Git 12 Son
 1. 1
  rana Aciz Kul
  rana
  Aciz Kul

  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 2,244
  Tecrübe Puanı: 36
  Yer: Almanya

  Surelerin Faziletleri...


  Süreler ve faziletleri

  Kuranda sürelerin faziletleri resim.jpg

  * FATIHA süresi, Kur'an'in üçte birine bedel ve Kur'an'in anasidir. FATIHA her derde deva, zehire şifadir.


  * BAKARA süresi, Kur'an'in evi veya perdesidir. Onu ögretiniz. Çünkü onu ögrenmek bereket, terk etmekse hasrettir. Bu süreye sihirbazlar güç yetiremezler.
  Kur'an okumayi terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. Sure-i Bakara'nin okundugu evden şeytan mutlaka kaçar.

  * Kur'ani Kerim'de en azim ayet AYETÜL KÜRSI'dir. Bakara süresinde bir ayet vardir ki, Kur'anin ayetlerinin seyyididir. O ayet bir evde okundu mu şeytan oradan mutlaka çikar (kaçar) Bu, Ayetül Kürsi'dir. Ayetül Kürsi'yi okuyan kimseye, Kürsi büyüklügünde ecir verilir. Melekler ona istigfar ederler Yatarken Ayetül Kürsi okuyan kişiyi, onun komşusunu ve etrafinda bulunan bütün komşularini Allahü Teala emniyet altina alir.

  * Süre-i Bakara'nin sonundaki iki ayeti AMENERRASULÜ'yü... geceleyin kim okursa, o, ona yeter. (Beyzavi 2/274) Hz. Ömer R.A. "Akşam Amenerrasülü..' yü okumadan yatan kişiyi biz akilli saymazdik.

  * ALI IMRAN süresini Cuma günü okuyana Allahü Teala rahmet, melekler de güneş batincaya kadar Salatü Selam ederler.

  * NISA Süresini okuyan kişi sanki bütün mü'min kadin ve erkeklere sadaka daigitmiş ve bir köle azad etmiş gibi ecir alir ve Allahü Teala'nin günahlarindan vaz geçtigi kullarindan olur.

  * MAIDE Süresini okuyan kişiye Cenab-i Hak dünyada yaşayan yahüdi ve hristiyanlarin adedince hasene yazar.

  * EN 'AM Suresini okuyan kişi için yetmiş bin melek bu sürenin harflerinin adedince istigfar ederler.

  * A'RAF süresini okuyan kimse için Cenab-i Hak kiyamet gününde şeytanlara karşi bir perde halk eder. (Onu şeytanlardan korur) ve Adem A.S.'i ona şefaatçi kilar.

  * ENFAL ve BERAE sürelerini okuyan kişiye ben kiyamette şefatçi olacagim.

  * YUNUS ve HUD sürelerini kim okursa (kendisine sayisiz dereceler ihsan olunur. )

  * YUSUF süresini herhangi bir mü 'min okur ve aile efradina ögretirse, Cenab-i Hak onlara ölüm hastaligini kolay kilar ve müslümanlara haset etmek duygusundan onlari kurtarir.

  * RAAD süresini okuyan kişiye Allahü Teala bütün şimşekler adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmiş kişi olarak diriltir.

  * NAHL Süresi'ni okuyan kişi, o gün ölürse. Allahü Teala onu dünyada ihsan ettigi nimetlerden dolayi hesaba çekmez.

  * KEHF süresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal'in fitnesinden emin olur.

  * ENBIYA Süresini okuyan kişinin hesabşnş Cenab-i Hak kolay kilar ve peygamberler onunla müsafaha ederler.

  * HAC Süresini okuyan, hac ve umre yapanlarin sevablari gibi sevab alir. (Beyzavi 4/62)

  * BAKARA, ALI IMRAN, TAHA Süreleri kendileriyle yalvarilip dua edildiginde, Cenab-i Hakk'in kabul buyuracagi "ism-i Azam`dirlar.(Darimi)

  * TAHA ve YASIN Sürelerini Allahü Teala Hz.Adem A.S.'i yaratmadan bin yil evvel okumuştur. Melekler işitince BUNLARIN INDIRILECEGI ÜMMETE, BUNLARI OKUYACAK DILLERE, BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU demişlerdir. (Darimi)

  * MÜ'MINÜN Süresinin evvel i ve ahiri Cennet hazinelerindendir. Evvelindeki üç ayetle amel eden, ahirindeki dört ayetin nasihatini dinleyen kişi kurtulur, felah bulur (Beyzavi 4/73)

  * FÜRKAN süresini okuyan, mü'min olarak Allahü Teala'ya kavuşur.

  * NEML Süresini okuyan haşrolundugunda kabrinden (La ilahe illallah) diyerek kalkar.

  * AHZAB Suresini okuyup, ehline ögreten, kabir azabindan emin olur.

  * MÜLK ve SECDE Surelerini yatsidan sonra okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur. (Fethü'l Kadir)

  * SECDE ve MÜLK Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diger surelerin yetmiş ayetine bedeldir, (Tirmizi)

  * YASIN Suresini ölülerinize okuyunuz. Her gece okuyan, şehid olarak ölür.YASIN'i okuyunuz. Onda on bereket vardir: 1- Aç, okursa doyar, 2- Çiplak, okursa giyinir, 3- Bekar, okursa evlenir, 4- Korkusu olan, okursa emin olur, : 5- Mahzun, okursa ferahlar, 6- Misafir okursa seferde yardim görür, 7- Kayip (için okunursa) bulunur, 8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur, 9- Ölü üzerine okunursa azabi hafifler, 10- Susayan okursa suya kavuşur. (Tirmizi)

  * Her şeyin bir kalbi vardir. Kur'an'in kalbi de YASIN'dir. Kim Yasin'i okursa, Cenab-i Hak ona on defa Kur'an okumus kadar sevap ihsan eder.

  VAKIA süresini gece okuyan, hiC fakirlik görmez.

  * ZÜHRUF süresini okuyan kimse için kiyamet günü "Ey kulum bu gün sana korku ve üzüntü yok" denilir.

  * DUHAN süresini okuyup yatan kişi magfiret olunmuş olarak kalkar. (Beyzavi 5/6

  * DUHAN süresini gecenin evvelinde okuyan kişi için yetmişbin melek sabaha kadar istigfarda bulunur. DUHAN süresini Cuma günü veya gecesi okuyan kimse için, Allahü Teala Cennette bir köşk ihsan eder.

  * CASIYE süresini okuyanin Allahü Teala ayiplarini örter ve hesap korkusunu giderir. (Beyzavi)

  * FETIH SURESI.. Bu gece bana bir süre nazil oldu ki, o, bana üzerine güneş dogan her şeyden sevgilidir. Bu, INNA FETEHNA LEKE... süresidir.

  * HAŞR süresini okuyan kişinin geçmiş ve gelecek günahlarindan bazilari aftolunur.

  Bir kimse sabahleyin ÜÇ KERE "EÜZÜ BILLAHISSEMIIL ALIMI MINEŞŞEYTANIRRACIM" der de HAŞR süresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teala ona yetmişbin melek vekil eder ki, onlar akşama kadar kendisine dua ederler. Eger o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin okursa yine bu menzilede olur. (Ramüz 434/12)

  * Allah'in ayetleri içerisinde "ism-i Azam", Süre-i Haşrin ahirindedir. (Hüvallahüllezi.. ilah)

  * Kim gündüz veya gece HAŞR süresinin sonunu okur, sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kilar. (Beyhaki)

  * MÜNAFIKÜN süresini okuyan nitaktan beri olur.

  * TEGABÜN süresini okuyan kişiden Allahü Teala ani ölümü defeder. (Beyzavi 5/136)

  * TALAK süresini okuyan kişi, sünnet-i Resülüllah üzere ölür. (Beyzavi 5/136)

  * TAHRiM süresini okuyana, Allahü Teala tevbe-i nasuh nasib eder. (Beyzavi 5/140)

  * MÜLK süresini okuyan kimse Kadir gecesi ihya etmiş gibidir. (Beyzavi 5/142)

  * TEBAREKE (Süre-i Mülk), kabir azabina manidir.

  * KIYAMET suresi Bir kimse her gece Sure-i KIYAME (ki La uksimü biyevmil Kiyame...) okursa, kiyamet günü yüzü ayin ondördü gibi parlayarak Allah'a kavuşur.

  * INŞIKAK suresini okuyan kişiye, Allahü Teala kitabini solundan ve arkasindan vermez.

  * IZAZÜLZILE suresini dört defa okuyan kişi, sanki Kur'an'in tamamini okumuş gibidir.

  * TEKASÜR suresini okuyan, ani ölüme ugramaz.Sizden biriniz her gün bin ayet okuyamazsa ELHAKÜMÜTTEKASÜR'ü okuyamaz mi? Size bir sure okuyacagim ki, (o sirada) kim aglarsa Cennetliktir. Aglayamazsa hüzünlü bulunsun. Bu, Elhakümüttekasür suresidir.

  * KAFIRÜN suresini okuyan kişi,sanki Kur'an'in dörtte birini okumuş gibidir.
  Ey Cübeyr! Sefere çikdiginda arkadaşlarin içinde en iyi hal ve en fazla azik sahibi olmaktan hoşlanirsan şu beş sureyi oku: Kul ya eyyühel kafirun, -iza cae nasrullah, -Kul hüvallahü Ehad, - Kul euzü birabbil Felak, - Kul euzü birabbinnas.. Her sureye besmele ile başla ve besmeleyle bitir.

  * IHLAS suresini okuyan kişiye Cennet vacib olmuştur.

  IHLAS ve MUAVVEZETEYN surelerini (Felak ve Nas) akşam sabah üçer kere okumak sana her şey için kafidir.

  * Yatagina geldiginde "Kul ya eyyühelkafirun" suresini oku, sonra uyu. Bu, şirkten beri olmaktir

  İlgili Yazılar

 2. 2
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 4,882
  Tecrübe Puanı: 80
  Yer: Türkiye

  --->: Surelerin Faziletleri...


  AZRA Nickli Üyeden Alıntı

  * MÜLK ve SECDE Surelerini yatsidan sonra okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur. (Fethü'l Kadir)

  * SECDE ve MÜLK Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diger surelerin yetmiş ayetine bedeldir, (Tirmizi)


  * MÜLK süresini okuyan kimse Kadir gecesi ihya etmiş gibidir. (Beyzavi 5/142)

  * TEBAREKE (Süre-i Mülk), kabir azabina manidir.
  her yarsıdan sonra okuyorum / okuyalım inşallah

  Allah cc razı olsun AZRA


 3. 3
  meryemgül1 ~~Medinenin Gülü ~~
  meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~

  Üye No: 48911
  Mesaj Sayısı: 1,351
  Tecrübe Puanı: 52
  Yer: Türkiye

  --->: Surelerin Faziletleri...


  Alıntı
  * HAŞR süresini okuyan kişinin geçmiş ve gelecek günahlarindan bazilari aftolunur.

  Bir kimse sabahleyin ÜÇ KERE "EÜZÜ BILLAHISSEMIIL ALIMI MINEŞŞEYTANIRRACIM" der de HAŞR süresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teala ona yetmişbin melek vekil eder ki, onlar akşama kadar kendisine dua ederler. Eger o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin okursa yine bu menzilede olur. (Ramüz 434/12)
  sabah ve akşam namazlarında sonra okurum haşir suresini
  Allah c.c. razı olsun


 4. Reklam

 5. 4
  rana Aciz Kul
  rana
  Aciz Kul

  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 2,244
  Tecrübe Puanı: 36
  Yer: Almanya

  --->: Surelerin Faziletleri...


  Rahman cümlemizden raki olsun kardesler


 6. 5
  Ecrinim Bayan Üye
  Ecrinim
  Bayan Üye

  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 2,425
  Tecrübe Puanı: 82

  istifade etmek üzere kaydettim arşivime,helal et kardeşim:)
  çok isabetli oldu Rabbim razı olsun


 7. 6
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 8,039
  Tecrübe Puanı: 131

  Alıntı
  * YASIN Suresini ölülerinize okuyunuz. Her gece okuyan, şehid olarak ölür.YASIN'i okuyunuz. Onda on bereket vardir: 1- Aç, okursa doyar, 2- Çiplak, okursa giyinir, 3- Bekar, okursa evlenir, 4- Korkusu olan, okursa emin olur, : 5- Mahzun, okursa ferahlar, 6- Misafir okursa seferde yardim görür, 7- Kayip (için okunursa) bulunur, 8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur, 9- Ölü üzerine okunursa azabi hafifler, 10- Susayan okursa suya kavuşur. (Tirmizi)
  Hiç birini birbirinden ayırmam fakat sure-i Yasin'i çok seviyorum...
  Allah razı olsun Rana kardeşim çok istifade ettim
  hatta ps ye kayıt ettim.
  Başka kaynaklardada sureler hakkında bazı veriler okuyorum
  ama akıl karıştırıyorlar...
  Mumsemadaki verilere çok güveniyorum
  hem tabii olduğum seçkin,güvenilir bir form
  hemde tüm sunulan önemli bilgiler
  değerli hocalarımın denetimi altında içim rahat...
  Sana ve tüm katılımcı kardeşlerime
  burdan teşekkürlerimi sunuyorum
  Rabbim emeklerinizin karşılığını en güzel şekilde bahşetsin...
  Ellerine sağlık canımmm...


 8. 7
  atıf 1 Üye
  atıf 1
  Üye

  Üye No: 64276
  Mesaj Sayısı: 55
  Tecrübe Puanı: 2

  bir müslüman günlük kuran okumalı bir sayfa olsada okumalı. yazılanlar yanlış demiyorum ama: bilnç altına neler yerleştiriyyoruz. mesleğim icabı birkaç sureyi hergün okuyup hiç kuran okumayanlarla çok karşılaşıyorum. hatta ''üç ihlas bir fatiha hatime bedel'' deyib başka bişey okumayanlar da var. kuran okumayı unutanlarda cabası. doğruları eğrilerle karıştırmayalım. kuran şifadır. kuran şafi şefaat edicidir... selametle


 9. 8
  Abide Üye
  Abide
  Üye

  Üye No: 75723
  Mesaj Sayısı: 56
  Tecrübe Puanı: 2

  Surelerin Faziletleri..Surelerin Faziletleri...


 10. 9
  Galus Özel Üye
  Galus
  Özel Üye

  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 2,288
  Tecrübe Puanı: 25
  Yer: Türkiye

  FATIHA her derde deva, zehire şifadir.


 11. 10
  CevatAkarsu Üye
  CevatAkarsu
  Üye

  Üye No: 84271
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 28

  Kur'an'da En Büyük Sure ''BAKARA SURESİ'' NE zaman okusam gözlerimden yaşlar akıyor..


 12. 11
  sükünet Üye
  sükünet
  Üye

  Üye No: 64259
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 36

  * KIYAMET suresi Bir kimse her gece Sure-i KIYAME (ki La uksimü biyevmil Kiyame...) okursa, kiyamet günü yüzü ayin ondördü gibi parlayarak Allah'a kavuşur.

  VAKIA süresini gece okuyan, hiC fakirlik görmez

  bu süreleri her zaman okurum ve diger hocalarımız dan da dinlerim
  inşallah Allah c.c kabul buyurur 13. 12
  @mir âb ü kil
  @mir
  âb ü kil

  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 2,397
  Tecrübe Puanı: 27
  Yaş: 46

  Surelerin Faziletleri İle İlgili Hadislerin Kritiği
  225. Birisi de; Kur'an'ın başından sonuna kadar "Surelerin faziletini ve şu sureyi okuyan kimsenin sevabının şu kadar mü-kafat olduğunu belirtme" ile ilgili hadislerdir.
  Nitekim tefsir alimlerinden Sa'lebî ile Vahidî, bu tür hadisleri, her surenin başında ve Zemahşerî'de surenin sonunda kaydet-miştir.
  Abdullah İbn Mübarek der ki:
  "Zannederim ki, bu tür ha-disleri, zındıklar uydurmuştur."

  226. Surelerin fazileti hususunda sahih olan hadislerden bazısı şunlardır:
  "Fâtihatu'l-Kîtâb (Fâtiha suresi) ve Fatiha suresinin bir benzerinin; Tevrat, İncîl ile Zebur'da indiriImediği'' ile ilgili ha-dis. [270]
  227. Bakara ve Al-i İmrân sureleri ve bunların, Zehrâvân (çicekler) oldukları" ile ilgili hadis. [271]
  228. Âyete'1-Kürsî ve bunun, Kur'an ayetlerinin efendisi oldu-ğu" ile ilgili hadis.[272]
  229. Bakara suresinin son iki ayeti [273] hakkındaki şu hadis:
  "Kim bu iki ayeti okursa, bu kimseye, (geçirdiği) gece için yeterlidir.” [274]
  230. Bakara suresi ile ilgili (şu) hadis:
  "Bakara suresi okunmayan eve şeytan yaklaşır.” [275]
  231. Kim Kehf suresinin başındaki (ilk) on ayeti okursa, Deccâlin fitnesinden korunmuş olur.[276]
  232. Kul huvallahu Ehad (İhlâs suresi) ve onun, Kur'an'ın üçte birinde denk olduğu" ile ilgili hadis.[277]
  233. Muavvizeteyn (FeIâk ile Nâs sureleri) ve (Allah'a) sığı-nan kimselerin, bu iki surenin bir benzeriyle sığınmamaları" ile ilgili hadis.[278]
  234. Peygamber (s.a.v):
  “Bana şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş (bazı) ayet-ler indirildi” buyurup daha sonra (Felâk ile Nâs surelerini) oku-du.[279]
  235. Bu hadisleri; sıhhat durumu, bunların altında kalan şu hadisler takip etmektedir:
  İzâ zulzilet (Zilzâl suresi), Kur'an'ın yarısına denktir. [280]
  236. Kul yâ eyyuhe'l-Kâfirûn (Kâfirûn suresi), Kur'an'ın dörtte birine denktir. [281]
  237. Tebârekellezî bi yedihi'1-mülk (-Mülk suresi), (kişiyi,) kabir azabından [282] kurtar(an bir sured)ir. [283]
  238. Bundan sonra kim şu sureyi okursa, (ona,) şu (kadar) sevab verilir" şeklinde gelen diğer hadisler, Resulullah (s.a.v)'e karşı uydurulmuş hadislerdir.
  Hadis uyduran kişi, bu tür hadisler uydurduğunu itiraf edip şöyle der:
  Ben, insanların, başka şeyle (değil de sadece) Kur'an'la meşgul olmalarını (sağlamak) için (hadis uydurmaya) çalış-tım."
  Bu konuda hadis uyduran cahil kimselerden birisi de şöyle der:
  "Biz, Resulullah (s.a.v)'ın aleyhine değil, lehine yalan söy-lüyoruz/hadis uyduruyoruz."
  Bu cahil kimse bilmiyor ki: Kim, Peygamber (s.a.v)'in söy-lemediği bir sözü ona isnad ederek söylerse, ona karşı yalan söylemiş ve şiddetli azabı hak etmiş olur.

  [270] Tirmizî, Fezâilu'l-Kur'an 1 (2875), Tefsiru Sure-i Hicr 4 (3125); Nesâî, İftitâh 26; Dârimî, Fezâilu'l-Kur'an 12 (3376); Ahmed b. Hanbel, 2/357, 5/114; Beyhakî, Sünen-ü Süğra, 1/546, Sünenü'l-Kübrâ, 2/375, 9/4, Şuabu'1-İman 2/442; İbn Huzeyme, Sahîh, 1/252; İbn Hibbân, Sahih, 3/53; Hâkim, Müstedrek, 1/744, 2/283; Nesâî, Sünenü'l-Kübrâ, 1/318 (ç)

  [271] Müslim, Salâtu'l-Müsâfirîn 252 (804); Ahmed b. Hanbel, 5/249, 251, 254, 257; Hâkim, Müstedrek, 1/752 (H. No: 2071); Heysemî, Mecmâu'z-Zevâid, 6/313; Beyhakî, Şuabu'1-İman, 2/341; Taberâni, el-Kebîr, 8/118, 291, 11/313, el-Evsat, 1/150, 8/344 (ç)

  [272] Tirmizî, Fezâilu'l-Kur'an 2 (2878) (ç)

  [273] Müslim, Salâtu'l-Müsâfirîn 212 (780); Ahmed b. Hanbel, 2/284, 337 (ç)

  [274] Bununla kast edilen, "Amene'r-Resûlu" diye bilinen ayetlerdir, (ç)

  [275] Buhârî, Meğâzî 9, Fezâilu'l-Kur'an 10, 27, 34; Müslim, Saiâtu'l-Müsâfirîn 255 (807), 256 (808); Tirmizî, Fezâilu'l-Kur'an 4 (2881); Ebu Dâvud, Şehru Ramazan 9 (1397); İbn Mâce, İkâme 183 (1368, 1369); Ahmed b. Hanbel, 4/76, 118, 121, 122; Taberânî, el-Evsat, 6/35, el-Kebîr, 17/204, 206, 218; Beyhakî, Sünenü'l-Kübrâ, 3/20, Şuabu'1-İman 2/462, 520; İbn Huzeyme, Sahih, 2/180; İbn Hibbân, Sahih, 3/60 (ç)

  [276] Müslim, Salâtu'l-Müsâfirîn 257 (809); Ahmed b. Hanbel, 6/446 (ç)

  [277] Buhârî, Fezâitu'l-Kur'an 13; Ebu Dâvud, Vitr 18 [1461); Tirmizi, Fezâîlu'l-Kur'an 10, 11; Nesâî, İftitah 69; İbn Mâce, Edeb 52; Ahmed b. Hanbel, 3/35, 43, 4/8, 6/447; Muvatta', Kur'an 17, 19 (ç)

  [278] Nesâî, İstiâze 1; Ahmed b. Hanbel, 3/417, 4/144, 152; Taberânî, el-Kebîr, 17/342; Nesâî, Sünenü'l-Kübrâ, 4/439, 440; Beyhakî, Şuabu'1-İman, 2/ 517 (ç)

  [279] Müslim, Salâtu'l-Müsâfirîn 264-265 (814); Nesâî, İstiâze 1; Dârimî, Fezâilü'l-Kur'an 25; Ahmed b. Hanbel, 4/152; Beyhakî, Sünenü'l-Kübrâ, 2/394; Nesâî, Sünenü'l-Kübrâ, 1/330, 4/441 (ç)

  [280] Tirmizî, Fezâilu'l-Kur'an 10 (2894) (ç)

  [281] Tirmizî, Fezâilu'l-Kur'an 10 (2894); Ahmed b. Hanbel, 3/147; Taberânî, el-Kebîr, 12728, 48 215 (ç)

  [282] Müellif İbn Kayyım, burada, (bazı) surelerin fazileti hakkında tespit ettiği hadisi yada hadisleri zikretmiş, fakat (bu konudaki) bütün (hadisleri) zikretmemiştir. Onun maksadı, Kur'an'ın başından sonuna kadar her surenin fazileti hususunda uzunca bîr şekilde gelen uydurma hadise dikkat çek-mektir.

  [283] Tirmizî, Fezâilu'l-Kur'an 9 (2890); Dârimî, Fezâilu'l-Kur'an 19 (3411) (ç)


 14. 13
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 4,882
  Tecrübe Puanı: 80
  Yer: Türkiye

  Fatiha Suresi'nin Fazileti


  a) Ahmed b. Hanbel'in, Müsned'inde rivayet ettiğine göre, Übeyy b. Ka'b Fatiha sûresini Rasulullah (s.a.v.)'a okumuş, bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a andolsun ki, bu okuduğunun bir benzeri ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da ve ne de Kur'an'da indirilmiştir. O seb'ul-mesânî (tekrarlanan yedi âyet) ve bana ve*rilen yüce Kur'an'dır" . Bu hadis-i şerif, Hicr sûresi'nde bulunan "Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi (âyeti) ve bu'yüce Kur'an'ı verdik.[5] mealin*deki âyete işaret etmektedir.

  b) Buhârî'nin Sahîhi'nde de şöyle rivayet edilmiştir:

  Rasulullah (s.a.v.), Ebu Said b. el-Muallâ'ya şöyle dedi:"Sana öyle bir sûre öğreteceğim ki o, Kur'an'daki sûrelerin en büyüğüdür: diye başlayan Fatiha süresidir. O, Seb'ul-mesânî ve bana verilen yüce Kur'an'dır.[6]


 15. 14
  fazileti Misafir
  Misafir

  Kuran sürelerinin her birinin birbirinden faziletlidir.


+ Yorum Gönder
Git 12 Son