1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Şaban Ayı / Şaban Ayının Fazileti / Şaban Ayı İbadet Rehberi


  Şaban Ayı / Şaban Ayının Fazileti / Şaban Ayı İbadet Rehberi hakkında eğitici bilgiler verir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 8,050
  Tecrübe Puanı: 131

  Cevap: Şaban Ayı / Şaban Ayının Fazileti / Şaban Ayı İbadet Rehberi


  İbn Mâce, Şaban ayı ve özellikle Beraat gecesi hakkında rivayet edilen şu iki hadisi kaydeder:

  "Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!" (Sünen, İkâmetü's-Salât, 191).

  "Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asî olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar" (Sünen, İkâmetü's-Salât, 191)

  Peygamber Efendimiz, bu ayda mümkün olduğu kadar oruç tutardı. Hz. Âişe, O'nun bu davranışını şu sözleriyle ifade eder: "Rasûlüllah'ın (s.a.s) Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim" (Tecrid-i Sarîh Tercümesi, IV, 295).

  Şaban ayı, İslam tarihinde bazı önemli olayların gerçekleşmesi açısından da önemlidir. Bunlar arasında, hicretin ikinci yılına rastlayanŞaban ayı ortalarında nâzil olan âyetle kıblenin Mescid-i Aksâ'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi ve diğer bir âyetle de Ramazan orucunun farz kılınması sayılabilir.


  Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: "Receb şehrullahdır. Şa'ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır. "
  ŞA'BAN AYI'NIN FAZİLETİ

  Hazreti Aişe: "Ya Rasülallah, ben seni Şa'ban'da çok saim görüyorun. Bunun hikmeti nedir?" dediğinde cevaben: "Ya Aişe! Şa'ban öyle bir aydır ki, o sene içinde ruhları kabzolunacak kimselerin isimleri deftere çıkarılıp melekü'lmevte teslim olunur. Ben ancak saim olduğum halde ismimin deftere naklolunmasını arzu ve mahabbet ederim! buyurmuştur.
  Allah Teala Hazretleri aylardan Receb, Şa'ban, Ramazan ve Muharrem aylarını ihtiyar etmiş ve bunlardan da Şa'ban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa'ban ayını faziletli kılmıştır. Şakkı Kamer Şa'ban ayında vuku bulmuştur.
  "Şüphesiz ki Allah ve melekleri o peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin tamin bir teslimiyette de selam verin." (Ahzab; 56) ayeti celilesi de Şa'ban ayında nazil olmuştur.
  Enes bin Malik radıyallahu anh'in rivayetine göre Rasuli Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: "Şehri Receb'in sair aylar üzerine fazlı Kur'an'ın sair kelam üzerine fazlı gibidir. Şaban'ın sair aylar üzerine fazlı benim sair enbiya üzerine fazlım gibidir. Ve Ramazan'ın sair aylar üzerine fazlı Allah Teala Hazretlerinin sair halk üzerine fazlı gibidir" buyurmuştur.
  Bu Şa'ban ayında Nebiyyi Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salevatı şerife getirilir.
  Şa'ban ayı öyle bir aydır ki hayırlar fetholunur, bereketler nazil olur. Hatalar terkolunur. Seyyiat setrolunur. Ramazanı Şerif gelmezden önce tevbe ve istiğfarla Ramazanı Şerifi istikbal için hazırlıklı bir vaziyette bulunarak ona göre ibadet ve taatımızı artırmaya sa'y ü gayret etmekliğimiz lazımdır. Şu içinde bulunduğumuz üç aylardan Recebi şerif geçmektedir.
  Elhamdülillah Şa'ban ayma kavuşacağız. Ramazanı Şerif de yaklaşmaktadır. Fakat mevt erişmezden evvel kıymetli günlehmizi gafletle zayi etmemeğe son derece dikkat ve itina etmekliğimiz lazımdır.+ Yorum Gönder