Git İlk 23
 1. 29
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  --->: Zekat hakkında Soru ve Cevaplar


  Sevdiğini Vermek
  Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki:

  (Sevdiğiniz hü eylerden infak etmedikçe, iyilik ve hayra nail olamazsınız. Ne infak ederseniz, Alla teâlâ, onu hakkıyla bilir ve mükâfatını verir.) [A.İmran 92]
  İnfaktan maksat zekât diyenler oldu. (Sevdiğiniz maldan zekât vermedikçe saadete eremez, Cennete giremezsiniz. Cimrilikten ve mal sevgisinden temizlenmiş olmazsınız) dediler. İnfak edilen her şeyi Allahü teâlâ bilir, dünyada hakkını verir, ahirette de sevabını ve derecesini artırır. Ömer bin Abdülaziz hazretleri, yüklerle şeker alıp sadaka olarak dağıtırdı. Dediler ki:
  -Niçin parasını değil de, şeker alıp sadaka ediyorsun? Buyurdu ki:
  -Bu şeker, bana paradan daha kıymetlidir, şekeri çok severim.
  Ayet-i kerime nazil olunca, Hz. Ömer, en iyi cariyesini azad etmişti. Oğlu Hz. Abdullah da en iyi cariyesini azad etmişti. Kendisine dediler ki:
  -Kıymetli cariyeyi niçin bıraktın? Buyurdu ki:
  -Bu ayeti işitince bıraktım. Kişi sevdiğini vermeyince sevdiğini elde edemez. Harun Reşidin zevcesi Zübeyde, otuzbin altın harcetmiş, bir mushaf yazdırmıştı.
  Tamamlanıp da kendisine getirdikleri vakit bu ayet-i kerimeyi okuyunca, hemen mushafı kapayıp: "Alın bunu, hediye edin. Şu anda bu mushaftan daha çok sevdiğim bir şey yoktur." dedi.
  Ayet-i kerime nazil olunca, Hz. Ebu Talha, en sevdiği malı olan bir bahçeyi Allah yolunda tasadduk etti. Zeyd bin Harise hazretleri de, Seyl adındaki atını tasadduk etti.
  Hasan-ı Basri hazretleri buyurdu ki:
  (Bir kimse sevdiği bir tek hurmayı bile Allah rızası için tasadduk ederse, bu ayetteki iyilik ve hayra mazhar olmuş olur.) buyurdu. (Tibyan


 2. 30
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  --->: Zekat hakkında Soru ve Cevaplar


  Sadakanın on faydası
  Sual: Sadakanın faydaları nelerdir?
  CEVAP
  Sadaka sadece para vermek değildir. Parası olmıyan da sadaka verebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Her iyilik sadakadır.) [Tirmizî]
  (Herkesin eklem yeri kadar sadaka vermesi gerekir. "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "La ilahe illallah" veya "Allahü ekber" demek birer sadakadır. İyiliği tavsiye etmek, kötülüğe mani olmaya çalışmak birer sadakadır. İki rekat kuşluk namazı kılmak ise bütün bunları karşılar.) [Müslim]
  (Mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz. Güler yüz ve tatlı dil ile, güzel ahlâkla memnun etmeye çalışınız!) [Hakim]
  Sadakanın dünyadaki beş faydası:
  1-Malı temizler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Malınızdaki günah kirlerini sadaka ile temizleyin!) [T.Gafilin]
  2-Günahları temizler. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da günahları yok eder.) [Tirmizî]
  (Sadaka, kibri ve övünmeyi yok eder.) [Tirmizî]
  3-Hastalıktan ve belâdan korur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin! Sadaka her hastalığı ve belâyı önler.)
  [Beyhekî]
  (Sadaka vermekte acele edin; çünkü belâ sadakayı geçemez.) [Beyhekî]
  (Sadaka yetmiş kötülük kapısını kapatır.) [Taberânî]
  (Sadaka Allahın gazabını söndürür ve kötü ölümden korur.) [Tirmizî]

  4-Muhtaçları sevindirir. Muhtaçları sevindirmek çok sevabdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (En faziletli amel, muhtaçlara yiyecek-giyecek vermek ve müminleri sevindirmektir) [Taberânî]
  5-Rızkı artırır, malı bereketlendirir. Şeytan, malı ya israf ettirir veya cimrilik ettirir, hayra harcamaktan alıkor "Yoksul olursun, elin daralır" diye korkutur. Allah yolunda harcamaktan korkmamalıdır!
  Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki:
  (Şeytan, malınızı hayra sarfettirmemek için sizi yoksullukla korkutup cimri olmanızı emreder. Allah ise, [sadaka ve zekât verirseniz] mağfiret, lutuf, bolluk vâdeder.) [Bekara 268]
  (Gece-gündüz, gizli-açık, Allah yolunda mallarını infak edenlerin Rableri katında mükâfatları vardır. Bunlar için korku ve üzüntü yoktur.) [Bekara 247]
  (Allah için ne verirseniz, Allah onun yerine [daha iyisini, daha fazlasını] verir.) [Sebe 39]
  (Mallarını Allah yolunda harcayanların hali, yedi başak bitiren ve her başağında yüz dane bulunan bir tohuma benzer. Allah dilediğine daha fazla da verir.) [Bekara 261]
  Allahü teâlânın rahmeti, ihsanı boldur. Zerre kadar bir iyiliğe dağlar kadar sevab verir. Mülk Onundur. Dilediğine dilediği kadar ihsan eder. Sadaka vermekle mal eksilmediği gibi bereketi de artar. Bereket, az bir şeyin çok şeye yetmesi demektir.
  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Sadaka vermeye devam edenin rızkı artar ve duâsı kabul olur!) [İbni Mace]
  (Sadaka vermekle mal eksilmez) [Tirmizî]
  Peygamber efendimiz, Mirac gecesi, ekin ekip bir günde biçen bir topluluğu gördü. Biçtiği mahsul yeniden eski haline dönüyordu. Bunların kim olduğunu sorunca, Cebrail, (Bunlar, Allah yolunda cihad edenlerdir ki, bir iyiliklerine 700 misli sevab verilir. Harcadıklarının yerine yenisi verilir) dedi. (Bezzar)
  Sadakanın Ahiretteki beş faydası:
  1-Kıyametin dehşetinden korur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Sadaka, kabir azabından korur, Kıyamette sahibini himayesine alır.) [Beyhekî]
  2-Cehennemden kurtarır, Cennete kor ve derecesini yükseltir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Allah rızası için verilen sadaka, Cehennem ateşinden korur.) [Taberânî] (Yarım hurma da olsa, sadaka vererek Cehennemden korunun!) [T.Gafilin]
  3-Sevabı artırır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Malını Allah yolunda harcayanın sevabı 700 misline kadar artar.) [Beyhekî]
  4-Sırattan kolay geçirir.
  5-Malın hesabını vermeyi kolaylaştırır.
  Muhammed Masum hazretleri buyuruyor ki:
  Sadaka [ve Kur'an-ı kerim okumanın] sevabını önce Pegamberimizin mübarek ruhuna hediye etmeli, sonra ölülerin ruhlarına göndermelidir. Böylece kabul olma ümidi fazla olur. Sevabını bütün müminlerin ruhlarına da hediye etmek iyi olur. Her birine sevabın hepsi ulaşır. (C.2, m.36)


 3. 31
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  --->: Zekat hakkında Soru ve Cevaplar


  Sadaka istemek
  Sual: Bazılarının zengin olduğu, dilenciliği meslek haline getirdiği söyleniyor. Böylelerine para vermek haram mıdır? Sadaka istemek ne zaman caiz olur?
  CEVAP
  Bir günlük yiyeceği bulunan kimsenin dilenmesi haramdır.

  Hiç yiyeceği bulunmayıp, sağlam, çalışacak, ticaret edecek hâlde olan kimsenin de, yiyecek, içecek veya bunları almak için para istemesi, dilenmesi haramdır. Bunun varlığını bilerek, istediğini vermek de haramdır. Ancak istemeden verilen malı alması caizdir.
  Aç veya hasta olanın yiyecek istemesi gerekir. Bir günlük yiyeceği olup da çalışabilecek hâldeki kimse, ilim öğrenmekle veya öğretmekle meşgul ise, yiyecek istemesi caiz olur.
  Parasını harama sarfedene ve israf edene sadaka verilmez. Camide cemaat arasında dolaşarak dilenmek haramdır. (R. Muhtar)
  Görüldüğü gibi, İslâmiyette, eli ayağı tutup da çalışabilenlerin dilenmesi haramdır.


 4. Reklam

 5. 32
  İsTiKaMeT İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT

  Üye No: 29694
  Mesaj Sayısı: 112
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28
  Yer: malatya/yeşilevler

  --->: Zekat hakkında Soru ve Cevaplar


  Sadaka Sevabı
  Sual: Sadaka verirken sevabını Peygamber efendimize göndermeye de niyet etmek caiz mi?
  CEVAP
  Sadaka verenin, sadaka sevabını Resulullah efendimize ve bütün müminlere göndermeye niyet etmesi iyi olur. Çünkü, kendi sevabından bir eksilme olmadığı gibi, hepsine de ayrı ayrı, hep o kadar sevab verilir. (R. Muhtar)


+ Yorum Gönder
Git İlk 23