Git 12 Son
 1. 1
  BiLaL HaTTaB DeLi MoLLa
  BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa

  Üye No: 12484
  Mesaj Sayısı: 1,460
  Tecrübe Puanı: 19
  Yaş: 36
  Yer: Ne KaRa aN? YıLLaR KaRa...

  Allah(cc), Kadınlara Evde Oturmalarını Emrediyor!


  İslam, Hicap ayetlerinin nüzulünden beri ihtilatı yasaklamıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeleri, onlara en güzel şekilde uyan Tabiîn’in bu yasağı uygulamaya devam ettikleri sabittir. Bu hiçbir zaman Müslümanların ilerlemesine engel olmadığı gibi, aksini iddia edenler de Allah ve Rasulünün açık emirlerine kafa tutmaktadırlar. Ümmetin önceki ve sonraki alimleri ve muhakkikleri, Allah Teala’nın; “Vakarınızla evlerinizde oturun. Önceki Cahiliye açılıp saçılması gibi açılmayın (Ahzab 33) ayetinden, Müslüman kadının evinde oturup zaruret haricinde dışarı çıkmamaları gerektiği ve onların yabancı erkeklerle ihtilatının haram olduğu hükmünü çıkarmışlardır.

  Allame İbnu’l-Cevzi der ki;
  “Müfessirler, bu ayetin anlamının, vakar ve sükûn ile evlerinde oturmalarının kadınlara emredildiğini, dışarı çıkmaktan yasaklandığını belirttiğini söylediler.” [Zadu’l-Mesir (6/379)]

  İbni Cerir et-Taberî;
  “Ayetin manası; vakar ve sükûnetle evlerinde otursunlar demektir.” [Camiü’l-Beyan (22/3)]

  İbni Kesir der ki;
  “Yani evlerinde oturmaya devam etsinler, zaruret haricinde çıkmasınlar.” [Tefsiru Kur’ani’l-Azim (3/482)]

  Kadı Ebubekir İbnu’l-Arabî der ki;
  “Evlerinde sükûn ile otursunlar, oradan başka yere hareket edip çıkmasınlar demektir.” [Ahkamu’l-Kur’an (3/1535)]

  Kurtubî der ki;
  “Âlimlerin ve lugatçilerin bu ayetin manası hakkında sözleri, kadınlara evde durmalarının emredildiğidir. Hitap peygamber hanımlarına ise de, başka bütün kadınlar da bu hükme dâhildir.” [el Cami Li Ahkami’l-Kur’an (14/179)]

  Suyutî, İbnu Ebi Hatem’den naklederek der ki;
  “Allah Azze ve Celle, kadınları dışarı çıkmaktan yasaklıyor ve onların evlerinde karar kılmalarını, cenaze takibi için, mescidler ve Cuma için çıkmamalarını emrediyor.” [Durrü’l-Mensur (6/600)]

  Şevkanî der ki;
  “Ayette kastedilen, kadınların evlerinde oturmaları ve istikrar etmelerinin emredilmesidir.” [Fethu’l-Kadir (4/278)]

  Ebubekir el-Cessas der ki;
  “Kadınlar evlerinde oturmakla emrolunmuşlar, çıkmaktan yasaklanmışlardır.” [Ahkamu’l-Kur’an (3/471)]

  Ebus-Senâ el-Alusi der ki;
  “Bütün kıraatler gösteriyor ki, peygamber hanımları ve diğer kadınlar evlerinde oturmakla emrolunmuşlardır.” [Ruhu’l-Meani (22/6)]

  İbnu’l-Hac;
  “Şer’î bir zorunluluk olmadıkça kadın evinden çıkamaz” der. [El-Medhal (2/12)]

  Ebu Cafer en-Nehhas[Meaniyu’l-Kur’an (5/346)], Ebus-Suud[İrşadu Akli’s-Selim (7/102)], el-Vahidi[El-Veciz (2/865)], Begavi[Mealimu’t-Tenzil (3/528)], Zemahşeri[El-Faik (2/169)] ve Nesefi[Tefsiru’n-Nesefî (3/305)] de bu ayeti;
  “Evlerinde sebat etsinler, vakarla oturmaya devam etsinler” şeklinde tefsir etmişlerdir.

  Ahmed Mustafa el-Meragî der ki;
  “Bütün kadınlara evlerinde oturmaya devam etmeleri ve ihtiyaç dışında çıkmamaları emrediliyor.” [Tefsiru’l-Meragi (22/6)]

  Hasaneyn Muhammed Mahluf der ki;
  “Meşru bir mazeretleri olmadıkça dışarı çıkmasınlar ve evlerinde oturmaya devam etsinler. Bütün kadınlar bu hükme dâhildir.” [Safvetu’l-Beyani’l-Meayinu’l-Kur’an (s.531)]

  Şeyh Abdurrahman Bin es-Sa’dî der ki;
  “Evlerinde karar kılsınlar. Zira bu, onlar için daha güvenilir ve daha koruyucudur.” [Tefsiru’l-Kerimi’r-Rahman Fi Tefsiri Kelami’l-Mennan (6/219)]

  Şeyh Ebubekir el-Cezairî der ki;
  “Yani evlerinde sabit kalsınlar, mecbur kalmadıkça çıkmasınlar.” [Eyseru’t-Tefasir Li Kelami’l-Aliyyu’l-Kebir (3/561)]

  Ebul A’la el-Mevdudi der ki;
  “Kadının övülmeyen bir durum için çıkması uygun düşmez. Bilakis onlar için hayırlı olan evlerinde durmaya devam etmeleridir.” [El-Hicab (s.235)]


  İbni Ömer, Ebu Hureyre, Ebu Vakıd el-Leysi, Ümmü Seleme, Zeyneb bt. Cahş, Sevde bt. Zem’a ve Aişe radıyallahu anhum'dan rivayet edilen hadiste buyrulur ki;

  "Bu (çıkışınız) sadece hac içindir. Hacdan sonra siz kadınlara düşen evlerinizde hasırlarınızda oturmaktır." [İbn Hibban (3706); Ebu Ya'la zayıf isnad ile rivayet etmiştir. İbni Hacer, Metalibu Aliye (1591); Busayri, İthaf (2653); Ahmed (2/446); Bezzar (1077); Beyhaki (5/228); İbn Cevzi, Ahkamu’n-Nisa (s.109); Ahmed (5/218); Ebu Davud (1722); İbnül Cevzi, el Hadaik (2/336); Taberani, Evsat (6/198); Ebu Ya'la (12/312); Busayri, İthaf (2652); İbni Hacer, Metalibu Aliye (1590); Mecmau’z-Zevaid (3/490); Elbani, Sahihu’t-Tergib (1168); Ahmed (6/324); İbn Sad (8/207-208); ); Ahmed (6/68); İbni Kesir (4/1953); İbn Kayyım İ'lamu’l-Muvakkiin (4/221); Rivayet yollarının toplamı ile sahihtir. Elbani Sahiha (2401)]


  Seyfullah Erdoğmuş - Tesettür Ölçüleri


  İlgili Yazılar

 2. 2
  Yakut Bayan Üye
  Yakut
  Bayan Üye

  Üye No: 11544
  Mesaj Sayısı: 292
  Tecrübe Puanı: 5
  Yer: istanbul

  --->: Allah(cc), Kadınlara Evde Oturmalarını Emrediyor!


  Allah razı olsun BiLaL HaTTaB abi çok güzel bir paylaşım olmuş,kadına düşen evinde ihtiyaç olmadıkca cıkmamak...


 3. 3
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  --->: Allah(cc), Kadınlara Evde Oturmalarını Emrediyor!


  güzel bir çalışma olmuş Allah (cc) razı olsun. aynısını erkeklerede tavsiye ediyorum:) işiniz olmadığı sürece eşinizin yanında(evde) olun:)


 4. Reklam

 5. 4
  feyza gül kış güneşi
  feyza gül
  kış güneşi

  Üye No: 9637
  Mesaj Sayısı: 107
  Tecrübe Puanı: 3

  --->: Allah(cc), Kadınlara Evde Oturmalarını Emrediyor!


  Allah razı olsun bılal hattab mecbur kalmadıkca cıkmamaya calışyorum....


 6. 5
  imamhatipli42 Özel Üye
  imamhatipli42
  Özel Üye

  Üye No: 7
  Mesaj Sayısı: 1,880
  Tecrübe Puanı: 34

  (aynısını erkeklerede tavsiye ediyorum işiniz olmadığı sürece eşinizin yanında(evde) olun)Muma katılıyorum bence de evde oturun. Nede olsa Cennet bahçesi değil mi yani dışardaki cehennem ateşlerine tercih edilir yani. Bilal kardeş Allah (cc) razı olsun.


 7. 6
  tuallin Üye
  tuallin
  Üye

  Üye No: 47177
  Mesaj Sayısı: 97
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 39

  Allah cc razı olsun hocam mecbur kalmadığımız sürece çıkmayalım inşallah


 8. 7
  elif_f Üye
  elif_f
  Üye

  Üye No: 51108
  Mesaj Sayısı: 28
  Tecrübe Puanı: 2

  kadınlar çalışamaz mı?


 9. 8
  tuallin Üye
  tuallin
  Üye

  Üye No: 47177
  Mesaj Sayısı: 97
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 39

  selamünaleyküm elif_f kardeşim ;doğru söylediniz kadınlar çalışamaz mı?

  Ben naçisane fikrimi söyleyeyim kabul ederseniz;Günümüz şartlarını düşünerek hareket ettiğimiz de ekonomik şartların olumsuzluğu kadının da iş hayatına atılmasını ve ekonomiye pay sahibi yapmaya sebep zorlamaktadır.Durum böyle iken sıkıntı içerisinde kalmamak adına bayanlarda bir Mümineye yakışır ibadetlerine ve tesettüre mani olmayacak iş edinerek ve mümkün mertebe dışarıyla bağlantılarını sınırlı tutarak çalışabileceğini düşünüyorum.Zaruri kısım eve gidip gelme konusunda zaten yaşanacak.Ama en azından daha ehemmiyetli bir hal almış olacağını düşünüyorum. vesselam


 10. 9
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  Alıntı
  ekonomik şartların olumsuzluğu
  bunun sınırı nedir? he merak ettiğim bir konu


 11. 10
  tuallin Üye
  tuallin
  Üye

  Üye No: 47177
  Mesaj Sayısı: 97
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 39

  mesala eşinin çalışamayacak derecede rahatsızlığı,(felçli olması gibi) zaruri bir hal gerektirir!! bu durumda evde oturayım dinim yasak koydu diyebileceğini düşünebilir miyiz mum hocam?Arkadaşlar bu konuda daha sağlam bilgileriniz varsa paylaşalım lütfen mühim bir konu!! Vesselam


 12. 11
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  Alıntı
  mesala eşinin çalışamayacak derecede rahatsızlığı,(felçli olması gibi) zaruri bir hal gerektirir!! bu durumda evde oturayım dinim yasak koydu diyebileceğini düşünebilir miyiz mum hocam?
  elbette islamda kadının çalışması yasağı yok.. kocasıo izin verir, tesettürlü ve kendi cinsleri içinde olduğu sürece neden olmasın:)

  eşinin çalışamayacak durumda olması... bu gayet normal.


 13. 12
  den472010 Üye
  den472010
  Üye

  Üye No: 49556
  Mesaj Sayısı: 9
  Tecrübe Puanı: 2

  Allah razı olsun paylaşım için...
  Çalışma konusunda da Mum kardeş güzel demiş...


 14. 13
  nunnummm Üye
  nunnummm
  Üye

  Üye No: 49416
  Mesaj Sayısı: 32
  Tecrübe Puanı: 2
  Yer: Memleket 34 İkamet 07

  bir kadının çalışması önemli olan durumlarda var mesela her kadın evde otursa biz doktora gitmek zorunda kaldığımızda hemcinsimiz olan doktoru nereden bulacağız


 15. 14
  den472010 Üye
  den472010
  Üye

  Üye No: 49556
  Mesaj Sayısı: 9
  Tecrübe Puanı: 2

  Alıntı
  bir kadının çalışması önemli olan durumlarda var mesela her kadın evde otursa biz doktora gitmek zorunda kaldığımızda hemcinsimiz olan doktoru nereden bulacağız

  Bayan doktor elbet bulunur bu düzende,önemli olan bizim uymamız değil mi ki emirlere...Hemcins doktor bulma baya kafa bulandıran bir mesele olmuş günümüzde ama emin olalım ki biz İslamı hakkıyla yaşamaya çalışanlar-Allah bizi hidayete erdirsin-doktor olmasak da bayan doktorlar olacaktır...
  bu benim düşüncem hatam varsa Allah affetsin...
  veesselam+ Yorum Gönder
Git 12 Son