Git 12 Son
 1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  Irkçılık İlleti - Neden Ayrı-Gayrıyız?


  İslam âleminin yaşadığı bu makûs talihin sebebi nedir acaba?

  Bir araya gelmemiz acaba mümkün olmayan bir fantezi mi, yoksa şartları yerine getirildiğinde olabilecek bir durum mu? Veya şöyle diyelim; yeni tanımlamalar yeni açılımlar yapılmadan, ayrılık kültürünün çok bereketli olduğu bu kültürel mirasla biz bir araya gelebilecek miyiz?
  Bir sorunu çözebilmek için önce onu vücuda getiren sebepleri tespit etmek lazım. Yani, hastalık tespit edilmeden doktorun yapabileceği bir şey yoktur..

  Daha önceki bir yazımızda da zikretmiştik. Biz bir meseleyi tahlil edeceğimiz zaman ilk önce Kur’an-ı Kerim’e ve Resulüllah’a, akabinde de Selef-i Salihin’e müracaat etmemiz lazım. Ve inanırız ki bu sıraya riayet edildiği vakit, bütün sorunlara en doğru teşhis konulmuş olacaktır.
  Bu gün İslam âlemini bir ahtapot gibi saran milliyetçilik akımları hızla ilerlemekte ve Müslümanları zelil etmeye devam etmektedir. Müslümanların dağınıklığının, zilletinin, bölünmüşlüğünün ve heybetsiz duruşunun en büyük sebeplerinden biri de milliyetçiliktir.

  Biz şuna inanıyoruz; insanları meziyet sahibi yapan, izzet ve şerefli kılan vahiy disiplinidir. Müslüman kavimlerin İslam’dan önceki ve sonraki halleri kıyaslandığında bu durum açıkça görülebilmektedir.

  Ortadoğu’daki Müslüman halkların İslam’dan önceki durumlarına bakan herkes şunu görecek ki, Müslüman kavimler İslam’la aziz olmuşlardır. (İslam’ın teb’ası olan gayri Müslimler de barış ortamındaydılar ve dokunulmazlıkları vardı.)
  İslam’dan önce belki devlet sahibi, güç sahibi olmuş olabilirler, ama asla medeni ve irfani bir meziyete sahip değildiler. Bu güzel vasıfları İslam’la kazandılar.

  Milliyetçilik Belası Batı Kaynaklı

  Yeryüzünde kuvvetli bir şekilde hükmeyleyen dinsizlik cereyanları, Müslüman kavimleri esir etmek için önce onların İslam’la olan bağlarını ve İslam’dan kaynaklanan birlikteliklerini bozmaya çalıştılar. Çünkü birlik ve beraberlik içerisinde olan toplumlar, ne esir olurlar, ne ekonomik olarak başkasına muhtaç duruma düşerler, ne de o toplumları kandırmak mümkün olur.

  Evet, İslam âlemini perişan eden bu kavmiyetçilik belasından kurtulmamız lazım. Müslümanın milliyeti, tarihi, kültürü ve her şeyi vahiy ekseninde olmalıdır. Tabiî ki her kavmin kendine göre kavmi özellikleri olacaktır, dili, rengi, folkloru, mizacı vb. Ve insan kendisine ait olan bu tür şeyleri daha fazla sevebilir. Ama bunları bir üstünlük vasfı olarak kullanamaz.

  Eğer Allah Teâlâ dileseydi, bütün yeryüzündeki insanları tek tip yaratırdı.. Ama O bizi farklı yarattı ve bizim birbirimizi farklılığımızla beraber sevmemizi emretti. Başkalarını kendimize benzetmeden, sadece İslam’ın ortak erdemlerinde benzeşerek ve Allah için severek…

  Allah-u Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır...“ (49; 13)

  “Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da O’nun âyetlerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır.” (30; 22)

  Peygamberimiz (sav) ise şöyle buyurur; “Asabiyete (ırkçılığa) çağıran bizden değildir; asabiyet için savaşan bizden değildir; asabiye üzere, asabiyye uğruna ölen bizden değildir." (Müslim, Ebû Dâvud, İbni Mâce, Nesâî)

  Evet, Allah-u Teâlâ ve onun resulü bize kesin bir dille; üstünlüğün takvayla olduğunu, kavmi farklılıklarının sadece bizim birbirimizi tanımamız ve sevmemiz için olduğunu ve buna muhalif olabilecek fikirlerin İslami ve insani olamayacağını beyan eder.


  Ünlü İslam şairi M. Akif bakın ne güzel söyler;
  Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne?
  Sarılıp sımsıkı duraydın a milliyetine.

  Arnavutluk ne demek? Var mı İslamda yeri;
  Küfr olur başka değil, kavmini sürmek ileri.

  Arap’ın Türk’e, Laz’ın Çerkez’e yahut Kürde,
  Acemin Çinliye, rüçhanı mı varmış nerede?

  Müslümanlıkta anasır mı olurmuş ne gezer,
  Fikr-i kavmiyeti telin ediyor Peygamber.

  İslam’ın zuhurundan sonra, Araplar yaklaşık yedi yüzyıl İslam’ın sancaktarlığını yaptılar. Fethettikleri coğrafyalara İslam’ın adaletini ve kültürünü yaymaya çalıştılar. Daha sonra bu emanet Müslüman Türklere geçti. Onlar da yaklaşık 600 yüzyıl İslam’a hizmet ettiler. Bu arada başka Müslüman kavimler de gözle görülür hizmetlerde bulundular. Kürtler, Çerkezler, Berberiler, Farisiler ve daha birçok Müslüman kavim İslam’a hizmet ettiler.

  Suni Düşmanlıklar Nasıl Üretildi?

  Ama burada dikkatimizi çeken başka bir şey var. Bu gün İslam âlemini geometrik şekiller gibi parçalayan hâkim güçler, Arapların ve Türklerin birlikteliğinden rahatsız oldular ve yaklaşık iki yüzyıl bu iki Müslüman kavmi birbirinden uzaklaştırmanın yollarını araştırdılar.
  Osmanlının yıkılışı sırasında, bazı bedevi terör örgütlerinin Osmanlı askerine saldırısını “Araplar bizi arkadan hançerledi” ile aramıza nifak tohumlarını bir alt kültür olarak fiskos ettiler.

  “Anladıysam Arap olayım”, “Ne Şam’ın şekeri, ne Arap’ın yüzü” deyimleri… Karışık bir durumu anlamak için “Arap saçına döndü” veya siyah köpeği ‘Arap’ diye çağırmak…

  Bunların hiç biri tesadüf değildi. Ne yapıp edip, Araplarla Türkler birbirlerine düşman edilmeliydi. Bunun için Anadolu’nun güneye bakan topraklarının baştan sona mayınlanması gerekiyorsa, o da yapılmalıydı.

  İşin acıklı tarafı, bizdeki bu tür düşüncelere sahip insanların bir farklı versiyonu Arabistan’da zuhur etti. Daha doğrusu ettirildi. Yeşillendirilen düşünceler aynıydı. Sadece ‘Arap’ kelimesi yerine ‘Türk’ kelimesi konuldu..

  Evet, hiç şaşırmayınız, düşmanca düşünceler, fikirler, aynı elden çıktığını belli edercesine motamot aynıydı. Fakat, biz göremedik. Bakmadığımız için göremedik. Hiç tahmin etmediğimiz şekilde, sözde yerli aydınlarımızdı bizi aldatan. Onların ağzından çıkanları kesin doğrular zannetme saflığına düştük, aldatıldık yani…

  Belirttiğimiz gibi bu haince düşünceleri yayan münevver-i nakısa’ların (‘satılmış kalemler’ mi demeliydik?) benzerleri Arap âleminde boş kalmadılar ve aynı hezeyanları oralara yaydılar.

  İslam’ın yayılmasında ve hizmetinde varlık gösteren bu iki Müslüman kavmin bir araya gelmemeleri gerekiyordu. Bunun için toplum bilimciler, psikologlar, toplum mühendisleri ve stratejistler bir araya gelip, bu nifak hali için bir kültür oluşturmalıydılar.
  İşte, yukarıda zikrettiğimiz yaftalar ve deyimleşmiş hezeyanlar, bu çalışmaların birer neticesiydi.

  Mısır’ı ziyaret eden bir dostum yıllar önce bana şunu demişti: “Bizde Araplar için kullanılan kötü ve aşağılayıcı sözcüklerin hemen hemen hepsini Mısır köylüleri, Türkler için kullanıyor.”

  Biz Müslümanız; kitabımız bir, kıblemiz bir, peygamberimiz bir ve biz tek vücudun azaları gibiyiz. Biz İslam’la aziz olduk ve yine İslam’la aziz olacağız, inşaallah.


  Yeniden İslam Kardeşliği

  Bütün Müslüman kavimler birbirine muhtaçtır ve kardeştirler. Bakın Akif ne diyor;

  Artık ey millet-i merhume, sabah oldu uyan!
  Sana az geldi ezanlar, diye ötsün mü bu çan?
  Ne Araplık, ne Türklük kalacak, aç gözünü!
  Dinle peygamber-i zîşân’ın ilahi sözünü
  Türk Arapsız yaşayamaz. Kim ki “yaşar” der, delidir!
  Arabın, Türk ise hem sağ gözü, hem sağ elidir
  Veriniz baş başa; zira sonu hüsrân-ı mubîn
  Ne hükûmet kalıyor ortada billâhi, ne din!
  "Medeniyyet!" size çoktan beridir diş biliyor;
  Evvelâ parçalamak, sonra da yutmak diliyor.

  Allah kalplerimizi birbirine ısındırsın. Tıpkı daha önce;
  Suheyb-i RUMÎ
  Selman-ı FARİSÎ
  Ebuzer-i GAFFARÎ
  Bilal-i HABEŞÎ
  Sümeyye-yi TÜRKΒnin kalplerini ısındırdığı gibi. (Amin)  Kavmiyetçilikle İlgili Birkaç Hadis-İ Şerif


  Resûlullah (sav)e soruldu: "Kişinin soyunu, sülâlesini (kavmini, ulusunu) sevmesi asabiyet (kavmiyetçilik, ırkçılık) sayılır mı?" Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: "Hayır. Lâkin kişinin kavmine zulümde yardımcı olması asabiyettir/kavmiyetçiliktir."(Ahmed bin Hanbel, 4/107, 160; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3949)

  "Aziz ve Celil olan Allah sizden câhiliyye devrinin kabalığını ve babalarla övünmeyi gidermiştir. Mü'min olan, takvâ sahibidir. Kâfir olan ise şakîdir. Siz, Âdem'in çocuklarısınız. Âdem de topraktan yaratılmıştır. Bazı adamlar, (kâfir olarak ölen) kavimleriyle övünmeyi terk etsinler. Çünkü onlar, cehennemin kömüründen bir kömürdürler yahut onlar, Allah indinde burnu ile pislik yuvarlayan pislik böceğinden daha aşağıdırlar." (Ebû Dâvud, Edeb 120, hadis no: 5116)

  "Müslüman cemaatten ayrılan ve itaat yolunu terketmiş olarak ölen kimsenin ölümü, câhiliyye ölümüdür. Ümmetime karşı harekete geçerek mü'minin imanına saygı duymaksızın ve sözleşmeli bulunduğu kimseye karşı olan ahdine vefâ göstermeksizin, suçlusuyla suçsuzuyla bütün ümmetimi vurmaya kalkışan kimse, Benim ümmetimden değildir. Asabiyet/ırkçılık duygusuyla öfkelenen, asabiyet uğruna savaşırken yahut ırkçılık dâvâsı güderken körü körüne açılmış bir bayrak altında ölen kimsenin ölümü câhiliyye ölümüdür." (Müslim, İmâre 57; Nesâî, Tahrim 27; İbn Mâce, Fiten 7; Ahmed bin Hanbel, 2/306, 488.)

  "Kim hevâsına uyarak bâtıl yolda cenkeder, asabiyet (milliyetçiliğe) çağrıda bulunur veya asabiyetçiliğin sevkiyle öfke ve tehevvüre kapılırsa, câhiliyye ölümü üzere ölür." (İbn Mâce, Fiten 7)

  "Bir kimseyi ameli geri bırakmışsa, nesebi, soyu onu kurtaramaz, yükseltemez, ilerletemez." (İbn Mâce, Mukaddime 17, hadis no: 225)
  "Allah indinde en şerefliniz takvâca en ileri olanınızdır. Arabın Arap olmayan (acem) üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili üzerine bir üstünlüğü yoktur, beyazın da siyah derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvâ iledir." (Cem'u'l-Fevâid, 1/510, hadis no: 3632)


  Ebû Hanife

  Süsledi hem memleketi hem de insanları
  Müslümanların imamı Ebu Hanife
  Fıkhıyla hükümleriyle, eserleriyle
  Zebur ayetleri gibi yazılı sayfalara
  Yoktur onun şarkta bir benzeri
  Garpta da Kûfe’de de bulunmaz dengi
  Üzerine olsun daim Rabbimin rahmeti
  Sayfalar okunduğu sürece var oldukça günleri

  Şiir: İmâm-ı Şâfiî
  Terc.: Muhammed Z. Yıldız

  MUHAMMED Z. YILDIZ
  Onun için ilk önce biz nerde yanlış yaptık veya bize nasıl yanlış yaptırıldı? Bunları oturup düşünmemiz lazım Dilleri renkleri mizaçları bir Yani, bizde Arap düşmanlığı, onlarda da Türk düşmanlığı muteber nesne haline getirildi

  İlgili Yazılar

 2. 2
  rana Aciz Kul
  rana
  Aciz Kul

  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 2,244
  Tecrübe Puanı: 36
  Yer: Almanya

  --->: ırkçılık Illeti - Neden Ayrı-Gayrıyız?


  cok güzel bir konuya deginilmis, Allah c.c. yazandan da bizlerle paylasandan da razi olsun,
  bu hastalikdan anca Kuran ve Sünnete sımsıkı sarildigimiz an kurtuluruz
  Alıntı
  Onun için ilk önce biz nerde yanlış yaptık veya bize nasıl yanlış yaptırıldı? Bunları oturup düşünmemiz lazım 3. 3
  Yusuf Üye
  Yusuf
  Üye

  Üye No: 89
  Mesaj Sayısı: 661
  Tecrübe Puanı: 13
  Yaş: 31

  --->: ırkçılık Illeti - Neden Ayrı-Gayrıyız?


  çok kötü...

  daha dün bi arkadaşımı kürt diye vurdular :(:(:(:((Ölmedi Şükür)

  Milliyetçilik Belası Batı Kaynaklı
  bazı insanlar milliyetciyim diye geçiniyo vatan sever miş !!!İİİ

  bilmiyolarki vatan böyle bölünüyo.. 4. Reklam

 5. 4
  sultans Üye
  sultans
  Üye

  Üye No: 22733
  Mesaj Sayısı: 153
  Tecrübe Puanı: 3
  Yer: Tarsus

  --->: ırkçılık Illeti - Neden Ayrı-Gayrıyız?


  fecr Nickli Üyeden Alıntı
  çok kötü...

  daha dün bi arkadaşımı kürt diye vurdular :(:(:(:(

  Milliyetçilik Belası Batı Kaynaklı
  bazı insanlar milliyetciyim diye geçiniyo vatan sever miş !!!İİİ

  bilmiyolarki vatan böyle bölünüyo..
  çok üzüldüm Allah rahmet eylesin ve bu nifak tohumu saçanlarında Rabbim cezalarını versin inşallah islam bayrağı altında yaşıyorsak tek bir Rahmana inanıyorsak bu düşmanlık niye :gul::gul::gul:


 6. 5
  Ecir Üye
  Ecir
  Üye

  Üye No: 1608
  Mesaj Sayısı: 361
  Tecrübe Puanı: 9
  Yaş: 33
  Yer: Sükûtun kıyısı...

  Irk Allahın emridir.
  Irkçılık şeytanın emridir.
  Seçim sizin... 7. 6
  sultans Üye
  sultans
  Üye

  Üye No: 22733
  Mesaj Sayısı: 153
  Tecrübe Puanı: 3
  Yer: Tarsus

  Arkadaşının kurtulduğuna çok sevindim Fecr .İnşallah bir daha böyle birşeyler yaşanmaz .canı ancak veren almalı.Kışkırtıcı insanları ve onları ellerinde tıpkı kukla gibi oynatanları Allah cc.ıslah etsin doğru yolu görmelerine yardım etsin inşallah..Paylaşım için saol mum..


 8. 7
  sultans Üye
  sultans
  Üye

  Üye No: 22733
  Mesaj Sayısı: 153
  Tecrübe Puanı: 3
  Yer: Tarsus

  Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne?
  Sarılıp sımsıkı duraydın a milliyetine.

  Arnavutluk ne demek? Var mı İslamda yeri;
  Küfr olur başka değil, kavmini sürmek ileri.

  Arap’ın Türk’e, Laz’ın Çerkez’e yahut Kürde,
  Acemin Çinliye, rüçhanı mı varmış nerede?

  Müslümanlıkta anasır mı olurmuş ne gezer,
  Fikr-i kavmiyeti telin ediyor Peygamber
  .


 9. 8
  Ziyad Şafi Devamlı devama Devam :)
  Ziyad Şafi
  Devamlı devama Devam :)

  Üye No: 40350
  Mesaj Sayısı: 253
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 38

  Allah razı olsun hocam...çok güzel bir konu !
  evet bu ırkçılık batıdan geliyor ve batıyıda bu belaya batıran yahudiler oldu !
  gerçeyi hırıstıyanlığı , esasen de ortodoks hrıstıyanlarını araştırdığınızda görüceksiniz ki , ırk işi , ırkçılık onların dini haline gelmişdir !
  Onlar bu ırkçılık işini hz.NUH (as) üç evladına bağlamaktadırlar...ve böylelikle de bir kısım insanara Ari , diyerlerine Semit , bir kısmına da kendiler bile anlamadıkları isimler takıyorlar ! Avrupa tenli insanlar Ari ırkındalar , arap ve afrika tenli insanlar ise semitmiş ! asya tenli insanlara bir isim koyamadaıkları için hepsine birden Asyalı diyorlar o kadar !
  Avrupa batı insanı kendisini ari bidiyi için diyer kısm insanlrı, ırkları aşağılamak kendine görevmiş gibi görüyor !
  eyer dikkat ederseniz kiliselerinde bile hz. iSa (as) resmi diye kodukları resimleri sarı tenli, yeşil gözlü , kırmızı yanaklı, narıncıya benziyen saçlarla çizerler ! bu da kendi anlamlarında kusursuz ari ırkı manasına gelmekdedir !
  Evet onlar böylesi işlerin içinde batarlarken biz bu belalardan kurtulmalıyız ve inşaAllah da kurtulacağız ! Allah bize güç ,keskin zeka, ve güzellik versin !


 10. 9
  nurol Üye
  nurol
  Üye

  Üye No: 7003
  Mesaj Sayısı: 131
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 70
  Yer: ist

  rahman ve rahiym olan ALLAH CCadıile. baslarım IRKCILIK -KAVİMCİLİK- ÜSTÜNLÜK yada AYRICALIK .. Nedir bunlar bu düsünce insanların basına bela olmustur ve olmagada devam edecektir . Dünyanın en büyük ve en acımasız savasları bu düsüncenin ürünü dür milyonlarca insan bu yüzden oldürülmüs savasla birtürlü hız kesmemistır daha hala devametmektedir . Birileri digerlerinden sözde ÜSTÜNİMİŞ..!!! hepinizin büyük dedeleri adem AS DEYILMİ? HEPIMIZ 1 DAMLA SUDAN yaratılmadık mı? hepımızdeki organlarımız aynı deyilmi? o halde neden ? EL CEVAP- yeryüzünde fitne cıkarmak için hakkı olmadıgı halde baska haklara tecavüz etmek için .insanları sömürmek için birilerinin ölümpahasına sırtna cıkmak için . oysa allah cc bu dunyayı ve içindekileri bır hesab üzere yaratmıstır .ne fazladır nede eksik. Yani bu dunya içinde yasayanlara fazlasıile yetecek sekilde sekillendirilmistir . lazım olan butun hayat kaynakları nı allah cc vermistir herkese yetecek su -hava- toprak mevcuttur .bize düsen calısmak . üretmek yapılması gerekeni yapmaktır . malesef insanın bencilliği önce kendi basına bela olmustur . emperyal & kapıtal düsünce seytanınbıle aklına gelmedigi sistemi olusturdu nasılmı? Bakın bır mısal // bır insan düsünün bagında bahcesınde calısıyor bır yılda yetistirdigini getırip paraya ceviriyor 1 yıllık emegin karsılıgı olan parayı gıdıp 1 ad tv alıyor biryillık emek+ 1 televizyon ise bak karesim tv ureten fabrika 10 dakıkada 1 tv üretiyor elin gavuru benim 1 yılda urettigimmi 10 dakıkada elimden alıyor .yada 20 yıllık emegimi 1 oto ya veriyorsun .ve kendilerini diger insanlardan üstun kabulediyor bu insanlar .yuanık olmak lazım konu tv yada otomobıl diyil emegin nasıl heba oldugunu anlatıyorum oysa yasamiçin olmassa olmaz diyil tv yada oto ama tetistırdıgın ürün daha degerli /bugday yetıstırilese insanlar ac kalacak . hayvanlar yetistirilmese .et-sut olmayacak gıdasız kaılnacak diyilmi*


 11. 10
  ©ﻕΞתς яΞiš Üye
  ©ﻕΞתς яΞiš
  Üye

  Üye No: 41348
  Mesaj Sayısı: 18
  Tecrübe Puanı: 2

  Alıntı
  çok kötü...

  daha dün bi arkadaşımı kürt diye vurdular :(:(:(:((Ölmedi Şükür)

  Milliyetçilik Belası Batı Kaynaklı
  bazı insanlar milliyetciyim diye geçiniyo vatan sever miş !!!İİİ

  bilmiyolarki vatan böyle bölünüyo..
  Milliyetçilerin adına kötüleme bari!!


 12. 11
  nurol Üye
  nurol
  Üye

  Üye No: 7003
  Mesaj Sayısı: 131
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 70
  Yer: ist

  O KARDESİMİZE allahCC TANRAHMET DİLERİZ .ailesine sabırversin . dah önceki yazılarımda yazmıstım yine yazacağım 1000 kerede olsa yazacagım haykıracağım . Biz bir ümmetiz KÜFÜR TEK MİLLETTİR . İSLAM bizi kardes yaptı dinde tefrika yok fesat cıkaranlara fırsat vermeyin biz islam ile öğüneceğiz onunla sereflendik hamdolsun arab ile acem arasında hiç bir fark yoktur . bu dünyadaki insanların atası ADEM AS dır ADEMasın soyunda geliyoruz hepimiz bizim farkımız ( biz ALLAH cc iğmanettik HZ MUHAMMET ASV ÜMMETİ OLDUK sükürlerolsun bu ümmetolmakla biribirimize kenetlendik et ile tırnak gibiyiz öğünmek ALLAHcc mahsustur biz de islamile övünebiliriz güzel ahlak ile övünebiliriz yoksa benim ( atilla ) dedemizdir ama put pelesti . dikkat edin dedemi retetmiyorum bu bir gercek ama fatih ile şftihar ediyoruz .kanuni ilde vahtettin ilede boyle . iSLAM ÜMMETİNİ parcalamak bolmek için onları harıtadan silmek için batının modası gecmis idolojişi bunlar osmanlı imparatorlugunu nasıl yok ettiler? nasıl parca parca ettiler bilmiyormusunuz? bugün haritayı acıp bakmıyormusunuz ? kac tane kukla devletcikler olusturdular . Hangisinde huzur var mutluluk var hiç birinde huzur yok nevar KAN - GÖZYASI- ACI- ACLIK -SAVAS VAR demekki ingilizler arabları ve diger milletleri kıskırttı osmalıdan kopardı da ne oldu kücük kücük ülkeler ve baslarına kendilerinden olan idareciler i oturttular yat yatıyor kalk kalkıyorlar siyasi ve ekonomik yonünden onlara baglı askeri yonden onlara bağlı ve pasa pasa sömürülüyorlar kırallar -emirler -seyhler lüküs içinde ama halın durumu dusundürücü . osmalıyı parcalayamamıs olsalardı belki dünyanın kaderi degimis olacaktı


 13. 12
  esin-ti ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥
  esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥

  Üye No: 46167
  Mesaj Sayısı: 1,100
  Tecrübe Puanı: 17

  Zaten nasıl kötü bir illet var şu batıda , hemen bize ulaşır:(Rabbim bizi korusun..


 14. 13
  uSTa Üye
  uSTa
  Üye

  Üye No: 26342
  Mesaj Sayısı: 110
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 36

  Alıntı
  Milliyetçilerin adına kötüleme bari!!
  Sen niye üzerine aldınki kardeşim?


 15. 14
  Galus Özel Üye
  Galus
  Özel Üye

  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 2,288
  Tecrübe Puanı: 25
  Yer: Türkiye

  ırkçılık Illeti - Neden Ayrı-Gayrıyız?


  Allah cc razı olsun


+ Yorum Gönder
Git 12 Son