Git İlk 123 Son
 1. 15
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  --->: Zekat hakkında Soru ve Cevaplar


  Arpadan uşur
  Sual: Buğday ve arpanın uşrunu, arpadan vermek câiz midir?
  CEVAP
  Evet.


 2. 16
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  --->: Zekat hakkında Soru ve Cevaplar


  Buğdayın uşru
  Sual: Buğdayın uşrunu, başka yılın buğdayından vermek câiz midir?
  CEVAP
  Evet. Undan da vermek câizdir.


 3. 17
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  --->: Zekat hakkında Soru ve Cevaplar


  Zeytinin uşru
  Sual: Zeytinin uşrunu, zeytinyağı olarak vermek câiz midir?

  CEVAP
  Evet.


 4. Reklam

 5. 18
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  --->: Zekat hakkında Soru ve Cevaplar


  Mal sahibi ile kiracının uşru
  Sual: Mal sâhibi ile kirâcı eşit mahsûl almışsa, uşru kim verir?
  CEVAP
  Yarı yarıya verirler.


 6. 19
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  Ev bahçesi
  Sual: Ev bahçesine sebze yerine buğday ekilse, uşru verilir mi?
  CEVAP
  Ev bahçesi olduğu için verilmez.


 7. 20
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  Sual: Ev bahçesi, ticaret niyetiyle yetiştirilirse yine uşru verilmez mi?
  CEVAP
  Ticaret niyetiyle yetiştiriliyorsa, uşru verilir.


 8. 21
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  İhtiyaç için yetiştirilen sebzenin uşru
  Sual: İhtiyâç için yetiştirilen sebzenin uşru olur mu?
  CEVAP
  Olmaz.


 9. 22
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  Ortaklıkta uşur
  Sual: Ortak tarladan çıkan mahsûlün yarısının uşrunu veriyoruz. Diğer yarısını öteki ortak vermezse bize de günâh olur mu?
  CEVAP
  Ortağı da râzı edip tamamının uşrunu vermeli. Râzı olmazsa, yarısının uşru verilir.


 10. 23
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  Sadakanın faydaları Hayır ve hasenâtta acele etmek
  Sual: Hayır hasenat yapmayı çok seviyorum. İyi bir şey midir? Ne zaman ve kime versem daha iyi olur?
  CEVAP
  Ramazan-ı şerîf ayında sadaka ve bütün nâfile ibâdetlere verilen sevâb, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibi sevâbdır. Bunun için bu ayda hayır hasenâtı, sadakayı çoğaltmak lâzımdır. Unutmamalı ki, verilen sadaka, yapılan her iyilik çeşitli belâları önler. Sadakanın fazîleti çoktur. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
  (Ölmeden önce tevbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mâni çıkmadan önce acele ediniz. Zekât ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz!) [İbni Mâce]
  (Hastalarınızı sadaka ile tedâvi edin. Sadaka, her hastalığı ve belâyı defeder.) [Beyhekî]
  (Sadaka vermekte acele edin; çünkü belâ sadakayı geçemez.) [Beyhekî]
  (Sadaka, kabir azâbından korur. Kıyâmette de sâhibini himâyesi altına alır.)
  [Beyhekî]
  (İyilik ömrü artırır, sadaka günâhları giderir ve kötü ölümden korur.) [Taberânî] (Sadaka vermeye devam edenin rızkı artar ve duâsı kabûl olur!) [İbni Mâce] (En hayırlı insan, gücünün yettiği kadar veren fakir mümindir.) [Deylemî] Malı çok olup da zekât, sadaka vermiyen kimse, sıkıntı içinde yaşar. Az da olsa, her gün

  sadaka vermeye alışmalı! Peygamber efendimiz yemîn ederek, (Sadaka malı eksiltmez, sadaka vermekle mal eksilmez) buyuruyor. (Müslim)
  Sadaka verenin malının bereketi artar. Az malı çok iş görür. Hadîs-i şerîfte, (Gizli-açık çok sadaka verin ki, rızkınız bollaşsın, yardıma mazhar olasınız ve duânız kabûl edilsin) buyuruluyor. (İbni Mâce)


 11. 24
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  Kime vermeli
  İlim tahsili yapılan yerlere, gerek zekât, fıtra, adak ve akîka, gerekse sadaka şeklinde yapılan yardım, insanı kazâlardan belâlardan korur. Dünyada, sıhhat ve âfiyet içinde bir ömür sürmeye sebep olur. Ayrıca farz olan cihâd ve ilim yayma sevâbına kavuşulur. Böylece yardım yapan kişi, hem dünyada hem de âhırette çok büyük nimetlere kavuşmuş olur. İlim yaymanın sevâbını Peygamber efendimiz şöyle ifâde buyuruyor: (Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda cihâda verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Cihâd sevâbı da, emr-i ma'rûf ve nehy-i anilmünker sevâbı [dînin emir ve yasaklarını yayma] yanında, denize nisbetle bir damla su gibidir.) [Deylemî]
  İhlâs Vakfı, Öğrenci Yurtlarında binlerce üniversiteli fakîr öğrenciyi ve bilhassa Türk dünyasından gelen muhtaç öğrencileri barındırmaktadır. Onların her türlü ihtiyâçları, hayırsever müslümanların yardımları ile sağlanmaktadır. Gerçek manâda, dîne hizmet eden İhlâs Vakfına her ne şekilde olursa olsun yardım eden, hadîs-i şerîflerde bildirilen sevâba kavuşmuş olur. Hayır hasenat yapılan yer, ne kadar çok faydalı hizmet yapıyorsa, yardım yapanın sevâbı o kadar artar. İhlâs Vakfı senelerdir, hayırsever vatandaşlarımızın yaptıkları yardımları, en iyi şekilde değerlendirmektedir.
  İhlâs Vakfının hizmetlerinden bazıları:
  1-Türk Dünyasından Gelen Öğrencilere Yardım: Anadolu'dan ve Türk dünyasından yüksek tahsîl için gelen onbinlerce genç yavrumuzun, en güzel şekilde yetiştirilmesi için, yurt, iskân ve iâşeleri temîn edilmekte ve her gün üç öğün yemek verilmektedir.
  2-Yurt Hizmetleri: Türkiye'nin her yerine yurt açma çalışmaları devam etmektedir. Şimdilik açılan yurt sayısı 45'tir.
  3-Burs: Türk dünyasından gelen 500 öğrenciye her ay, karşılıksız burs verilmektedir. Sayıları 15 bin civârında olan bu fakîr ve muhtâç öğrencilerin tamamına, her ay 1 milyon lira burs verilebilmesi için, ayda 15 milyar liraya ihtiyâç olmaktadır. Bu sebeple İhlâs Vakfı tarafından Vakıflar Bankası Nuruosmaniye Şubesinde 20007042 nolu Türk Dünyası Öğrencilerine Yardım Hesâbı açılmıştır. Hayırseverlerin bu konuda yardımcı olması beklenmektedir.
  4-Muhtâçlara Gıdâ Yardımı: Her ay, bir âilenin temel ihtiyâcı olan gıdâ paketleri, yüzlerce muhtâç âileye dağıtılmaktadır.
  5-Kitap Hizmetleri: Muteber eserlerden alınarak hazırlanan Türkçe kitaplar; İngilizce, Fransızca, Almanca, Arnavutça, Rusça, Arapça, Farsça ve Urdu dillerine de tercüme edilerek, dünyanın her tarafındaki üniversitelere, kültür teşekküllerine, kütüphanelere, araştırmacılara ve İslâmiyeti öğrenmek isteyen herkese, ücretsiz olarak gönderilmektedir. Bu eserleri okuyan yüzlerce kişinin İslâmiyetle şereflendiği sevinçle müşâhede edilmektedir.
  Gençliğe sahip çıkmalıdır
  Bu gençliğe sahip çıkılmazsa, vatan ve millet düşmanlarına gün doğar. Çeşitli vâdlerle bu gençleri kötü emellerine alet ederler. Bunun için vatanını, milletini seven herkes, bu pırlanta gençlere, imkanı nispetinde sahip çıkmalıdır. Vatanımızın, milletimizin istikbali, geleceği için bu şarttır.
  Mübarek Ramazan-ı şerif dolayısıyla, hayırsever vatandaşların istek ve katkılarıyla bu yurtlarda iftar yemekleri verilmekte, iftar sahibi, kendisi ve misafirleri ile istedikleri günde, öğrencilerle beraber iftar edebilmektedir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

  (Bir kimse, bu ayda, bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak teâlâ, onu cehennem azabından azat eder. O oruçlunun sevabı kadar, ona sevap verilir.) [Beyhekî]
  Sevapların kat kat verildiği bu mübarek ayda, arzu edenlerin zekât ve sadaka-i fıtraları da, fakir öğrencilere verilmek üzere vekaleten kabul edilmektedir. Bu hayırlı hizmete değerli okuyucularımızın da katkıda bulunmasını önemle tavsiye ediyoruz.
  Not: Vekâlet yoluyla zekât, fıtra verecek veya herhangi bir yardımda bulunacak kimse, İhlâs Vakfı genel merkezi vâsıtası ile irtibat kurabilir. İhlâs Vakfı genel merkezinin telefonu (0 212) 513 99 00 (20 hat) - 511 66 73, faksı ise (0 212) 513 68 57'dir.


 12. 25
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  Sadaka verecek bir şey bulamayan
  Sual: Her gün sadaka vermek mi iyi, yoksa sevabı çok diye Ramazana bekletmek mi iyidir?
  CEVAP
  Bekleyip de bir ay sonra çok para vermek yerine, her gün az da olsa sadaka vermek daha iyidir. Fakat Ramazan-ı şerifte çok sadaka vermelidir. İmam-ı Rabbânî hazretleri, (Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir) buyuruyor. (Müjdeci Mektuplar 45)
  Sadakayı dilencilere değil, muhtaçlara vermelidir! Dilenci muhtaçsa ona da verilir.
  Sadaka verecek bir şey bulamayan, insanlara iyilik etmelidir! Hadis-i şerifte, (Her iyilik sadakadır) buyuruluyor. (Tirmizî)


 13. 26
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  Farzın önemi büyüktür
  Sual: Zekât borcu varken sadaka vermek, Ramazandan oruç borcu varken nafile oruç tutmak ve diğer farz borcu varken nafilesini yapmak caiz midir?
  CEVAP
  Caiz değildir. Çünkü farzın önemi büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
  (En faziletli cihad farzları ifa etmektir.) [İ.Ahmed]
  (Herkes nafile ile meşgul iken, siz farzları yapmaya çalışın!) [Miftah-ün-necat]ü
  (Farzı yapmakla Allaha yaklaşıldığı gibi, hiçbir şeyle yaklaşılamaz.) [Beyhekî]
  Hz.Ebu Bekir, Hz.Ömer’e yaptığı vasıyette buyurdu ki: (Allahın gece yapman gereken hakkını gündüz yapsan ve gündüz yapman gerekeni de gece yapsan kabul etmez. Üzerine farz olan ibadetleri ödemeden nafile ibadetini kabul etmez.) [Kitab-ül Harac]
  İmam-ı Rabbanî hazretleri buyurdu ki: (Nafilelerin farzlar yanındaki değeri, okyanus yanında bir damla gibi bile değildir.) [m. 260](Nafile ibadet, bir farzı terk etmeye sebep olursa, ibadet olmaz, zararlı olur.) [m. 123]
  Şu hâlde, bir insanın bir milyon lira zekât borcu olsa, bu farz borcunu ödemeden, bir milyon cami yaptırsa, milyonlarca insana, milyarlarca sadaka verse kabul olmaz.


 14. 27
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  Kafire sadaka
  Sual: Harbi veya zimmi olan gayrı müslime kurban eti ve sadaka verilir mi?
  CEVAP
  Zimmi, İslâm idaresi altında yaşıyan gayrı müslim vatandaş demektir. Harbi, zimmi olmıyan gayrı müslim demektir.
  Dört mezhebde de, gayrı müslime zekât verilmez. Yine dört mezhebde de herhangi bir fayda umularak gayrı müslime sadaka verilebilir. Hanefide harbi olan gayrı müslime de kurban eti verilebilir. Fakat Şafiî mezhebinde kurban eti verilmez. Aslında her türlü sadakayı salihlere, iyilere vermek elbette faziletlidir. Herhangi bir sebeple, mesela, İslâmiyeti sevdirmek için fâsıklara, kâfirlere de vermek caizdir. (M.Erbea)


 15. 28
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  Müminler bir vücut gibidir
  Sual: Bosnaya yardım için para toplanıyor. Yardımların yerine ulaşıp ulaşmıyacağını bilmiyoruz. Yardımlar yerine ulaşmazsa, yardım edenler mesul olur mu?
  CEVAP
  Yardımı toplıyan, müslüman ise, yardım etmek gerekir. Yardımın ulaştırılmasında bir kusur veya hıyanet olursa, günah, onların olur. Onun için, dünyanın neresinde olursa olsun, müslümanlara yardım etmelidir! Amerikadaki, Afrikadaki müslümanlara da yardım etmelidir! Bütün müslümanlar bir ailenin ferdleri, hatta bir vücud gibidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Birbirine karşı muhabbet ve merhamette, müminler, bir vücud gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücud, rahatsız, uykusuz kalıp, onun tedavisi ile meşgul olduğu gibi, müslümanlar da birbirlerine yardıma koşmalıdır!) [Buharî]
  Dertler Müşterektir
  Bu bakımdan, dünyanın öteki ucundaki bir müslümanın derdi, bizim derdimiz demektir. Ona yardım etmek gerekir! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Müslümanların dertleri ile ilgilenmiyen, onlardan değildir.) [Hakim]
  Yiyecek, giyecek ve başka ihtiyaçları için müslümanlara yardım, hem vazifedir, hem de çok sevabdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Bir müslümanın sıkıntı ve kederini gidereni veya bir mazluma yardım edeni, Allah affeder.) [Buharî]
  (Bir din kardeşinin ihtiyacını gideren, sanki ömür boyu Allaha hizmet etmiş gibi sevab kazanır.) [Buharî]
  (Kim bir mümini, bir münafıkın eziyetinden korursa, Allahü teâlâda onu, Cehennem ateşinden korur.) [Ebu Dâvud]
  (Allah indinde, en kıymetli amel, mümini sevindirmek, sıkıntısını gidermek, borcunu ödemek veya karnını doyurmaktır.) [Taberânî]
  (Din kardeşini müdafaa eden müslümanı Allahü teâlâ, Cehennem ateşinden korur.) [Taberânî]
  (Din kardeşinin aleyhinde konuşulurken, ona müdafaaya gücü yeterken, bunu yapmıyanı, Allahü teâlâ dünya ve ahırette zelil eder.) [İbni Ebiddünya]
  (Allahü teâlâ, bazı kimseleri, insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratmıştır. İnsanlar, ihtiyaçları için onlara başvururlar. İşte bunlar, kabir azabından emindirler.) [Taberânî]
  (Allah katında amellerin en sevimlisi, bir müslümanı sevindirmek yahut bir sıkıntısını gidermek veya sabrını taşıran bir kederini ortadan kaldırmak yahut borcunu ödemektir.) [Ebu Şeyh]
  (Her iyilik sadakadır.) [Tirmizî]
  (İnsanların iyisi, insanlara iyilik edendir.) [İ. Ahmed]
  (Arkadaşın iyisi, arkadaşına, komşunun iyisi ise komşusuna iyilik edendir.) [Tirmizî]
  (Sizin en iyiniz, kendisinden hep iyilik beklenen ve kötülük etmiyeceğinden emin olunandır.) [Tirmizî]
  (Hayra vesile olan, hayır işlemiş gibidir. Allahü teâlâ, sıkıntıya düşene, çaresize yardım edeni sever.) [İbni Neccar]
  (Layık olana da, olmıyana da iyilik et. Eğer layık olana iyilik edersen ne iyi. Eğer o kimse iyiliğe layık değilse, sen, iyilik ehlinden olursun.) [İbni Neccar]


+ Yorum Gönder
Git İlk 123 Son