1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Bakara 62 ve Maide 69'un tefsiri


  Bakara 62 ve Maide 69'un tefsirine ihtiyacım var bana Bakara 62 ve Maide 69'un tefsiri hakkında video paylaşabilir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 8,049
  Tecrübe Puanı: 131

  Cevap: Bakara 62 ve Maide 69'un tefsiri


  Bakara 62 / Maide 69

 3. 3
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,925
  Tecrübe Puanı: 189

  Cevap: Bakara 62 ve Maide 69'un tefsiri


  Bakara 62 ve Maide 69. Ayetlerinin tefsiri

  62. “Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek olaylardır. Al­lah'tan başka İlâh yoktur. Doğrusu Allah güçlüdür, Hakim'dir.”

  İşte bunlar, bu sana anlattıklarımız hak kıssalardır. Hak kıssa­lar, hak bilgiler Allah’tandır. Çünkü Allah’tan başka İlâh yoktur. Al­lah-tan başka sözü dinlenecek, Allah’tan başka kulluk yapılacak, çek­tiği yere gidilecek, yasaları uygulanacak, hayat programı takip edile­cek İlâh yoktur. Allah Azîzdir, izzet sahibidir ve Hakimdir, hikmet sa­hibidir ve hayata hakim olan­dır.
  __________________________

  69. “Doğrusu inananlar, yahudiler, sabiîler ve hıristiyan-lardan Allah'a ve âhiret gününe inanan, yararlı iş ya­pan kimselere korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.”

  İnananlar, bu kitaba inandıklarını iddia edenler, amenu yapan-lar, inancını beyan edenler, bu kitabın, Kur’an’ın mü’mini olduklarını savunanlar, yâni Müslümanlık iddiasında bulunanlar, sonra Hâdû ya­panlar, yahudilik iddiasında bulunanlar, bizler yahudi’yiz diyenler, sonra sabiler, yâni ben Allah’ın diniyle ilgisizim diyenler, Allah dinini reddedip kendilerini, ya da kendilerinden başkalarını putlaştırıp onlara tapınanlar, sonra biz hıristiyanız diyenler var ya işte bunlardan ancak Allah’a ve âhirete îman edenler ve bu îmanlarının gereği olan salih ameller işleyenler, îman kaynaklı bir hayattan yana olanlar kurtula­caklardır. Ben bu konuyu Bakara sûresinin 62. âyetinde etraflıca an­lattım.

  Ancak şu kadarını söyleyip geçiyorum: Öyleyse ister Müslü-manım diyenler, ister ötekiler kim olursa olsun insanların kendi iddi­alarıyla kurtulmaları mümkün olmayacaktır. İşte bu âyetinde Rabbi-mizin özelliklerini saydığı ve onlar kurtuldu dedikleri ancak kurtuluşa ereceklerdir. Kurtuluş yolunu Allah belirlemektedir. Birileri inancını id­dia edebilir. Birileri kurtulduklarını savunabilir. Bunun hiçbir önemi yoktur.

  Öyleyse kurtulanlar ne Müslümanım diyenler, ne yahudi’yim diyenler, ne hıristiyanlık iddiasında bulunanlar, ne şunlar ne bunlardır. Allah’a Allah’ın istediği gibi îman edenler, Allah’tan gelenlere Allah’ın istediği gibi inananlar ve Allah’ın istediği salih amelleri işleyenlerdir. Allah’ın istediği gibi inanıp O’nun istediği gibi bir hayat yaşayanlardır. İşte cennete gidecek olanlar bunlardır.


 4. Reklam

+ Yorum Gönder