ı Hakk'ı hatırlama ve hissetmenin sebep olduğu hal zikredeni etkisi altına aldığı zaman, İlahi isim ve sıfatlardan biriyle veya bunlara delâlet eden "Hu,Ha ve Hi" diyerek, arapça olmayan cümlelerle de olsa zikretmek caizdir.

  Doğruyu en iyi bilen Allah'tır. (Feteva-yı İbn-i Hacer) İnsan vücudunda hançere ile kalbi birbirine bağlayan bir kanal vardır. Hançereden ses çıkarmak suretiyle yapılan Lafza-i Cellâl zikri, kalbte bir hararetin doğmasına sebeb olur. Bu hararet, kalbi tasfiye eder. Ve orada zikrin nurunun zuhurunu sağlar.

  (Bustân ul Fıkh ve Feteva el Hadika)


 8. 7
  @mir âb ü kil
  @mir
  âb ü kil

  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 2,397
  Tecrübe Puanı: 27
  Yaş: 46

  zehra kardeş bu yazdıklarımı sadece kendi üzerine alınma
  sadece gerek duydum ve yazıyorum

  yukarıda ve başka yerlerde
  yazdığımız ayet ve hadisler kafi gelmiyor
  sahih İslami anlayışı yansıtan yazılara sürekli akli gerekçelerle
  ve
  ayet ve hadis zikretmeden
  karşı çıkmak adet halini almış ne yazık ki

  şimdi ben de bu seferlik bu yöntemi deneyeceğim
  zehra kardeş
  sizin emriniz altında
  hatta çok daha aşağılarda çalışan bir işçiniz olsa
  ve size "zehra, zehra, zehra" veya "amirim amirim amirim" diye hitab etse
  ve her "buyur" deyişinizde o gene
  "zehra zahra.." demeye devam etse
  ve bu saatlerce hatta yıllarca sürse
  ne hissedersiniz?
  şahsen milyon kere "zehra" demesindense bir kere "zehra hanım siz şöyle şöyle zekisiniz, çalışkansınız vs." demesini
  hatta
  "zehra hanım bence siz çok tenbelsiniz" demesini daha çok tercih edersiniz değil mi?

  işte "Allah Allah..." denmesi de bunun gibidir
  bunu milyonlarca söylemektense
  bir kere "La ilahe illAllah" demek daha makbuldür.

  benden size tavsiye
  kökeni Kur'an ve sünnete dayanmayan bir ibadeti milyonlarca kez yapacağınıza
  Kur'an ve sünnet kökenli bir ibadeti
  mükellef olduğunuz kadar yapınız daha iyi olur


 9. 8
  Rayyan Emir Üye
  Rayyan Emir
  Üye

  Üye No: 75986
  Mesaj Sayısı: 502
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 40

  sesli zikir hakkinda fikrim yok hic yapmadim ama ziplayanlar,bagiranlar ustunu basini yirtanlari gordum ne derece dogru bilmiyorum .. belki cok fazla esmaul husna zikredilince agir gelip bunyeye olmadik seyler yaptiriyor olabilir.

  cunku ben 500luk tesbihle zikir cekerken 5 kere 99 tane Allahutealanin isimini zikrediyorum. kac kere 500luk bitiyor hatirlamiyorum. ozaman elim kolum kesiliyor nefes alamiyorum. vs.. bilmeden yapmamak lazim.

  secdeye kapanip Rabbimi dusunuyorum cogu zaman icimden onunla konusuyorum sanki bana maneviyat anlaminda sarilma duygusu veriyor. niyet onemlidir diyorum ben icten yapilan zikir en guzeli sanki


 10. 9
  svmş'ben Üye
  svmş'ben
  Üye

  Üye No: 80260
  Mesaj Sayısı: 55
  Tecrübe Puanı: 2

  dileyen istediği zikir şeklini tercih edebilir ama benim tecihim sessiz zikirdir


 11. 10
  @Burcu Üye
  @Burcu
  Üye

  Üye No: 83293
  Mesaj Sayısı: 69
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 34

  Konu için Allah(celle celaluhu) razı olsun ,
  ilk bakışta 'Allah demeyelim mi yani' gibi bir önyargı oluşma ihtimaline karşın bu ihtimali neredeyse hiçe indiren bir gereklilikle gayet iyi anlatılmış ..
  Öyle ya 'Övülmeye Layık Olan Şanı yüce Rab'bimiz'i övmeyelim de ya ne yapalım ? Ona hamdetmeyelim , istiğfar etmeyelim de (haşa) kime edelim .. Allah demek Ne Büyük Şereftir dilimize ; ve Rab'bin isminin yanına Allah Ehad'dir ..! Allah Samed'dir deyip söylemek ne güzeldir .. Üstümüzü başımızı yırtıp Allah'ı anıp kendimizi harap etmek işimize gelir de biri canımıza dokundu mu pençelerimizi çıkarır savunmaya geçeriz DEĞERLİ canımızı ; unutuveririz az önce dövünen 'ben bir hiçim' mesajı veren hareketlerimizi ..

  dahası

  illaha da olmayan şekilde hareket etmeyi ne çok severiz inadına .. 'Allah'ı içten içe saygıyla anın' .. inadına bağırıp çağırırız inadına farklı şekiller buluruz ..

  Rabbim hatalarımızı ve hadsizliğimizi affetsin inşaAllah ..


 12. 11
  zehraoku Talebe
  zehraoku
  Talebe

  Üye No: 48118
  Mesaj Sayısı: 236
  Tecrübe Puanı: 6

  Alıntı
  zehra kardeş bu yazdıklarımı sadece kendi üzerine alınma
  sadece gerek duydum ve yazıyorum

  yukarıda ve başka yerlerde
  yazdığımız ayet ve hadisler kafi gelmiyor
  sahih İslami anlayışı yansıtan yazılara sürekli akli gerekçelerle
  ve
  ayet ve hadis zikretmeden
  karşı çıkmak adet halini almış ne yazık ki

  şimdi ben de bu seferlik bu yöntemi deneyeceğim
  zehra kardeş
  sizin emriniz altında
  hatta çok daha aşağılarda çalışan bir işçiniz olsa
  ve size "zehra, zehra, zehra" veya "amirim amirim amirim" diye hitab etse
  ve her "buyur" deyişinizde o gene
  "zehra zahra.." demeye devam etse
  ve bu saatlerce hatta yıllarca sürse
  ne hissedersiniz?
  şahsen milyon kere "zehra" demesindense bir kere "zehra hanım siz şöyle şöyle zekisiniz, çalışkansınız vs." demesini
  hatta
  "zehra hanım bence siz çok tenbelsiniz" demesini daha çok tercih edersiniz değil mi?

  işte "Allah Allah..." denmesi de bunun gibidir
  bunu milyonlarca söylemektense
  bir kere "La ilahe illAllah" demek daha makbuldür.

  benden size tavsiye
  kökeni Kur'an ve sünnete dayanmayan bir ibadeti milyonlarca kez yapacağınıza
  Kur'an ve sünnet kökenli bir ibadeti
  mükellef olduğunuz kadar yapınız daha iyi olur
  Söyledikleriniz okuyan zan ederki kuran ve sünnetten haberi var ve mütehassizdir siz bilmiyormusunuz HER ILIMDE SELAHIYETLISI SÖZ SAHIBIDIR YÜZ YILLARDIR BUNCA TARIKAT onca güzel insani yetistirmis
  sizce yaptiklarinin DELILLERINI BILMIYORLARMI ??????

  bedenin ihtiyaclari vardir su gibi hava gibi yiyecekler gibi hepsine ihtiyac farklidir HAVA GIBI insanin kalbinin ruhunun letaiflerinin zikre fikre duaya manevi gidalara ihtiyaclari vardir ...

  Siz su ayeti okudunuzmu ?? KALPLER ANCAK ALLAHI ZIKRETMEKLE MUTMAIN OLUR...

  Zikir hakkinda KAC TANE HADIS-I SERIF VARDIR BILIYORMUSUNUZ ??

  BILMIYORSUNUZ
  BILMIYOR OLDUGUNUZUDA BURDAN ILAN ETMISSINIZ
  BIRSEY HAKKINDA YAZICAKSINIZ BARI BIRAZ ARASTIRMA YAPIN YADA O ILMIN VE MESLEGIN SAHIPLERINE EHILLERINE SAYGILI OLUN...

  imam -i rabbani mevlana celaleddin-i rumu imam-i gazali gavs-i azam abdulkadir geylani bediüzzaman said nursi HEPSI ZIKIRIN EHEMMIYETINDEN BAHS ETMISLER TEKRARINDAN NUR OLUR DEMISLER ONLARIN BULAMADIGI NEYU BULDUNUZ SIZ ???

  Not .Derslerimizidendir gec oldu kusura bakilmasin...


 13. 12
  mematii Emekli
  mematii
  Emekli

  Üye No: 43562
  Mesaj Sayısı: 215
  Tecrübe Puanı: 0

  "Deki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var." (Furkan suresi 77.Ayet)


  "Vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi."

  @mir, Tasavvuf ehli sizler gibi itikadı bozukların sözleriyle amel etmezler. Allah (c.c) size akıl fikir versin...


 14. 13
  @mir âb ü kil
  @mir
  âb ü kil

  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 2,397
  Tecrübe Puanı: 27
  Yaş: 46

  zehraoku Nickli Üyeden Alıntı
  Söyledikleriniz okuyan zan ederki kuran ve sünnetten haberi var ve mütehassizdir siz bilmiyormusunuz HER ILIMDE SELAHIYETLISI SÖZ SAHIBIDIR YÜZ YILLARDIR BUNCA TARIKAT onca güzel insani yetistirmis
  sizce yaptiklarinin DELILLERINI BILMIYORLARMI
  ??????

  bedenin ihtiyaclari vardir su gibi hava gibi yiyecekler gibi hepsine ihtiyac farklidir HAVA GIBI insanin kalbinin ruhunun letaiflerinin zikre fikre duaya manevi gidalara ihtiyaclari vardir ...

  Siz su ayeti okudunuzmu ?? KALPLER ANCAK ALLAHI ZIKRETMEKLE MUTMAIN OLUR...

  Zikir hakkinda KAC TANE HADIS-I SERIF VARDIR BILIYORMUSUNUZ ??

  BILMIYORSUNUZ
  BILMIYOR OLDUGUNUZUDA BURDAN ILAN ETMISSINIZ
  BIRSEY HAKKINDA YAZICAKSINIZ BARI BIRAZ ARASTIRMA YAPIN YADA O ILMIN VE MESLEGIN SAHIPLERINE EHILLERINE SAYGILI OLUN...

  imam -i rabbani mevlana celaleddin-i rumu imam-i gazali gavs-i azam abdulkadir geylani bediüzzaman said nursi HEPSI ZIKIRIN EHEMMIYETINDEN BAHS ETMISLER TEKRARINDAN NUR OLUR DEMISLER ONLARIN BULAMADIGI NEYU BULDUNUZ SIZ ???

  Not .Derslerimizidendir gec oldu kusura bakilmasin...
  Derslerinizde iftira atmanın ahiretteki hükmünü de okuyor musunuz?
  ve kul hakkı sadece gerçek ilişkilerde değil
  sanal ilişkilerde de söz konusudur
  mahşerde karşılaşacağız ve kısas olunacağız
  biliyorsunuz değil mi?


 15. 14
  musab.b.umeyr Hamım, pişme yolunda.
  musab.b.umeyr
  Hamım, pişme yolunda.

  Üye No: 85969
  Mesaj Sayısı: 293
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 31

  Alıntı
  kalbte bir hararetin doğmasına sebeb olur. Bu hararet, kalbi tasfiye eder. Ve orada zikrin nurunun zuhurunu sağlar.
  Allah razı olsun.
  Kalbimiz nurlansın inşaallah...


  Selametle...


+ Yorum Gönder
Git 12 Son