1. 1
  Şema Moderatör
  Şema
  Moderatör

  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 5,702
  Tecrübe Puanı: 67

  Zekat Fitre Fidye


  ZEKAT FİTRE FİDYE
  “Hocam zekât, fitre, fidye ile ilgili bizlere dergimizde bazı bilgiler verirseniz seviniriz. Çünkü İlkadım bir mekteptir.” (Celal Battal / İstanbul)

  “Ya Muhammed! Servet sahiplerinin mallarından zekât al! Zekât onların mallarını temizler, vicdanlarını artırır.” (Tevbe 103)
  “Zekâtlar Allah’tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslam’a) ısındırılacak olanlara, (esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyen) esir ve kölelere, (borcuna karşılık malı olmayan) borçlulara, Allah yolunda olanlara, (harçlıksız kalmış) yolcuya mahsustur. Allah alîm ve hakîmdir.” (Tevbe 60)
  Fakirlere zekât verirken şu sırayı gözetmek daha faziletlidir:
  a- Önce fakir olan kardeşler.
  b- Kardeş çocukları,
  c- Amca, hala, dayı ve teyzeler
  d- Bunların çocukları
  e- Diğer mahremler
  f- Komşular
  g- Meslektaşlar.
  h- Zekât verecek kişinin bulunduğu köy ve şehir halkı.
  - Bir kimse kendi yakınları muhtaç durumda iken onları bırakıp başkalarına zekat verse, zekat borcunu ödemiş olmakla beraber sevabına nail olamaz.
  - Zekat malın bulunduğu yerdeki fakirlere verilir. Bir başka yere nakledilmesi mekruhtur. Ancak başka yerdeki yakınları ve ihtiyaç sahipleri varsa nakledilmesi caiz olur. Zekât parasını günah yolunda harcayarak veya israf edecek olan kimselere vermek doğru değildir.
  - Zengin bir kimse evinde kiracı olarak oturan fakirden ücret almayıp bunu zekatına saysa zekatını ödemiş olmaz. Çünkü zekâtta mal ve paranın fakirin eline geçmesi şarttır. Burada ise faydalanma varsa da fakirin eline geçen bir şey yoktur.
  - Bayramlarda ve diğer günlerde muhtaç olan hizmetçilere ve çocuklara veya bir müjde haberi getiren fakirlere verilen ödüller zekat niyeti ile verilebilir.
  - Fakirdeki alacağını zekata saymak isteyen kimse alacağı kadar parayı fakire zekat olarak verir. Fakir de aldığı bu parayı borcunu ödemek üzere alacaklıya iade eder. Böylece zengin zekatını vermiş fakir de borcunu ödemiş olur.
  - Haram mal için zekât vermek gerekmez. Haram malın sahibi mevcut ise sahibine verilmesi, sahibi mevcut değilse fakirlere dağıtılması gerekir. (Diyanet İslam İlmihali)
  İslam bilginleri her çeşit ticaret malının kural olarak zekâta tabî olacağında görüş birliğindedir.
  Ticaret mallarının sene sonunda kıymetleri maliyet fiyatlarına göre tesbit edilir.
  Ticarete konu olan her mal şartları tahakkuk edince zekâta tabî olur. Bunları sayı ile sınırlamak mümkün değildir. Her çeşit giyim eşyası, gıda maddeleri, inşaat malzemeleri ticaret niyeti ile elde bulundurulursa o ticaret malıdır ve zekâta tâbidir.
  Ticaret malları, sene içinde eksilir veya başka bir malla değiştirilirse üzerinden bir yıllık sürenin geçmesi şartı kesilmiş olmaz. Tüccar sene sonunda sahip olduğu mallarının zekâtının değerini hesaplar. Buna mevcut parasını ve alacaklarını ilave eder. Bulduğu toplam değerden %2,5 zekât olarak verir.
  TOPRAK ÜRÜNLERİNİN ZEKÂTI (ÖŞÜR)
  Hemen bütün hadis ve fıkıh kitaplarının kaydettiği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen:
  “Yağmur ve nehir sularıyla sulanan toprak mahsullerinde öşür (1/10) kova (motorla veya elektrikle) sulanan toprak mahsullerinde nısıf öşür (1/20) vardır.” (Buhârî) anlamındaki hadis toprak ürünlerinden ne nisbette zekât alınacağını göstermektedir.
  Buna göre toprak ürünlerinin zekâtı toprağın sulama tekniğine göre belirlenmektedir. (İman ve İbadetler İlmihali, Türkiye Diyanet Vakfı yay.)
  - Zekâtın zekât verilen fakirin mülkiyetine geçirilmesi şarttır. Fakire yedirilen yemek zekât yerine geçmez.
  - Zekât parası ile mektep, mescit, çeşme, yurt binası, vakıf binası ve benzeri binalar yaptırılamaz.
  - Bir kimse malının zekâtını vakti gelmeden peşin olarak verebildiği gibi birkaç senelik zekâtını da peşin olarak verebilir.
  - Zamanımızda bir kısım kurumlar zekât zarfı dağıtarak halktan zekât ve fitre olarak topluyorlar. Bu toplanan paralar, fakirlere, muhtaçlara dağıtılmıyor da, o kurumların çeşitli ihtiyaçları için harcanıyorsa bu verilen paralar asla zekât olmaz. Böyle kurumlara zekât verenler, yeniden vermek mecburiyetindedirler.
  - Zekâtı açıktan, sadakaları gizli vermek efdaldır. Ancak bir fakire zekât verirken bu zekât parasıdır ve falanın zekâtıdır demeye gerek yoktur. O malı zekât olarak vermeye kalben niyet kâfidir. Dil ile söylemeye gerek yoktur. Zekât verilen fakir çok hassas birisi ise ona zekât olduğun söylememek daha münasiptir.
  - Fakirler ile zenginleri arasında aracı olan gerek şahıslar ve gerekse vakıflar bu konuda çok dikkatli olmalıdırlar. Zekât paraları ile diğer gelirleri birbirine karıştırmamalıdırlar. Kendilerine emanet edilen zekât ve sadakaları araştırarak, soruşturarak en muhtaç, en çok müstahak olanlara vermelidirler. Araştırma imkânı olmayan zenginler de zekâtlarını rasgele dağıtmamalı, kendisinden emin oldukları ve zekatları layığına ulaştıracaklarına inandıkları şahıs ve vakıflar aracılığı ile muhtaç ve fakirlere ulaştırmalıdırlar. (İslam Ahkamı, Zeki Soyak)
  - Zamanımızda gençlerin yeterince dinini öğrenemediği, helal ve haramların dikkate alınmadığı bir ortamda gençliğin imanlı ihlâslı yetişmesi için onlara zekâtla beraber her türlü yardımda bulunulması uygun olur. Bununla beraber parayı verip yetinilmemeli, din-i mübin-i İslam’a hadim iyi insan, faydalı insan, Muhammedî ahlaka sahip gençlerin yetişmesine vesile olalım.
  - Zekâtı fakire verirken veya zekât için mal ayırırken bunun zekât olduğuna kalp ile niyet etmek gerekir. Dil ile söylenmesi gerekmez. Bir mal fakire niyetsiz olarak verilince bakılır, eğer mal henüz fakirin elinde bulunuyorsa, zekâta niyet edilmesi yeterlidir. Fakat elinden çıkmış ise niyet edilmesi yeterli değildir.

  FİTRE SADAKASI
  - Fitre sadakası, Ramazan ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sahip bulunan her müslüman için verilmesi vacip olan bir sadakadır. Bu bir yardımlaşmadır. Orucun kabulüne ve ecel yastığında ruhunun bedenden güzel bir halde ayrılışına, kabir azabından kurtuluşa bir yoldur. İnsanlık arasında muhabbete bir vesiledir.
  - Fitre sadakası Ramazan bayramının birinci günü fecrin doğuşundan itibaren vacib olursa da bundan önce ve bundan sonra da verilebilir. Önceden verilmesi ile fakirlerin bayramlık ihtiyaçlarının karşılanmasına bir vesiledir.
  - Nisaba malik olan bir mümin hem kendisi hem de bunak ve mecnun olan evladı, hem de küçük yaşta olan çocukların fıtır sadakasını vermekle yükümlüdür.
  - Bir kimse kendi zevcesinin ve akıl sağlığı yerinde büyük evladının fitre sadakasını vermekle yükümlü olmaz ama kendi aralarında konuşur birbirinin izni ile kendi mallarından verecek olsa yeterli olur.
  - Bir kimse fitresini bir fakire verebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtabilir. Birçok kimseler de fitrelerini birkaç fakire verebilecekleri gibi, bir fakire de verebilirler.
  - Fakat bir görüşe göre bir fitre birkaç kimseye verilmez.

  FİDYE
  Allah Teala ayet-i celilede:
  “Sayılı günlerde oruç size farz kılındı. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. Oruç tutmaya muktedir değil ise bir fakiri doyuracak kadar fidye verir.” (Bakara 184) buyurmaktadır.
  Bu fidyeler ramazanın başlangıcında verilebileceği gibi ramazanın içinde veya sonunda da verilebilir. Her sene belirlenen fidyeden ödenir. Daha fazla öderse güzel olur. Fakirin fidye vermeye gücü yetmez ise Allah’tan bağışlanmasını ister. Hastalıklarından kurtulur, oruç tutabilecek durumda olursa oruçlarını kaza eder. Ödedikleri paralar ise nafile sadaka hükmünde kalır.
  Allah’ım Ümmet-i Muhammedi Kur’an’a mahkum et. Âmin!

  ilkadım


  İlgili Yazılar

 2. 2
  ebuesad Üye
  ebuesad
  Üye

  Üye No: 5538
  Mesaj Sayısı: 36
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 57
  Yer: Arapgir

  --->: Zekat Fitre Fidye


  bilgiler için teşekkürler


 3. 3
  islamdostu hizmetkar
  islamdostu
  hizmetkar

  Üye No: 26997
  Mesaj Sayısı: 369
  Tecrübe Puanı: 5

  Cevap: Zekat Fitre Fidye


  Zekat Fitre Fidye ile ilgili bilgiler için teşekkürler


 4. Reklam

 5. 4
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Fidye fitre hakkinda soru


  Selamünaleyküm,
  Ben oruc tutamayinca fidye verilmesi gerektigini veya verilebildigini okudum.
  Ben ramazanin ilk gününde uyuya kalmistim, niyetlenmedim ama iftara kadar da birsey yemedim icmedim. Simdi orucum Kabul olurmu rabbim bilir, Ben yine de hayirlisiyla insaAllah o günün mesela kazasini yapmak istiyorum.
  Ama öyle günler icin fidye vermem şartmi?
  Bir gün de uykuda cünüb olup dus alacagim icin niyetlenmemistim, belki su yutarim diye ama yine iftara kadar bekledim.
  Simdi bu durumlarda fidye vermem şartmi?

  Belki cünki fitre vermek istiyorum. Henüz ögrenciyim, ama icimden bagis yapmak istiyorum insaAllah. Fidye vermezsem, fitre vermek isterim.

  Bu arada yukaridaki ilk sorum.
  Ikinci sorum ise bu:

  Fidye diye yaptigimiz bagislar nereye gidiyor? Yani fidyeler nereye gidiyor? Fitreler nereye gidiyor peki?

  Simdiden Allah razi olsun.


 6. 5
  ACİLSERVİS Admin
  ACİLSERVİS
  Admin

  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 3,611
  Tecrübe Puanı: 10

  Böyle bir şey okumuş olabilirsin ama okuduğunu anlamamışsın. Oruç tutma imkanı olmayanlar para verebilir örneğin şeker hastası vb. Oruç tutmak için bir cümle söylemen gerekmez oruç tutmaya niyet etmişsen yani hedeflemişsen zaten oruç tutmuşsun. Değilse bir gün kaza orucu tutman gerekir. Sana fidye diye bir şey yok.

  Su yutarım diye gusül almazsan namazlar nasıl kılınacak. Namazlarını kılmayarak günahkar bir şekilde oruç tutmuş oldun. Oruç için emir varda namaz için olan emri görmemezlikten geliyorsun. Ayrıca cenabet kalarakta bir günah daha işlemiş oluyorsun.

  belki fitre vermek olmaz. Fitre vermek zorundasın.

  Fitreyi bir fakire veriyorsun o fakir de nasıl harcayacağını kendisi bilir.


 7. 6
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Selamun Aleyküm fitre ile zekat aynı kişilere verilebilir veya verilemez doğrudur değil mi? Şimdi bu konuda kafama takılan kardeşe zekat düşüyor ama eşimin kardeşi dul ve okula giden çocuğu var. Düzenli biri işi ve geliri yok. Fakat babası ile aynı evde yaşıyorlar çocuğu ile. Kayınpederim ise bildiğim kadarı ile elinde Nisap miktarı kadar birikimi yok ama tarla tapanı var bu durumda ablama zekat fitre düşer mi?

  İkinci olarak fitreyi alacağım olan fakir kişiye verirken önce telefon ile bildirip haftaya getireceğimi söyledim oda aldığını kabul ettiğini söyledikten sonra ihtiyacınız varsa isterseniz getireyim isterseniz borçtan düşelim diye sormak caiz midir yoksa sormamak daha mı makbuldür? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim


 8. 7
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 4,906
  Tecrübe Puanı: 54
  Yer: minallah-ilelllah

  fakir olan yakınlara hem zekat verilir hem de fitre
  Eşinizin kardeşine verin


+ Yorum Gönder