1. 1
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 4,882
  Tecrübe Puanı: 80
  Yer: Türkiye

  Kur'an-ı Kerim'den Dualar


  Kur'an-ı Kerim'den Dualar

  Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den aldığımız bu dualar Cenâb-ı Hakk'ın öğrettiği dualardır. Bunlar, peygamberlerin ve onların zamanlarındaki bazı müminlerin yaptığı, kabul edilmiş dualardır. Süre sırası ile ne zaman ve niçin yapıldığı belirtilerek yer almıştır. Ayet-i kerime Türkçe manalarında sadece dua bölümü verilmiştir.


  • "Hesap Günü'nün sahibi, affı bol, affeden, Alemlerin Rabbi Allah'ım. Sadece sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım istiyoruz. Bizi nimete kavuşturduklarının yoluna ilet; sapıkların ve gadaba uğrayanların değil." Fatiha:1-7  • "Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin." Bakara:127


  • "Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin." Bakara:128


  • "Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin." Bakara:129  • Ey Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru! Bakara: 201  • Ey Rabbimiz bize sabır, cesaret ve sebat ver, kâfirlere karşı bize yardım et! Bakara: 250
  • Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işleri de yükleme, bizi affet, bizi bağışla, bize acı, sen bizim Mevlamızsın. Kâfirlere karşı bize yardım et! Bakara 286  • Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi kaydırma! Bize, tarafından rahmet bağışla! Lütfu en bol olan sensin. Ali İmran: 8  • Ey Rabbimiz, iman ettik; günahlarımızı bağışla, bizi Cehennem azabından koru. Ali İmran: 16  • Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığı bağışla; yolunda sabit kıl; kâfirlere karşı bizi muzaffer eyle! Ali İmran: 147  • Ey Rabbimiz, "Rabbinize inanın" diyen davetçiyi işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al! Ey Rabbimiz, bize, peygamberlerin vasıtasıyla vâdettiklerini de ikram et ve kıyamette bizi rezil-rüsvay etme; şüphesiz sen vâdinden caymazsın. Ali İmran: 193-194


  • Ey Rabbimiz, bize çok sabır ver, müslüman olarak canımızı al! Araf: 126


  • Ey Rabbim, beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle; duâmı kabul et, kıyamette hesab olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla! İbrahim: 40-41

  • Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat! Şuara: 83


  (alıntı)


  İlgili Yazılar

 2. 2
  elif07 Bayan Üye
  elif07
  Bayan Üye

  Üye No: 139
  Mesaj Sayısı: 305
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 32
  Yer: Antalya

  Kur'an-ıKerim'den Dualar


  - Haşr, 59/10
  Rabbenağfir lenê ve liihvêninellezîne sebekûnê bi’l-îmâni velê tec’al fî kulûbinê ğıllen lillezîne êmenû, Rabbenê inneke Raûfun Rahîm
  “Ey kerim Rabbimiz! Bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle! İçimizde müminlere karşı
  hiçbir kin bırakma! Duamızı kabul buyur ya Rabbenâ, çünkü Sen raufsun, rahîmsin!”


  İbrahim, 14/41
  Rabbenağ’firlî ve livêlideyye ve li’l-mü’minîne yevme yekûmü’l-hisâb
  Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle.


  - İbrahim, 14/40. ayet
  Rabbic’alnî mukîme’s-salâti ve min zürriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâ
  Ya Rabbî! Beni de, neslimden çoğunu da namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle!
  Duamı, lütfen kabul buyur Ya Rabbi!”


  - Bakara sûresi, 2/201. ayet
  Rabbeanê êtinê fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhırati haseneten ve kınê azêbennêri
  Ey bizim Kerim Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver, ve bizi cehennem ateşinden koru. (Bakara sûresi, 2/201. ayetten)


  - Âl-i İmrân sûresi 147. âyet
  Rabbenağfir lenâ zünûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ale’l-kavmi’l-kâfirîn
  Ey bizim Kerîm Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affet!
  Ayaklarımızı hak yolda sabit kıl ve kâfirler gürûhuna karşı bize yardım eyle. (Âl-i İmrân sûresi 147. ayet’ten)


  - Rabbenâ lâ tüziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heb lenâ min ledünke rahmeten inneke ente’l-vehhâb
  Ey bizim kerîm Rabbimiz, bize hidâyet verdikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan (Vehhab) Sensin”
  (Âl-i İmrân Sûresi, 8. ayet)


  - Bakara Sûresi 286. âyet
  Rabbenâ lâ tüâhiznâ in nesînâ ev eh’ta’nâ, rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû ale’l-lezîne min kablinâ, rabbenâ velâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va’fu annâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlâna fensurnâ ale’l-kavmi’l-kâfirîn
  Ey Bizim Rabbimiz! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma.
  Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbenâ! Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize! Sensin Mevlâmız, yardımcımız! Kâfir topluluklara karşı Sen yardım eyle bize! (Bakara sûresi, 286. âyet’ten)

  - Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ ve’n-surnâ ale’l-kavmi’l-kâfirîn
  “Ey Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl ve kâfir topluluğa karşı bizi muzaffer eyle!”
  (Bakara Sûresi, 250. ayet)

  - Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû vağfir lenâ rabbenâ inneke ente’l azîzü’l-hakîm
  “Ey Ulu Rabbimiz, bizi kâfirlere deneme konusu kılma, affet bizi. Çünkü Sen Azîz ve Hakîmsin.
  (Mümtehıne sûresi, 5. ayet)


 3. 3
  yaren Üye
  yaren
  Üye

  Üye No: 1179
  Mesaj Sayısı: 197
  Tecrübe Puanı: 4

  --->: Kur'an-ıKerim'den Dualar


  amin inşallah............


 4. Reklam

 5. 4
  Şema Moderatör
  Şema
  Moderatör

  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 5,702
  Tecrübe Puanı: 67

  --->: Kur'an-ıKerim'den Dualar


  Allah cc razı olsun elif07 bu en güzel dualar için


 6. 5
  dayucuk Üye
  dayucuk
  Üye

  Üye No: 42094
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 49

  KUR’ANI KERİM’ deki dualar

  Ey rabbimiz bizi yalnız senin için boyun eyen Müslüman’lar kil. Soyumuzdan yalnız senin için boyun eyen Müslüman bir ümmet vücuda getir. Bize yapacağımız ibadetleri göster ve tövbe ettikçe üzerimize rahmetinle bak tövbeleri çok kabul eden çok merhamet eden sensin ancak sen.(2/126) İbrahim (as)
  Ey rabbimiz bize dünyada iyilik ver ahirette iyilik ver bizi ateş azabından koru. (2/201)
  Ey rabbimiz üzerimize sabır dök ayaklarımıza sebat ve dayanırlık ver ve bizi kâfirler topluluğuna karşı zafere ulaştır. (2/250)
  Ey rabbimiz eğer unutur veya yanılarak yaptıksa bizi sorgulama. Ey rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey rabbimiz bize gücümüzün yetmediğini yükleme günahlarımızı affet bileri bağışla ve bize açı sensin Mevla’mız bizi seni tanımayanlara karşı zafere eriştir kahrolsun kâfirler. (2/286)
  Ey rabbimiz bizleri doğru yoluna erdirdikten sonra kalplerimizi yamultma ve bize katından bir rahmet ihsan et şüphesiz çok bağış yapan yalnız sensin. (3/8)
  Ey rabbimiz inandık iman getirdik artık bizim suçumuzu bağışla ve bizleri ateş azabından koru.(3/16)
  Ey rabbimiz indirdiğine inandık peygamberimizin ardınca gittik. Şimdi bizi o şahitlerle yaz. (3/169)
  Ey rabbimiz günahlarımızı işlerimizdeki taşkınlıkları bağışla savaş alanlarında ayaklarımızı iyi dire ve kâfirlere karşı bizlere zafer ver. (3/147)
  Ey rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz o halde ateş azabından koru. (3/191)
  Ey rabbimiz şüphesiz sen kimi ateşe sokarsan onu kesinlikle rezil etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. (3/192)
  Ey rabbimiz gerçekten biz rabbinize iman edin diye çağıran bir davetçiyi işittik derhal iman ettik. Ey rabbimiz günahlarımızı bağışla kötülüklerimizi ört ve bizleri sana ermiş kullarınla birlikte yanına al. (3/193)
  Ey rabbimiz peygamberlerimize vaad ettiklerini ver kıyamet gününde yüzümüzü kara çıkarma şüphesiz sen sözünden dönmezsin. (3/194)
  Ey rabbimiz bize gökten bir sofra indirki bizim için önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve kudretinden bir nişane olsun bizleri rızıklandır sen rızık verenlerin en hayırlısısın. (5/114) İsa (as)
  Ey rabbimiz biz kendimize zulmettik eğer sen bizi bağışlamaz bize merhamet etmezsen kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz. (7/23) âdem (as)
  Ey rabbimiz bizleri o zalimler güruhu ile birlikte bulundurma. (7/43)
  Ey rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve canlarımızı iman selameti ile al. (7/126)
  Ey rabbim senden bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz bana merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden olurum. (11/47) Nuh (as)
  Rabbim beni namazı devamlı kılanlardan eyle soyumuzdan da. Ey rabbimiz dualarımızı da kabul buyur. (14/40) İbrahim (as)
  Ey rabbimiz hesabın başa dikileceği (görüleceği) gün beni anamı babamı ve bütün müminleri bağışla. (14/41) İbrahim (as)
  Rabbim gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasıp et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet ver. (17/80)
  Ey rabbimiz bize tarafından bir rahmet ihsan et ve bizim işlerimizden bir muvaffakiyet hazırla.(18/10) ashabı keyf (as)
  Ey rabbim benim göğsüme genişlik ver. (20/25) Musa (as)
  İşimi kolaylaştır bana. (20/26) Musa (as)
  Dilimden düğümü çöz. (20/27) Musa (as)
  Sözümü iyi anlasınlar. (20/28) Musa (as)
  Ey rabbim beni mübarek bir yere kondur en konuklayanların en hayırlısısın. (23/29) Nuh (as)
  Rabbim eğer onlara vaad ettiğin azabı bana mutlaka göstereceksen. (23/93)
  Beni o zalimler güruhu arasında bulundurma. (23/94)
  Ey rabbim şeytanların dürtüşmelerinden sana sığınırım. (23/97)
  Huzuruma gelmelerinden sana sığınırım. (23/98)
  Ey rabbimiz iman ettik bizi bağışla bize acı sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. (23/109)
  Rabbim beni bağışla merhamet buyur sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. (23/118)
  Ey rabbimiz lütfünla bize eşlerimizden çocuklarımızdan göz aydınlıkları ihsan buyur ve bizi takva sahiplerine önder kıl. (25/74)
  Yarab bana bir hüküm ver ve beni iyiler zümresine kat. (26/83) İbrahim (as)
  Ve bana gelecekler içinde güzel bir nam tahsis eyle. (26/84
  Ve beni Naim cennetinin varislerinden eyle. (26/85)
  Ey rabbimiz beni nefsime hâkim kıl ki bana ve anama babama verdiğin nimetlere şükredeyim ve hoşnut olacağın iyi bir iş yapayım ve beni rahmetinle iyi kulların arsına sok. (27/19) Süleyman (as)
  Ey rabbim doğrusu ben kendime yazık ettim artık bağışlamanla benim suçumu ört dedi o da onu bağışladı gerçekten o çok bağışlayan çok merhamet edendir. (28/16) Musa (as)
  Ey rabbim bana lütfün da bulunduğun şeyler hakkı için artık suçlara destek vermeyeceğim. (28/17) Musa (as)
  Ey rabbim ben gerecekten bana indirdiğin hayırdan dolayı bir fakirim. (28/24) Musa (as)
  Ey rabbim ortalığı fesada veren bu topluluğa karşı bana yardım et. (29/30)
  Ya rap beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan etki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin.(38/35) Süleyman (as)
  Ey rabbimiz senin rahmet ve ilmin her şeye geniş hemen tövbe edip yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. (40/7)
  Ey rabbim bana ihsan buyur ki hem bana hem anneme babama ihsan buyurduğun nimetine şükredeyim ve razı olacağın bir iş göreyim. Zürriyetim hakkında da benim için salah nasip eyle. Çünkü ben tövbe ettim ben gerçekten Müslümanlardanım. (46/15) ebu Bekir (ra)
  Ey rabbimiz onları kendilerine vaad buyurduğun and cennetlerine koy atalarından eşlerinden ve soylarından dürüst olanlarında şüphesiz sen güçlü hikmet sahibisin sen. (40/18)
  Onları fenalıklardan koru sen har kimi fenalıktan korursan o gün onu gerçekten rahmetinle yargılamışsındır işte asıl büyük kurtuluş budur. (40/19)
  Rabbimiz bizi imanda geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla. İman etmiş olanlar için kalplerimizde bir kin bırakma. Ey rabbimiz muhakkak sen çok şefkatli çok esirgeyicisin. (59/10)
  Ey rabbimiz biz ancak sana tevekkül ettik ve ancak sana yöneldik. Dönüş ancak sanadır.(60/4) İbrahim (as)
  Ey rabbimiz bizi 0 küfredenlere fitne yapma ezdirme bizi bağışla. Ey rabbimiz sen yegâne güçlü hikmet sahibisin. (60/5)
  Ey rabbimiz bizlere nurumuzu tamamla bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin. (66/8)
  Ey rabbim senin katında benim için cennette bir ev yap beni firavundan ve yaptığı işlerden kurtar beni bu zalim kavimden kurtar. (66/11) (asiye valide)


 7. 6
  labranda Üye
  labranda
  Üye

  Üye No: 53492
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 52

  Allah cc razı olsun


 8. 7
  azaxj Üye
  azaxj
  Üye

  Üye No: 54979
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 58

  tesukkur ederim


 9. 8
  meryemgül1 ~~Medinenin Gülü ~~
  meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~

  Üye No: 48911
  Mesaj Sayısı: 1,351
  Tecrübe Puanı: 52
  Yer: Türkiye

  Alıntı
  Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işleri de yükleme, bizi affet, bizi bağışla, bize acı, sen bizim Mevlamızsın. Kâfirlere karşı bize yardım et! Bakara 286
  Amin Amin
  Değerli sunum için Rabbim c.c.razı olsun hocam


 10. 9
  onrat33 Üye
  onrat33
  Üye

  Üye No: 9733
  Mesaj Sayısı: 7
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 34

  Allah yar ve yardımcınız olsun.


+ Yorum Gönder