1. 1
  rana Aciz Kul
  rana
  Aciz Kul

  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 2,244
  Tecrübe Puanı: 36
  Yer: Almanya

  Sadaka Vermenin Fazileti


  SADAKA VERMENİN FAZİLETİ

  Sadaka, Müslüman bir kimsenin Allah rızası için malından yoksullara gönüllü olarak yaptığı yardıma denir. Farz olan zekatın dışında, sadaka vermenin önemine Kur’ân-ı Kerim’in çeşitli âyetlerinde işaret edilmiştir.
  Gönül arzusu ile yerine getirilen sadaka, Dinimizde geniş bir anlam içermektedir. Normal mali yardımların yanında ödeme güçlüğü çeken bir borçluya, mühlet tanımak da sadaka sayılmıştır.Nitekim bu hususta şöyle buyrulmaktadır: “Eğer (borçlu) darlık içinde ise, eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek (gerekir). Eğer (gerçekleri) anlarsanız bunu sadakaya saymak sizin için daha hayırlıdır.”[1]
  Öte yandan kişinin çevresindeki insanlara iyiliği tavsiye edip kötülüklere karşı uyarması; insanlara eziyet veren bir nesneyi yoldan kaldırması; yolunu kaybetmiş birine yol göstermesi; yolculuk için aracına binmek isteyen veya eşyasını yüklemek isteyen kimseye yardım etmesi; etrafındaki insanlara güzel söz söylemesi, hülasa hayır namına yapılan her iyilik Peygamber Efendimiz tarafından sadaka olarak ifade edilmiştir.[2]

  İhtiyaç sahibi kimselere yapılacak malî yardımın, önemli bir sadaka olmasının yanında, onların gönlünü alacak söz ve davranışlarda bulunmak da bir sadakadır. İnsanın doğru ve güzel olan her davranışını sadaka olarak kabul eden dinimiz, özellikle inananları, Allah yolunda sadaka vermeye davet ve teşvik etmektedir. “Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe hayra kavuşamazsınız...”[3] buyuran Kur’ân, mü’minlere, temiz ve alın teri ile elde ettikleri kazançlarından harcama yapmalarını emretmiş ve bu harcamalarından dolayı rızıklarının daralacağından da endişe duymamaları gerektiğini ifade etmiştir [4]. Hatta Peygamber Efendimizin buyurduğuna göre, asıl zenginlik mal çokluğu ile değil, gönül zenginliği iledir. Bu açıdan herkes, imkan nispetinde harcama yapmalı ve sadaka vermelidir [5]. Sadaka malı eksiltmez aksine sarf edilen malın yerine daha iyisi verilir [6].


  Şer’an zengin sayılan her Müslüman, bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için ayrıca fıtır sadakası verir. Yaratılış sadakası da denilen sadaka-ı fıtır, fakirlere, yoksullara, yetimlere, kimsesizlere ve muhtaç olanlara bayram öncesinde verilir. Bu yıl verilecek fıtır sadakasının asgari miktarı, 4,5 YTL’dir. Bu sayede ihtiyaç sahibi kimseler, temel ihtiyaçlarını karşılar ve bayrama sevinçle girerler. Bu durum, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirir, toplumda barış ve huzurun hakim olmasını sağlar.

  Ramazan orucunu tutamayan, yaşlılıktan veya iyileşme ümidi kalmayan bir hastalıktan dolayı, ileride de kaza edemeyecek durumda olan bir kimse, orucunu tutamadığı her gün için bir fidye öder. Bir fidyenin karşılığı, bir fakiri doyuracak miktardır. Fidye, Ramazanın başında veya sonunda nakit para veya mal olarak verilebilir.

  “Her iyilik bir sadakadır.”[7]


  [1] Bakara, 2/280.
  [2] Buhârî, Sahîh, “Mezâlim”, 24; “Edeb”, 33, “Cihad”, 72; Müslim, Sahîh, “Zekât”, 53, 54, 56; “Müsâkât”, 7; Ebû Dâvûd, “Sünen”, “Edeb”, 60; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 350, V, 154; Tirmizî, “Sünen”, “Birr”, 36.
  [3] Âl-i İmrân, 3/92.
  [4] Bakara, 2/267; Hûd, 11/16.
  [5] Buhârî, Rikâk, 15; Talâk, 65/7.
  [6] Müslim, Birr, 69; Sebe’, 34/39.
  [7] Buhârî, Sahîh, “Edeb”, 33; Müslim, Sahîh, “Zekât”, 52.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  İsrâ İsrâ
  İsrâ
  İsrâ

  Üye No: 59972
  Mesaj Sayısı: 617
  Tecrübe Puanı: 14
  Yer: Almanya

  --->: Sadaka Vermenin Fazileti


  Sadaka Vermenin Fazileti


 3. 3
  Galus Özel Üye
  Galus
  Özel Üye

  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 2,288
  Tecrübe Puanı: 25
  Yer: Türkiye

  --->: Sadaka Vermenin Fazileti


  Allah ccrazı olsun

  Sadaka Vermenin Fazileti


 4. Reklam

 5. 4
  Ecrinim Bayan Üye
  Ecrinim
  Bayan Üye

  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 2,425
  Tecrübe Puanı: 82

  Cevap: Sadaka Vermenin Fazileti


  Sadaka malı eksiltmez aksine sarf edilen malın yerine daha iyisi verilir

  Allah c.c. razı olsun kardeşim..


 6. 5
  eternal Üye
  eternal
  Üye

  Üye No: 112377
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 1

  Allah leyl suresinde temizlenip arınmak için sadaka vermemiz gerektiğini buyuruyor ve beled suresinde açken bir yoksulu doyurmayanın sarp yokuşu aşamadığını buyuruyor..

  özetle hem maddi hem manevi anlamda sadaka vermemiz gerekiyor bu sadece zekat veya filtre ile sınırlı değil.. imkanınız neye müsade ediyorsa paylaşın çünkü Allah korusun mallarımız biz cehenneme girersek bize hiç bir fayda sağlamayacak


+ Yorum Gönder