1. 1
  LeoparGS Üye
  LeoparGS
  Üye

  Üye No: 26
  Mesaj Sayısı: 845
  Tecrübe Puanı: 15
  Yer: İstanbul

  Hiç itikafa girmediniz mi? (İtikafın fazileti)


  Hiç itikafa girmediniz mi?


  İtikaf, Ramazan’ın son on gününü camide veya başka bir ibadet mahallinde inzivaya çekilerek devamlı ibadetle meşgul olmak demektir. Peki diyeceksiniz ki, herkes nasıl vakit ve imkan bulup da itikafa girebilir? Hem de 10 gün.
  Evet, bazı kıymetli insanlar Kadir Gecesi’ni “yakalamak”, ümmet-i Muhammed için o süreyi dualar ve tövbelerle geçirmektedir. Peki herkes bunu nasıl yapabilir? Kolaylık ve rahmet dini olan İslam, gönlünde itikaf sevgisi olan her Müslüman için cüz’i de olsa itikaf sevabı kazanmasına imkan sağlıyor. İtikaf, cuma namazı kılınan bir mescitte ibadet kasdıyla “belli bir süre” bulunmak demektir. Vacip, sünnet ve müstehap olmak üzere üç tür itikaf vardır. Vacip olanı, adak yoluyla olanıdır. Sünnet olanı Ramazan’ın son on gününde yapılanıdır. Müstehap olanı ise cuma namazı kılınan bir camide itikaf niyetiyle en az “Sübhanallah” diyecek zamandan biraz daha fazla bulunmaktır. Durum böyle olunca velev “birkaç dakikalığına” da olsa itikafa girme ve sevabına nail olma şansımız var. Yeter ki, camiye girerken (Allah rızası için itikafa niyet ettim.) diyelim.

  Hanımlar evlerinde itikaf yapabilir

  Hanımlar ise evlerinde mescit hükmüne koydukları bir oda veya bölmede itikafa girebilirler. Hadis kaynaklarında Allah Resulü’nün hicretten sonra her yıl Ramazan’ın son on gününde itikafa çekildiği ve hanımlarını da teşvik ettiği belirtilir: “Ramazan’ın son on günü girince, Resulullah geceleri ibadetle geçirirdi. Ailesini de ibadet etmeleri için uyandırırdı. İbadet için diğer zamanlardan daha fazla gayret gösterirdi.” (Buhari, İtikaf, 1, 6; Müslim, İtikaf, 2, 7; Tirmizi, Savm, 71)
  Ramazan’da yapılan itikaf, orucun fayda ve maksatlarını tamamlayıcı ve oruçlu kimsenin, kendini toparlayıp nefsini teskin edememesi, kalbi ve kafasıyla Allah’a yönelememesi gibi hususları telafi edici bir ibadettir. Zaten onun aslı, Allah’a koşmak, O’nun eşiğine yüz sürmek ve her şeyden yüz çevirip O’nun rahmetinin kucağına atılmak manası taşır. O bu manaları taşıdığından dolayıdır ki Efendimiz (sas) hep Ramazan’ın son on gününde itikafa girmiş, O’ndan sonra gelen Müslümanlar da aynı vakti gözeterek onu eda etmeye çalışmışlardır. Böylece bu ibadet de, Ramazan ayının bir şiarı ve sürekli yapılan sünnetlerinden biri olmuştur. Kur’an’ın ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin de Ramazan’ın son on günü içinde gizli olması itikafın önemini daha da artırmaktadır. Her ne kadar bu güzel âdet, son yıllarda unutulmaya yüz tutsa da öteden beri müminler tarafından uygulanmış, her beldede mutlaka birkaç kişi camilerde itikafa girmişlerdir. Bir mana büyüğü itikaf yapan kişiyi şöyle resmetmektedir: “İtikaf yapan, ihtiyacından dolayı büyük bir zâtın kapısında oturup dilediğini elde etmedikçe ‘Buradan ayrılıp gitmem.’ diye yalvaran bir kimseye benzer ki, Allah’ın bir mabedine sokulmuş, ‘Beni bağışlamadıkça buradan gitmem.’ demektedir.’’

  Her Ramazan itikafa girerdi

  Hz. Aişe (r. anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (sas) vefat edinceye kadar Ramazan’ın son on gününde itikafa girer ve derdi ki: “Kadir Gecesi’ni son on günde arayın.” (Buhârî, Fadlu Leyle-i Kadr 3, İtikâf 1, 14) Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtü vesselâm) her Ramazan’da on gün itikafa girerdi. Vefat ettiği yılda ise yirmi gün i’tikafa girdi.” (Buhârî, İ’tikaf 17; Ebu Dâvud, Savm 78)

  Ailem Dergisi
  Sayı:150
  Siz de itikâfa girebilirsiniz  İtikâf, kalben ve aklen Allah’a konsantre olamayan, günlük meşgaleler içinde boğulup kalan insanların bir senelik ayar yapabilecekleri günlerdir. Müminler itikâfa çekilerek kendilerini yenileme, şarj etme ve yeniden dirilme fonksiyonunu harekete geçirirler.


  İtikaf, Ramazan’ın son on gününü camide veya başka bir ibadet mahallinde inzivaya çekilerek devamlı ibadetle meşgul olarak geçirmek demektir. Peki diyeceksiniz ki, herkes nasıl vakit ve imkân bulup da itikafa girebilir? Kolaylık, rahmet dini olan İslam, gönlünde itikaf sevgisi olan her Müslüman için cüz’i de olsa itikaf sevabı kazanmasına imkân sağlıyor. İtikaf, cuma namazı kılınan bir mescidde ibadet kasdıyla belli bir süre bulunmak demektir. Vacip, sünnet ve müstehap olmak üzere üç tür itikaf vardır. Vacip olanı, adak yoluyla olanıdır. Sünnet olanı Ramazan’ın son on gününde yapılanıdır. Müstehap olanı ise cuma namazı kılınan bir camide itikaf niyetiyle en az “sübhanallah” diyecek zamandan biraz daha fazla bulunmaktır. Durum böyle olunca velev birkaç dakikalığına da olsa itikafa girme ve sevabına nail olma şansımız var. Yeter ki, camiye girerken, “neveytü’l i’tikaf” (Allah rızası için itikafa niyet ettim.) diyelim. Hanımlar ise evlerinde mescit hükmüne koydukları bir oda veya bölmede itikafa girebilirler.  Efendimiz, itikafı tavsiye etmiştir  Hadis kaynaklarında Allah Resulü’nün Medine’ye hicretten sonra her yıl Ramazan’ın son on gününde itikafa çekildiği ve hanımlarını da teşvik ettiği mevzuunda bilgiler yer almaktadır. Bu hadislerden biri şöyledir: “Ramazan’ın son on günü girince, Resulullah geceleri ibadetle geçirirdi. Ailesini de ibadet etmeleri için uyandırırdı. İbadet için diğer zamanlardan daha fazla gayret gösterirdi.” (Buhari, itikaf, 1, 6; Müslim, İtikaf, 2, 7; Tirmizi, Savm, 71) Ramazan’da yapılan itikaf, orucun fayda ve maksatlarını tamamlayıcı ve oruçlu kimsenin, kendini toparlayıp nefsini teskin edememesi, kalbi ve kafasıyla Allah’a yönelememesi gibi hususları telafi edici bir ibadettir.  Efendimiz (sas) her Ramazan itikafa girerdi  Hz. Aişe (r.anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (sas) vefat edinceye kadar Ramazan’ın son on gününde itikafa girer ve derdi ki: “Kadir gecesini son on günde arayın”. (Buhârî, Fadlu Leyle-i Kadr 3, İtikâf 1,14) Ebu Hüreyre (r.anhâ) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) her Ramazan’da on gün itikafa girerdi. Vefat ettiği yılda ise yirmi gün itikafa girdi.” (Buhârî, İ’tikaf 17; Ebu Dâvud, Savm 78)  Sahabe anlatıyor  Ebu Saîd (radıyallahu anh) anlatıyor: “Biz Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’le birlikte Ramazan’ın orta on gününde itikafa girdik, yirminci günün sabahı olunca eşyalarımızı (evlerimize) taşıdık. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) (bir hutbe irad etti ve) sonra şunu söyledi: “İtikafa girmiş olanlar, itikaf mahallerine dönsünler. Zira bu gece bana Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğu gösterilmişti, sonra unutturuldu. Siz, son onda ve tek gecelerde arayın. Ayrıca bu gece kendimi su ve çamur içinde secde eder gördüm.” Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) itikaf mahaline dönünce, o günün sonuna doğru hava bozdu. Mescit o sıralarda (üzeri dallarla örtülmüş) çardak şeklindeydi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in burnu ve burun yumuşağı üzerinde su ve çamur bulaşığını gördüm. Bu gece 21. gece idi.” (Buhârî, Fadlu Leyle-i-Kadr 2, 3, İtikaf 1, 9, 13; Müslim, Sıyâm 213);  Kadir’deki hazine itikafla bulunabilir  Kur’an’ın ifadesiyle, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin de Ramazan’ın son on günü içinde gizli olması itikafın önemini daha da artırmaktadır. Her ne kadar bu güzel âdet, son yıllarda unutulmaya yüz tutsa da öteden beri müminler tarafından uygulanmış, her beldede mutlaka birkaç kişi camilerde itikafa girmişlerdir. Bir mana büyüğü itikaf yapan kişiyi şöyle resmetmektedir: “İtikaf yapan, ihtiyacından dolayı büyük bir zâtın kapısında oturup dilediğini elde etmedikçe ‘Buradan ayrılıp gitmem.’ diye yalvaran bir kimseye benzer ki, Allah’ın bir mabedine sokulmuş, ‘Beni bağışlamadıkça buradan gitmem’ demektedir.’’  Mustafa Aydın


  İlgili Yazılar

 2. 2
  Ramadan Üye
  Ramadan
  Üye

  Üye No: 51064
  Mesaj Sayısı: 593
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 36

  --->: Hiç itikafa girmediniz mi?


  defalarca girdim itikafa çok şükür


 3. 3
  saliha sultan Üye
  saliha sultan
  Üye

  Üye No: 51073
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 41

  --->: Hiç itikafa girmediniz mi?


  itikafa giren beşer bunu muhkem tutmalıdır, bu noktada nefsini övecek adem itikaftan arınmış olarak çıkmamış demektir, defalarca girse dahi


 4. Reklam

 5. 4
  Ramadan Üye
  Ramadan
  Üye

  Üye No: 51064
  Mesaj Sayısı: 593
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 36

  --->: Hiç itikafa girmediniz mi?


  itikafa giren beşer buu muhkem tutmalıdır, bu noktada nefsini öevecek adem itikaftan arınmış olarak çıkmamış demektir defalarca girse dahi

  övünmek için demedim, örnek olsun diye dedim. kabllere şahid olan bilir durumu.
  sevabı kuldan bekleyecek kadar ahmak değilim


 6. 5
  saliha sultan Üye
  saliha sultan
  Üye

  Üye No: 51073
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 41

  Kulun şirk koşarak sevabın Allah'tan değil de kendisinden geleceğini umduğunu düşenecek kadar o zaman


 7. 6
  Candle Üye
  Candle
  Üye

  Üye No: 866
  Mesaj Sayısı: 382
  Tecrübe Puanı: 5

  Ramazanın son on gününe girdik.. itikaf sünneti müekkededir girmeye çalışalım


 8. 7
  Ramadan Üye
  Ramadan
  Üye

  Üye No: 51064
  Mesaj Sayısı: 593
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 36

  Hiç itikafa girmediniz mi?

  İtikafa girmenin kıymetini bilen herkes itikafa girer.
  Bu sevaptan mahrum olmayın.


 9. 8
  Ramadan Üye
  Ramadan
  Üye

  Üye No: 51064
  Mesaj Sayısı: 593
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 36

  itikafa girdim inşallah her müslümana itikafa girmek ve faziletini kazanmak nasip olur.


 10. 9
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  itikafa girdim / giriyorum hamdolsun.
  1 gün sonra ramazan ayının son on gününe gireceğiz.
  son 10 günde girmek sünneti müekkededir
  Allah hereke itikafa girmeyi nasip etsin. amin


 11. 10
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Muslumanlar itikafi kiraathanelerle degistirmis


 12. 11
  @hmet Özel Üye
  @hmet
  Özel Üye

  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 4,715
  Tecrübe Puanı: 51
  Yer: gölbaşı

  İtikaf, ahir zamanın unutulan sünnetlerindendir

  Alıntı
  itikafa girmek ne demek
  Niyet ederek camide belirli bir süre kalmaya denir.

  ramazanda camide itikaf niyetiyle gitmek çok faziletli müekked sünnetlerdendir.


 13. 12
  *Amine* Okur, yazar, susar...
  *Amine*
  Okur, yazar, susar...

  Üye No: 8540
  Mesaj Sayısı: 244
  Tecrübe Puanı: 7

  :( İnşaAllah bir gün nasip olur.. Girenler Allah kabul etsin.


 14. 13
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  ben de bu sene girmeye niyetliyim biraz heyecan var, giren arkadaşlar keşke nelere dikkat etmesi gerektiğini yanlarında ne bulundurduklarını yazsalar sevinirdim :)


 15. 14
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  itikaf Nedir? Kısaca

  Itikaf kısaca belli bir niyetle inzivaya çekilmek mescitte kendini ibadet e vermektir. Ayrıca peygamber efendimizin yaptığı sünnetlerden birisidir. Bu sünneti bizlerde devam ettirelim.


+ Yorum Gönder