1. 1
  musab Hadis Öğrencisi
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 3,043
  Tecrübe Puanı: 31
  Yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  Zekat vermenin hükmü nedir


  Kısaca Şafii mezhebine göre Zekât Vermemenin Hükmü


  a. Zekâtın farziyetini inkâr ederek vermeyenin hükmü.

  Zekât, İslâm'ın şehadet kelimesi ile namazdan sonra gelen bir rüknü*dür. Bu nedenle âlimler, zekâtın farziyetini inkâr eden bir kimsenin kâfir olduğunda icma etmişlerdir. Tevbe etmediği takdirde böyle bir kimsenin kanı helâldir. Çünkü zekât, farziyeti zaruri olarak bilinen emirlerden biri*dir. Avam ve havass tüm müslümanlar bunu bilir. Böyle olduğuna dair bir delil veya burhan getirilmesine de ihtiyaç yoktur.

  Hattabî şöyle demiştir: 'Kim zekâtın farziyetini inkâr ederse, o, müslümanların ittifakıyla kâfirdir. İmamlar arasında zekâtın farz olduğu hakkında icma vardır. Hatta müslümanlann avamı ye havassı da bunu bilmektedir. Bu hususta âlimlerle cahiller ortaktır. Hiç kimse zekâtı inkâr etmek veya herhangibir şekilde tevil etmekte mazur sayılamaz. Bu durum, ümmetin üzerinde icma ettiği beş vakit namaz, Ramazan orucu, cünüplükten yıkanma, zinanın haramlığı, anne, kızkardeş ve mahremi olan kadınlarla evlenmenin haramlığı gibi hükümleri inkâr edenler hakkında da geçerlidir[5]

  İbn Hacer el-Askalânî de şöyle demiştir: 'Zekâtın farziyetini inkâr eden kimse kâfir olur'.[6]

  b. Cimrilikten ötürü zekât vermeyenin hükmü.

  Zekâtın farz olduğuna inandığı halde zekât vermeyen kimse fasıktır, günahkârdır. O, ahirette şiddetli bir azaba çarptırılacaktır.

  Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlara pek acıklı bir azabı müjdele! (Zekâtı verilmeyen bu mallar) cehennem ateşinde kızdırılıp onlarla (istifçilerin) alınları, sırtları ve yanları dağlanacağı gün (onlara): 'İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servet*tir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin azabını tadın!' denir.

  (Tevbe/34-35)

  İbn Ömer'den mevkuf; ve merfû olarak şöyle rivayet edilmiştir-'Zekatı verilen mal, kenz sayılmaz. Zekâtı verilmeyen mal ise kenzdir'.

  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

  Allah bir kimseye mal verir, o da zekâtını vermezse o mal Kıyamet günü kel bir yılana dönüşür. O yılan çok zehirli olduğundan ötürü tepesinde tüy yoktur. O yılanın ağzında iki diş vardır veya gözlerinin üstünde iki siyah nokta vardır ki bu yılan, yılanların en dehşetlisi ve en pisidir. Allah Kıyamet günü o yılanı onun boynuna sarar. O yılan onun iki dudağından tutup ona 'Ben, senin dünyada istif ettiğin malınım' der.[7]

  Hz. Peygamber bunu söyledikten sonra şu ayeti okudu:

  Sakın Allah'ın fazl u kereminden kendilerine verdiklerinde cimrilik edenler, bunun kendileri için daha hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için bir serdir. Kıyamet gününde o cimrilik ettikleri şey boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. (Âiu İmran/180)

  Bu anlamda daha birçok ayet ve hadîs vardır.

  Zekât vermeyenlerin dünyadaki durumu ise, zekâtın kendilerinden zorla alınmasıdır. İnsanlar bu hususta inat gösterip zekât memuruna itaat etmezlerse, Allah'ın şeriatını uygulayan idareci, gerekirse savaş yoluyla cebren zekâtı onlardan alır.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  melle Üye
  melle
  Üye

  Üye No: 20559
  Mesaj Sayısı: 1,673
  Tecrübe Puanı: 18

  Cevap: Zekat vermenin hükmü nedir


  Zekatın dini hükmü nedir ?

  Zekat vermek sünnet midir vacip midir farz mıdır?

  Zekat vermek Allahın emridir FARZDIR:


+ Yorum Gönder