1. 1
  Vamık Üye
  Vamık
  Üye

  Üye No: 3538
  Mesaj Sayısı: 121
  Tecrübe Puanı: 3

  Nifakın çeşitleri ve tehlikesi


  NİFAKIN ÇEŞİTLERİ VE TEHLİKESİ
  Cenab-ı Hakk (c.c) insanı temelde on şeyden yaratmıştır. Bunların beşi, mahlukat alemi denilen halk alemindendir. Bunlar, toprak, su, hava, ateş ve nefis olup başkanları ve hakimleri nefistir. Diğer beş unsur ise, asılları alem-i emirden olan kalp, ruh, sır, hafi ve ahfadır. Alem-i emirde bulunan bu beş latifenin lideri, sultanı ve hakimi ruhtur.
  Kalp, ruhun sarayı hükmündedir. Nefis, terbiye edilmezse, zamanla kalbi istila eder, hükmü altını alır ve artık orada nefsin arzuları hakim olur. Nefis ve şeytanın hakim olduğu kalp, asıl vazifelerini göremez olur. Kalp, günahlar nedeniyle zayıflar, kirlenir, katılaşır ve tedavi edilmezse ölür. Üzerine perde çekilir, hak olan şeyleri görmez, işitmez ve anlamaz olur. Bu, büyük bir felakettir.
  Unutulmamalıdır ki,münafıklık, nefsin sıfatlarından birisidir. Bu sıfat insanda, vücudun maddî unsurlarından suya bağlı olarak oluşur. Çünkü suda, bulunduğu kabın rengini ve şeklini alma özelliği vardır. Bu sıfat insana iki yüzlülük ve çok farklı davranma şeklinde yansır.
  Nefis kalbi tamamen istila ettiği zaman, orada Allah için hiçbir şey kalmaz. Bu durumda ruh da , nefsin arzularına bağımlı hâle gelir. Artık kalpte güzel sayılacak ve makbul olacak hiçbir güzel huy kalmaz. İkisi de ölmüşçesine derin bir gaflete düşerler.
  İbnu Hacer el-Heytemî(k.s):
  “Kalple işlenen günahlar, dış azalarla işlenen günahlardan daha tehlikelidir. Çünkü onlar,sonuçta imanı zedeler,ibadetin kabul edilmesin engeller, amellerin sevabını yok eder. Gizli günahların çoğu insanı şirke sürükler, nifaka bulaştırır, dinden bile çıkarır. Ayrıca kalpte yer eden gizli günahlar, devamlıdır, her zaman insanı tehlikeye sokar. Zahiri günahlar ise böyle değildir.” [106]
  Onun içindir ki,insanı zarara sokan işler, kalple olandır. Bir kimse kendisinden istenen ibadet, amel veya hizmete içinden itiraz ettiği halde, dışından yapıyor gözükse o kimse Allah katında vebaldedir. Çünkü o kimse Allah için amel etmiyor. Bu durumda olan birisi ya münafıktır ya da gösterişçidir. Nifak da riya da, haramdır. Dinde işten ve ibadetten önce kalbe ve niyete bakılır.
  İşte onun içindir ki Ebu Saîd el-Hudrî(r.a),Resulullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu rivayet edilmiştir:
  “Kalpler dört çeşittir:
  1- Temiz kalp. Orada parlayan bir nur vardır. Bu, müminin kalbidir.
  2- Kararmış ve ters döndürülmüş kalp. Bu, kafirin kalbidir.
  3- Kılıflara konmuş ve ağzı bağlanmış kalp. Bu, münafığın kalbidir.
  4- Kendi haline bırakılmış kalp. Onda iman da bulunur, nifak da. Bu kalpte iman, temiz suyun besleyip geliştirdiği yeşil bir bakla gibidir. Nifak ise, irin ve cerahatın azdırıp artırdığı yara gibidir. Bunlardan hangisi diğerinden fazla ise, kalbe o hakim olur ve hüküm ona göre verilir.” [107]
  Bu hadisin başka bir rivayetinde ise ifade şöyle gelmiştir:
  "Hangisi baskın ise, kalp ona göre şekillenir."
  Hz. Ali (r.a) şöyle demiştir: "İman, beyaz bir nurdur; mümin, salih ameller işlediği müddetçe gelişip artar ve kalbin tamamı bembeyaz olur. Nifak ise siyah bir nokta gibidir; kul, haram işledikçe bu nokta büyüyüp genişler ve kalbi tamamen karartır ve sonunda kalp mühürlenir. Kalbin mühürlenmesi işte böyle olur.” [108] Hz. Ali sonra şu ayet-i kerimeyi okudu:"Hayır,onların işleyip kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas tutmuştur." [109]
  Kalbin bu hallerini bilen Cenâbı Hak, kullarını üç sınıfa ayırır:
  “Siz üç sınıf olduğunuz zaman:
  1-Amel defterleri sağ tarafından verilen müminler.(Ashâb-ı meymene)Ne mutlu onlara…
  2-Amel defterleri sol tarafından verilen münafık ve kafirler. (Ashab-ı meş‘eme) Ne bahtsızdır onlar...
  3-Hayırda en ilerde olanlar ki onlar ecirde de en ileride olanlardır. (Sâbikûn) Onlar, mukarrebûn (ilâhi huzurda kabul ve yakınlık görmüş) kimselerdir, ve naîm Cennetlerindedir” [110] bu sınıflamada yer alan münafıklar iki kategoride incelenir.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  İZGEN Bayan Üye
  İZGEN
  Bayan Üye

  Üye No: 107262
  Mesaj Sayısı: 433
  Tecrübe Puanı: 5

  Cevap: Nifakın çeşitleri ve tehlikesi


  nifak insanı yakaladımı biraz zor bırakır ruhunu teslim alana kadar ibadetlerini boşlayana kadar aklını zehirleyene kadar uğraşır fakat sağlam bir kalbe Allah diyen bir dile dokunamaz zorlanır


 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Yorum: Nifakın çeşitleri ve tehlikesi


  Çok güzel ve değerli bilgiler aktarmışsınız Rabbim razı olsun inşallah kardeşim ve bizleri kalbi selim kullarından eylesin inşallah amin


 4. Reklam

+ Yorum Gönder