1. 1
  meçhul_100 ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙
  meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙

  Üye No: 626
  Mesaj Sayısı: 633
  Tecrübe Puanı: 38
  Yaş: 32
  Yer: Diyar-ı Sivas

  Hangi Mallar Zekâta Tâbi Değildir?


  Hangi Mallar Zekâta Tâbi Değildir?

  1 - Bir insanın gerek kendi şahsının ve gerekse nafakasını temin ile mükellef olduğu aile efradının zarurî ihtiyaçlarını karşılayan ve şeriat dilinde havâyic-i asliyye (temel ihtiyaçlar) tabir edilen mallardan zekât lâzım gelmez.
  Havâyic-i asliyye içine şu mallar girer:
  * İkametgâhlar, evin içindeki eşyalar, elbiseler, silâhlar, binek hayvanları veya taksi gibi binek vasıtaları, şehirde evin bir aylık nafakası (aylık maaş) köyde ise 1 yıllık nafakası, ilim sâhiplerinin kitabları, san'at erbâbının âlet ve tezgâhları hep aslî ihtiyaçlardan sayılır.
  * Ticaret için olmayan ihtiyaçtan fazla ev eşyasından, giyeceklerden, yiyecek ve içecek maddelerinden dolayı da zekât lâzım gelmez. Aslî ihtiyaçtan sayılmayan kitab ve san'at âletleri de zekât şümûlüne girmez. Altın ve gümüşün dışındaki plâtin, v.s. gibi zinet takımlarından; yâkut, zümrüt, inci, elmas gibi mücevherattan dolayı da zekât gerekmez.
  Şu kadar var ki bu gibi mallar aslî ihtiyaçlardan hariç olup kıymetleri de nisab miktarına ulaşınca, sâhibi zengin olmuş olur. Her ne kadar kendisine, bu mallardan zekât vermek gerekmezse de, fitre vermek ve kurban kesmek vâcib hâle gelir. Ayrıca kendileri için, zekât ve sadaka almaları da artık câiz olmaz.
  2 - Aslî ihtiyaçlar gibi, borç karşılığı olan para ve mallara da zekât lâzım gelmez. Borçlu bir kimse, borcunu ödedikten sonra, arta alan malı nisab miktarına varmıyorsa, onun üzerinden de zekât sâkıt olur.
  Borçlar üç türlüdür:
  1 - Sırf kullara mahsus borçlar.
  2 - Allah'a aid olup içinde kulların da hakkı olan borçlar (Zekât borcu gibi).
  3 - Allah için yapılan adak, keffaret ve fitre borcu...
  İlk iki borç, zekâtın farz olmasına mâni olur. Şöyle ki:
  Bir insan, nisaba mâlik iken, üzerinden bir yıl geçtiği halde malının zekâtını vermezse, onun zekâtı zimmetinde borç olarak kalır. Üzerinden ikinci bir yıl geçerse, önce birinci yılın zekât borcu ödenmelidir. Bu borç, malın nisabını aşağı düşürecek miktarda ise, ikinci yıl için zekât farz olmaz. Birinci yılın zekât borcu, malın nisabını zekâttan muaf kılacak kadar düşürmüyorsa, o takdirde, borç dışında kalan mala zekât düşer.
  Başka bir kimseye borçlu olmak da aynıdır. Eğer borç ödendiğinde malın kıymeti nisabdan aşağı düşmüyorsa, zekât gerekir.
  Üçüncü kısım borçlar, zekâtın farz olmasını engellemezler.
  Borcun, zekâtı farziyetten düşürmesi için, borçlu kimsenin zimmetine, zekâtın vâcib olmasından evvel geçmiş olması şarttır. Yoksa bir malın zekâtı vâcib hâle geldikten sonra, zekâtı verecek kimsenin borçlanması, zekâtı uhdesinden düşürmez.
  3 - Yalnız kira bedellerini almak üzere elde tutulan ev, dükkânlardan ve bunlar gibi gelir getiren âlet ve nakil vasıtalarından zekât lâzım gelmez. Ancak bunların getirdikleri gelirler, aslî ihtiyaçlara harcandıktan sonra kalanı nisab miktarını buluyorsa, o miktardan zekât verilir.
  4 - Haram mal için zekât verilmez. Böyle haram bir mal, sâhibli bir mal ise, sahibine iade edilir. Değilse, fakirlere tasadduk edilmesi lâzım gelir.
  Ancak haram mal, helâl mala karışmış olup, hangisinin haram, hangisinin helâl olduğunu ayırdetmek mümkün olmaz hale gelmiş ise, bütün maldan zekât gerekir.
  * Zekât borcu olan kimse, bu borcu ölürken vasiyet etmemiş ise, mirasından alınıp ödenmez. Artık mal vârislere intikal etmiş olur. Varisler isterlerse, bunu kendi hisselerinden teberrû yolu ile verirler.
  * Zekât zimmete değil, malın bizzat kendisine taallûk eder. Buna binaen bir mal zekâtı vâcib hâle geldikten sonra kendiliğinden zâyi olsa, zekâtı, sâhibi üzerinden düşer. Fakat sâhibi tarafından bilerek harcanıp tüketilse (meselâ başkasına bağışlamak veya onunla mesken almak gibi...) zekâtı sâkıt olmaz..

  Mehmet DİKMEN

  İlgili Yazılar

 2. 2
  fecr Üye
  fecr
  Üye

  Üye No: 33533
  Mesaj Sayısı: 220
  Tecrübe Puanı: 4

  --->: Hangi Mallar Zekâta Tâbi Değildir?


  Allah c.c. razi olsun güzel bir paylasim sagolasin


 3. 3
  dadasyakup25 Üye
  dadasyakup25
  Üye

  Üye No: 51575
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 31

  --->: Hangi Mallar Zekâta Tâbi Değildir?


  saolasın kardeşim Allah razı olsun ama bi konu var ki tam anlamış değilim
  ben diyelim ki ev almadım da onun yerine altın aldım ve evde tutuyorum, o altından 40 ta bir zekat gerekiyo da neden evin kendi has değerinden değil de kirasından 40 ta bir oranında zekat gerekiyo ? sonuçta altın alıp elinde tutan adamın suçu ne , daire alıp sadece kirasından zekat verene göre . . .


 4. Reklam

 5. 4
  Ecrinim Bayan Üye
  Ecrinim
  Bayan Üye

  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 2,425
  Tecrübe Puanı: 82

  --->: Hangi Mallar Zekâta Tâbi Değildir?


  yararlı bilgiler için teşekkürler kardeşim..


 6. 5
  Elcevap (Cezalı)
  Elcevap
  (Cezalı)

  Üye No: 119403
  Mesaj Sayısı: 8
  Tecrübe Puanı: 0

  Dadasyakup Islam paranin ve menkul kiymetlerin stoğuna iyi bakmaz. Para toplumun menfaatine yatirima dönüşmelidir. Ekilmeyen tarla ile bile hükümler vardır. Hayal edin bir adam tonlarca altını var ama piasaya çıkarmıyor. Bu topluma zararlıdır. Ev almak iş kurmak uretim yapan diger muslumanlara fayda sağlar.


+ Yorum Gönder