Anasayfa
4 Şubat 2022, 2:08
sizden07
Abone

Mezi Nedir? İslamda Mezi nin Hükmü / Mezi gelince ne yapmalı

Mezi Nedir? İslamda Mezi nin Hükmü / Mezi gelince ne yapmalı

pisman_kul
sevgilimle konuşurken falan zevk suyu yani mezi geliyor bazen. ne yapmam gerek çamaşırımı deiştirsem yeterli mi net cevap verir miniz lütfen
şimdiden Allah razı olsun


İslamda Mezi nni Hükmü / Mezi gelince ne yapmalı

mumsema
< sevgilimle konuşurken falan zevk suyu yani mezi geliyor bazen. ne yapmam gerek çamaşırımı deiştirsem yeterli mi net cevap verir miniz lütfen
şimdiden Allah razı olsun >

İslamda Mezinin Hükmü / Mezi gelince ne yapmalı

MEZİ


Erkeğin hanımı ile oynaşırken, idrar yolundan gelen berrak su. Kadınlarda erkeklerden daha çok görülür. Bu kelime “mezy” ve “meziy” şeklinde de okunabilir. Hatta bazıları “meziyy” şeklinde şeddeli okunmasını daha uygun görmüşlerdir (el-Abâdî, Avnul-Ma’bûd Şerh’u Sünen’i Ebi Dâvud, Medine 1968, I, 354).
Mezi, meni gibi şehvetle akmaz. Aktığı zaman, insan tarafından hissedilmez. Mezinin akması ile şehvet kesilmez (Ahmed b. Muhammed b. İsmail et-Tahtâvî, Haşiye ula Merakil-Felâh Şerhu Nuril-İzâh, Mısır 1970, s. 80).
Kur’ân-ı Kerim’de mezi hakkında herhangi bir bilgiye tesadüf edilememesine karşılık ilgili bazı hadisler bu konu ile ilgili açıklayıcı bilgiler verir.
Mikdâd b. el-Esved’den nakledildiğine göre, Hz. Ali ona şöyle buyurmuş: Ben Hz. Peygamber (s.a.s)’ın damadıdır. Onun için O’ndan utanıyorum. Sen O’ndan sor. Bir adam hanımı ile şakalaşırken idrar yolundan mezi gelirse, ne yapmak gerekir İtikdâd; bu durumu Hz. Muharnmed (s.a.s)’e sordum, aşağıdaki cevâbı verdi, demiş:
“Herhangi birinizin idrâr yolundan bu şekilde mezi gelirse, avret yerini (zekerini) yıkasın ve namazı için abdest alsın ” (İmâm Malik, el-Muvaıta, Tahare, 53; Buharî, Gusl, 13; Müslim, hayz, 4; Ebu Davut, Tahare, 82).
Rivâyet edildiğine göre, Sehl b. Huzeyf; “benden çok mezi geliyordu ve ben her seferinde gusledip yıkanıyordum” demiş ve bu durumu Hz. Peygamber (s.a.s)’e sorduğunu söylemiş Hz. Peygamber (s.a.s) ona, mezinin guslü gerektirmediğini, yalnız abdesti bozduğunu buyurmuş. Tekrar: “Yâ Resûlâllah, elbiseden mezinin bulaştığı yeri ne yapmak gerekir?” diye sorunca, Rasûlullah (s.a.s), mezinin bulaştığına kanaat getirilen yerlerin su ile silinmesinin yeterli olduğunu açıklamıştır (Ebu Davud, Tahare, 82; Tirmizî, Tahare, 84).
Hz. Ali, Rasûlullah (s.a.s)’den mezi ile ilgili soru sormuş. O da; “Mezi abdesti ve meni guslü gerektirir” diye buyurmuştur (Tirmizi, Tahare, 83).
Meziden dolayı gusül yapmak, yıkanmak gerekmez. Aneak meıi abdesti bozar. Bunun için abdesti yenilemek gerekir.
Hadislerde de işâret edildiği gibi, mezinin bulaştığı yerleri yıkamak icâb eder. Çünkü mezi necistir (İbnul-Humâm, Şerhu Fethil-Kadir, Mısır 1315, I, 46; Vehbe ez-Zuheylî, el Fıkhul-İslâmî ve Edilletuhu, Dımaşk 1989, I, 368). Nureddin TURGAY

https://www.forumduasi.com/diger-soru-ve-cevaplar-kategorilerin-disinda-kalanlari-bu-bolume-acalim/79040-meni-mezi-vedi-nedir-guslu-gerektirir-mi.html


Cevap: Mezi Nedir? İslamda Mezi nin Hükmü / Mezi gelince ne yapmalı

bas nur
ben cinsel organımla oynadım.. sarımtırak olmayan byeaz tükürüğe benzer kaygan bir sıvı geldi. bu sıvı mezi mi meni mi anlıyamıyorum..


Cevap: Mezi Nedir? İslamda Mezi nin Hükmü / Mezi gelince ne yapmalı

Muhammed
< ben cinsel organımla oynadım.. sarımtırak olmayan byeaz tükürüğe benzer kaygan bir sıvı geldi. bu sıvı mezi mi meni mi anlıyamıyorum.. >
Meni fışkırarak çıkar ve bedene lezzet verir.
Mezi ise sadece şehvet hatırlandığında çıkar.
< Bu Mesaj Size Mumsema islam Arsivi araciligi ile, Sayin dağlar tarafindan gönderilmistir.
——————————–
ben bir bayanı gördüğümde cinsel organımda yapışkan bir sıvı geliyor. acaba bu nedir? bir hafta önce telefonda amcamın kızıyla konuşurken cinsel organımda bişeyler hissettim su renginde berrak bir sıvı geldi acaba bu mezi’midir
——————————– >

Bu sözü edilen mezidir.
Abdesti bozar ve değdiği çamaşırı yıkamak gerekir ama boy abdesti yani gusül gerekmez.


magicksk
ben çok vesvese olan birisiyim.geçende farkettim mezi gelmiş.fakat elime bulaştımı bulaşmadı mı bilmiyorum.Elime bulaştıysa, dokugum başka yerlere elimden de tekrar mezi bulaşır mı? bu konularda çok vesvese oluyorum ordan oraya bulaşmıştır diye.


imam
< ben çok vesvese olan birisiyim.geçende farkettim mezi gelmiş.fakat elime bulaştımı bulaşmadı mı bilmiyorum.Elime bulaştıysa, dokugum başka yerlere elimden de tekrar mezi bulaşır mı? bu konularda çok vesvese oluyorum ordan oraya bulaşmıştır diye. >
elimize mezi bulaşsada kuru olduktan sonra dokunduğumuz eşya haram olmaz.
ama el ıslak ise nereye değmişse yıkamak gerekir.

Okudunuz mu?  Sobada Yakmak Günahmı

kevasor47
imkan varsa yıkansak insanın içi daha rahat olur 🙂


magicksk
hocam işin detayı şu. müstehcen görüntülere bakmıştım sonra yattım.sabah kalktım ve tuvalete girdim.küçük abdestimi yaptıgımda her zaman peçeteye koyarım.daha önceden koydugum peçete de mezi gördüm.peçeteyi attım.fakat peçetenin diğer yüzünde mezi geçti mi bilmiyorum.geçtiyse ayalarıma da mezi bulaşmıştır.ve ben istibra yaparken elime de bulamıştır.ve ben o elimde üstü kıyafetimi topladım.gün içinde duş aldım.ve o kıyafetleri daha 1 gün öncesinden giydiğim için makinaya atmadım tekar giydim.tekar giydikten sonra bunlar aklıma geldi.ve tekrar giyerken elime tekrar bulaştı ve elimde dokuğum yerlere bulaştı diye evham oluyorum.işin içinde çıkamıyorum.ne yapmam gerek


Hoca
< hocam işin detayı şu. müstehcen görüntülere bakmıştım sonra yattım.sabah kalktım ve tuvalete girdim.küçük abdestimi yaptıgımda her zaman peçeteye koyarım.daha önceden koydugum peçete de mezi gördüm.peçeteyi attım.fakat peçetenin diğer yüzünde mezi geçti mi bilmiyorum.geçtiyse ayalarıma da mezi bulaşmıştır.ve ben istibra yaparken elime de bulamıştır.ve ben o elimde üstü kıyafetimi topladım.gün içinde duş aldım.ve o kıyafetleri daha 1 gün öncesinden giydiğim için makinaya atmadım tekar giydim.tekar giydikten sonra bunlar aklıma geldi.ve tekrar giyerken elime tekrar bulaştı ve elimde dokuğum yerlere bulaştı diye evham oluyorum.işin içinde çıkamıyorum.ne yapmam gerek >
Mezi değen yeri yıkaman gerekir.
Fakat kuru ise eli kirletmez.


magicksk
işte bilmiyorum mezi nereye değdi, kuru değildi fakat elime bulaşıp bulaşmadığından emin değilim. yani peçetenin diğer tarafınada mezi geçti mi bilmiyorum. işin içinden çıkamıyorum, emin olmadığımız şeyler mesul olur muyuz?


crashday06
mezi ile vedi yi birbirinden nasıl ayırt ediyoruz ?


Guray
Vedi; küçük abdestten sonra veya ağır bir şey kaldırmaktan dolayı gelen biraz kalınca yapışkan sıvıdır. Bu sıvı guslü gerektirmez. Çünkü insandan şehvetle gelen meni değildir. Fakat abdesti gerektirir. Yani kişi küçük abdest bozsa ve abdest alsa hemen akabinden de öyle bir sıvı gelse o kimsenin yeniden abdest alması gerekir (el-Merğınanî, el-Hidâye, I, 17; İbnü’l-Hümam, Şerhu Fethu’l-Kadîr I, 60; Ayn el-Binâye Şerhu’l-Kidâye, I, 290).
Mezî; cinsel oynaşma, hayal etme ve “şakalaşma sonunda duyulan haz sebebiyle cinsel organdan gelen, ince, şeffaf ve kaygan sıvıdır. (Meydânî, Lübâb I/17; Hattâb es-Sübki, el-Menhel N/257) Geldiğinin farkına varılmayabilir. Erkekte de kadında da olur. Vedî”nin tersine bu, kadında daha çok bulunur. (Hattâb es-Sübki, agk.)


CenkOner
Herkese Selamın Aleyküm Bir Konuda Bilgi Edinmek İstiyorum..
Herkesten Çok Çok Özür Dilerim Çok Utanarak Söylüyorum Tekrar Tekrar Bağışlayın

Cinsiyetim Erkek

Gusül Abdesti Aldırken Banyo Esnasında Bakıyorum Ki Yapışkan Bişey Gelmiş,Aynı Olay Banyo Çıkışındada Oluyor Tam Kurulanırken Aynı Şey Oluyor..

Acaba Bu Nedir Ve Tekrar Gusül Abdesti Gerektirirmi Bunu Öğrenmek İstiyorum


[email protected] KéF
CenkOner

Kardeşim Meni Geldikten Sonra Sen Sen Ol İdrarını Yapmadan Gusül Abdestini Almaya Girme Ucunda Kalır Gusül’den Sonra Bir Damla Dahi Olsa Dışarı Çıkar Farkına Varmazsın Gusül Bozulur İdrarını Yaptıktan Sonra Abdestini Al..


CenkOner
3 Kere İdrarımı Yaptıktan Sonra Alıyorum Abdestimi Nasıl Ayırt Ederim Bolca Yürüyorum Sonra 3 Kere İdrarımı Yapıyorum Ve Gusül Abdesti Alıyorum


Şema
İslamda Mezi nin Hükmü

Mezi gelince ne yapmalı


osmanoscar
mezi olunca suyla yıkayınca aynı iç çamaşırla namaz olurmu


Hoca
< mezi olunca suyla yıkayınca aynı iç çamaşırla namaz olurmu >
elbette.. mezi yıkandıktan sonra elbise temiz olur ve aynı elbise ile ibadet yapılabilir.

Not: bir ilmihal alıp TEMİZLİK bölümünü okumanızı tavsiye ederiz.


husnu89
Merhabalar , mezi geldiğinde normal bir peçeteyle silmemiz yeterli olur mu acaba ? Bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim.


Kayıtsız Üye
benim bir sorum olacak boy abdesti var iken üzerimde kıyafet olduğu zaman boy abdestimi kndi isteğimle bozarsam bu kıyafetle namaz olur mu..bide meni bir yere damlasa ne yapmam gerekir bu vesveselerden dolayıı namaz kılmaktan cekiniyorum Allah rızası için yardım edin şimdiden sağ olun


DieHard
Kardeşim meziden dolayı gusül gerekmez., sadece mezinin bulaştığı yer yıkanmalıdır..


DieHard
< benim bir sorum olacak boy abdesti var iken üzerimde kıyafet olduğu zaman boy abdestimi kndi isteğimle bozarsam bu kıyafetle namaz olur mu.. >
Necis olan menidir., kıyafet değil.. Eğerki kıyafete meni bulaşmış ise namaz kılınmaz..

< bide meni bir yere damlasa ne yapmam gerekir bu vesveselerden dolayıı namaz kılmaktan cekiniyorum Allah rızası için yardım edin şimdiden sağ olun >
Meni necistir we bulaştığı yer tamamen temizlenmedikten sonra namaz kılınmaz..


DieHard

İstimnadan kurtulma yolları.. —>

< İstimna, Masturbasyon, kendi kendini tatmin, kurtulma yolları
MASTÜRBASYONDAN KURTULMANIN YOLLARI

A) Ergenlik Çağına Girince Evlenmek:

Rüsvay edici bu adetten kurtulmanın en kestirme yolu budur. Aynı zamanda bu en tabii bir yol ve çaredir.

B) Nafile Oruç Tutmak:

Ortada ergenlik çağına girince evlenmeye engel birtakım sebepler sözkonusu olduğunda, İslam, evlenme imkanı bulamayanlara nafile oruç tutmalarını tavsiye eder. Çünkü oruç, şehvetin galeyanını durdurur, isteği azaltır, cinsel duygunun hiddetini kırar; aynı zamanda kendinin ilahi murakabe (kontrol) altında bulunduğunu hem ilham, hem takviye eder. Allah’tan saygı ile korkmayı hatırlatır. Böylesine güzel irşad Resülüllah (a.s.) Efendimizin hadislerinde yer almıştır:

“Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir.”

C) Cinsel Duyguyu Tahrik Eden Yayınlardan ve Sokaklardan Kaçınmak, Uzaklaşmak:

İçinde yaşadığımız toplum ve çağda bir sürü bozuk, kirli ve gayr-i ahlaki basın ve yayınlarla gençliğin ruhu dejenere edilmektedir. Hiç şüphe yok ki, genç kimse, bu fitne saçan rezilliklerin peşine takılınca, derin bir bataklığa saplanıp kendini,kaybetmekte, yolunu şaşırmaktadır. Ahlakı değişmekte, doğru yolundan sapmakta, acemi ya da yabani hayvan gibi ne yaptığını, nereye daldığını bilmez hale gelmektedir.

Artık bu durumda terbiyecilere, eğitimcilere düşen görev, öğüt ve sıkı bir iş ve çalışma devresine girmek, uyarı ve sakındırıcı yollara başvurmaktır. Bu yalnız terbiyecilere vacib değil, aynı zamanda terbiye etme hakkını yüklenen, bu sorumluluğu duyan herkese vacibtir. Sık sık gençlerin kulağına: “Yarıçıplak kadınlara, kırıtarak gezen kadınlara, etini teşhir’ edenlere bakmak; fotoromanlar okumak, şehveti tahrik edip iç duyguları harekete geçiren cinsel konulu kitapları okumak, yine insanı şehvet alemine götüren, duyguları bu doğrultuya çekip kamçılayan çalgıları, nağmeleri dinlemek, kafayı ciddi konulardan alıp havai şeyler peşine takmayı sonuçlandırır, diye fısıldamaları gerekmektedir.

Çünkü bu tür yayınlar ahlakı bozmakta, anlayışı zayıflatmakta, hafızayı kısırlaştırmakta, cinsel duyguları harekete geçirmekte ve kişiliği kaybettirmektedir.

D) Boş Vakitleri Yararlı Şeylerle Doldurup Değerlendirmek:

Terbiyeciler ve eğitimciler, çocuk boş kalıp bir işle meşgul olmadığı zaman kötü-yıkıcı düşüncelere, gerçekleşmesi zor hayallere dalar; cinsel konular üzerinde kafa yorup düşler kurar. Bu durumda eğer ergenlik çağına girmişse, ister istemez şehveti harekete geçer. İşte bu sırada başka tatmin olacak bir şey bulamayınca, masturbasyona tevessül edecek, bu kötü adeti devam ettirmeye yönelecektir. Çünkü ancak böylece şehvetin azgınlığını teskin edebilir.

O halde bu gibi hayal ve düşüncelere dalmasını önlemek için ne yapmak, nasıl bir çare bulmak lazımdır? Çare Şu Olabilir:

Önce ergen olan çocuğa vaktini nasıl değerlendirebileceğini öğretmemiz, boş vakitlerini ne ile doldurup yararlı duruma getirmesi gerektiğini anlatmamız gerekmektedir.

Vakti değerlendiren, boş zamanları yararlı şeylerle dolduran kitap, dergi, broşür ve benzeri birçok yayınlar vardır. Ayrıca bedeni güçlendiren, adaleleri kuvvetlendiren, insana sağlık kazandıran birtakım ölçülü spor hareketleri yapmalarını, ancak güvenilir, terbiyeli arkadaşlarla bu işi sürdürmeleri telkin edilir. Çok yararlı kitapları okumaya alışmaları ise bilgi ve kültürlerini artırıp genişletir. Bununla birlikte bazı el işleri, el sanatlarını öğrenmeleri, ahlakı güzelleştiren dini ders ve sohbetlere katılmalarını sağlamayı da ihmal etmemek gerekir.

Bunlardan başka düşünceleri berraklaştırıp gıdalandıracak, ruhu arındıracak, bedeni kuvvetlendirecek, ahlakı yüceltecek şeylerle çocukların boş vakitlerini değerlendirmeye özen gösterilmelidir. Bunun için zihnin daima yüksek meselelerle meşgul edilmesi, aklın, kalbin ve duyguların olumlu ve faydalı çalışmalarda yoğunlaştırılması, yaratılış gayesinin daima hatırda tutulması, hayatın ve ölümün manasının devamlı olarak düşünülmesi, bütün vakit ve enerjinin sürekli ve başka şeylere yer bırakmayan yoğunluktaki faaliyetlere yönlendirilmesi, güzel hobi ve alışkanlıkların kazandırılması faydalıdır.

E) İyi Huylu, Güzel Ahlaklı, Uyumlu Arkadaş Seçmek:

Terbiyecilerin, eğitimcilerin önemle üzerinde duracakları bir husus da, ergenlik çağına girmiş bir çocuğa iyi ahlaklı, uyumlu arkadaşlar arayıp bulmak, seçip beğenmektir. Çocuk unuttuğu zaman ona hatırlatırlar, saptığı zaman ona doğru yolu gösterirler; düzenli olmaya çalıştığında ona yardımcı olurlar; başına bir dert, bir sıkıntı geldiğinde onu teselli edip iradesini güçlendirmeye çalışırlar.

Denilebilir ki, sözünü ettiğin vasıfta arkadaş çok azdır, özellikle günümüzde bunlar parmakla gösterilecek kadar mahduddur. Öyle ama, hemen her mahallede ve yerde bu azları bulmak mümkündür, hepsi de simalarından tanınırlar, alınlarında secde eseri bulunuyordur; yüksek ahlaklarıyla diğer çocuklardan ayrılmakta ve ayırd edilmekteler. O halde bir gencin bu gibi arkadaş ve dostları bulup onlarla arkadaşlık kurması ne güzel olur! Böylece hayatın fitne ve fesadına karşı ona yardımda bulunurlar, sır vermeye layık güvenilir bir topluluk oluştururlar.

Hiç şüphe yok ki, kişi yakın dostunun dini üzeredir; yakın arkadaş, kendi ölçüsündeki arkadaşına çoğu şeylerde uyar. Kuşlar ancak kendi şeklindeki kuşların kafilesinde yer alır. Resulüllah (a.s.) Efendimiz ne doğru buyurmuştur:

“Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın.” (Tirmizi)
Bilinen bir gerçektir ki, ahlaksız, günahkar, asi ve müfsid kimseyle arkadaşlık eden kimseyi onlar eninde sonunda sapıklığa çekip götürürler, onu ancak derin çukurlara, bataklıklara iterler, onunla ancak kişisel çıkarlarından dolayı dostluk kurarlar, arkadaşlık ederler, ancak dünyevi yararlardan dolayı ona yaklaşırlar.

O halde gençlerimiz, böylesine adi ve kötü arkadaş ve dostlardan sakınsınlar, şerli kişileri arkadaş edinmesinler. Salih bir dost, mümin bir cemaat bulmak ne saadet! Böylesine bir arkadaşlık ve dostluk her iki alemde mutluluğa ve ahirette kurtulmaya vesiledir. Allah (c.c.) kendi muhkem kitabında ne kadar doğru buyurmuştur:

“O gün yakın dostlar birbirine düşmandır. Ancak takva üzere olanlar (Allah’tan korkup kötü kişilerden sakınan, iyileri dost edinenler) müstesna.” (Kur’an-ı Kerim, Zuhruf: 67.)

F- İlmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri:

1- Şehvet hislerini kamçılayıcı başı bozuk eserler değil, ciddi ve faydalı eserler okunmalıdır. İnsan hangi konuda eser okursa, düşünce ve duyguları az-çok onun te’sirinde kalır. Mesela; kahramanlık eserleri okuyan, bunlara biraz devam ederse, kahramanlık hisleriyle yoğrulur. Ahlaki eserler okuyan, ahlak kaidelerine uyma arzusu gösterir. Aşk romanları okuyan, aşık olma hissini duyar.

2- Dar pantolon veya dar şort giymemelidir. Cinsel organlarını sıkıştıracak kadar dar olan elbiseler, şehvet hislerini dürter. Bu da genci masturbasyona davet eder. Zaten dar elbiseler insanı hiç rahat bırakmaz, sıkıntı verir. Sağlığını düşünenler, daracık elbiselere özenmemelidir.

3- Kasık tüyleri iki-üç haftada veya ayda bir kere olsun temizlenmelidir. Bunların uzaması neticesinde kaşıntılar meydana gelir.
4- Yatarken, bacaklar mümkün olduğu kadar açık tutulmalıdır. Zira cinsel organı sıkıştırılmazsa, şehvet hissi daha kolay kontrole alınabilir.

5- Yatarken, ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. İdrar sıkıntısı olduğu zaman, bunun yanı sıra şehvet hisleri de kabarır. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir. O halde hemen kalkıp su dökmek, yerinde bir tedbirdir.
6- Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman, bu arzunun yatıştırılması için iyi bir çare de, cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır.

Yıkanmak için banyoluğa giren gençler, çok defa burada -şartlar müsait olduğundan- mastürbasyon tehlikesiyle karşılaşırlar. Burada bundan korunmak için en güzel çare, hemen ilk anda belden aşağısını soğuk suyla yıkamak, hatta mümkünse bütün vücuduna soğuk su dökünmektir. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Önceden asla tenasül organı ellenmemelidir. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes’ele değilse de, hislerine mağlup olanların bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
Bazen şehvet hislerini tahrik edici, herhangi bir durum karşısında fazla duygulanan gençleri, az sonra kasık bölgelerinde -kanın fazla toplanmasından olacak ki- bir ağrı başlar. Bazen bu ağrı artarak yürümeyi dahi güçleştirebilir. Böyle bir durumda boşalma olursa bu ağrı geçer, fakat bu da gerekmez. Kasık bölgeleri soğuk suyla iyice yıkanırsa veya banyo yapılırsa, birkaç saat içinde bu durum kendiliğinden geçer.

7- Bir işle meşgul olmalı, başıboş ve avare kalmamalıdır. Masturbasyona en çok müptela olanlar, umumiyetle başıboş kalanlar, meşguliyeti az olanlardır.

8- Sportif faaliyetlerde bulunmalıdır. Her genç, bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmalıdır. Maçları izlemek spor yapmak değildir.

9- Bekarlık sırasında fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi şehvet arttırıcı gıdalara düşkünlük gösterilmemesi iyi olur.

10- Şehvet verici sohbetlerden uzak kalmalıdır. Aksilik ya… gençlerin ekseriyeti şehvet edebiyatını merak eder. Böyle olunca da edep yerleri onları rahat bırakmaz! Her şeye rağmen, şehvet azdıran bahislerden uzak kalmak gerek.

11- Masturbasyona başka türlü son veremeyen bekarlar, yaşları ve halleri müsaitse evlenmelidirler. Fakat… evlendikten sonra da bu illeti mutlaka bırakmalıdır. Evlilik esastır ama, icaplarını yerine getirmek de şarttır.

G) Ailevi Yönden:

1- Bekarlık hayatında masturbasyona devam etmiş kimseler, evlilik hayatlarında cinsel münasebetlere gereken önemi vermeli, mastürbasyonu kesinlikle terk etmelidir. Bazı kimselerin evlilik hayatlarında dahi mastürbasyon ile meşgul olarak, eşlerinin cinsel ihtiyaçlarına ehemmiyet vermedikleri bilinen bir gerçektir. Kadın olsun erkek olsun, artık evlendikten sonra da bu illetin devam ettirilmesi, tamamen anormal ve aile saadeti için tehlikelidir.

2- Mastürbasyon devresinden sonra evlenmiş kimseler, kavuştukları gül bahçeleri dururken, gübrelikte nefes harcamanın budalalık olduğunu iyice idrak etmelidirler.

3- Buluğ çağındaki çocuklara, koruyucu öğütler verilmelidir. Masturbasyona yakalanma devresi, ekseriya buluğ çağında başladığından, bu çağda onlara faydalı öğütler vermek, onları cinsel konularda hepten cahil bırakmamak lazımdır. Ne var ki, bu konular çok naziktir. Bu mevzularda öğretilen bilgiler, çocukların cinsel iştahlarını kamçılayıcı mahiyette değil, onları her türlü kötü ve zararlı cinsel faaliyetlerden uzaklaştırıcı ciddiyette olmalıdır. (Bunun da temeli, İslam terbiyesine dayanır.)

4- Çocukları başıboş salıvermemeli, buluştukları arkadaşlarına dikkat etmelidir. Zira mastürbasyon ve diğer kötü alışkanlıklar, ekseriyetle çevredeki yaramaz çocuklar tarafından diğerlerine bulaştırılmaktadır.

5- Hastane ve hapishane gibi kapalı yerlerde mecburen gün dolduranlar, mastürbasyonun, dertlerine dert katmaktan başka bir faydası olmadığını idrak etmelidirler. Mastürbasyonun, insan üzerinde bir üzüntü ve can sıkıntısı bıraktığı bilinmektedir. O halde aslen biraz üzgün olanların, üzüntü ve ezginliklerini, mastürbasyon ile daha da artırmaktan sakınmaları gerekmektedir.

6- Gerçeklere bağlı kalarak, çocuklara, gençlere mastürbasyonun zararları ve korunma çareleri öğretilmelidir. Gençleri fazla korkutmamak ve ümitsizliğe düşürmemek şartıyla, ilmi ve terbiyevi mahiyette, mastürbasyon hakkında mühim gerçeklerin öğretilmesi gerekmektedir. Bu mühim vazife de daha ziyade hekimlere ve eğitimcilere düşmektedir.

H) Dînî-manevi Çareler:

1- Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın, günah ve ilahi cezaya müstahak olduğu idrak edilmelidir.

2- Körü körüne mastürbasyon yapıp günaha girerek manevi değerini aşağı düşürmektense, biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sağlamlaştırmak, insan için bir üstünlüktür.

3- Oruç tutmanın şehvet hislerini yatıştırmak için önemli te’siri olduğundan, bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. Böylece hem oruç sevabı, hem de mastürbasyondan uzaklaşma sevabı kazanılmış olur.

4- Mastürbasyon edepsizliğinde bulunurken, bu halin Allah ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalı; mecbur kalmadıkça, bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymalıdır!..

Mastürbasyonu önlemenin -evlilik münasebetleri hariçinde-kat’i bir çaresi mevcut değildir. Ancak bu mes’elede, gerçeklere vakıf olmak ve korunma çarelerine riayet etmek, gençlerin bu yoldaki arzularını frenleyebilir. Bunun için en başta, nefse ve cinsi hislere hakimiyet şarttır.

Sonuç olarak: Mastürbasyon, devam edildikçe insanı kendine çeken, bırakıldıkça belası eksilen zararlı bir illettir. Hiç masturbasyona bulaşmamak, yegane ve ideal tavsiyedir. Zaruret halinde istemeyerek yapılan mastürbasyonlar da, birkaç hafta arasında oluşan ihtilam (rüyada boşalma) ları önleyecek dereceye varmamalıdır. Zira bekarlıktaki cinsi ihtiyacın normal ve sıhhatli giderme yolu, arasıra vuku bulan tabii ihtilamlardır.

l) Tıbbi Öğütleri, Koruyucu Hekimliği Alıp Öğrenmek:

Tabiblerin ısrarla üzerinde durduğu hususlardan biri de, iç dürtünün te’sirini hafifletmek, şehvetin serkeşliğini frenlemek için şu tavsiyelere uyulmasıdır:

1- Yaz mevsiminde soğuk su ile banyo yapmayı artırmak. Diğer mevsimlerde tenasül aletinin üzerine sık sık soğuk su dökmek.

2- Sportif hareketleri çoğaltmak, beden eğitimine önem verip üzerinde ısrarla durmak.

3- Şehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri şeylerden kaçınmak.

4- Sinirleri uyaran çay, kahve benzeri meşrubatı terketmek, ya da azaltmak.

5- Et ve yumurta yemeği azaltmak.

6- Sırt üstü, yüzü koyun uyumamak, sünnet sayılan sağ yan üzeri kıbleye yönelik olarak uyumak.

İ) Son Olarak Da Şanı Yüce Allah (c.c.) Korkusu Şuurunu Uyandırmak:

Herkesçe kabul edilen bir gerçek var ki, genç kişi vicdaninin derinliğinde, Allah’ın her an kendisini denetleyip gördüğünü, gizli açık her halini bildiğini, hain gözleri ve kalblerin gizli tuttuklarını da bildiğini düşünür ve bunun şuurunu taşırsa, çok sürmez kendi kendini denetlemeye başlar; bir işi, bir hizmeti noksan mı yaptı, aşırı mı giti? Sapıttı mı, kaydı mı? Üzerinde O yüce kudretin kendisini denetlediğine inanır, kusur ve günah işlediyse veya aşırı gittiyse Allah’ın bu yüzden kendisini hesaba çekeceği, sapıttığında veya kayıp yanlış bir iş yaptığında kendisini cezalandıracağı inancı hakim olursa, şüphe yok ki, bu genç kendini helak edici yollardan ve fiillerden çirkin işlerden alıkor; her türlü kötülükten ve terbiyesizlikten sakınır.

Bilindiği gibi, ilim ve zikir meclislerine hazır olmak, farz ve nafile namazlara devam etmek; geceleri insanlar uyurken kalkıp teheccüd namazı kılmak; sünnet ve mendup oruçlara devam göstermek; Ashab-ı Kiram ile Selef-i Salihin’in hal tercümelerini, hizmetlerini, ahlak ve faziletlerini dinlemek; ahlaklı faziletli kişileri arkadaş edinmek; mü’min bir cemaatle irtibat halinde olmak; ölümü ve ötesini hatırlamak, bütün bunlar mü’minde Allah (c.c.) korkusunu, O’na karşı saygı ve sevgi duygusunu kuvvetlendirir. Allah’ın yegane denetleyici olduğunu idrak ettirir ve böylece Allah’ın azameti karşısında şuurlanmasını sağlar.
O halde mü’min gence layık olan şudur ki:

Ruhunda Allah’ın denetlemede bulunduğu inancını kuvvetlendirip sözü edilen yolda yürümek, Allah (c.c.) korkusunu O’na olan sevgi ve saygı havası içinde kalbin derinliğine indirmektir. Ta ki, bir sürü oyalayıcı, aldatıcı şeyler onu kendi yörüngesinden koparıp başka bir yörüngeye sokmasın. Dünya hayatının zineti onu fitnelere düşürmesin, sakıncalı ve haram olan nesnelere dalmasın. Böylece Allah’ın şu buyruğunu iki gözünün üstüne koyarak yolunu aydınlatsın:

“Artık kim dünya hayatını seçerek tercih etmişse, elbette Cehennem onun varacağı yerdir. Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havai şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir.” (Kur’an-ı Kerim, Naziât: 37-40.)
Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet Editör >

Okudunuz mu?  Çarşaf giyen bir kadın çarşaf giymekten vaz geçerse günaha girermi?

Fetva Meclisi
Mezi ne demek

Erkeğin hanımı ile oynaşırken, idrar yolundan gelen berrak su. Kadınlarda erkeklerden daha çok görülür. Bu kelime “mezy” ve “meziy” şeklinde de okunabilir. Hatta bazıları “meziyy” şeklinde şeddeli okunmasını daha uygun görmüşlerdir (el-Abâdî, Avnul-Ma’bûd Şerh’u Sünen’i Ebi Dâvud, Medine 1968, I, 354).
Mezi, meni gibi şehvetle akmaz. Aktığı zaman, insan tarafından hissedilmez. Mezinin akması ile şehvet kesilmez (Ahmed b. Muhammed b. İsmail et-Tahtâvî, Haşiye ula Merakil-Felâh Şerhu Nuril-İzâh, Mısır 1970, s. 80).
Kur’ân-ı Kerim’de mezi hakkında herhangi bir bilgiye tesadüf edilememesine karşılık ilgili bazı hadisler bu konu ile ilgili açıklayıcı bilgiler verir.
Mikdâd b. el-Esved’den nakledildiğine göre, Hz. Ali ona şöyle buyurmuş: Ben Hz. Peygamber (s.a.s)’ın damadıdır. Onun için O’ndan utanıyorum. Sen O’ndan sor. Bir adam hanımı ile şakalaşırken idrar yolundan mezi gelirse, ne yapmak gerekir İtikdâd; bu durumu Hz. Muharnmed (s.a.s)’e sordum, aşağıdaki cevâbı verdi, demiş:
“Herhangi birinizin idrâr yolundan bu şekilde mezi gelirse, avret yerini (zekerini) yıkasın ve namazı için abdest alsın ” (İmâm Malik, el-Muvaıta, Tahare, 53; Buharî, Gusl, 13; Müslim, hayz, 4; Ebu Davut, Tahare, 82).
Rivâyet edildiğine göre, Sehl b. Huzeyf; “benden çok mezi geliyordu ve ben her seferinde gusledip yıkanıyordum” demiş ve bu durumu Hz. Peygamber (s.a.s)’e sorduğunu söylemiş Hz. Peygamber (s.a.s) ona, mezinin guslü gerektirmediğini, yalnız abdesti bozduğunu buyurmuş. Tekrar: “Yâ Resûlâllah, elbiseden mezinin bulaştığı yeri ne yapmak gerekir?” diye sorunca, Rasûlullah (s.a.s), mezinin bulaştığına kanaat getirilen yerlerin su ile silinmesinin yeterli olduğunu açıklamıştır (Ebu Davud, Tahare, 82; Tirmizî, Tahare, 84).
Hz. Ali, Rasûlullah (s.a.s)’den mezi ile ilgili soru sormuş. O da; “Mezi abdesti ve meni guslü gerektirir” diye buyurmuştur (Tirmizi, Tahare, 83).
Meziden dolayı gusül yapmak, yıkanmak gerekmez. Aneak meıi abdesti bozar. Bunun için abdesti yenilemek gerekir.
Hadislerde de işâret edildiği gibi, mezinin bulaştığı yerleri yıkamak icâb eder. Çünkü mezi necistir (İbnul-Humâm, Şerhu Fethil-Kadir, Mısır 1315, I, 46; Vehbe ez-Zuheylî, el Fıkhul-İslâmî ve Edilletuhu, Dımaşk 1989, I, 368).
Nureddin TURGAY


Kayıtsız Üye
s.a sperm geldikten hemen sonra gusül abdesti alıyorum aldıktan sonra mezi kesiliyor fakat sonra yine geliyor bu gusül abdesti gerektirir mi?

Okudunuz mu?  El ile istimna illetinden (mastürbasyon) kurtulmak istiyorum

Kayıtsız Üye
Hocam acik konusmak gerek bence bunlar dogal seyler internette flan aradim bulamadim ve acik soracagim.. her genc gibi bende banyodayken bir is yaptim daha sonra az bisi cisimi yaptim zaten cisini pek fazla yapamiyosun o isten sonra… cisimi yaptiktan sonra gusül abdesti aldim ve ciktim banyodan uzerimi giyindim ve tekrR cisim geldi cisimi yapmaya gittim ve yaptigim yerde idrar yolumdan civik bisey geldi bu gusül abdestimi tekrar bozar mı bu gunde yarinda oruc tutucam vesvese ediyorum sormaya cekindi ama sormak zorunda kaldim .. tesrkkur ederim

Okudunuz mu?  Sunni bir bayan alevi bir erkekle evlenirse günaha mı girer ?

Kayıtsız Üye
Bu sıvıvnın adı mezi mi meziy mi? nedir


Kayıtsız Üye
Ben mühtehçen görüntülere baktın sonra iç çamarırımda bir danladan az bir hafiz sıvı gördüm .şehvetlede gibi bişi olmadı .orucum bozuldumu caba


Hoca
Meziy ve vediy de necistir.
Meziy; cinsel istek veya bunu düşünme anında şehvetsiz olarak çıkan ince beyaz sudur.
Meziy yıkanır ve yeniden abdest alınır.
Hz. Ali şöyle der: “Mezîsi çok akan bir kimse idim. Allah elçisine sormaya da utandım.
Mikdad b. Esved (r.a)’a söyledim, o sordu “Bundan dolayı abdest gerekir” buyurdu.
Müslim’in rivayetinde; “Cinsel uzvunu yıkar ve abdest alır” ilâvesi vardır

Okudunuz mu?  İdrardan sonra meni gelirse gusül gerekir mi ?

Kaynaklar: (Buhârî, İlm, 51 ; Vüdû’, 34, Gusl; 13; Müslim, Haşz, 17: Ebû Dâvud, Tahâre, 82; Nesâî. Tahâre, 111, 129; Gusl, 28; Ahmed b. Hanbel, I, 80, 82, 87, 107-111).


Kayıtsız Üye
mezi beyaz kaygan gelen su mu oluyor


üff
ben arkadaşımla konusuyordum cinsel içerikli değil. çamaşırımın ıslandığını farkettim.çok ıslandı pantolonumda ıslak.orucum.şimdi orucuma bişey olmuş mudur?

Okudunuz mu?  Kadınlarda ihtilam olmak

Kayıtsız Üye
oruçlu iken cinsel organımla oynadım sonra kıyafetimde iz gördüm mezi ise kefaret mi gerekir kaza mı


Kayıtsız Üye
hocam ben sabah uyandığımda cinsel organımda bir sıvı görüyorum ( iç çamaşırıma bulaşmamıştır.)bu mezi mi dir meni midir


d0d0
peki uykuda mezi gelirse gusül gerekirmi ?


Kayıtsız Üye
Mezi gusül gerektirmez ise oruç bozmaz değilmi


Kayıtsız Üye
Ben 17 yaşındayım ergenliğe girdim mi daha bilmiyorum bedensel olarak zayıf bir kimseyim mastürbasyon yaparken saydam ama içinde hafiften beyazlıklar bulunan sıvı geliyor nu nedir?Menimidir yoksa mezi midir?sizden cevap bekliyorum…


Kayıtsız Üye
hocam ben kız arkadaşımla konuşurken zevk suyu geliyor her zaman gusül abdesti almak gerekirmi ?


Kayıtsız Üye
Hocam 18 yasindayim henuz hiç cinsel iliskiye girmedim bazen sevgilimle konusurken bir sivi geliyor ama geldigini hissetmiyorum ama bu sivi beyaz değil sari gusletmem gerekir mi ?


Kayıtsız Üye
Hocam ben bir oyunda sevgili olma konusunda sohbet ederken çamaşırıma bir sıvı aktı şeffaf bir sıvı aktı kesinlikle elimi cinsel organıma deydirmedim bile istem dışı oldu meni midir mezi mi gusüle gerek var mı


Kayıtsız Üye
ben organımla oynadım ve renksiz sıvı aktı bu nedir


Kayıtsız Üye
selamun aleyküm hocam benim sorum tuvaletten çıktıktan sonra giyinirken veyahut bir şey düştüğünde alırken içim bir değişik oluyor ama asla cinsel şeyler düşünmüyorum sanki içim bir şeyler mi salgılıyor nedir hemen vesveseye düşünüyorum bu şekilde cünup olurmuyum?


Kayıtsız Üye
Hocam ben imam nikahli.nisanlimla opusunce sarilinca o benim elimi tutunca bile bembeyaz bir sivi geliyor bunun için hep vesvese ediyorum gusül etmem gerekirmi ama bu hastalik haline geldi dokununca bile geliyor bembeyaz akiskan bir sivi

Okudunuz mu?  Bakire olmadığımı evleneceğim kişiye söylemem gerekiyor mu ?

trkan
Hocam ben esimle opusunce bembeyaz bir su geliyor bu nedir beyaz akiskan bir su bem betz


Hoca
mezi neden gelir < esimle opusunce bembeyaz bir su geliyor bu nedir beyaz akiskan bir su bem betz >
sevişmekten dolayı hazırlık suyu dediğimiz MEZİ gelir.
Bu namaz abdestini bozar ama gusül gerekmez.


kemal
Hocam mezi iç çamaşırda iz birakirmi


mum
< mezi iç çamaşırda iz birakirmi >
Mezi iç çaşırında meni kadar olmasa da açık sarımsı bir iz bırakır.

mezi neden gelir? mezi nasıl gelir?
Mezi, şehvet hatırlandığında veya kişi eşi ile oynaştığında gelir.

mezi necis midir ?

Mezi necistir, yıkanmalı çünkü namaz kılmaya engeldir.


Kayıtsız Üye
Mezi oruçu bozarmı??????


mum
< Mezi oruçu bozarmı >
mezi orucu bozmaz ama abdesti bozar


Ramadan
< mezi necis midir >
Mezi, idrar hükmündedir, necistir.


asaasa
mezi geldiğinde abdest almama gerek var mı?(5 VAKİT NAMAZ KILMIYORUM AMA CUMA NAMAZI GİBİ NAMAZLAR OLDUĞUNDA ABDESTİMİ ALIYORUM)


Darusselam
mezi geldiğinde abdesti tazelemen gerekiyor.


umutlucan
meziden dolayı gusül abdesti gerekmez.
ama namaz kılmak için aldığımız abdesti bozar ve çamaşıra bulaşılan yer temizlenmelidir.


Kayıız Üye
saçma sorularınızı başka yere sorun edebsizler


Kayıtsız Üye
Hocam ben sabahları kalktığında ufacık bir beyaz yapışkan tarzı bir şey görüyorum çamaşırımda 1 gusül gerektirir mi 2 çamaşır değiştirmelimiyimm


Kayıtsız Üye
Mezi geldikten sonra gusül ben alma imkanınız olur olmaz guslünüzü bozmanızı tavsiye ederim, çünkü mezi meninin gelmesi için kanalları hazırlar, beyin de meniyi atmak için siz düşünmemeye bile çalışsanız şehvetinizi uyandıracak şeyler düşündürür. Zor olur velhasıl, müstehcene ilginiz artar, onun yerine meniyi atıp rahatlamanız hem ruh hem beden sağlığı açısından daha iyidir


anonim32
Çok teşekkür ederim içimi rahatlattınız.


umutlucan
bir kez daha cevap veriyorum Erkekten gelen mezi ile kadından gelen kazi gusül abdestini bozmaz.Akma sebebi şehvet hissi vs vs .
Bu tür soruları sosrarken ve cevaplarken forum kurallarını okuyalım.vesselam


Kayıtsız Üye
Sen doktor musun kardeş adam namahreme baktı mezi geldi tövbe etmek yerine istimna mı yapsın


admin
hocam bende durduk yerde yapışkan bir şey geliyor rengi su renginde güsül abdesti almak gerkiyormu


Kayıtsız Üye
Çoğu sabah uyandığımda akıntı gorüyorum tvlt gittiğimde organın ucunda hafifçe kaykanlık hissediyorum sanki su gibi normal beyaz meni değil sürekli gusül abdest alıyorum lutven beni bilgilendirin teşekkürler


Kayıtsız Üye
Hocam erkek arkadaşim bana sarilinca dokununca öpünce ve öpüsurken akinti geliyor. Gusul almam sartmi
Kardeslerim defalarca sorulmus bir soru.. Ben erkek arkadaşima sarildigimda ona dokundugumda ve en çok da öpüşürken bir akintigeliyor hissediyorum bunu ama su seklinde acaba bunda gusül gerekiyor mu Allah rizasi için cevap verilseniz sevinirim. Bir baska sorum aklıma o an gelincede akinti olmasi gene gusuulumu gerektirir ..


Darusselam
daha önce kızlar sorardı bir kızın erkek arakadaşı olması caizmi diye şimdi o kalktı şimdi derler erkek arkadaşım beni öptü şöyle yaptı böyle yaptı diye sorarlar haya edep kalmamışki utanmazlar.


talihim
Hocam sevgilimle her konustuhum da bir ıslaklık fark ediyorum birzazda yapskanlk .ne yapmam gerekiyor .


Kayıtsız Üye
Merhaba meziy’in, gusül gerektirmediğini söylediniz peki meni gusül(boy abdesti almayı) gerektirir mi teşekkür ederim


Kayıtsız Üye
Ben bazen bile bile meni akıtıyorum. Dayanamıyorum yani en fazla 1 hafta kadar dayanıyorum. Acaba hükmü nedir. Yardımcı olur musunuz ?


Pişmanım
Selâmünâleyküm ben eskiden +18 seylere bakardim ama tovbe ettim ama benden gun içinde hateket edince küçük abdestimi yapinca idrarimla beraber saydam sivi geliyor ve bu gun içinde çok oluyor ne yapmalıyım namazlarimi nasıl kilmaliyim nasıl abdest alicam

Benden gun içinde aralikala durdul yere küçük abdestimi yapinca saydam sivi geliyor nasıl namaz kilacam nasıl abdest alacam

Benden gun içinde surakli saydam sivi geliyor nasıl duzelir namaz larimi ve abdestimi nasıl alicam


arifselim
Meziden dolayı gusül gerekmez ancak namaz abdesti bozulur ve kirlenen yerin temizlenmesi gerekir.


Kayıtsız Üye
Bende sürekli kücuk tuvaletime girdiğimde vezi yada vedi geliyor bunu ayırt edmiyor(idrarın ilk damlasında yada 2. 3. damlasında ) şimdi ben 5 vakit namaz kılıyorum bir hocamız bize vezi yada vedi gelirse 2 defa normal namaz abdesti almamızı söylemişti bende başka yerlerden 1 defa namaz abdesi alırsakta olur diye görmüstüm hangisi doğru

Okudunuz mu?  El ile istimna da haz duyulup fakat meni görülmezse gusül abdesti gerekli midir ?

Sword
Nişanlimla birbirimize hiç temas etmememize ragmen akinti oluyor.Sonra nmaz vakti giriyor.Akintinin kesilmesi çok uzun suruyor.Her namaz da abdesti yeniliyorum ama ya akinti devam ediyorsa…


Kayıtsız Üye
mezi geldiğinde ibadet etmeyeceksek o an için yine de hemen abdest almak gerekir mi ?


klav
< mezi geldiğinde ibadet etmeyeceksek o an için yine de hemen abdest almak gerekir mi ? >
Mezi geldiğinde değdiği her yeri yıkamalısın. Normal abdesti bozar.
Gusül abdestini bozmaz boy abdestine gerek yoktur.


umutlucan
meziden dolayı namaz kılanlar için tekrar namaz için alınan abdesti almaları gerekir . avuç yarısı kadar kıyafete bulaşırsa bu hanefi mezhebinde necis hukmunde oldugundan namaza mani olur.Mezi akan yer temizlenmelidir.Temizlendigi takdirde sıkıntı olmaz.


Kayıtsız Üye
İyi günler benim penisimden sıvı su gibi bir seyler geliyor idrar yapar ken gusül gerekir mi . Ama öncesinden cıplak resimlere bakıyorum …


klav
Evet banyo yapmak zorundasın


Kayıtsız Üye
Sabah namazı kıldık tan sonra uyudum cinsel organınım sertleştirilmiş hissini aldim uyandim azıcık ıslak olmuş tu tekrar uyudum uyandiktan sonra pecete ye baktım az renkte sari di hafif bu günlerde çok oluyor pskilogim bozuldu artık böyle seyler görmek istemiyorum


Kayıtsız Üye
meraba hocam benim bir sorum olacaktı acaba sevdigimizin orasını burasını elersek oruç bozulur mu


arifselim
Merhaba kardeşim. Oruçlu biri bütün azalarıyla oruç tutmalıdır. Oruç aç ve susuz kalmak değildir. Bu hareketler fetva açısından orucu bozmaz ama ne sevap kalır artık onu Allah bilir.


Kayıtsız Üye
Görüntü veya düşünce gbi yollarla gelen sıvı nedir şehvetle ise ndr hissiz ise nedir yoksa görüntülere bakınca his önmli değil mi?


Haydarr
Selamün aleykum hocam . Kişi eşinin cinsel bölgelerini ellediğinde gelen meziden dolayı kur’an-ı kerim okuyabilirmi ( çamaşırını ve organını yıkadıktan sonra )


arifselim
Aleykum selam. Mezi’nin hükmü tıpkı idrar gibidir ve namaz abdestini bozar. Bu durumda namaz abdesti yeniden alınması gerekir ve kirlenen yerin temizlenmesi gerekir.


Kayıtsız Üye
Nişanlım öpüştükten 1-2 saat sonra lavobadaya gittiğimde çamaşırı su renginde sümük gibi bişey vardı bu meni mi mezi mi


emre
Çok ileri gidilmemiş ise gelenin meni olması ihtimali azdır. zaten meni olsa soruya gerek kalmaz far ederdin. Gelen mezidir değen yerleri yıkamak yada değiştirmek gerekir. Gusül gerekmez. Nikahsız nişanlı ile öpüşmek haramdır. Zinadır.


Kayıtsız Üye
Benden mezi akti ama genede gusullu olup olmadığımdan emin degilim gusül alacak durumda da değilim ne yapacagim

Mezi çıktı ve bulastigi yeri sildim ama vesvese biriyim namaz kiliyorum ayni elbiseyle aynı kıyafetle emin degilim acaba mezi gitti mi gitmedimi.


AKA
Mezi gelince cenabet olmazsın yani gusül almana gerek yok. Kıyafetine değmiş ise değiştirmen gerekiyor.


17474
Selamunaleykum ben yatiyorum kalkiyorum tuvalete gidiyorum idrardan sonra bir damla yapiskan berrak sivi geliyor şehveti hatirlamadim organimla oynamadim ama geliyor neden


Kayıtsız Üye
Merhaba hocam ben mastırbasyon yaparken veya egzotik şeyler gördüğumde penisimden sıvı geliyor
Heralde o sıvı bir yere sürüldüğünde haram oluyor bir kaç kez gelmişti ve sürülmüstü ben onun harram olucağını bilmedim için yıkamamıştım o harram ı olur ve şuan da da geldi ve çamaşırıma sürüldü ama yıkiyamiyorum akşam anca yıkıyabilirim ama kurursa harram olurmu


afsarbeyi
Akşama kadar kıldığın namazlar geçersiz olur. Mezinin değdiği çamaşırı mutlaka değiştirmelisin.


Kayıtsız Üye
Merhaba ben de o şey aktığı zaman gusül abdesti almaya banyuya gidiyorum ben abdestini şöyle alıyorum önce eli mi sonra iki ahiretyerimi 3kez yıkıyorum sonra ağızıma 3 kez burnuna 3 kez su veriyorum sonra sağ omzuöu 3 kez sol o muzumu 3kez yıkıyorum sonra tümvicudu yıkayıp çıkıyorum banyudan sonra bidaha renk sız bir sıvı geliyor ama çok az sonra gelmiyor ne yapmalıyım ve abdesti dediğim gibi alıyorumdum ne yapmalıyım şimdiden sağ olun

Okudunuz mu?  Erkeğin adetli eşiyle sevişmesi caizmidir

arifselim
Merhaba. İnce, şeffaf ve yapışkan olarak gelen sıvı mezidir. Mezi seni cünüp etmez veya cüüp isen gusle engel olmaz.

– Ahiret yerlerim derken sanırım avret yerlerini kastetmişsin. Avret yerlerine ahiretyeri demek hiç hoş ve doğru değildir.

– Anlattığın şekilde gusül abdesti alma şeklin doğrudur.


Kayıtsız Üye
Selamün aleyküm Hocam ben sözlümle konuştuğumda mezi akiyo. Ben abdestimi tazeliyorum fakat namaz kıldıktan sonra elimi menin geldiği yere vuruyorum böyle sıvı. Yani mezi gibi akmamış ama igne ucu kadar elime değen akıntıya benzeyen bisy elime deyiyo abdestimi tazelemeli miyim??


arifselim
Aleykum selam. Abdest almadan önce mezinin kesildiğinden emin olmalısın. Namaz esnasında mezi akarsa hem namaz hemde abdest bozulur. Eğer namazın esnasında bu akmışsa namazını yeniden kılmalısın.


Kayıtsız Üye
Hocam ben her sevgilim le konustugumda mezi geliyor.ve cogu yerde norml konusmalar yapiyoz.nasil engellerim bu meziyi yada daha az hale getirebilriim?


ACİLSERVİS
Engelleyemezsin o gelecek. Çare yok. // Yaptığın haramdır.


Kayıtsız Üye
Bunu söylemem gerek şüphem yok ama cahilliğim var mı bilmiyorum.sorun ben uykudan kalkarım 2-3 günde bir penis ucunda beyaz kuruluk oluyor çamaşırda ıslaklık yok ama o ney oluyor bazılarında mezi diye duydum da


Kayıtsız Üye
Selamun Aleykum Hocam Çok Sıkıntıdayım Cevabınızla Rahatlayacagım İnsALLAH benden Resimlere Bakarken 5 kurus büyüklügünde mezi geldi mezi kurudugunda beyaz leke bıraktı bazı sitelerdende okumustum mezinin içinde meni var diye bende şüpheye düstüm acaba Gusul abdesti gerekli mi diye Hocam Gerekli mi Cok sıkıntıdayım Huzurum Kacıyor Cünübüm diye İyi Geceler.


ACİLSERVİS
Ve aleykümüsselam. Mezi gusül gerekmez.


rufai44
Selamunaleyküm,
Mezi ile ilgili sorum olacak idi.Üniversite okuyorum.Çok şükür namaz kılan haramı helali biren biriyim.Fakat bir konuda sıkıntım var.Benim kız arkadaşım var.Herhangi bir şekilde harama girecek bir şey yapmıyoruz.Dine uygun oalrak sürdürüyoruz ilişkiyi.Evlenmek maksadımız var.Ama kıza hiç yaklaşamıyor ve konuşamıyorum.ne telefonda ne de yüzyüze.Hemen mezi geliyor.Zaten iletişime geçtiğimizde önemli şeyleri konuşuyoruz.Boş boş muhabbetler etmeyi sevmem.Karşımda ki insanı da tanımadan evlenemem.Bıktım artık mezi gelmesinden.Acaba mezi için namaz hususunda özür sahibi sayılır mıyım?..Ne yapayım.Bekar mı kalayım.Görücü usülü evlenemem.Selamunaleyküm..


mum
Mezi özür sayılmaz, ergenlikten sonra hem kızların hemde erkeklerin sorunudur maalesef, şehvet teskin edilmediği sürece de devam edecek.
Rufai kardeş, “zinaya yaklaşmayın” tefsirini okur musun


rufai44
İsra 32 tefsiri okudum. Ne demek istediğinizi anladım. Fakat bnm durumumun şehvet teskini ile alakası yok. Herhangi bir şekilde tahrik olmuyorum zaten. Kendiliğinden oluşan bişey. Kızdan ayrılsam mezi sıkıntısı kalmayacak. Ama evleneceğim zaman yine aynı sorunu yaşayacağım. Çünkü kendi vücudumu tanıyorum. Ve bizde evlilik aşağı yukarı 1 yılı buluyor. Tanışma, söz, nişan derken 1 yılı buluyor. O 1 yıllık süreçte mecburen evleneceğim insan ile iletişime geçeceğim. Düğün vb. hazırlıklar için. Ve yine mezi gelecek biliyorum. Şimdi özür sahibi sayılmasam bile o 1 yıllık süreçte mecburen özür sahibi sayılmam gerekecek. Ben de diyorum ki o 1 yıllık süreçte özür sahibi zaten olacağım, bari sevdiğim ve huyunu suyunu bildiğim bir insan ile evleneyim. 3-4 yıl özür sahibi olayım. Ama siz bana ” Diğer türlü evlendiğinizde o 1 yıllık süreçte yine özür sahibi olamazsınız” diyecek olursanız ortada büyük bir sıkıntı olacak. Ya namazı bırakacağım ya da bekar kalacağım. Sonuçta kendi irademi biliyorum. İnsan sevdiğinin ateşini hazırlamaz. Evleneceği insana bakmak ruhsatı dinde var. Bunu sizde biliyorsunuz. Ne yapayım peki? Nasıl hareket edeyim bana bir çözüm söyler misiniz? Selamunaleyküm


ACİLSERVİS
Daha önce evlenmişsin ve mezinin kesilmediğini tecrübe etmişsin güzel. Evlilik nişan derken bir yıl sürmez. Sürdürmek doğru değil. Evleneceği insana bakmak demek aylarca yıllarca bakmak anlamında değildir. Herkes gibi bir yolunu bulup meziden korunacaksın. Peçete olabilir veya çamaşır değiştirerek olabilir yolunu tecrübe ederek bulursun.


rufai44
Kısa sürede evlenmem imkansız. Ailelerden ötürü öyle oluyor. Süreyi uzatmak doğru değil haklısınız. Ama süreye müdahale edemiyorum. Elimde olan bişey değil. Ben de hemen evlenmek isterim ama olmuyor işte. Mecburen araya en az 8-9 ay giriyor. Yüzyüze olmasak bile en ufak bir telefon konuşmasında sıkıntı oluyor bnm için. Vücudum böyle. Müdahale edemiyorum. Hiç mi kolaylık yok? Bir çözümü yok mu?

Okudunuz mu?  İstimna sonucu meni değilde mezi çıkarsa gusül gerekirmi

Kayıtsız Üye
Hocam en derin saygı ve selamlarımla..Evliyim güzel dinimizi yaşama gayretindeyim.. Affınıza sığınarak eser miktarda akça pakça bulaştığını düşündüğüm pijamamı hanımın 50 derece sıcaklıkta yıkadı çamaşır makinesinin iç kapağında az miktarda köpük gördüm bütün yıkanan çamaşırları tekrar durulatmam gerektiğinini düşündüm israftan Rabbime sığınmak isterim çok gerginim…


Kayıtsız Üye
Ben aşırı vesveseye ugruyorum ağlıyorum hatta yalvarıyorum Allah’a nolur bana yardım et diye. Gusül alıyorum aldıktan sonra cinsel bişeye baksam bir hareketlenme oluyor bu hareketlenmenin şehvet olup olmadığını bilmiyorum ve bu yüzden akıntı geldiğinde guslum gittimi diye süpheye düşünüyorum namaz kıldığım için sürekli gusül alma ihtiyacı duyuyorum nolur yardım edin. Bu akıntı şehvetle mi geliyor bilmiyorum nolur yardım edin Allah aşkına…


ACİLSERVİS
Bu konuda sekiz sayfa soru ve cevap var ve forumda da bir sürü konu var okumadıkça bir şey öğrenmezsin. Gelen akıntı mezi olmalı konudan tarifleri oku mezi ise gusül gerekmez.


hüküm ALLAHIN
Şehvetle gelen boşalma gusül gerektirir boşalma olmyan cinsel birleşmede gusül gerektirir. bu boşalmada içindeki enerjini attığın fışkırma şeklinde olan boşalmadır. bu tür bir olayda sonra guslederken hemen değil 15 20 dakika sonra gusledilmeli ve öncesi küçük abdest yapılmalı böylece içerde kalıntı kalması önlenir bütün tedbirlerimizi aldığımız halde duş sonrası elimize hala bir sıvı geliyorsa vesvese etmeyin gusül tamamdır sadece namaz kılacaksanız namaz abdesti alın.


Kayıtsız Üye
Sorumu yayınlarsanız çok sevinirim bir şey soracağım şimdi mezi el değmeden şehvetlendiğimiz sırada gelen bir sıvı değil mi peki mezi de kasılmalar olur mu yani el değmeden şehvetlenip kasılıyorsak bu nedir mezidir değil mi lütfen vesvese deyip durmayın vesvese ilacı kullanıyorum zaten sadece mezi de kasılmalar olur mu onu yazarsanız sevinirim sürekli oluyor bu durum çünkü sürekli meni çıkmaz dediklerine göre mezi de de şehvet dinmez diye okudum doğru mudur ?


muvaffak
Mezi, şehvetsiz gelebileceği gibi şehvet anında da gelme ihtimali vardır. Meni ile mezinin farkını ayırt etmek basittir. Meninin yoğun, kıvamı ve kokusu vardır. Meni ise daha sıvı ve kokusuzdur. Mezi gelme esnasında kişi kasılabilir ama bu cenabete delil değildir.


Kayıtsız Üye
Şimdi hocam mezi de görme ve düşünce ile geliyor ya bazen şehvetleniyorum bu arada bayan olduğumu belirtmeyi unuttum hiç el değmeden şehvet geliyor kasılıyorum şeffaf sıvı geliyor mezi diyenler var ama benim boşalma rengimde şeffaf oluyor hiç sarı geldiğini görmedim bu yüzden sıkıntı yaşıyorum ayırt edemiyorum zorluk çektiğim konu bu o yüzden ama her yerde yazan yazı şu şekilde Meni zor gelir zirve olur kalp hızlı atacak terleme olacak orgazmın tarifi bu şekilde,orgazm olmadan gusül alma meni kolay kolay çıkmaz
Yani tarif edilen şey zirve olması doğru mudur hocam zirve olmuyor ki kasılıyorum sadece afedersiniz tuvalet tutarken de aynısı oluyor kasılıyorum.


18-Unexpected
Selamın aleyküm. Küçük abdestimi yaptığım zaman genital bölgemde değişik bir his oluşuyor, daha sonra bir sıvı çıkıyor ama idrar değil, aynı meni gibi ama tam meni de değil çünkü yapışkan değil. Bu gusül mü gerektirir yoksa sadece namaz abdesti alsak yeter mi?


ACİLSERVİS
Mezi için gusül abdesti gerekmez. Bulaşan yerlerin yıkanması veya değiştirilmesi gerekir ve namaz kılmak için namaz abdestinin yenilenmesi gerekir.


mezi nedir, mezi, mezi neden gelir

Bu kategoride yer alan Mezi, meni, vedi nasıl ayırt edilebilir? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Mezi Nedir? İslamda Mezi nin Hükmü / Mezi gelince ne yapmalı Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.