Git 12 Son
 1. 1
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 4,882
  Tecrübe Puanı: 80
  Yer: Türkiye

  Cemaatle Namaz Kılmak...


  Cemaatle Namaz Kılmak...


  Cemaate imamlık yapacak olan kişide şu özelliklerin bulunması gerekir. Müslüman olmak, akil–Baliğ olmak, erkek olmak, namaz kıldırabilecek kadar Kur'an ayetlerini ezberlemiş olmak, namaz kıldıramayacak derecede özürlü olmamak:

  Cemaatle namaz kılmak dinimizin müminlere açmış olduğu geniş bir rahmet kapısıdır. Özellikle değişen hayat şartları ve çoğalan nüfus ile şehirlerin alabildiğine büyümesi karşısında, müminlerin birbirleriyle görüşme, sohbette bulunma, bir araya gelip din ve dünya işlerini çözme imkânı azalmıştır. Bir de emeklileri düşünecek olursak, belli bir hayat düzeyinden kopup, toplum arasında yalnızlığa itilmişlerdir. Bütün bu boşlukları cami ve cemaat doldurmaktadır.
  Günde beş vakit camiye gelmek, hem ruha bir ferahlık ve zindelik kazandırır, hem birçok sıkıntıları atma imkânını verir, hem de müminlerin görüşme ve tanışma, dertleşme ve fikir alışverişinde bulunmasını sağlar.
  Cemaat halinde kılınan namazda başlıca iki ana unsur mevcuttur:
  1–İmam ve İmamet
  2– Cemaat

  İMAM VE İMAMET
  İmamın sözlük anlamı; önder, lider, söz sahibi kimse demektir. Dini kavram olarak ise imam, herhangi bir namazı topluca kılmak isteyenlerin önüne geçip en güzel ve en doğru biçimde kıldıran kimse, yani ibadette kendisine uyulan kişi demektir. Namazı topluca kıldırmaya da "imamet" adı verilir.

  İMAMDA
  BULUNMASI
  GEREKEN
  ÖZELLİKLER:
  1.Müslüman olmak:
  Müslüman olmayan veya inancı bozuk olan kimsenin kıldırdığı namaz caiz değildir.
  2. Akil–Baliğ olmak:
  Yani, deli olmamak ve erginlik çağına gelmiş olmak. Deli ve henüz erginlik çağına gelmeyen çocukların namaz kıldırmaları caiz değildir.
  3.Erkek olmak:
  Kadının, erkeklere imam olması caiz değildir.
  4.Namaz kıldırabilecek kadar Kur'an ayetlerini ezberlemiş olmak:
  Namazın sahih olabileceği derecede Kur'anı Kerim'den bir miktar ezbere bilmeyen kimse namaz kıldıramaz.
  5.Namaz kıldıramayacak derecede özürlü olmamak:
  Zira özür sahibi bir kimsenin, özürlü olmayanlara imam olması caiz değildir.

  İMAM'DA BULUNURSA ,“NURUN ALA NUR” OLACAK ÖZELLİKLER..
  İmam olacak kişide yukarıda sayılan şartlardan başka, bazı özellikler de aranır, onlar da şunlardır:
  1–Cemaat içinde namazın hükümlerini başkalarından iyi bilmek. Mesela, kıraatin uzatılması ya da kısaltılmasının gerekli olduğu yerler konusunda sünneti uygulayabilme ve benzeri namaz hükümlerini, tereddüt etmeden bilen kimselerin imamlığı, başkalarına tercih edilir.
  2–Kıraatin farz, vacib ve sünnet miktarlarını bilip uygulayabilmek.
  3–Kur'an–ı Kerim'i cemaatin içinde bulunan diğer cemaatten daha fazla ezberlemiş olmak.
  4–Dini hükümleri hafife almamak ve sünnete bağlı olmak
  5–Açıktan günah işlememek ve diğerlerinden daha fazla haramlardan sakınmak
  6–Diğer üstün özelliklerle birlikte, cemaatin içinde saygı değer bir yaşlı olmak, cemaat tarafından nefret edilmemek. Zira cemaat tarafından nefret edilen bir kişinin imamlık görevini yürütmesi hiçbir anlam ifade etmez.
  7–Güzel ahlâkı ve dürüstlüğü ile herkesin dikkatini ve sevgisini kazanmış olmak.
  8–Geçmişi temiz ve güzel sesli olmak.
  9–Kıyafeti düzgün olmak: Toplumun önüne geçip imamlık yapacak kişinin, özellikle elbise temizliğine dikkat etmesi, halkı kendisinden soğutacak kılık ve kıyafetten sakınması gerekir. Çünkü eski bile olsa temiz ve düzgün kıyafet cemaatin de çoğalmasına sebep olur.

  İMAMLIK YAPMASI MEKRUH OLAN KİŞİLER
  İmamlık yapabilmek için gerekli bütün şartlara sahip oldukları halde imamlık yapmaları mekruh olan kimseler şunlardır:
  1–Cemaatin içinde imamlık yapabilme şartlarına sahip bir kişinin bulunması halinde, âmânın (iki gözü kör olan kimsenin) imam olması mekruhtur.
  2–İmamlık şartlarına sahip bir kişi bulunduğu halde, henüz sakalı çıkmamış, küçük yaşta birinin imamlığı mekruhtur.
  3–İmamlığa ehil kişiler varken ehil olmayan kimselerin imamlık yapması mekruhtur. Cehalet ve ahlâki kusurlar ehliyetsizlik sayılır. Babası belli olmamak yani, veledi zina olmak aynı hükümdedir.
  4–Cemaati bıktıracak şekilde namazı uzatmak mekruhtur.
  5–Cemaati tiksindirici bir kıyafetle, kirli bir elbise ile namaz kıldırmak mekruhtur.
  6–Laûbali, hafif meşreb, bid'atçı, açıktan günah işleyen ve benzeri kimselerin de imamlık yapmaları mekruhtur.(1)

  CEMAAT
  Cemaat: namaz gibi çok önemli bir ibadetle daha fazla sevap kazanmak için belirli bir düzen ve disiplin içinde imama uyarak saflar halinde namaz kılan Müslüman topluluğudur.

  CEMAATİN İMAMA
  UYMASININ
  ŞARTLARI
  1–Cemaat namaza dururken, hem namaz kılmaya, hem de imama uymaya niyet etmelidir.
  2–Cemaat imamdan geride durup, onun hizasına veya önüne geçmemelidir.
  3–İmamın namazı mertebe bakımından cemaatin namazından aşağı olmamalıdır. Bu sebeple farz kılan kişi, nafile kılan imama uyamaz. Ancak bunun aksine nafile kılan kişi, farz kılan imama uyabilir.
  5–İmam ve cemaat aynı farzı kılıyor olmalıdır. Mesela; biri öğle namazının farzını kaza ediyor, diğeri ikindi namazının farzını kaza ediyor ise veya birisi bugünün öğle namazını, diğeri dünün öğle namazını kaza ediyor ise birbirlerine uyamazlar.
  6–İmamın hemen arkasında kadınların safı bulunmamalıdır. Yani, erkek cemaat, kadın cemaatin arkasında saf tutmamalıdır.
  7–İmam ve cemaatin arasındaki mesafenin makul uzaklıkta olması gerekir. Aksi takdirde mesela, aralarında bir ırmak veya yol bulunması gibi aşırı uzaklıkta, imama uyma sahih olmaz.
  Farz dışındaki namazlar, binek üzerinde kılınabildiği gibi, cemaatle de kılınabilir. Farz olmayan bir namaz cemaatle kılınacaksa, birinin binek üzerinde, diğerinin yaya olması veya farklı bineklerde olmaları durumunda imama uyma sahih olmaz.
  8–İmamın tekbirini duymaya engel olacak bir perde, duvar bulunmamalıdır. Aradaki duvar, hoparlör veya aradaki aktarıcılar sayesinde imamın tekbirlerinden haberdar olmayı engellemiyorsa bu takdirde imama uyma konusunda herhangi bir problem olmaz.
  9–Bir kimse başka mezhepten birine uyabilir. İmamın kendi mezhebindeki şartlara aykırı bir davranış içinde bulunup bulunmadığını araştırması gerekmez. Normal olan durum budur. Fakat uyduğu kişi de kendi mezhebine göre abdesti bozan bir durumun ortaya çıktığını bilen kişinin, o imama uyması sahih olmaz. Mesela; Şafii bir imamın elinin kanadığını gören, daha sonra onun gidip abdest tazelemediğini de yakinen bilen kişinin, o imama uyması sahih olmaz. Çünkü kan akması Şafii mezhebine göre abdesti bozmaz. Fakat Hanefi mezhebine göre bozar. Bu durumu kesin olarak görüp bildikten sonra ona uyması sahih olmaz. Uyacak kişi bu durumu yakinen bilmiyorsa tahmine göre davranmayıp imamı uyarabilir.
  Abdestli cemaatin teyemmümlü imama, ayaklarını yıkayan cemaatin ayaklarını mesh eden imama, ayakta olan cemaatin oturan imama, ima(işaret) ile namaz kılan cemaatin ima ile namaz kılan imama uymaları sahihtir.
  Mukim (yolcu olmayan) ile seferinin(yolcu) cemaatle namaz kılmaları caizdir. Bu durumda mukimin imam olması daha uygundur. Şayet seferi olan kimse mukim olan cemaate imam olursa, cemaatin yanılmaması için onlara seferi olduğunu söylemesi iyi olur.(2)

  CEMAATLE NAMAZA İLİŞKİN ÖNEMLİ MESELELER
  Cemaatle kılınan namazda imama uymuş kişilerin namazı, imamın namazına bağlı olduğu için, imamın namazının bozulması durumunda, ona uyanların da namazları bozulur. Dolayısıyla bir rükün veya şartın ihlali gibi bir sebeple imamın namazı bozulacak olursa, imamın o namazı iade etmesi gerektiği gibi cemaatin de iade etmesi gerekir. İmam namazının bozulduğunu fark ettiğinde bu durumu cemaate bildirmelidir.
  İmama uyan kişi namazdaki fiilleri yaparken imama uygun davranmak zorunda olup, bu fiilleri imamla birlikte yapması gerekir. Rükû ve secdede imamdan önce başını kaldıramaz, yine rükû ve secdeye imamdan evvel gidemez.
  Kıraati sadece imam yapar. İmamın okuması, cemaatin okuması yerine geçer. İmam okurken cemaat susar ve dinler. Açıktan okunan namazlarda, fatihanın bitiminde Âmin der, kıraat dışında okunacak zikir ve teşbihleri kendisi okur.
  Cemaat rükûda üç kere "sübhane rabbiyel azim" ve secdede üç kere "sübhane rabbiyel âlâ" demeden imam başını kaldırırsa, cemaat bunları tamamlamaya çalışmadan başını kaldırır.
  Birinci oturuşta cemaat "tahiyyatı" bitirmeden imam üçüncü rekâta kalksa, cemaat isterse "tahiyyatı” tamamlar, isterse imama uyarak kalkar. Tahiyyatı okumak vacib olduğu için imama uymak da vaciptir. Cemaat bu iki vacipten hangisini isterse onu yapabilir. Fakat uygun olan imama uymaktır. İmam bayram tekbirlerini, birinci oturuşu, tilavet ve sehiv secdesini ve kunut duasını okumayı terk ederse ona uyanlar da terkeder.
  Son oturuşta cemaat tahiyyatı bitirmeden imam selâm verecek olursa, tahiyyatı tamamlayıp sonra selam verir. Eğer tahiyyatı bitirmiş ve geriye salâvat ile dualar kalmışsa bu takdirde imamla beraber selâm vermelidir.
  Cemaat son oturuşta "tahiyyatı" okuduktan sonra imamın selâmını beklemeden selam verebilir. Fakat bu davranış, vacib olan imama uymayı terk etmek anlamına geldiği için böyle yapması mekruh olur.(3)

  BEŞ ŞEY
  VARDIR Kİ İMAM
  ONLARI TERK EDERSE;
  CEMAATTE İMAMLA
  BERABER ONLARI
  TERK EDER
  1–Bayram tekbirleri
  2–Namazın ilk oturuşu
  3–Tilavet secdesi
  4–Sehiv(yanılma) secdesi
  5–Kunut duası. Ancak rükuda imama yetişeceğini kestiren kimse kunutu okur, şayet, imama rükuda yetişemeyeceğine kanaat getirirse kunutu terkeder.

  DÖRT ŞEY
  VARDIR Kİ BUNLARI
  YAPARSA; CEMAAT
  İMAMA UYMAZ
  1–İmam namazında kasten bir secde ilavesi yaparsa,
  2–İmam bayram tekbirlerini fazla alırsa,
  3–Cenaze namazında beşinci tekbir alırsa,
  4–İmam unutarak beşinci rekâta kalkarsa,
  Cemaat bu hallerde imama uymaz. Eğer imam dördüncü rekâtta oturduktan sonra, beşinci rekâta kalkarsa bu beşinci rekâtı secde ile kayıtlamadan dönüp oturarak selâm verirse, cemaat de imamla birlikte selam verir. Şayet imam kalkmış olduğu beşinci rekâtı secde ile kayıtlarsa cemaat kendi başına selâm verir.
  Eğer imam dördüncü rekât sonunda oturmadan unutarak beşinci rekâta kalkmış olur da, cemaat tahiyyatı okuyup da selâm verir ve sonra imam beşinci rekâtı secde ile kayıtlarsa hepsinin namazı bozulur.(4)

  KADININ KADINA İMAMETİ CAİZ MİDİR?
  Kadının kadınlara imam olması cenaze namazı hariç bütün namazlarda mekruhtur. Bununla beraber kadın kadınlara imam olacak olursa, önlerine geçmeyip birinci safın tam ortasında durup kıldırır. Öne geçecek olursa namazları bozulmaz, fakat kadınların yalnız namaz kılmaları daha uygundur.
  Kadınların erkeklere imam olmasına gelince hangi şart ve ahvalde olursa olsun kesinlikle caiz değildir. Yani, hiçbir erkek, kadın imama uyamaz.(4)

  Cemaatle kılınan namazlarda saf düzeni şöyle olmalıdır.
  1. Önce erkekler:
  Yetişkin erkeklerin sayısı ne kadar çok olursa olsun imamın arkasındaki ilk safları onlar oluşturmaktadırlar.
  2. Sonra erkek çocuklar
  3. Sonra da kadınlar
  Cemaat halinde kılınan bütün namazlardaki saf düzeninde bu sıra takip edilmelidir. Yani ön saflarda erkekler, sonra çocuklar sonra da kadınlar saf tutmalıdır. Ön saflardan birinde boş yer bulunması halinde, bu boşluklar arkada durması gereken çocuklar ile doldurulabilir. Fakat kadınlar, kesinlikle erkeklerle aynı safta durmamalıdırlar. Kız çocukları da, kadınlar hükmünde oldukları için kadınlarla beraber dururlar.

  CEMAATE
  KATILMAYA ENGEL
  OLAN ÖZÜRLER
  1–Felç olmak
  2–Topal olmak
  3–Yağmur
  4–Çamur
  5–Şiddetli soğuk
  6–Zifiri karanlık
  7–Sultandan korkmak
  8–Kör olmak.
  9–Fakir olup alacaklıdan gizlenmek.
  10–Çok yaşlı olmak
  11–Hastalık
  12–Yolculuğu kasd etmek
  13–Nefsinin istek duyduğu yemeğin hazır olması
  14–Cemaate gittiği takdirde zarar görecek olan hastaya bakması
  15–Gündüz değil de geceleyin rüzgârın şiddeti
  16–Fıkıh ilmiyle meşgul olmak.(5)

  NAMAZDA
  ERKEKLER İLE
  KADINLARIN BİR
  HİZADA BULUNMASI
  Kadınlarla erkeklerin namaz kılarken bir hizada bulunmaları erkeğin namazını ifsad eder. Erkeklerle kadınların bir hizada olmaları belirli şartlarla namazı ifsad eder.(6) Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:
  1–Kadının erkekle aynı hizada kıyam ve rükû gibi bir rükün eda edecek kadar bulunmasıdır. Şayet bir rükündan az olursa namaz bozulmaz.
  2–Erkekle aynı hizada bulunan kadın vücud yapısı itibariyle iri ve cinsi münasebete elverişli olmasıdır. Yani, cinsi münasebete elverişli olmayan çok küçük kız çocuğuyla aynı hizada bulunmak namazı bozmaz.
  3–Erkek ve kadının her ikisinin rükû ve secdeli bir namazı eda ediyor olmaları gerekir. Mesela, cenaze namazında aynı hizada olmak namazı bozmaz.
  4–Eda ettikleri namazda ikisinden her biri aynı imama uymuş olmalıdır.
  5–Aynı hizada olan erkek ile kadının arasında herhangi bir engelin bulunmaması yani aralarında bir engel bulunsa namaz bozulmaz.
  6–İmamın, arkasındaki kadınlara namaz kıldırmaya niyet etmesi dolayısıyla imam, arkasındaki kadınlara niyet etmemiş olsa kadınla aynı hizada olmaktan dolayı erkeğin namazı bozulmaz.
  7–Erkek ile kadının yerleri bir olmalıdır. Bu sebeple bunlardan biri, mesela, mescidin zemininde diğeri de en az bir adam boyu yüksek bir mahfilde, tam birbiri hizasında bir vaziyette bulunarak cemaatle namaz kılsalar bu hizaya gelme namaza mani olmaz.
  8–Erkek ile kadının yönleri bir olmalıdır. Bu sebeple Kâbe'i muazzamanın içerisinde her biri başka bir yöne yönelerek cemaatle namaz kılarken aynı hizada bulunsalar bu namazı bozmaz.
  9–Kadın veya kız, namazı anlayacak bir halde bulunmalıdır. Dolayısıyla namazın ne olduğunu bilmeyip sadece cemaate uyan deli bir kadının aynı hizaya gelmesi namazı bozmaz.(7)

  Dipnotlar:
  1–İlmihal İsam c.1 s.250.
  2– İlmihal İsam c.1 s.282.
  3–Kaynaklarıyla İslam Fıkhı C. Yıldırım c.1. s.296.
  4–İslam Fıkhı ve hukuku A. Fikri Yavuz, s.150.
  5–Nimeti İslam s. 332 mevkufat c.1 s.185.
  6–el-hidaye c.1 s.57.
  7–Emanet ve ehliyet, Y. Kerimoğlu c.1 s.246 - İ -ilmihal Bilmen s.181.
  AHMET SABAN

  İlgili Yazılar

 2. 2
  rana Aciz Kul
  rana
  Aciz Kul

  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 2,244
  Tecrübe Puanı: 36
  Yer: Almanya

  Cemaatle Namaz Kılmak...


  Cemaatle Namaz Kılmak Fazileti Çok Büyüktür.
  Bilgiler için Allah cc razı olsun 3. 3
  mumsema55 Emekli
  mumsema55
  Emekli

  Üye No: 32057
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 31

  --->: Cemaatle Namaz Kılmak...


  CEMAATLE NAMAZ KILMAK VE ÖNEMİ

  Yüce Dinimiz İslam, cemaatle namaz kılmayı teşvik etmektedir. Çünkü birlik, beraberlik ve kardeşliğin oluşturulması için cami ve cemaat en uygun ortamdır. Kur'an-ı Kerim'de: "Ey Resulüm! Cephede Sen müminlerin içinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan, onlardan bir kısmı sana tâbi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar.”(1) buyrulmaktadır. Bu ayet-i kerimede iki husus çok önemle vurgulanmaktadır.
  Birincisi: cephede savaşırken, en tehlikeli bir yerde ve zamanda bile namaz terk edilmemelidir. İkincisi: Bu özel ve zor durumda dahi namaz cemaatle kılınmalıdır. Yukarıdaki Kur’an Ayetiyle; Cephede savaşırken bile namazın terk edilmemesi ve cemaatle kılınmasının teşvik edilmesi, normal zamanlarda cemaate ne kadar önem vermemiz gerektiğini bize ihtar edilmektedir Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde; Cemaatle namaz kılmayı teşvik ederek, cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletli olduğunu bildirmiştir.(2)


  Allah Resulü (s.a.v) hayatı boyunca cemaate namaz kıldırmış, hastalandığında ise cemaate katılarak Hz. Ebu Bekir'in (r.a) arkasında namaz kılmıştır. Bu itibarla cemaatle namaz kılma, İslâm'ın bir şiarı ve sembolüdür. Asr-ı saadetten günümüze, vazgeçilmez bir uygulama olarak gelmiş ve kıyamete kadar da aynen devam edecektir.
  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) "Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gece yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap alır. Sabah namazını da cemaatle kılarsa, gecenin kalan yarısını da namaz kılarak geçirmiş gibi sevap alır.”(3) Buyurarak, hiç değilse günün başlangıcında ve sonunda cemaate katılmamızı teşvik etmiş, sabah ve yatsı namazlarında cemaate katıldığımız takdirde gecenin tamamını ibadetle geçirmiş olacağımızı müjdelemiştir.
  Kıldığımız namazların her rek’atinde okuduğumuz Fatiha süresinin 5. Ayetinde ‘‘yalnız


  sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz’’ diyerek, cemaat olmanın şuurunda olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu ayet-i kerime; cemaatle namaz kılanların, içinde bulundukları camideki, içinde yaşadıkları şehirdeki bütün camilerin cemaatleri ile hatta yeryüzünde cemaat olmuş namaz kılan bütün Müslümanlar ile sevap cihetiyle ortak olduklarını ifade etmektedir. Yani “Allahım! Sana şu anda ibadet eden ne kadar mü’min varsa ben de onlarla beraber aynı niyet ve iman ile sana ibadet ediyorum” demektedir.

  Değerli Mü’minler!

  Cemaatin en az sayısı imamdan başka bir kişidir. İmama uyan kişi bir kadın veya çocuk da olabilir. Her ne kadar bir kişiyle veya hane halkıyla dahi cemaatle namaz kılınabilirse de bu, camiye gitmenin ve daha kalabalık bir cemaatle namaz kılmanın sevabına denk olamaz. Farz namazların cami ve mescitlerde cemaatle kılınışı İslâm dininin bir şiarı olduğundan bunun tamamen terk edilmesi asla caiz görülemez. Şu hadis-i şerifiyle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaatin asla hafife alınmamasını ifade etmektedir; "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra da bir kimseye emredip imam olmasını, sonra da cemaatle namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm."(4)

  Görüldüğü gibi cemaate gelmemenin, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’i çok rahatsız eden, yanlış bir davranış olduğu anlaşılmaktadır. Onun için namazlarımızı mümkün olduğu kadar camide cemaatle beraber kılmaya gayret edelim. Bir sevap yerine 27 sevap alalım ve Efendimizin sünnetini de yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşayalım.
  Hutbemizi başta okuduğumuz ayetin meali ile bitirelim. ‘‘Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.’’ (5)

  HAZIRLAYAN : Yücel AYDİN


 4. Reklam

 5. 4
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  --->: Cemaatle Namaz Kılmak...


  Alıntı
  CEMAATE
  KATILMAYA ENGEL

  OLAN ÖZÜRLER
  1–Felç olmak
  2–Topal olmak
  3–Yağmur
  4–Çamur
  5–Şiddetli soğuk
  6–Zifiri karanlık
  7–Sultandan korkmak
  8–Kör olmak.
  9–Fakir olup alacaklıdan gizlenmek.
  10–Çok yaşlı olmak
  11–Hastalık
  12–Yolculuğu kasd etmek
  13–Nefsinin istek duyduğu yemeğin hazır olması
  14–Cemaate gittiği takdirde zarar görecek olan hastaya bakması
  15–Gündüz değil de geceleyin rüzgârın şiddeti
  16–Fıkıh ilmiyle meşgul olmak.(5)
  11. madde, gidemeyecek durumda olmak yada gittiği zaman zarar görecek veya bulaşıcı hastalığıyla cemaate zarar verecekse gitmeyebilir/gitmemelidir.


 6. 5
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 4,906
  Tecrübe Puanı: 54
  Yer: minallah-ilelllah

  cemaatle namaz kılmak müüslümanlar için bir ayrıcalıktır.


 7. 6
  ozayir Üye
  ozayir
  Üye

  Üye No: 79069
  Mesaj Sayısı: 65
  Tecrübe Puanı: 2

  1}Annemle cemaat yapabilir miyiz?
  2}Namaz kılarken annem veya ablam yanımdan geçiyor.Bir sakıncası olur mu?
  3}Bide İmamın kadınlar için ayrı niyet etmesi gerekir mi?
  4}İmamın nasıl niyet etmesi lazım? 8. 7
  Yetim Hadimul Müslimin
  Yetim
  Hadimul Müslimin

  Üye No: 9
  Mesaj Sayısı: 819
  Tecrübe Puanı: 11
  Yer: Hadimul Müslimin

  Alıntı
  1}Annemle cemaat yapabilir miyiz?
  2}Namaz kılarken annem veya ablam yanımdan geçiyor.Bir sakıncası olur mu?
  3}Bide İmamın kadınlar için ayrı niyet etmesi gerekir mi?
  4}İmamın nasıl niyet etmesi lazım?
  1.si: Annenizle veya ailenizle cemaat yapabilirsiniz.Yalnız kadınlar cemaat olacakları zaman imamın 1 saf geride kılmaları gerekir.
  2.si: Annenizin.ablanızın namaz sırasında yanınızdan geçmesinde bir sakınca yoktur.Namazınıza bir zarar gelmez.
  3.sü: İmamın -kadın ve ya erkek farketmez- niyetinde cinsiyet belirlemesi gerekmez.
  4.sü: İmamın niyeti şöyledir:Örneğin öğle namazı için "niyet ettim Allah rızası için öğle namazını farzını kıldırmaya" der.


 9. 8
  ozayir Üye
  ozayir
  Üye

  Üye No: 79069
  Mesaj Sayısı: 65
  Tecrübe Puanı: 2

  Allah razı olsun kerdeşim sagol


 10. 9
  miroğlu Üye
  miroğlu
  Üye

  Üye No: 26769
  Mesaj Sayısı: 125
  Tecrübe Puanı: 3
  Yer: Hepimiz Filistin'liyiz

  Yetim kardeş böyle yazmışsın
  Alıntı
  3.sü: İmamın -kadın ve ya erkek farketmez- niyetinde cinsiyet belirlemesi gerekmez.
  Ben imamın kadınlar içinde niyet etmesi gerektiğini hatırlıyorum
  Herhalde dikkatinizden kaçtı :gul:


 11. 10
  ozayir Üye
  ozayir
  Üye

  Üye No: 79069
  Mesaj Sayısı: 65
  Tecrübe Puanı: 2

  Alıntı
  Yetim kardeş böyle yazmışsın
  Alıntı:
  3sü: İmamın -kadın ve ya erkek farketmez- niyetinde cinsiyet belirlemesi gerekmez
  Ben imamın kadınlar içinde niyet etmesi gerektiğini hatırlıyorum
  Herhalde dikkatinizden kaçtı
  Bende öyle biliyorum ayrı niyet lazım diye...


 12. 11
  Yetim Hadimul Müslimin
  Yetim
  Hadimul Müslimin

  Üye No: 9
  Mesaj Sayısı: 819
  Tecrübe Puanı: 11
  Yer: Hadimul Müslimin

  Alıntı
  Ben imamın kadınlar içinde niyet etmesi gerektiğini hatırlıyorum
  Herhalde dikkatinizden kaçtı :gul:
  Konuyu detaylı bir şekilde araştırdım ve Bilgileri buldum.

  Bu konuda herhangi bir ayet veya hadis söz konusu değildir. Mesele tamamen içtihadîdir.

  Hanefî Mezhebi'ne göre, kadınlara imam olan kimsenin imamlığa niyet etmesi gerekir. Aksi takdirde bazı kadınların -rızası haricinde- imamın hizasında durmaları ve namazını ifsat etmeleri söz konusu olabilir(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî,1/614-615). Demek ki, Hanefî Mezhebi “muhazat” denilen "kadın ile erkeğin namazda yan yana/aynı hizaya düşmeleri durumunda namazın bozulacağına” dair kuralları gereğince, kadınlara imamlıkta niyeti şart koşmuşlardır.

  Hanefî Mezhebi'ne göre, “muhazatı’n-nisa” (kadınların aynı cemaatte erkeklerin hizasında namaza durmaları) problemi önemli bir konudur. Çünkü, bir çok kimsenin namazının bozulmasına sebep olmaktadır. Kadınların -bilmeden, yanlışlıkla da olsa- böyle bir risk oluşturmaları her zaman mümkündür. Bu sebeple, imamın kadınlar için imamlık niyeti getirmeden onlara imam sayılmaz. Böyle bir niyet olmazsa, kadınların imama uymaları geçerli olmaz. İmama uymamış sayıldıkları için de, erkeklerle aynı hizada bulunmak söz konusu olmadığından erkeklerin namazını bozmuş olmazlar.

  Mezhebin bu şartı, habersiz bir şekilde kadınların cemaate girip -bilmeyerek- cemaatin namazını fesada vermesini önlemeye yöneliktir. Çünkü, şayet imam kadınların olduğunu bilirse, onlara gerekli uyarıları yapar ve bir yanlışın yapılmasına meydan vermez.

  Hanbelî Mezhebi'nde ise, erkek olsun kadın olsun, imamın imamlığa niyeti etmesi, cemaatin de imama uymaya niyet etmesi/herkesin kendi konumunu açıkça belirlemesi farzdır.(a.g.e, 1/621).

  Malikî ve Şafiî Mezhebi'ne göre, (cuma namazı vb. hariç) kadın olsun, erkek olsun, cemaatin imama uymaya niyet etmesi farzdır, fakat imamın imamlığa niyet etmesi farz değil sünnettir (a.g.e,1/616-619).

  Görüldüğü üzere, konu içtihadîdir ve “yalnız kadınlara” imamlık niyetini şart koşanlar sadece Hanefilerdir. Onların da bu içtihatları başka içtihatlarına paralellik göstermek durumundadır. 13. 12
  ozayir Üye
  ozayir
  Üye

  Üye No: 79069
  Mesaj Sayısı: 65
  Tecrübe Puanı: 2

  Allah razı olsun kardeşim bilgi için :)


 14. 13
  Şema Moderatör
  Şema
  Moderatör

  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 5,702
  Tecrübe Puanı: 67

  Cemaatla Namaz ne demek?


  Cemaatla namaz kılmak müekked (vacibe yakın) sünnetlerdendir. İmamlığa getirilmek için en iyi ve en efdal kimse (namaz hakkında sünneti en iyi bilendir. Eğer orada bulunanlar sünnet bilmek bakımından eşitseler en güzel okuyan, okumak bakımından eşitseler kötülüklerden en fazla kaçman, kötülüklerden kaçınmak bakımından eşitseler en yaşlıları imam olacaktır. Köle, çölde yaşayan göçebe fâsık, iki gözünden kör ve veledi zina (nesebi gayri sahih) olan kimsenin öne geçip namaz kıldırması mekruhtur. Fakat imam olmak üzere öne geçerlerse caizdir.


 15. 14
  hafız.. Misafir
  Misafir

  bir kadın kendisine mahrem olmayan bir erkekle o kadından başka cemaat olmadan o erkeğe uyup namaz kılabilir mi?


+ Yorum Gönder
Git 12 Son