1. 1
  karia Üye
  karia
  Üye

  Üye No: 546
  Mesaj Sayısı: 52
  Tecrübe Puanı: 2

  Karia Suresi Okunuşu ve açıklaması


  Karia Suresi
  Bismillahirrahmanirrahim
  ELKARİATU * MELKARİA * VE MA EDRAKE MELKARİA * YEVME YEKUNUNNASU KELFERAŞİL’MEBSUSİ VE TEKUNUL’CİBALU KEL IHNİL’MENFUŞ * FEEMMA MEN SEKULET MEVAZİNUHU * FEHUVE Fİ IYŞETİN RADİYE * VE EMMA MEN HAFFET MEVAZİNUHU * FEUMMUHU HAVİYE * VE MA EDRAKE MAHİYEH * NARUN HAMİYE *

  Tercümesi
  Gürültü koparacak olan kıyamet! Nedir o gürültü koparacak olan? O gürültü koparacak olanı ne olduğunu sen bilir misin? O gün insanlar, ateş etrafında çırpılıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar, atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ama tartıları ağır gelen kimse hoş bir hayat içinde olacaktır. Tartıları hafif gelenler ise, onun yeri bir çukurdur. O çukurun ne olduğunu sen bilir misin? O, kızgın bir ateştir.
  Seyyid Ahmed Hüsameddin (1847-1925) Hazretlerinin Tevil 'i
  Açıklaması

  “ELKARİATU * MELKARİA * VE MA EDRAKE MELKARİA”

  <Karia>; insanların, ilime dayanarak icat edip, meydana getirmeyi düşündükleri bir şeydir ki, bu tasavvur düşünceden çıkarak zuhur alanına girdiği takdirde halka korkunç sesler ve şiddetli ızdıraplar arasında bırakır.
  Ey soran kimse! Karia’yı sormak ve ondan haber almak istersen, Karia’nın meydana gelmesinden evvel anlaşılması imkansızdır. Böyle olunca tamamıyla benzeri zuhur etmediyse de bugün gördüğümüz toplar ve bombalar Karia’dan bir kısımdır.
  “ YEVME YEKUNUNNASU KELFERAŞİL’MEBSUSİ”
  Karia’nın meydana çıkma zamanı günümüzdür. Karia’nın kullanıldığı günde insanın aklının almayacağı, fakat gelmesi imkan dahilinde olan hali, <Feraşi mebsus>’a benzer, yani kendisini ateşe çarpıp helak olan kelebekler gibi insan yığınları teşkil eder.
  “VE TEKUNUL’CİBALU KEL IHNİL’MENFUŞ”
  Biz bugün <Karia> nın icadının alametlerine eriştik ve onu görüyoruz. Bunlar, harp silahlarından büyük mermiler atan toplardır ki, şiddetli tesirleri ile yerin muhtelif tabakalarına kadar nüfuz ederek renkli toprakları etrafa saçar ve dağların halini boyanmış yünler gibi renk renk gösterir. Dağlar, insanların sığınacağı yerlerdir. Bunlardan başka, insanlar tarafından tahkimat ve sığınaklar ve çeşitli etkileri görülen büyük harp gemileri de bu kabildendir.
  “ FEEMMA MEN SEKULET MEVAZİNUHU * FEHUVE Fİ IYŞETİN RADİYE”
  Bir millet; savunma işlerinde gayet dengeli bulunursa yani askerlik san’atının gereklerine uyarak kara, deniz ve hava kuvvetlerinin bütün silah, araç ve gereçlerini temin ve tamamlama ağırlığına göğüs gererse, o millet, kendi isteğine uygun bir geçinme tarzına kavuşur. Yani, askeri harekatı gereği şekilde bilerek ve harp malzemesinin tamamına sahip olarak, bu sayede bolluk ve mutluluğa erişir.
  “VE EMMA MEN HAFFET MEVAZİNUHU * FEUMMUHU HAVİYE * VE MA EDRAKE MAHİYEH * NARUN HAMİYE ”
  Bir millet kendi güçsüzlüğüne bakmayıp harp etmeye kalkarsa düşünce veya dengesi hafif olan kısımdandır. Hafiflik iki kısımdır. Bir milletin ya mali kuvvetinde, veyahut da cesaretinde hafiflik olur. Eğer bir millette bu kuvvetler hafif olursa, onun dayanağı daima <Haviye>dir.
  <Haviye> iki anlama gelir: Birincisi, lügat manası olan cehennemin yedinci katı, en şiddetlisi demektir. Diğeri, hakikatinin manasıdır ki; meydana gelmeden evvel tesirine akıl erdirmek imkansız olan, icat gibidir.
  Bilgisizlik ve zaruretlerle yurdun korunma ve savunması hazırlıklarını tamamlamamak, korkunç ve dehşetli düşmanın saldırı ve işgaline karşı dikkatsiz ve aciz kalacak bir haldir. Bunların bulundukları ve yaşadıkları mahaller tahrip edici çeşitli silahların tesirine hedef olan yerlerdir. Bu hal, başına gelenler tarafından anlaşılacağından düşmanın tecavüzüne uğramış olanlarca bilinmektedir.
  KUR'AN'IN 20. Asra Göre Anlamı, 1. cilt, İzmir 1974, basılı kitaptan alınmıştır.


  İlgili Yazılar

 2. 2
  Gülehasret Bayan Üye
  Gülehasret
  Bayan Üye

  Üye No: 13319
  Mesaj Sayısı: 354
  Tecrübe Puanı: 8
  Yer: aşkından eriyim ya Rasulullah

  --->: Karia Suresi


  Allah cc razı olsun 101-el-KÂRİA
  Kâria, kapı çalan demektir ve kıyamet kasdedilmiştir. Kureyş sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Bu sûrede, kıyametin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın âkıbetinden söz edilmiştir.
  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
  1. Kapı çalan!
  2. Nedir o kapı çalan?
  3. O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin?
  4. İnsanların, ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olur,
  5. Dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür (o Kâria!)
  6. O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse.
  7. İşte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur.
  8. Ameli yeğni olana gelince.
  9. İşte onun anası (yeri, yurdu) Hâviye'dir.
  10. Nedir o (Hâviye) bilir misin?
  11. Kızgın ateş! 3. 3
  kanarya Üye
  kanarya
  Üye

  Üye No: 1434
  Mesaj Sayısı: 161
  Tecrübe Puanı: 8

  --->: Karia Suresi Okunuşu ve açıklaması


  Karia Suresi


  Allah cc razı olsun


 4. Reklam

 5. 4
  Ecrinim Bayan Üye
  Ecrinim
  Bayan Üye

  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 2,425
  Tecrübe Puanı: 82

  --->: Karia Suresi Okunuşu ve açıklaması


  eline sağlık kardeşim Allah c.c. razı olsun


 6. 5
  beng_beng Üye
  beng_beng
  Üye

  Üye No: 77906
  Mesaj Sayısı: 18
  Tecrübe Puanı: 2

  سورة القارعة (101) ص 600

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

  الْقَارِعَةُ {1} مَا الْقَارِعَةُ {2} وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ

  {3} يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ {4}

  وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ {5} فَأَمَّا

  مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ {6} فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

  {7} وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ {8} فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

  {9} وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ {10} نَارٌ حَامِيَةٌ {11}

  karia süresi arapça


 7. 6
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  Karia Suresi Okunuşu ve açıklaması
  Kuran-ı Kerim / KARİA
  "KARİA suresi" için, toplam 11 ayet arasından 1 - 11 arası ayetler

  Bismillâhirrahmânirrahîm


  101 / KARİA - 1

  El kâriah(kâriatu).
  Kâria.

  101 / KARİA - 2

  Mel kâriah(kâriatu).
  Kâria nedir?

  101 / KARİA - 3

  Ve mâ edrâke mel kâriah(kâriatu).
  Kâria'nın ne olduğunu sana bildiren nedir?

  101 / KARİA - 4

  Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebsûs(mebsûsi).
  O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar.

  101 / KARİA - 5

  Ve tekûnul cibâlu kel ıhnil menfûş(menfuşi).
  Ve dağlar (atılmış rengârenk yünler) gibi olur.

  101 / KARİA - 6

  Fe emmâ men sekulet mevâzînuh(mevâzînuhu).
  Fakat, artık kimin tartıları ağır gelirse(pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa).

  101 / KARİA - 7

  Fe huve fî îşetin râdiyeh(râdiyetin).
  İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir.

  101 / KARİA - 8

  Ve emmâ men haffet mevâzînuh(mevâzînuhu).
  Ve amma, kimin tartıları hafif gelirse (pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa).

  101 / KARİA - 9

  Fe ummuhu hâviyeh(hâviyetun).
  Artık onun anası (onu saracak olan), haviyedir (cehennem ateşidir).

  101 / KARİA - 10

  Ve mâ edrâke mâhiyeh(mâhiyeh).
  Ve onun (haviyenin) ne olduğunu sana bildiren nedir?

  101 / KARİA - 11

  Nârun hâmiyeh(hâmiyetun).
  (O) kızgın, yakıcı bir ateştir.


+ Yorum Gönder