1. 1
  musab.b.umeyr Hamım, pişme yolunda.
  musab.b.umeyr
  Hamım, pişme yolunda.

  Üye No: 85969
  Mesaj Sayısı: 293
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 31

  Esmaül Hüsna faziletleri(7)


  Vâcid 65 : Sevdiği şeylerin kayıp olmaması için 14 kere okunur.Yemekte her lokmada okunduğunda kalp kuvvetlenir çok okuyanın ilmi artar.
  Mâcid 66 : Malın çok mülkün geniş sözlerin geçerli insanların yanında makbul ve sevimli olmak için 48 kere okunur. Çok okuyanın ilmi nurlanır.Sabah akşam 400 kere okuyan hayvanların konuşmasını anlar.
  Vâhid 67 : İzzet vakar heybet ve insanlar tarafından sevilmek için 19 kere okunur. Çok zikreden şirkten uzak kalır. 1000 kere okuyanın kalbilden masivaullah halk korkusu çıkar. Manen acayip haller zuhur eder.
  Samed 68 : Yeme içme ve uyku gibi şeylerde kimseye muhtaç olmamak ve bunların azlığında üzülmemek için 134 kere okunur.
  Seher vakti 125 defa okyanda sıdk alametleri görülür.Açlık elemi duymaz.
  Kadir 69 : Arzu ettiği şeye gücünün yetmesi ve düşmanların kendisine zarar vermemesi için 305 kere okunur. 2 rekat namazdan sonra 100 veya 200 kere zikreden ibadette zahiren ve batinen kuvvetli olur.
  Muktedir 70 : Zalimlerin helaki için 744 kere okunur. Uykudan uyanmak için okuyan kimse istediği an uyanır.
  Mukaddim 71 : Duanın kabulü rütbe ve makamın yükselmesi için 184 kere okunur. Harbe girildiği zaman zikredilirse Allah c.c onu kuvvetlendirir ve zafer bulur.
  Muahhir 72 : Arzu edilmeyen kişi veya şeylerin geciktirilmesi için 846 kere okunur. Bu İsm-i Şerifi çok zikredene tevbe ve takva kapıları açılır.
  Evvelü 73 : Bütün arzu ve emellerin bir an önce gerçekleşmesi için 37 kere okunur.
  Vâlî 77 : Makamrütbe ve kadr-ü kıymetin yücelmesi için 47 kere okunur. Bu İsm-i Şerifin zikrine devam eden kimse yıldırım ve afatlardan korunur.
  Müteâlî 78 : Düşmanlarına galip olmak ve herkes tarafından sözünün kabulü için 541 kere okunur. Düşmanın helaki için 7 gün devamla hergün bin kere okunur.
  Muntekım 81 : Düşmanın şerrinden korunmak cin şeytan ve kötü niyetli insanların fitnelerinden emin olmak için 630 kere okunur. Güç yetirilemeyen bir kimsenin üzerine okunursa Allah ondan intikamını alır.
  Afuvvü 82 : Güzel ahlak sahibi olmak günahların affı ve kabahatlerin örtülmesi için 156 kere okunur.
  Bu İsm-i Şerifi çok zikredene rıza kapısı açılır güzel ahlak sahibi olur. Ya Gafûr ismi le birlikte zikredilirse duanın kabulü çabuklaşır.
  Mâlikü’l Mülk 84 : Mülkün genişlemesi ve rızkın bol olması için 212 kere okunur. Bu İsm-i Şerifin zikrine devam eden kimseye Allah c.c zenginlik verir.
  Zü’l Celâli Ve’l İkrâm 85 : Dünya işlerinin kolay olması hayır kapılarının açılması ve şer kapılarının kapanması için 1100 kere okunur.
  ‘’ Mâlikel mülki zilcelâli vel ikram’’ hergün 333 defa okunursa dünya ona bağlanır.
  Muksıt 86 : Gadap hiddet ve kızgınlığı söndürmek hakk ve adaletin ortaya çıkması ve düşmanların şerrinden korunmak için 209 kere okunur.
  Bu İsm-i Şerife devam edenin ibadetlerinde vesvesesi sona erer.
  Câmi’u 87 : Kayıp bir eşyayı bulmak ve iki kişinin arasında sevgi birlik ve beraberliğin temini için 114 kere okunur.
  Bu İsm-i Şerifin zikrine devam eden meşru maksatlarına ulaşır.
  Ganiyyü 88 : Mahlukata muhtaç olmamak ticaretin iyi olması zengin olmak için 1060 defa okunur. Hastalık ve bela üzerine okunduğunda hastalık ve bela gider. Bir kimse okusa ve eliyle bütün azalarını sıvazlasa bela ondan uzaklaşır.
  Muğniy 89 : Rızkın bol maişetinin geniş ve kalbinin kanaat ile dolması için 1100 kere okunur.
  Mâni’u 90 : Bütün korkularından emin olmak için 161 kere okunur.Uyumadan önce okunursa hanımı ile kocası arasındaki öfke gider.
  Dârru 91 : Zalimlerin maddeten ve manen zarara uğraması için 1001 kere okunur. Bu ismi şerifin zikrine her Cuma gecesi 100 kere okumaya devam eden kimsenin vücudu afiyette olur kavmine yakın olur.
  Nâfi’u 92 : Maddi ve manevi hastalıklardan şifa bulmak için 201 kere okunur.Bu İsm-i Şerifin zikrine her Cuma gecesi 100 kere okumaya devam eden kimsenin vücudu afiyette olur kavmine yakın olur.
  Bâkî 96 : Ömrünün sıhhatli hayırlı ve uzun mülkün ve işin daimi olması için 113 kere okunur.1000 kere okuyan zarar ve üzüntüden kurtulur.100 kere okuyanın amelleri makbul olur.
  Vârisü 97 : Mal mülk vakar ve itibar sahibi olmak için 707 kere okunur.
  Sıkıntısı olan akşam ile yatsı arasında 1000 kere okursa sıkıntısı gider. Güneş doğmadan önce 100 kere okunursa hayatta ve öldükten sonra cesedine hiçbirşey zarar vermez.

  Sabûr 99 : Başladığı işi zevkle bitirebilmek acizlikten kurtulmak musibet ve bela zamanı dayanabilme gücünün kendisine verilmesi için 298 kere okunur. Güneş doğmadan önce 100 kere zikreden kimseye meşakkat isabet etmez ve sebatkâr olur

  İlgili Yazılar

 2. 2
  İZGEN Bayan Üye
  İZGEN
  Bayan Üye

  Üye No: 107262
  Mesaj Sayısı: 433
  Tecrübe Puanı: 5

  Cevap: Esmaül Hüsna faziletleri(7)


  O ne güzel yaratandır yoktan yaratır su damlasına can verir,yüce rabbimize güzel iskleriyle dua etmek şükretmek ve af dilemek gerekir .o töbe edeni sever affedicidir


+ Yorum Gönder