1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Şaban ayı ile ilgili hadisi şerifler


  Şaban ayı ile ilgili hadisi şerifler nelerdir Şaban ayı hakkında hadisler bulur musunuz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Fetva Meclisi Moderatör
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 4,883
  Tecrübe Puanı: 56

  Cevap: şaban ayı ile ilgili hadisi şerifler


  Üç Aylar İle İlgili Hadis-i Şerifler..
  3 Aylar hakkında hadis

  Recep Ayı: Dört kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime meali:

  Allah’ın, gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmetli] olan aylardır.* [Tevbe 36]
  Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve*”Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir” diye dua ederdi.
  *

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  *

  Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir. [İbni Cerir]
  Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır. [Taberani]
  Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir. [Ebu Davud]
  Receb ayında Allahü teâlâya çok istiğfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.* [Deylemi]
  Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.* [Deylemi]
  Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.* [Gunye]
  Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevab verilir. [Miftah-ül-cennet] (Başında demek, ayın ilk günleri demektir. Ortası, ortadaki günlere yakın olan günler, sonu da, ayın son günleri demektir.)
  Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. [Ebu Ya’la]
  Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi. [İ. Asakir]
  Allahü teâlâ Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların af oldu”*der. Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı Receb’de gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti. [Taberani]
  Receb’de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Ya Rabbi, onu mağfiret et”*derler. [Ebu Muhammed]
  *

  Recebin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Regaib, ihsanlar, ikramlar demektir. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaib gecesi yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

  *

  Şaban Ayı: Resulullah efendimiz, Şaban ayına da çok değer verir ve “Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir” diye dua ederdi.  Âişe validemiz buyuruyor ki: Resulullahın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şabanın tamamını oruçla geçirirdi. [Buhari]
  Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki: Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.* [Nesai]
  Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.* [Tirmizi]
  Şaban’da üç gün oruç tutana, Hak teâlâ Cennette bir yer hazırlar.* [Ey oğul ilmihali]
  *

  Bünyesi zayıf olanın, Şabanın 15 inden sonra oruç tutmayıp, farz olan Ramazan-ı şerif orucuna hazırlanması iyi olur. Sağlığı yerinde olan ise, Şaban ayının çoğunu, hatta tamamını oruçlu geçirebilir.

  Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesidir. Yani 14 Şabanın bittiği günün gecesidir.

  *

  *

  Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim”*Bu hâl, sabaha kadar devam eder. [İbni Mace]
  Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi. [İ. Asakir]
  Ramazan Ayı: Peygamber efendimiz, Ramazan-ı şerifin fazileti hakkında buyuruyor ki:

  *

  Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.* [Nesai]
  Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek” denir.* [Nesai]
  Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.* [Deylemi]
  Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.* [Taberani]
  Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.* [Ebu Nuaym]
  Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.* [İ.Mansur]
  Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.* [İ.Ebiddünya]
  İslam, kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.* [Müslim]
  Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular içindir.* [Taberani]
  *

  Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:  Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. [Nesai]
  Ramazan orucunu farz bilip, sevap bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. [Buhari]
  Ramazan orucunu tutup ölen mümin, Cennete girer. [Deylemi]
  Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır. [Taberani]
  Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutun! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.* [İbni Ebiddünya]
  Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır.* [Deylemi]
  Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum” deyin!* [Buhari]
  Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz.* (Tirmizi) 3. 3
  kaars Üye
  kaars
  Üye

  Üye No: 1797
  Mesaj Sayısı: 123
  Tecrübe Puanı: 3
  Yer: Yeryüzü

  Cevap: şaban ayı ile ilgili hadisi şerifler


  Şaban ayı duasıyla ilgili hadis

  Allahım recep ve şabanı bize mubarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur.


 4. Reklam

+ Yorum Gönder