1. 1
  Leyli Rana Üye
  Leyli Rana
  Üye

  Üye No: 36951
  Mesaj Sayısı: 256
  Tecrübe Puanı: 7
  Yer: Germany

  On sekiz bin âlem ne demektir ?


  Kur’anda geçen “ rabbul alemin” tabirinde, alimlerimiz 18.000 alem demişler. Bu rakam kesretten kinayedir. Yani arap edebiyatında 7, 70, 700, 7000, 70.000 veya 18.000, 28.000 gibi sayısal ifadeler çokluğu ifade etmek içindir. Halbuki alimlerimizin çoğuna göre her bir insan her bir hayvan her bir bitki veya her bir melek her bir cin bir alemdir. Hatta her bir hücre başka hücrelere benzememesi dolayısıyla bir alemdir. İşte Allah “ alemlerin Rabbidir” veya “ey habibim! Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik” gibi kur’ani ifadeler tamamıyla tüm kainatı ve içindeki her bir hayat sahibin hatta cansızları da içerisine almaktadır.

  Kaynak :
  * İslam Ansiklopedisi
  * Kuran Tefsiri


  İlgili Yazılar

 2. 2
  Sedanur Sedanur
  Sedanur
  Sedanur

  Üye No: 12019
  Mesaj Sayısı: 508
  Tecrübe Puanı: 11

  --->: On sekiz bin âlem ne demektir ?


  Onsekiz bin âlem ne demektir?

  Âlem; cihan, kâinat, dünya ve Allah’tan gayrı her şey mânâlarına gelir. Ayrıca halk ve topluma da âlem denir.

  “On sekiz bin âlem” tabiri Fâtiha Sûresindeki “Rabbi’l-âlemîn” ifadesinin tefsirlerinde geçer. Tefsirlerimizde âlemlerin sayısı on sekiz bin ile yirmi sekiz bin arasında değişir.
  Tasavvufta kâinata âlem-i ekber (büyük âlem) insana da âlem-i asğar (küçük âlem) denmektedir. Kâinat ile insan arasında çok yakın bir irtibattan dolayı da kâinata insan-ı ekber tabir edilir. İnsana küçük âlem denmesindeki sebep, kâinatta ne varsa insanın maddî ve manevî dünyasında da az çok o şeyin var olmasıdır. Bu hususta Sözler’de şöyle denir:

  “İnsanda cisimden başka nasıl ki akıl, kalb, ruh, hayal, hâfıza gibi manevî vücutlar var. Elbette insan-ı ekber olan âlemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kâinatta âlem-i cismaniyetten başka âlemler var. Hem âlem-i arzdan (dünyadan) tâ Cennet âlemine kadar herbir âlemin birer semâsı var.”163

  Ayrıca insanda var olan duygular kâinatta ona benzer âlemlerin varlığını göstermektedir. Lem’alar’da geçtiği gibi, “insanın ruhu âlem-i ervahtan ve hâfızaları Levh-i Mahfuz’dan ve kuvve-i hayaliyeleri (hayal gücü) âlem-i misâlden ve hâkezâ her bir cihazı bir âlemden haber veriyorlar.”164

  Demek ki kâinatta insan, dünya, gezegenler, yıldızlar ve galaksiler gibi bir görünen âlemler var, bir de görünmeyen âlemler vardır.

  Bediüzzaman, Mektubat’ta “Rabbi’l-âlemîn’in tefsirinde “Semâvatta (göklerde) binler âlem var. Yıldızların bir kısmı her biri birer âlem olabilir. Yerde de her bir cins mahlukat (varlıklar) birer âlemdir. Hattâ her bir insan dahi küçük bir âlemdir” derken, âlemlerin nasıl bir sayıya ulaştığını ifade etmektedir.165

  Meselâ sadece yıldızlara ve yıldız topluluğu olan galaksilere bakalım. Kâinattaki galaksilerin durumu büyük bir çayırda bir çimen yaprağının durumundan farklı değildir. Dünyanın en güçlü optik teleskopu olan ve Amerika’da bulunan Mount Palomer Rasathanesindeki 200 inçlik Hale Teleskopunun gözlem sahası içine 800 milyon galaksi girmektedir. Ya bütün kâinatta ne kadar galaksi var? Belki yüz milyar, belki daha fazla. Bu konuda tahmin yürütmek bile imkânsız. Çoğunluğu 100 milyar civarında yıldız bulunduran bu sayısız galaksiler içinde bin milyardan fazla yıldızı bulunanlar da vardır. Bu yıldızların her birisi güneşten binlerce kat büyüklüktedir.

  Bir de yeryüzüne inelim. Yeryüzünde bulunan canlı cansız her bir tür varlık birer âlem: Ağaçlar, çiçekler, böcekler, kuşlar, balıklar vesaire bütün varlıklar birer âlem.
  Ya görünmeyen âlemler. Dünyada mevcut olup da göremediklerimiz: “Âlem-i ziya (ışıklar âlemi), âlem-i hararet (ısılar âlemi), âlem-i hava, âlem-i kehriba, âlem-i elektrik, âlem-i cezb, âlem-i esir...”166

  Dünyada olmayan âlemler: Ölen insanların ruhlarının bulunduğu Berzah âlemi, ruhanî varlıkların, meleklerin ve cinlerin bulunduğu ruhlar âlemi. Göremediğimiz, işitemediğimiz gayb âlemi.

  Âhiret âlemi: Cennet, Cehennem ve binlerce âlemler...
  Ruhlar âlemi ile şehâdet âlemi (görebildiğimiz âlem) arasında kalan misâl âlemi.

  Şimdi âlemleri nasıl tasnif edeceğiz? Sayısını nasıl tespit edeceğiz? 18 bin mi, 18 milyon mu, 18 milyar mı? Demek ki sayısını ancak Allah bilir. “On sekiz bin âlem” tabiri kesretten kinaye, yani çokluğu ifade etmektedir.

  Şu da bir gerçektir ki, “Doğrudan doğruya her âlem Cenab-ı Hakkın rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir.”167

  Mehmed Paksu


 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: On sekiz bin âlem ne demektir ?


  Allah razı olsun çok güzel bir yazı olmuş ödevim için kullandım hakkınızı helal edin gerçekten bir çok sitenin verdiği bilgilerden çok daha yararlı Allah daim etsin


 4. Reklam

 5. 4
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  Cevap: On sekiz bin âlem ne demektir ?


  18 bin alem nedir
  18 bin alemin anlamı  Her yaratılan bir alem olarak bilinir.
  İnsan alemi
  Cin alemi
  Hayvan alemi gibi..


 6. 5
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Allah razı olduğu kullarından eylesin sizi bilgilendirdiğiniz için


 7. 6
  Kadir temür Misafir
  Misafir

  onsekiz bin alemde bir dünya:

  Allah c.c.zikri Mekke nazarğahıdır.! Hz.Abdülvehhab gazi Bayburt karargâhıdır.!
  S.a.v.Resul-ü Ekrem Medine karargâhıdır.! Halifi Battal gazi,şehirlerde namlıdır.!
  Anıl onsekiz bin alemde bir Dünya.! Hz.Eyüp sultana İstanbul armağandır.!,
  Vuslat ile "Miraç"Muhammed Mustafaya.. Ne kutlu Fatih Sultan Mehmet hana..

  Hz,Ebabekir sıddık,kahire hedefğahıdır.! Bütün inananlar aynı noktağahdır.!(kabe),
  Hz.ömer-ül faruk,Kudüs yadigârıdır.!! Fani Dünyaya gelen misafirğahdadır.!!!,
  Hz.osman zinnür,şam güzergâhıdır.! Zamanı değerlendir.!! sevaptandır.!!,
  Hz ali-yyül Mürteza bağdat ilimğaha.. Hayat bitecektir,Tedbiri hal almaya...
  .................................................. .................................................. .................................................. ....................................
  "Abdülkadir temür.(eyüp sultan bayburt derneği)saygı ile.


 8. 7
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  selamlar sunarak ,şiirin yazılmasından dolayı düzeltme,

  "ONSEKİZBİN ALEMDE BİR DÜNYA"

  "ALLAH.C.C.ZİKRİ"MEKKE"NAZARĞAHI,DIR,
  "S.A.V.RESUL-Ü"EKREM"MEDİNE KARARĞAHI,DIR,
  "ANIL"ONSEKİZBİN ALEMDE BİR DÜNYA,
  "VUSLAT İLE"MİRAÇ"MUHAMMED MUSTAFA,YA.!!.

  "HZ.EBABEKİR SIDDIK"KAHİRE HEDEFĞAHI,DIR,
  "HZ.ÖMER-ÜL FARUK"KUDÜS"YADİĞARI,DIR,
  "HZ.OSMAN"ZİNNÜR"ŞAM GÜZERĞAHI,DIR,
  "HZ.ALİ,YYÜL"MÜRTEZA"BAĞDAT İLİMĞAHA.!!.

  "HZ.ABDÜLVEHHAB GAZİ"BAYBURT KARARĞAHI,DIR,
  "HALEFİ"BATTAL GAZİ"ŞEHİRLERDE NAMLIDIR,
  "HZ.EYÜP SULTANA"İSTANBUL ARMAĞAN,DIR.!,
  "NE MUTLU"FATİH SULTAN MEHMET HAN,A.!!.

  "BÜTÜN İNANALAR,AYNI NOKTAĞAH,DIR.!,(KABE),
  "FANİ DÜNYA,YA GELEN,MİSAFİRĞAHDA,DIR.!,
  "ZAMANI DEĞERLENDİR,SEVAPTANDIR.!!!,
  "HAYAT BİTECEKTİR.!,TEDBİRİ HAL ALMAYA.?...

  "ABDÜLKADİR TEMÜR(EYÜP SULTAN BAYBURT DERNEĞİ)...................saygı ile.....................BAYBURT/TÜRKEY................................


 9. 8
  yskk Üye
  yskk
  Üye

  Üye No: 92322
  Mesaj Sayısı: 67
  Tecrübe Puanı: 1
  Yer: ANKARA

  18 000 alemin doğrusu budur.1- Ayeti Kerime: "Allah'u Teâlâ her şeyi çift yaratmıştır." (Sure-i Zariyat, Ayet 49)Onsekizbin âlemden birisi bu dünyadır. Bu dünya gibi onyedibin dokuzyüzdoksandokuz âlem daha vardır. Eski deyimle bunlara felek denir. Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) bu onsekizbin bu dünya gibi dünyalar içinde insan yaşayan âlemlere rahmet olarak hepsine peygamber olarak gönderilmiştir. 18 bin âlem vardır, içinden birisi bu dünyamızdır. (Delâil-i Hayrat Şerhi «Kara Dâvûd», Sayfa: 429; Mir'at-ı Kâinat, Cild 1, Sayfa: 77)


 10. 9
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Bilgileriniz için cok teşekkür ederim. Allah razı sizden.


 11. 10
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  18 bin alem deniyor
  İnsanlar alemi
  Hayvarlar alemi
  Cinler alemi
  Eğer allah yarattığı her canlı için alem deniyorsa daha bilmediğimiz çok şey var demektir bildiğimiz hiçbişey 😱😱


 12. 11
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  18 bin alemin peygamberi
  Bugüne kadar baktığım kaynaklar ve arastırmalarıma göre

  İçinde bulunduğumuz kainat ve her bir yaratılış bir alem olarak görmekteyiz
  Bundan şunu anlıyoruz.

  18 bin alem
  İnsanlar alemi
  Hayvanlar alemi
  Cin ler alemi
  Kuşlar alemi
  Böcekler alemi
  Balık lar alemi

  Gibi daha bir çok bilmediğimiz örnekler le çoğaltmak mümkün

  Cümleten selam ün aleyküm Allah'a emanet


+ Yorum Gönder