1. 1
  Hüdai ÇAKMAK Üye
  Hüdai ÇAKMAK
  Üye

  Üye No: 77376
  Mesaj Sayısı: 11
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 74

  İlk İnsan Afrikada mı Ortaya Çıktı?


  Bilmediğini Bilmek İlmin Yarısıdır.  İlk insan Afrika’da mı ortaya çıktı?

  İnsan atalarının evrim sürecinde yaptıkları varsayılan göçlerde teorinin önemli açmazlarından birini oluşturur. İnsansı fosillerin dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunması ve bu fosillerin çeşitli zaman dilimlerine ait olması bu tür göçlerin yapıldığını kabul etmeyi zaruri kılar. Burada tartışılan çıkış yeri ve zamanıdır.
  Bu konuda 1980'li yıllarda geliştirilen iki tez bulunmaktadır. Bunlardan birine göre ilk insanlar Afrika'da tek bir atadan ortaya çıktılar ve buradan tüm dünyaya yayıldılar.
  Evrim Teorisi taraftarlarınca Afrika kıtası insanın öncel evrimleştiği sonrada bütün dünyaya yayıldığı yer olarak kabul edilir. Burada öncel evrimleşmeden kastın Homo Erectus’a (gerçek insana) ulaşma olarak algılanmalıdır.
  Bu varsayım, insanın evrimleştiği yer niçin dünyanın başka yeri değil de Afrika kıtasıdır sorusunu gündeme getirir.
  Evrim taraftarlarınca yapılan bu tercihin nedeni şüphesiz ki insanın ataları kabul ettikleri maymunların bu kıtada bol bulunması olmalıdır. Bu nedenle bu kıtada bulunan fosillerin evrim teorisi taraftarlarınca ayrı bir değeri vardır. Onlara göre bulunan her fosil ya ilkel ata yani maymundur ya ara formattır ya da gerçek insandır.
  Bu dizimin fosillerin gelişkinlik derecesine göre değil de yaşlarına, bulundukları yere göre yapılması sorunlar çıkarmakta, evrimsel dizimleri ikide bir bozmakta, değiştirme mecburiyetinde kalınmakta, bu da teorinin inanılırlığını büyük ölçüde zedelemekte, çok güçlü şüphelerin oluşmasına neden olmaktadır.
  Gerçekte bir insan ırkı olan Homo Erectusun yer ve zaman açısından yeryüzüne yayılımı üzerine kesin bir şey söylemek imkânsızdır. Bu gerçek bu konudaki bir araştırmayı yürüten bilim adamları tarafından şöyle aktarılmıştır:
  -Bu sınıfın Avrasya'da ve güney-doğu Asya'da ortaya çıkışı hakkındaki belirsizlikler, Homo Erectus'un kökeninin yeri ve zamanını doğru olarak belirlemeyi imkânsız kılmaktadır. Elimizdeki deliller coğrafi yayılımının yönünü saptamak için yetersizdir.
  =======
  Bu tezin bir başka görüşü de insanların Çin’de ortaya çıktıkları, öncel evrimleşme sürecinden sonra bazılarının Avustralya’ya göç ettikleri şeklindedir.
  Diğer teze göre ilk insanlar tek değil de dünyanın bir kaç bölgesinde birden ortaya çıkmışlar; daha sonra göç ederek diğer insanlarla buluşmuşlar; karışarak çeşitli ırkları meydana getirmişlerdir. Bu tez evrim teorisinin tek kaynaktan evrimleşme öngörüsüne ters geldiğinden kabul görmez. Kabul görmez ama fosil kayıtları bu tezin diğerlerine göre daha güçlü, gerçeğe daha yakın olduğunu gösterir.
  Her iki tez de pek çok çelişkiler içerdiklerinden ortak bir noktada birleştirmek mümkün görülmemektedir. Nitekim bu konuya Ağustos 1999 sayısında yer veren ünlü bir bilim dergisinde insanların göçü konusunda öne sürülen her iki tezin de doğruluğunun sorgulandığı belirtilmiştir.
  Tanımış bir bilim dergisinin internet sahifesinde yer alan araştırmaya göre modern insan davranışları, farklı kıtalarda aynı dönemlerde görüldüğü bildirilmektedir. Bu araştırma sonucu ilk insanın Afrika'da ortaya çıktığını ve buradan dünyaya yayıldığını öne süren tezle çelişmektedir.
  =============
  Evrim teorisi paralelindeki bu teze göre, ilk insan Afrika'da 170 bin yıl önce ortaya çıkan tek bir atadan evrimleşmiş ve 45- 50 bin yıl önce de buradan dünyaya yayılmıştır.
  Modern insan davranışlarının farklı kıtalarda fakat aynı dönemlerde ortaya çıktığının keşfedilmesi insanların tek bir yerden (Afrika’dan) çıkarak bütün dünyaya yayıldığı teziyle çelişir.
  İnsanların tek kaynaktan çıkmadığı aynı dönemlerde dünyanın çeşitli yerlerinde bulunduğu fosillerle kanıtlanınca insanlar tek noktan çıktı oradan dünyaya yayıldılar tezi büyük bir darbe almıştır. (Geniş bilgi için insansı fosiller bölümlerine bakınız)

  İlgili Yazılar

 2. 2
  DELFİN Bayan Üye
  DELFİN
  Bayan Üye

  Üye No: 105044
  Mesaj Sayısı: 174
  Tecrübe Puanı: 2

  Cevap: İlk İnsan Afrikada mı Ortaya Çıktı?


  İlk insanın Hazreti Adem olduğunu bilmek bizim için yeterlidir.İnsanların zaman içinde değişik yerlere gitmeleri çoğalmaları toplum olmaları zor ve karmaşık bir konudur.Bazı bilim adamlarına göre Afrika ilk insanın olduğu kıt'adır.


+ Yorum Gönder