1. 1
  emniciba Hep Üye
  emniciba
  Hep Üye

  Üye No: 89415
  Mesaj Sayısı: 371
  Tecrübe Puanı: 4
  Yer: Himalaya Dağları

  Kabir azabını %100 önleyen ibadet


  Mülk (Tebareke) Suresinin fazileti
  1 İbn Abbas (ra)dan şöyle rivayet edilmiştir: Sevgili Peygamberimizin (sas) ashâbından birisi bir kabrin üzerine çadırını kurmuştu, ancak onun bir kabir olduğunu bilmiyordu Bir de baktı ki, orada bir adam Mülk (Tebâreke) Sûresini okuyor Sonuna kadar okudu Bunun üzerine çadır sahibi Hz Peygambere gelerek, Ey Allahın Resûlü, ben çadırımı bir kabir üzerine kurmuşum; fakat onun bir kabir olduğunu bilmiyordum Baktım ki orada bir adam Mülk Sûresini okuyor, sonuna kadar okudu Resûlullah (sas) buyurdu ki: O sûre Mâniadır O zatı kabir azâbından kurtarır
  2 Ebu Hüreyreden şöyle rivâyet edilmiştir: Allah Resûlü (sas) buyurdu ki: Kuranda otuz âyetli bir sûre bir adama şefaat etti Nihayet o, bağışlandı İşte bu sûre Mülk Sûresidir
  3 Câbir (ra)den şöyle rivâyet edilmiştir: Peygamber Efendimiz (sas) Secde ve Mülk sûrelerini okumadan uyumazdı (Tirmizî, Fedâilül-Kuran, 9)
  4 Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: Resûlullah (sas) buyurdular ki: Kurân-ı Kerimde otuz âyetlik (şanı yüce) bir sûre vardır Bu sûre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allahın onu affetmesini sağlar Bu sûre Tebârekellezî bi-Yedihil-Mülktür
  5 Tirmizîde, İbnu Abbas (ra) Resûlullahın (sas) şöyle dediğini belirtir: Bu sûre (kabir azabına veya kabir azabına sebep olan günahlara karşı) engeldir, bu sûre kurtuluş sebebidir, kişiyi kabir azabından kurtarır (Tirmizî, Sevab-ül Kuran-9)
  Âlûsî der ki: Bu sûrenin fazîleti hakkında zikredilen haberlerden dolayı söz konusu sûrenin her gece okunmasının mendub olduğu söylenmiştir
  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
  “Mülk sûresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır Kabir azabından kurtarır”
  “Mülk sûresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır”
  “Mülk sûresini okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur Her gece Mülk sûresini okuyan kimse Kadr gecesini ihyâ etmiş gibi sevâba nail olur”
  “Ben Mülk sûresinin ümmetinmden her insanın kalbinde olmasını severim”
  “Kur'ân-ı kerîmden otuz âyetlik bir sûre bir adama şefaat etti ve neticede mağfiret oldu O Mülk sûresidir”
  Eshab-ı kiramdan bir kaçı bir yere çadır kurmuşlardı Burada bir kabir bulunduğunu bilmiyorlardı Çadırda mülk sûresinin okunduğu işitildi
  Resûlullah efendimize bunu haber verdiklerinde:
  “Bu sûre insanı kabir azabından korur” buyurdu
  Abdullah ibni Abbâs buyurdu ki:
  “Mülk sûresini oku! Onu ezberle! Çoluk çocuğuna ve komşularına da öğret Zira bu sûre azabdan kurtarıcıdır
  Okuyan kişiye Hak teâlâ indinde şefaatçidir Eğer kişi onu ezberlemişse Allahtan onu Cehennemden kurtmasını ister Allah o sayede kişiyi kabir azabından kurtarır”
  Muhammed bin Alkamî buyurdu ki:
  “Her gece Tebarake (Mülk) sûresini okuyanlara kabir suâli sorulmaz”
  Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:
  “Birisi vefat edip kabre konduğunda azab melekleri ölünün başına gelir Baş onlara der ki:
  "Ona dokunmayız Zira o bana Mülk sûresini okurdu"
  Sonra karın tarafına varıp otururlar O da der ki:
  "Ona dokunmayınız Zira o bende Mülk sûresini ezberleyip hıfzetmiştir"
  Bu sebeple bu sûreye "kabir azabını engelleyici" anlamında "Mânia" denilmiştir”
  Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:
  “Kim her gece Mülk sûresini okursa Allahü teâlâ bu sayede o kişiyi kabir azabından kurtarır”
  (Mülk sûresi Kur'ân-ı kerîmde 561 - 563 sayfalar arasındadır)
  Bu süreyi yatsı namazından sonra okunması efdal dir öle biliyom
  Hayır ve sevgiyel kalın !____________SELAMETLE:alkis:

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Ercan Üye
  Ercan
  Üye

  Üye No: 88468
  Mesaj Sayısı: 1,709
  Tecrübe Puanı: 19
  Yer: Gaziantep

  Cevap: Kabir azabını %100 önleyen ibadet


  Allah razı olsun. Mod kardeşlerim konuyu uygun yere taşıyacaktır.


 3. 3
  K@f KéF Üye
  K@f KéF
  Üye

  Üye No: 89575
  Mesaj Sayısı: 28
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 27

  Cevap: Kabir azabını %100 önleyen ibadet


  ALLAH RAZI OLSUN...


  el-MÜLK

  Mekke'de nâzil olmuştur; 30 (otuz) âyettir. Adını, birinci âyetinde geçen "el-mülk" kelimesinden almıştır. Ayrıca Tebâreke, Münciye, Mücâdele, Mâni'a, Vâkiye adları ile de anılır. Bu sûreyi her gece okuyanın, pek büyük sevaba nâil olacağına ve sûrenin faziletlerine dair hadisler vardır.

  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

  1. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

  2. O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.

  3. O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?

  4. Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.

  5. Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.

  6. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. O, ne kötü dönüştür!

  7. Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.

  8. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azap ile) korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi? diye sorarlar.

  9. Onlar şöyle cevap verirler: Evet, doğrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmişti; fakat biz (onu) yalan saymış ve: Allah'ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz! demiştik.

  10. Ve: Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, (şimdi) şu alevli cehennemin mahkûmları arasında olmazdık! diye ilâve ederler.

  11. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık (Allah'ın rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmları!

  12. Fakat daha görmeden Rablerinden (azabından) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükâfat vardır.

  13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.

  14. Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

  15. Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin omuzlarında (üzerinde) dolaşın ve Allah'ın rızkından yeyin. Dönüş ancak O'nadır.

  16. Gökte olanın, sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır.

  17. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran (bir fırtına) göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte (bu) tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz!

  18. Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!

  19. Üstlerinde kanatlarını aça-kapata uçan kuşları (hiç) görmediler mi? Onları (havada) rahmân olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir.

  20. Rahmân olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.

  21. Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar.

  22. Şimdi (düşünün bakalım), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi?

  23. (Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!

  24. De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız.

  25. "Doğru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleşecek)?" derler.

  26. De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.

  27. Ama onu (azabı) yakından gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): İşte sizin isteyip durduğunuz budur! denecektir.

  28. De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediğiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayıp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalım) inkârcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir?

  29. De ki: (Sizi imana davet ettiğimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiş ve sırf O'na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!

  30. De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?


 4. Reklam

 5. 4
  gökyüzü. Üye
  gökyüzü.
  Üye

  Üye No: 89307
  Mesaj Sayısı: 17
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Kabir azabını %100 önleyen ibadet


  Elbette ibadetler kabir azabını önler ama %100 diye birşey yok ki. Onu anca Allah bilir... Çok teşekkürler bilgi için...


 6. 5
  gulistan-ank Üye
  gulistan-ank
  Üye

  Üye No: 68328
  Mesaj Sayısı: 85
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 51

  Allah razı olsun kardeşim
  cümle ile fazireti hikmetine nail olarım inşaAllah


 7. 6
  emniciba Hep Üye
  emniciba
  Hep Üye

  Üye No: 89415
  Mesaj Sayısı: 371
  Tecrübe Puanı: 4
  Yer: Himalaya Dağları

  İNŞAALLAH kardeşim ne diyelim . . .


 8. 7
  batu123 Üye
  batu123
  Üye

  Üye No: 92462
  Mesaj Sayısı: 23
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 21

  Allah razı olsun çok güzel


 9. 8
  batuhan00 Üye
  batuhan00
  Üye

  Üye No: 96308
  Mesaj Sayısı: 18
  Tecrübe Puanı: 1
  Yer: Türkiye

  Allah razı olsun kardeşim üstteki benim eski hesabım (batu123)


 10. 9
  Münevver Misafir
  Misafir

  Selâmün aleyküm ben her yatsı namazından sonra tebareke mülk suresini okuyorum ve secde duasını da okuyorum ruh azrail.as ve munker ve nekir bizlere güzel sıfatıyla gözükür mü ceset kabire konulduktan sonra ruh bedene girecek sorgu sual sorulacakmi ve ruh azap ceker mi Allah yardım edecek mi doğru cevap verebilmeniz için


 11. 10
  vel Fecr Üye
  vel Fecr
  Üye

  Üye No: 116932
  Mesaj Sayısı: 1,264
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Ahir Zaman

  Münevver Nickli Üyeden Alıntı
  Selâmün aleyküm ben her yatsı namazından sonra tebareke mülk suresini okuyorum ve secde duasını da okuyorum ruh azrail.as ve munker ve nekir bizlere güzel sıfatıyla gözükür mü ceset kabire konulduktan sonra ruh bedene girecek sorgu sual sorulacakmi ve ruh azap ceker mi Allah yardım edecek mi doğru cevap verebilmeniz için
  ve aleykum selam bu meselenin doğruluğu ile alakalı hadis vardır ve hadise imanımız tamdır. Allahın izni ile azap görmezsiniz ancak hesaba her şekilde çekileceğiz.


 12. 11
  Günahkarlık Üye
  Günahkarlık
  Üye

  Üye No: 120379
  Mesaj Sayısı: 53
  Tecrübe Puanı: 1

  Birşey öğrenmiş oldum, inşallah amel edeceğim. Allah razı olsun konuyu paylaşan kardeşimden


+ Yorum Gönder