1. 1
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 4,870
  Tecrübe Puanı: 80
  Yer: Türkiye

  Koğuculuk veya söz taşımak


  Koğuculuk veya söz taşımak

  Do
  ğru olarak söz taşımak da nemime = koğuculuk olur. Yalan katılırsa iftira
  da olur. Koğuculuk günaht
  ır. Ahirette cezası ağır olduğu gibi, dünyada da
  insanlar
  ın aralarının açılmasına sebep olur. Onun için "Taş taşı da, söz
  ta
  şıma" derler. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Hasetçi, koğucu ve falc
  ı benden değildir.) [Taberani],
  (En kötünüz, söz ta
  şıyan, dostların arasını bozan ve ayıp araştırandır.)
  [Taberani],
  (Koğuculuk yapan melundur.) [
  İ.Maverdi],
  (Söz ta
  şıyan helalzade değildir.) [Hakim],
  (Söz ta
  şıyan, veled-i zina veya zina karışıklığı bulunan soysuz kimsedir.)
  [Beyhekî],
  (Koğucu, k
  ıyamette maymun suretinde haşrolunur.) [R.Nasihin],
  (Söz ta
  şıyan Cennete girmez.) [Buharî]
  Bu hadis-i
  şeriflerde geçen (Cennete giremez), (Benden değil) demek, "tövbe
  edip helallaşmadan ölen, cezas
  ını çekmeden Cennete giremez" manasındadır.
  E
  ğer affa veya şefaate uğrarsa veya sevapları çok olur, günahlarından fazla
  gelirse cennete girer. De
  ğilse, cezasını çeker. Her doğru söylenmez. Laf
  ta
  şırken doğru söylenmiş olabilir, ama bu doğruyu söylemek de büyük
  günaht
  ır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Koğuculuk, kabir azab
  ına sebep olur.) [Beyhekî],
  (Söz ta
  şıyanın kabrinde bir ateş musallat olur, onu kıyamete kadar yakar.)
  [
  Şi'ra]
  Resulullah efendimiz, iki kabre u
  ğradı.(İkisi de azabdadır. Biri, elbisesini
  idrardan korumaz, di
  ğeri ise koğucu idi) buyurdu. (Şir'a)
  Salih bir zat, kendisine söz getirene dedi ki: (Bize üç kötülük getirdin.
  Sevdi
  ğim kimseyi bana düşman etmek istiyorsun. Huzurlu kalbimi karıştırdın.
  Benim yan
  ımda âdil, iyi biri idin, kendini fâsık, kusurlu yaptın.)
  Koğuculuk afetinden kurtulmak için, söz getirene kar
  şışu altışeyi yapmak
  gerekir:
  1- Ona inanmamal
  ı. Çünkü söz getiren fâsıktır. (Fâsığa inanılmaz. Sözü ile
  hareket edilmez. Koğucunun sözlerini kabul etmek, koğuculuktan daha kötüdür)
  buyurulmuştur.
  2- Onu bu münkerden nehyetmeli. Çünkü Allahü teâlâ (Münkerden nehyet)
  buyurdu. (Lokman 17)
  3- Onu sevmemeli! Çünkü söz ta
  şımak günahtır. Günahkâr sevilmez. Onu düşman
  bilmeli!
  4- Söz getirdi
  ği kimseye acaba hakikaten söylemiş mi diye sui zanda bulunup
  da ona kötü gözle bakmamal
  ı! Çünkü sui zan haramdır. Hadisi şerifte
  buyuruldu ki: (Sui zan etmeyin! Sui zan, yanl
  ış karar vermeye sebep olur.
  İnsanların gizli şeylerini araştırmayın, kusurlarını görmeyin, münakaşa,
  hased ve dü
  şmanlık etmeyin, birbirinizi çekiştirmeyin, kardeş gibi
  birbirinizi sevin!) [Müslim]
  5- Getirilen sözün do
  ğru olup olmadığını araştırmamalı! Çünkü tecessüsü,
  günahlar
  ı araştırmayı, Allahü teâlâ yasak etmiş, (Birbirinizin kusurunu
  ara
  ştırmayın) buyurmuştur. (Hucurat 12)
  6- Getirilen söz hakk
  ında kimseye birşey söylememeli! Eğer söylenirse,
  ba
  şkasının perdesi yırtılmış, günahı meydana çıkarılmış olur. Kusurları
  gizlemeli, aç
  ığa vurmamalı. Çünkü hadisi şeriflerde buyuruldu ki:
  (Arkada
  şının kötülüğünü gizleyenin kusurları, kıyamette gizlenir.)
  [Taberani]
  (Arkada
  şının aybını görmeyip gizleyen, cennete gider.) [Taberani]
  (Arkada
  şının aybını açığa vuranın aybı açığa çıkar. Hatta evinde bile rezil
  olur.) [
  İbni Mace]
  (Müslümanın aybını ara
  ştıran, ona kötülük etmiş olur.) [Ebu Dâvud]
  (Birini tövbe etti
  ği günahtan dolayı ayıplayan, aynı günaha maruz kalmadan
  ölmez.) [Tirmizî]
  Görüldü
  ğü gibi söz taşıyan kaç tane farzı terk ediyor ve kaç tane haram
  i
  şlemiş oluyor.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  İnşirah Devamlı Üye
  İnşirah
  Devamlı Üye

  Üye No: 86
  Mesaj Sayısı: 1,061
  Tecrübe Puanı: 17

  Söz taşımak


  Doğru olarak söz taşımak da nemime [koğuculuk] olur. Yalan katılırsa iftira da olur. Koğuculuk günahtır. Ahirette cezası ağır olduğu gibi, dünyada da insanların aralarının açılmasına sebep olur. Onun için "Taş taşı da, söz taşıma" derler. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Hasetçi, koğucu ve falcı benden değildir.) [Taberani]
  (En kötünüz, söz taşıyan, dostların arasını bozan ve ayıp araştırandır.) [Taberani]

  (Koğuculuk yapan melundur.) [İ.Maverdi]
  (Söz taşıyan helalzade değildir.) [Hakim]

  (Söz taşıyan, veled-i zina veya zina karışıklığı bulunan soysuz kimsedir.) [Beyheki]
  (Koğucu, kıyamette maymun suretinde haşrolunur.) [R.Nasıhin]
  (Söz taşıyan Cennete girmez.) [Buhari]

  Bu hadis-i şeriflerde geçen (Cennete giremez), (Benden değil) demek, "Tevbe edip helalleşmeden ölen, cezasını çekmeden Cennete giremez" manasındadır. Eğer affa veya şefaate uğrarsa veya sevapları çok olur, günahlarından fazla gelirse Cennete girer. Değilse, cezasını çeker. Ehl-i sünnet itikadında, günah işleyene kâfir denmez.

  Her doğru söylenmez. Laf taşırken doğru söylenmiş olabilir, ama bu doğruyu söylemek de büyük günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Koğuculuk, kabir azabına sebep olur.) [Beyheki]
  (Allahü teâlâ laf taşıyanın kabrinde bir ateş musallat eder. O ateş onu kıyamete kadar yakar.) [Şir’a]
  Resulullah efendimiz, iki kabre uğradı. (İkisi de azaptadır. Biri, elbisesini idrardan korumaz, diğeri ise koğucu idi) buyurdu. (Şir’a)

  Salih bir zat, kendisine söz getirene dedi ki:
  (Bize üç kötülük getirdin. Sevdiğim kimseyi bana düşman etmek istiyorsun. Huzurlu kalbimi karıştırdın. Benim yanımda âdil, iyi biri idin, kendini fasık, kusurlu yaptın.)

  Koğuculuk afetinden kurtulmak için, söz getirene karşı şu altı şeyi yapmak gerekir:
  1- Ona inanmamalı. Çünkü söz getiren fasıktır. (Fasıka inanılmaz. Sözü ile hareket edilmez. Koğucunun sözlerini kabul etmek, koğuculuktan daha kötüdür) buyurulmuştur.

  2- Onu bu münkerden nehyetmeli. Çünkü Allahü teâlâ (Münkerden nehyet) buyurdu. (Lokman 17)

  3- Onu sevmemeli! Çünkü söz taşımak günahtır. Günahkâr sevilmez. Onu düşman bilmeli!

  4- Söz getirdiği kimseye acaba hakikaten söylemiş mi diye suizanda bulunup da ona kötü gözle bakmamalı! Çünkü suizan haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Suizan etmeyin! Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayın, kusurlarını görmeyin, münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyin, birbirinizi çekiştirmeyin, kardeş gibi birbirinizi sevin!) [Müslim]

  5- Getirilen sözün doğru olup olmadığını araştırmamalı! Çünkü tecessüsü, günahları araştırmayı, Allahü teâlâ yasak etmiş, (Birbirinizin kusurunu araştırmayın) buyurmuştur. (Hucurat 12)

  6- Getirilen söz hakkında kimseye bir şey söylememeli! Eğer söylenirse, başkasının perdesi yırtılmış, günahı meydana çıkarılmış olur. Kusurları gizlemeli, açığa vurmamalı. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Arkadaşının kötülüğünü gizleyenin kusurları, kıyamette gizlenir.) [Taberani]
  (Arkadaşının aybını görmeyip gizleyen, Cennete gider.) [Taberani]
  (Arkadaşının aybını açığa vuranın aybı açığa çıkar. Hatta evinde bile rezil olur.) [İbni Mace]

  (Müslümanın aybını araştıran, ona kötülük etmiş olur.) [Ebu Davud]
  (Birini tevbe ettiği günahtan dolayı ayıplayan, aynı günaha maruz kalmadan ölmez.) [Tirmizi]
  Görüldüğü gibi söz taşıyan kaç tane farzı terk ediyor ve kaç tane haram işlemiş oluyor.


 3. 3
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,820
  Tecrübe Puanı: 188

  --->: Söz taşımak


  Kabir azabına uğratılan iki kişiden birinin 'bevl'den kaçınmayışı, diğerinin de 'koğuculuk' yapmış olması yüzünden bu azabı gördüklerine dair hâdis de birçok hâdis mecmualarında yer almaktadır (Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih, 163 Sayılı Hadis)

  Allah (cc) razı olsun 4. Reklam

 5. 4
  rana Aciz Kul
  rana
  Aciz Kul

  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 2,230
  Tecrübe Puanı: 36
  Yer: Almanya

  --->: Koğuculuk veya söz taşımak


  Rabbim bizleri kötü ahlakdan uzak eylesin..

  Allah c.c. razi olsun


 6. 5
  ensar_ Üye
  ensar_
  Üye

  Üye No: 23529
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 37

  Allah (C.C) Razı Olsun


 7. 6
  imamhatipli42 Özel Üye
  imamhatipli42
  Özel Üye

  Üye No: 7
  Mesaj Sayısı: 1,875
  Tecrübe Puanı: 34

  Alıntı
  Salih bir zat, kendisine söz getirene dedi ki:
  (Bize üç kötülük getirdin. Sevdiğim kimseyi bana düşman etmek istiyorsun. Huzurlu kalbimi karıştırdın. Benim yanımda âdil, iyi biri idin, kendini fasık, kusurlu yaptın.)
  Kötü ahlak sıfatı olan koğuculuktan Rabbim muhafaza etsin.


 8. 7
  aynurakgül Üye
  aynurakgül
  Üye

  Üye No: 83735
  Mesaj Sayısı: 30
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 40

  Malesef akrabalarımın arasında böyle biri var ve ben söz taşıyan bu kişinin şerrine uğradım. Bu kişiyle birlikte, bize karşı haset besleyen diğer akrabalar birleşip hem hakkımızda oturup guybet etmişler, hem de koğucu kişi bu lafları bize getirdi, eşime iftira attı. Ben bizzat yaşadım bu olayları. Allah kimsenin başına vermesin, o iftira eşime atıldığı günden beri, aylardır ailecek çektiğimizi Allah biliyor. Alenen eşimle ailemin arası açılmak, dolayısıyla yuvamın ve huzurumun bozulması istendi. Bu haksızlığa uğramanın acısını hala yaşıyorum. Akrabalarımın bu şerrinden Allah'a sığındım, hepsini Allah'a havale ediyorum. Yaptıklarının cezasını en kısa zamanda görmelerini istiyorum, inşallah.


+ Yorum Gönder