1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Kandil neden kutlanır?


  Dinimizde Kandiller ne için kutlanmaktadır kandil neden kutlanır araştırabilir misiniz ben bulamadımm!!!!!

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Galus Özel Üye
  Galus
  Özel Üye

  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 2,288
  Tecrübe Puanı: 25
  Yer: Türkiye

  Cevap: Kandil neden kutlanır?


  Kandil nedir neden kutlanır?

  Müslümanlarca kutsal sayılan gecelere verilen ad. Bu geceler
  ramazan'ın yirmi yedinci gecesi olan Kadir, Receb ayının yirmiyedinci gecesi
  olan Mirac, Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat, Receb ayının ilk cuma
  gecesi olan Regaib ve Rebiülevvel ayının onikinci gecesi olan Mevlid'tir.

  Osmanlılar döneminde, II. Selim (1566-1574) zamanından
  başlayarak minarelerde kandiller yakılarak duyurulduğu ve kutlandığı için Kandil
  olarak anılmaya başlayan gecelere Kandil-i Şerif de denir. Ayrıca her gece,
  Leyle-i Kadir, leyle-i Mirac gibi terkiplerle de anılır.

  Hicretten üçyüz yıl sonra ilk kez Mısır'da, Fatimiler döneminde
  Mevlid; dörtyüzyıl sonra da Kudüs'te Mirac, Regaib ve Berat geceleri kutlanmaya,
  bu geceler camilerde toplu biçimde yapılan ibadetlerle geçirilmeye başlandı.
  Daha sonra bu kutlamalar İslam dünyasının bazı bölgelerine yayılarak
  gelenekleşti.

  Kadir dışındaki gecelerin kutsallığı hakkında Kur'an'da
  herhangi bir bilgi bulunmaz. Hadis'te de Beraet gecesi dışındaki geceler
  hakkında kesin sayılabilecek bir bilgi ve yönlendirme yoktur. Bu nedenle birçok
  İslâm bilgin ve hukukçusu hem bu gecelerin kutsallaştırılârak kutlanmasına, hem
  de bu gecelerde toplu biçimde ibadet yapılmasına bid'at olduğu gerekçesiyle
  karşı çıkmıştır. Fakat bilginlerin tüm önleme ve sakındırma çabalarına rağmen bu
  gecelere duyulan ilgi azalmamış, tam tersine, artmıştır. Yaygın bir gelenek
  durumuna geldikten sonra da kandiller hakkındaki tartışmalar sürmüş, bilginlerin
  bir bölümü şiddetle karşı çıkarken bir kısmı da kutlamaların bid'at olduğunu
  kabul etmekle birlikte hasenliği, güzel gelenekler olduğunu söyleyerek cevaz
  vermiştir.

  Günümüzde de kandiller camilerde okunan mevlid ve Kur'an'la,
  yapılan dua ve ibadetlerle canlı biçimde kutlanmaktadır.

  (Ayrıca bk; Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mirac Kandili, Regaib
  Kandili maddeleri).

  Şâmil İslam Ansiklopedisi
 3. 3
  karadamlalar Kesintili Üye
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,315
  Tecrübe Puanı: 14

  Cevap: Kandil neden kutlanır?


  kandiller sünnet olduğu için değil bidat ı hasene(!) olduğu kabul edildiğinden kutlanır. oysa her bidat dalalettir, her dalalet ateşe götürür.


 4. Reklam

 5. 4
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Kandil neden kutlanır?


  Müslümanların kutsal saydıkları beş geceye 'kandil geceleri' adı verilmesinin de kandilin ruhani kimliği ile ilişkisi vardır Aslında kandil kelimesini sadece Türkler kullanırlar*
  Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır Türk kelimesi, ayrıca, çeşitli kaynaklarda; "töre sahibi, olgun kimse, güçlü, terk edilmiş, usta demirci ve deniz kıyısında oturan adam" manalarında kullanılmaktadır*
  Araplargece anlamına gelen 'leyl' sözcüğünü ('leyle-i Regaip' gibi) kullanırlar Zaten kandil geceleri inanışı Arap toplumlarında başlamış olsa da gelenek haline getirilmesi ve çeşitli adetlerin ilave edilerek zenginleştirilmesi Türklerin sayesinde olmuştur
  Türkler kandil gecelerine ibadet dışında birçok sosyal aktivite de getirmişlerdir Parmak kalınlığında susamlı ve susamsız yapılan kandil simitleri, komşulara lokma, helva ve şerbet dağıtma, büyükleri arayarak kandillerini kutlama gibi gelenekler bunlardan bazılarıdır Elektriğin olmadığı devirlerde cami minareleri arasına gerilen iplere tutturulmuş kandillerle yazı ve süsleme yapmak, yani mahya kurmak da yine Türklere mahsustur
  Kandil adetleri arasında en etkileyici olanı, hatta yeni nesillerin adını bile duymadıkları kandil uçurma gösterisidir Kandil gecelerinde yapılan bu gösteride minareye çıkan bir kişi şerefeden yere doğru bağlanmış bir ip üzerinde kandilleri kaydırırdı Birbiri ardına kayan kandiller yıldız kaymasına benzer bir görüntü oluşturur, bu görüntü halk tarafından ilgiyle izlenirdi
  Kadir, Regaip, Miraç, Berat ve Mevlit adını alan bu kutsal gecelerden; 'Regaip',*
  Araplar, anadili Arapça olan topluluklara denir Akdeniz'in güneyinde Afrika'da Büyük Sahra ve Sudan'a, doğusunda Irak'a ve Arabistan Yarımadası'na kadar uzanan bir coğrafyada yaşarlar Arapça konuşulan ülkeler Arap ülkeleri olarak adlandırılır Bu ülkelerde, Arapça’nın dışında Kuzey Afrika'da Berberice , Irak'ta Kürtçe ve Türkmence, Güney Arabistan'da ise çeşitli yerel diller konuşulur
  Hz Muhammed'in ana rahmine düşüşü, 'Miraç', gökyüzüne yükselmesi, 'Berat', günahların affedilmesi, 'Kadir' Kuran'ın ilk ayetinin indirilmesi, 'Mevlit' ise Hz Muhammed'in doğum günü olarak kutlanır
  Hz Muhammed, Mekke’nin soylu Haşimoğulları ailesinden gelir 571 yılında Mekke’de doğmuştur Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’ tır Hz Muhammed daha doğmadan babası öldü Yetiştirilmesini dedesi Abdülmuttalip üzerine aldı ve torununa o zamana kadar kimseye verilmemiş olan Muhammed adını verdi*
  Kadir gecesini diğerlerinden ayıran çok önemli bir özelliği vardır*
  Kadir Gecesi İslam dininde mübarek gecelerin en kıymetlisi Kadir Gecesi, Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan bir gecedir Hangi gecesinde olduğu kesin ve açık bildirilmemiştir İmam-ı Şafii on yedi, İmam-ı A’zam Ebu Hanife, yirmi yedinci gece olması çok vaki olur (meydana gelir) dediler Yirmi ile otuzuncu geceleri arasında aranması tavsiye edilmiştir Kur’an-ı kerimde medhedilen, övülen en kıymetli gecedirKur’an-ı kerim Peygamber efendimize bu gece gelmeye başlamıştır
  Kur'an'da sadece Kadir gecesinin kutsallığından bahsedilir Öbür kandil gecelerinden hiç bahsedilmez Zaten*
  İslam dininin ana kurallarını insanlara bildiren Kur'an, Hz Muhammet'in konuştuğu Arap dilinde inmiştir Ancak, Arap diliyle bildirilmiş olması onun yalnız Arap ulusuna gönderildiğini göstermez Kur'an'ın içinde de belirtildiği gibi Tanrı, kendi evrenselliğine uygun olarak onunla bütün insanlığa hitap eder Kur'an'ın amacı bütün insanları iyiye, doğruya yöneltmek, kötülüklerden kurtarmaktır
  İslam'a göre*
  İslam, Allah'ın insanlara Hz Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir Bu kelime aynı zamanda, Hz Muhammed aracılığıyla ilkeleri bildirilen ve Müslüman adı verilen (Arapça İslamlığı kabul eden anlamına, müslim'den) 600 milyon insanı bünyesinde toplamış büyük bir dinin de adıdır*
  Allah'a ibadet için her gece ve zaman aynı kutsallıktadır
  Allah müslümanlar tarafından Tanrıya verilen isim, Arapça'dır Allah müslümanların yanısıra Hırıstiyanlar ve Yahudiler tarafından ve katolik Maltalılar tarafından da kullanılır*
  Regaip gecesi Hz Peygamber'in ana rahmine düştüğü gece olarak rivayet edilir ama bu gece ile doğum günü olarak kabul edilen Mevlit gecesi arasındaki 8 ay 15 günlük süre dikkate alındığında bu tarihin annesi Hz Amine'nin hamile kaldığını anladığı tarih olması daha makuldür
  Miraç gecesi Hz Muhammed'in evinden alınıp önce Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü oradan da göklere yükseltildiği gecedir Bu mucizenin Kudüs'e kadar olan bölümü Kuran'da,*
  Mescid-i Aksa Kudüs'te Süleyman mabedinin bulunduğu yere kurulan cami Mescid-i Aksa, Arapça'da "en uzak cami" anlamına gelmektedir Hicret'in ikinci yılından sonra Kabe'nin kıble olarak kabul edilmesiyle, tüm Müslümanlar namazlarını Mescid-i Aksa yerine Kabe'ye dönerek kılmaya başlamışlardır
  Miraç Suresi'nde anlatılır İkinci aşama yani Hz Muhammed'in yedi kat göklerde diğer peygamberlerle karşılaşması, Tanrısal kata ulaşması ve burada namazın vahi ile farz kılınması olayları hadislere dayanır
  Arapça bağımsız olma anlamına gelen*
  Hami-Sami Dil Ailesi'nin Sami koluna mensup bir lisan Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da halkın çoğunluğunca, Türkiye ve İran'da ise Arap azınlıklarca kullanılmaktadır
  Berat gecesinde yaratıkların rızklarına, zengin veya fakir olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine karar verileceğine ve de Hz Muhammed'e bu gece için tam bir affetme yetkisi verildiğine inanılır*
  İslam dininde kıymet verilen, mübarek gecelerden Kameri aylardan Şabanın on beşinci gecesidir Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir Allahü teala kullarına çok acıdığı için, bazı geceleri üstün tutmuş, bu gecelerdeki dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tövbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır Berat gecesi de bunlardan biridir
  Mevlit gecesi Hz Muhammed'in doğum günüdür İslamiyet gelişip yayıldıkça Hz Peygamber'in doğduğu ev giderek önem kazanmış ve 700'lü yılların sonunda mescit haline getirilerek doğum günü olarak kabul edilen Rebiülevvel ayının 11-12 gecesi yaklaştığında burada dini törenler yapılmaya başlanılmıştır Mevlit (Arapça=yeni doğmuş) adı altında, Mekke dışında ilk tören*
  Mekke (Arapça: مكة), Arap Yarımadası'nda Hicaz eyaletinin başkenti ve Suudi Arabistan'ın en büyük şehri İslam dini bu şehri kutsal kabul etmektedir ve 'Şehirlerin Anası' diye nitelemektedir
  Mısır'da 300 yıl sonra yapılmıştır
  Mısır< (Arapça: Mısr/Masr, مصر) adıyla bilinen Mısır Arap Cumhuriyeti (Arapça: Gumhûriyet Masr'al Arabiye, جمهورية مصر العربية) Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkesidir Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir Mısır, Kuzeydoğu Afrika'da yer alan, Kuzeyden Akdeniz ve doğudan Kızıldeniz'le kuşatılmış ve Sina Yarımadası ile Asya kıtasına
  Osmanlılar'da mevlit törenleri*
  Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz
  III Murat döneminde başlamış, halk arasında geniş ilgi uyandırmış, 'mevlit alayı' adı altında resmi devlet törenleri arasında yer almıştır Edebiyatta Hz Muhammed'in doğumunu ve hayatını konu edinen manzum eserler çoktur ama en ünlüsü kandil gecelerinde okunan ve diğer dillere de çevrilmiş olan Süleyman Çelebi'nin 'Mevlit'idir
  Kandil gecelerinden Kadir gecesi dışındaki gecelerin kutsallığı hakkında Kuran'da herhangi bir bilgi bulunmaz Hz Muhammed kandil geceleri konusunda hiçbir şey iletmemiştir Zaten Mevlit kutlaması hicretten 300 yıl sonra Mısır'da, Fatimiler döneminde, Miraç, Regaip ve Berat gecelerinin kutlanması ise 400 yıl sonra Kudüs'te başlamıştır
  Müslümanlığın başlangıcından asırlar sonra ortaya çıkan bu gecelerin kutsallaştırılma olayına, bu gecelerde fazladan yapılan ibadetlere ve toplu namazlara İslam bilgin ve hukukçularının çoğu karşı çıkar Bunların dinin bir parçasıymış gibi görülmesini ve bu yönde topluma yapılan zorlamaları kabul etmezler
  Türklerin*
  III Murat, (d 4 Temmuz 1546 – ö 16 Ocak 1595) 12 Osmanlı padişahıdır II Selim'in Nurbanu Sultan'dan olan oğlu ve varisidir 1574'ten 1595'e kadar 21 sene Osmanlı Devleti'nin başında bulunmuştur Saltanatı süresince veziri olan Sokollu Mehmet Paşa'nın etkisinde kalmıştır Saltanatı döneminde eşi Safiye Sultan, özellikle Sokollu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra devlet yönetiminde oldukça önemli bir rol üstlenmiştir
  İslam felsefesine getirdikleri insani bakış açısı çerçevesinde, şefkat, yardımlaşma, geçmiş ile muhasebe, ihtiraslarını dizginleme, menfaat çatışmalarından uzak kalma, kin ve kırgınlıkları unutma, büyükleri hatırlama, sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve beraberlik ortamı yaratmaya aracı olmaları bakımından ise kandil gecelerinin kutsallığı tartışılmamaktadır*
  İslam kültür çerçevesine mensup olan ülkelerde, veya İslam uygarlığının hakim ol-duğu toplumlarda, İslamın kültürel değerle-rini özümsemiş düşünürlerin geliştirmiş ol-dukları, 8 yüzyılın son çeyreği ile 16 yüzyıl, fakat en etkili bir biçimde, 10 ve 12 yüzyıllar arasında vücut bulan tefekkür faa-liyeti*


 6. 5
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Hem güzel hasene olduğu için kutlanır diyorsunuz hemde hasene-i delalete bi'dat olduğunu yazıyorsunuz. Bırakın insanlar Cuma akşamları, Arefe günleri,Bayram günleri, Kandil günleri,üç ayların belirli günlerini kutlasınlar; Allah'a şirk koşmadan anlasınlar, Kuran'ı Kerimi meali ile birlikte okusunlar, büyüklerini ziyaret ederek ikramda bulunsunlar, fakirlere bu günlerde sadaka versinler, şarkılı türkülü ilahiden ve naad'tan ziyade peygamberin hayatını dinlesinler, okusunlar anlatsınlar, sünnetlerin (sahih veya sahih olmayanlar) değerini kendileri ölçsünler....Çocuklarına harçlık ve hediye alarak inançlı kişilerin bu hasene günlerinde (keşke hergün olsauygulansa) yardımkar olmalarını Allahın emri olduğunu öğrensinler.
  Düşünün böyle haseneler olmasa dünya delalet işine düşmüş insanları nasıl islamın güzel haseneleri ile tanıştırabiliriz. Bazıları utanarak veya toplumun psikolojik baskısı ile de bu haseneleri yerine getirmesinin faydalı olduğuna inanıyorum. Tabiki Genç nesili sıkmadan, orta nesli zorlamadan, yaşlı nesli mecburi duruma düşürmeden yapılması kutlanılması taraftarıyım.
  Hoşgörünüze saygı ve selamlarım la


 7. 6
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  miraç suresi; yazmışsınız ama Kur'an da böyle bir sure yoktur, isra olayı vardır ama miraç hadisesi Kur'an da geçmez, konuyu araştırırsanız miraç olayının kurgusal, mitolojik bir hikaye olduğu sonucuna ulaşacaksınız.Allah la namaz rekat sayısı hakkında pazarlık yapan bir peygamberin hikayesi....Allah bu kurgunun neresinde/konumunda ve peygamberimiz neresinde.....İslam dininin içine vahiy dışı olguların dahil edilmesinin sebep ve sonuçları hakkında Allah hepimizi sorgulama yoluna iletsin inşaallah....selametle...


+ Yorum Gönder