1. 1
  GÖKHÜKÜMDAR Üye
  GÖKHÜKÜMDAR
  Üye

  Üye No: 64293
  Mesaj Sayısı: 115
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 33
  Yer: antalya

  Besmelenin fazileti


  Sual: Euzü ve Besmele�nin manası nedir?
  CEVAP
  Euzübillahimineşşeytanirracim
  demek, Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan, Allahü teâlâya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryat ederim demektir.

  Bismillahirrahmanirrahim demek ise, her var olana, onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü teâlânın yardımı ile, bu işimi yapabiliyorum demektir.

  Sual: Besmelenin fazileti nedir?
  CEVAP
  İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. Müminler, Besmele yardımı ile, Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası Besmeledir. Peygamber efendimiz, (Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır) buyurdu.

  Euzü okumak, (Euzü billâhi mineş-şeytânirracîm); besmele okumak ise, (Bismillâhirrahmânirrahîm) demektir.

  Hadis-i şerifte, (Kur'an-ı kerime saygı göstermek, Euzü okuyarak başlamakla olur ve Kur'an-ı kerimin anahtarı, Besmeledir) buyuruldu. Sure okurken, Euzü Besmele okunur. Âyet-i kerime okurken, âlimlerin çoğuna göre, yalnız Euzü okunur. Sure veya âyet okumaya başlarken Euzü okumak vacip, Fatiha okumaya başlarken Besmele okumak da vaciptir. Diğer surelere başlarken Besmele okumak sünnettir.

  Namazda, Sübhaneke okuduktan sonra Euzü Besmele okumak sünnettir. Allahü teâlâ, (Kur'an-ı kerim okuyacağın zaman E'uzü... söyle) buyuruyor. (Nahl 98)

  Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür.

  İyi işlere Besmele ile başlamalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.)
  [Beyheki]

  (Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan,
  �Bu eve girmeme imkan yok� der, dönüp gider.) [Tibyan]

  (Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır.)
  [Tergibussalat]

  (Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.)
  [Deylemi]

  (Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.)
  [İ. Rafii]

  (Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.)
  [Taberani]

  (Besmele ile yenen yemek bereketli olur.)
  [İbni Mace]

  (Sıkıntıya düşen, �Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim� derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.)
  [Deylemi]

  (Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.)
  [Tergibussalat]

  (Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.)
  [T. Salat]

  (Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır.)
  [Tergibussalat]

  (Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.)
  [İbni Sünni]

  (Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!)
  [Taberani]

  (Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!)
  [İbni Sünni]

  (Yemeğe başlarken, Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, "Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi" desin!)
  [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim]

  Sual: İşlere başlarken kısaca Bismillah demek yetişir mi?
  CEVAP
  Yetişir. [�h� harfinin iyice belli olması için] (Bismillahi) de denir. (Bismillah) demek de caizdir.

  Besmele ile başlanılan iş bitince de, (Elhamdülillah) demeli, yani Allahü teâlâya şükretmelidir!

  İbrahim suresinin, (Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım) mealindeki 7.âyet-i kerimesi ile (Az-çok bir nimete kavuşan "Elhamdülillah" derse, Allahü teâlâ, o kimseye bu nimetten daha iyisini verir) ve (Yiyip içtikten sonra "Elhamdülillah" diyenden Allahü teâlâ razı olur) hadis-i şerifleri, nimete şükredince, hem eldeki nimetin yok olmaktan kurtulacağını, hem de yeni nimetlerin ele geçmesine sebep olacağını bildirmektedir. (T.Gafilin)

  Besmeleyle başlamak
  Sual:
  Her hayırlı işe Besmeleyle başlamak gerektiğine göre, mektuplara, maillere de Besmeleyle başlamak gerekmez mi?
  CEVAP
  Besmeleyi İslam harfleriyle yazmak gerekir. Ancak Besmele şimdiki mektuplarda yerlerde sürünebileceği için mektuplara yazmamak daha uygun olur. Maillerde ve mektuplarda, İslam harfleriyle yazılı şeklini Latin harfleriyle karışık yazmak caiz olmaz. İslam harfleriyle yazılı olup elden götürülecek mektuplara ve yine İslam harfleriyle yazılan maillere Besmeleyle başlamak sünnettir. Büyük İslam âlimi Hindistanlı Dost Muhammed Kandihârî hazretleri, 29. mektubunda buyuruyor ki:

  Peygamber efendimiz, mektupların başına, (Bismillâhirrahmânirrahîm) yazardı. Mesela, Dıhye-i Kelbî aracılığıyla Rûm kayseri Herakliyus�a gönderdiği mektuba Besmeleyle başladı. Kâfire bile yazılan mektuba Besmeleyle ba


  İlgili Yazılar

 2. 2
  DELFİN Bayan Üye
  DELFİN
  Bayan Üye

  Üye No: 105044
  Mesaj Sayısı: 174
  Tecrübe Puanı: 2

  Cevap: Besmelenin fazileti


  Her işe Besmele ile başlamak demek o işe Allah'ı ortak etmek demektir.Bu konuda bir çok şey söylenebilmektedir.Fakat bilmemiz gereken şey Allah adı ile başlamak ondan yardım dilemek bizler için hem maddi hem manevi fayda verecektir.


 3. 3
  r1dv4n06 Emekli
  r1dv4n06
  Emekli

  Üye No: 94337
  Mesaj Sayısı: 115
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 25
  Yer: Ankara

  Cevap: Besmelenin fazileti


  Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, (Dîni pâk ve muvahhid her mü’min hâlis kalb ile (Bismillâhirrahmânirrahîm) söylese, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, ondan dolayı Cennetde kırmızı yâkutdan bir şehr binâ eder. Her şehrde, zebercedden bin kasr, her kasrda bin serây, her serâyda bin hâne, her hânede bin taht, her tahtda sündüsden ve harîrden [ipekden] bir döşek. Her döşeğin üzerinde bir hûrî, ayağından beline kadar anber, belinden gerdânına kadar, beyâz kâfûrdan, gerdânından başına kadar nûrdandır. Alnına Ebû Bekr-i Sıddîk, sağ yanağına Ömer-ül Hattâb, sol yanağına Osmân bin Affân, çenesinde Aliyyül Mürtedâ, dudaklarına (Bismillâhirrahmânirrahîm yazılmışdır.). Mutî’ ve muhlis olanların hepsi, ömürlerinde dilleri ile bir kerre besmele söylese, onun kurtulmasına ve halâsına sebeb olur. Nerede kaldı ki, gece ve gündüzde farz ve nâfile nemâzlarda mü’minler besmele okurlar. Gâfil olmayıp, âgâh olanlar, her işlerinin başında besmele okurlar.

  [Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn]


 4. Reklam

 5. 4
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  Yorum: Besmelenin fazileti


  Bismillâh ile başlanmayan her önemli iş güdüktür
  hayrı kesiktir hadis


+ Yorum Gönder