1. 1
  suara Üye
  suara
  Üye

  Üye No: 770
  Mesaj Sayısı: 418
  Tecrübe Puanı: 8
  Yaş: 46

  Halka;muska;nazarboncugu,kurdale takmak


  HALKA VE KURDELE TAKMAK

  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

  "De ki:söyleyin bakalım,eğer Allah bana bir zarar vermek istese,sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınız O'nun bu zararını giderebilir mi? (Zümer:39/38)

  - İmran b. Husayn şöyle rivayet ediyor:

  "Rasulullah (s.a.v) bileğine sarı halka takmış olan bir adam gördü.Ona: "Bu nedir?" diye sordu.Adam:"Uğurdur.Bana cesaret verir, kuvvetimi artırır." dedi.Rasulullah (s.a.v) ona:
  "Hemen çıkart at.O senin ancak aczini artırır.Şayet o üzerindeyken ölseydin asla kurtuluşa eremezdin."diyerek buyurdu.

  - Ukbe b. Amir,Rasulullah (s.a.v)'ın şöyle dua ettiğini naklediyor:

  "Kim uğur getirsin diye birşey takınırsa,Allah ona hiç uğur getirmesin.Kim kendisini korusun diye bir şey takınırsa Allah onu korumasın."

  Başka bir rivayette Rasulullah (s.a.v) şöyle buyuruyordu:

  "Kim uğur getirsin, işim rast gitsin diye birşey takarsa şirk koşmuş olur."

  - Huzeyfe (r.a) kendisini zararlı hayvanlardan koruması için koluna renkli kurdele bağlayan bir adam görünce,kurdeleyi kopardı ve şu ayeti kerimeyi okudu:

  "Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler." (Yusuf:12/106)(İbn Ebu Hatem)


  MUSKA VE NAZARLIKLAR


  - Ebu Beşir el-Ensari şöyle rivayet etti:

  "Rasulullah (s.a.v) ile bir yolculuğunda beraberdim.Gördüğü her hayvanın boynunda bulunan nazarlık,muska,boncuk ve bunun gibi benzer ne bulursa koparması için bir elçi gönderdi."

  İbni Mesud (r.a)'dan,Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

  "Ruk'a, temaim ve tevle şirklerdendir."

  ___( RUK'A tılsımlı söz ve şekillerle hastalıkları tedavi etmeye çalışmaktır.Çoğu kere bu söz ve şekillerin manası anlaşılmaz.Üfürükçülük de ruk'a dan sayılır.Göz değmesinden ve zararlardan korunmak gayesiyle, içinde şirk bulunmayan dualar okumak veya Kur'an-ı Kerim okumak ise caizdir ve sünnettir.)

  ___( TEMAİM :Nazardan korunmak için takılan nazarlıklar ve benzeri boncuklardır.)

  ___( TEVLE bir çeşit muskadır.Karı kocanın arasını bulmak için yapılan muhabbet muskaları da bu şirkin kapsamina girer.)

  - Abdullah b.Akim (r.a)'den,Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

  "Kim kendisini zarardan korunmak için birşey takarsa, Allah (c.c) o kimsenin korunmasını taktığı şeye bırakır."

  - Ruveyfi (r.a) diyor ki:

  "Ey Ruveyfi! Belki hayat senin için uzun sürer.İnsanlara şunu haber ver: Kim sakalını büküp kıvırırsa , muska veya nazarlık takarsa, hayvan tersi veya kemikle istinca ederse Muhammed (s.a.v) o kimseden uzaktır."

  - Said b.Cubeyr (r.a) diyor ki:

  "Kim bir insanın üzerindeki, muskayı (nazarlık ve benzerini) koparıp atarsa köle azad etmiş kadar sevap kazanır." (Veki)

  - Ebu İmran, İbrahim b.Yezid en-Neha'i şöyle diyordu:

  "Sahabe, Kur'an ayetlerinden olsun veya olmasın,muska,nazarlık gibi şeylerin hiç birinden hoşlanmayıp mekruh görürlerdi." (Veki)
  1- Yukarıda ayet ve hadislerde maskot,madalyon,muska,kuru kafa,nazarlık,boncuk v.b. şeyleri takınmakla işlenen hatanın büyüklüğü bildiriliyor.

  2- Kim halka,ip,nazar boncuğu vb. şeyler takıp bunların doğrudan doğruya kendisine fayda verebileceğine ve kendisinden bir zararı uzaklaştıracağına inanırsa büyük şirk işlemiş ve dinden çıkmış olur.Fakat taktığı şeyler sebebiyle Allah'ın kendisine fayda verebileceğine veya kendisinden bir zararı uzaklaştıracağına inanırsa büyük günahlardan daha günah olan küçük şirk işlemiş olur.Böyle şeyler taktıkları halde ölen kimseler,sahabe dahi olsalar,edebiyyen kurtuluşa eremeyeceklerdir.

  3- Bu konuda bilmemek mazeret değildir.Zira durumu bilmeyen sahabeye,Rasulullah (s.a.v): "Şayet o üzerinde olduğu halde ölseydin edebiyyen kurtuluşa eremezdin." buyurmuştur.Eğer bilmemek mazeret olsaydı sahabenin bu konuda özür sahibi olması gerkirdi.

  4- Bu tür şeyler takmak dünyada bir fayda sağlamadığı gibi zarar bile getirebilir.Çünkü Rasulullah (s.a.v) :

  " O senin ancak aczini artırır" buyurmuştur.

  5- Bu gibi şeyler (yani halka,nazar boncuğu,muska,tavşan ayağı,kurdele,nazarlık... vb.)takmakya şiddetle karşı çıkılmıştır.

  6-Bunları takanların şirk koşmuş olacaklarını açıkça belirtilmiştir.

  7- Hastalık,nazar vb. durumlardan korunmak için ip,kurdele gibi şeyler bağlamak yukarıda belirtildiği gibi takanın durumuna göre büyük şirk yada küçük şirk olur.

  8- Huzeyfe (r.a)'nin bu ayeti okuması; sahabenin büyük şirk hakkındaki ayetleri,küçük şirk hakkında da delil olarak getirdiklerini gösterir.İbn Abbas (r.a)'ın Bakara suresinin 22.ayetinin tefsirinde "Allah'a denkler koşmayın." ayetini küçük şirk içinde delil göstermesi gibi.

  9- Göz değmesi için takılan nazarlıklarda takanın durumuna göre büyük şirk ya da küçük şirktir.

  10- Göz değmesinden ya da bir takım zararlı şeylerden korunmak için, ayet ve hadislerden oluşan duaların okunması caizdir.  12- Hayvanlara,evlere,tarlalara,arabaya vb. yerlere nazarlık takmak şirktir ve Rasulullah (s.a.v), bu tür şeyler takanların, kendisinden uzak olduklarını bildirmiştir.Bunları koparıp atmanında büyük sevap olduğunu vurgulamıştır.  İlgili Yazılar

 2. 2
  İnşirah Devamlı Üye
  İnşirah
  Devamlı Üye

  Üye No: 86
  Mesaj Sayısı: 1,061
  Tecrübe Puanı: 17

  --->: Halka;muska;nazarboncugu,kurdale takmak


  Allah razı olsun


  Peygamberimiz (s.a.s.): "Allah hiçbir dert göndermemiş ki, dermanını da göndermesin" (Müslim,
  selâm 69; Buhârî, tib 1; Ebû Dâvûd, tib 1,11; Ibn Mâce, tib 1, Tirmizî, tib 2; Müsned
  NI/156.)buyurmuş ve hastaların tedavi edilmesini istemiştir. Yani hastanın doktor ve ilâç
  aracılığıyla şifâ araması, ama doktoru ve ilâci, etkisinin kaynağı değil, sebebi olarak görmesi.
  esas şifânın Allah'tan olduğunu bilmesi, Peygamberimizin emridir. Yine Peygamberimiz ilâcın,
  neşterle ameliyatta, bal şerbetinde ve dağlamada bulunduğunu bildirmiş(Buhârî, tib 3, 4,15; Ibn
  Mâce tib 23; Müslim, selâm 71; Müsned I/245, NI/19, 343.), hiçbir hastaya nazarlık yada
  muska tavsiye etmemiştir. Çünkü bu tür işlerin özellikle cahiller tarafından yapılması, çoğu
  zaman Allah'a şirk, yani ortak koşma anlamı taşır: Nitekim Rasûlüllah Efendimiz:
  "Nazarlık(Temime) takan şirk koşmustur" buyurur. ("Allah kendisine ortak tanınmasını
  bağışlamaz, bunun dışındakileri diledigi kimseler için bağışlar" Nisâ (4) 48.) Gerçi bu tesirin
  ondan görülmesi halindedir. Çünkü nazarlık, hamail, ya da muska takanlar, kötülüklere karşı
  onların etkili olabileceğini sanırlar,işte bu şirktir. Halbuki, Allah'ın hiç affetmeyeceği tek günah
  kendisine şirk koşulmasıdır. (Hakim IV/216. ) 3. 3
  BiLaL HaTTaB DeLi MoLLa
  BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa

  Üye No: 12484
  Mesaj Sayısı: 1,460
  Tecrübe Puanı: 19
  Yaş: 36
  Yer: Ne KaRa aN? YıLLaR KaRa...

  --->: Halka;muska;nazarboncugu,kurdale takmak


  Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle razı olsun... Çok önemli olan; ancak ne yazık ki çok az önemsenen meselelerden... Malesef, heryerde nazar boncuklarına rastlamaktayız. "Bizim insanımız" dediklerimizin ellerinde ya da evlerinde bile... Bir müteahhit Allah'ın lütfu ile koca bina diker, girişine kocaman bir nazar boncuğu(biz buna şirk boncuğu diyoruz) asar. Bir abime Rabbim ne güzel bir rızık kapısı açmıştır; ama dükkanının en nadide köşesinde bu pislik boncuk vardır. Apartmana gireriz; önünden geçtiğimiz dairelerin çoğunun eşiğinde de yine rastlarız. Hayatımızın her anına zorla ve kasten sokmuşlar sanki...! Bu pisliği gördüğümüzde, bunu kullanan zatı uyarmak üzerimize bir borç, vacip... Bunu ihmal etmeyelim inşAllah...

  Birkaç ziyade de biz yapalım inşAllah:

  Bumuska, Kur'an ayetlerinden bir ayet veya Allah'ın isim ve sıfatlarından biri olursa, bu durumda bunu kullanmak nehy kapsamına girer mi? Yoksa; istisna edilip takılması caiz olur mu? Selef bu hususta ihtilaf etmiştir. Bazıları ruhsat vermiş, bazıları ise menetmiştir. Şu delillerden dolayı, Kur'an'dan bile olsa; her türlü muskanın kullanılmasının caiz olmadığı görüşünü tercih ediyoruz:

  1- Muska,boncuk konusundaki nehyin genel olması.Bu konudaki hadisler,hiçbir istisnaî durum belirtmemektedir.

  2- Seddüzzeria (Şerre giden yolun kapatılması). Kur'an'dan olan muskanın takılmasına ruhsat verildiğinde başka şeylerin takılmasına kapı aralanmış olur. Şer kapısı açıldığında, bir daha kapanmaz.

  3- Bu, Kur'an'ın pisliklerle karşı karşıya gelmesine neden olur. Çünkü, bunu takan defi hacet, cünüplük v.b. durumlarda bunu üzerinde bulundurur.

  4- Bu işte, Kur'an'ı hafife alma, getirdiklerine muhalif bir tavır sergileme vardır. Dosdoğru olan bu kitabı Allah, insanlara hidayet rehberi olsun, karanlıklardan nura çıkarsın diye indirmiştir, kadınlara ve çocuklara muska ve boncuk olsun diye değil...

  vesselam...


 4. Reklam

 5. 4
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Halka;muska;nazarboncugu,kurdale takmak


  boyna halka takmak caiz değildir
  erkekler için


+ Yorum Gönder