1. 1
  aşe Misafir
  Misafir

  Sekine Duası sekine duası türkçe okunuşu


  Sekine duası türkçe okunuşuna ihtiyacım var Sekine duasını ve okunuşunu paylaşabilir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  --->: Sekine Duası


  Sekine : Allahu Ekber (on defa)

  B'ismillah ir Rahman ir Rahiym

  Ferdün, Hayyûn, Kayyumun, Hakemûn,
  Adl'un, Kuddusün
  Seyecalüllâhû be’ade usrûn yüsra
  Ve anetil vûcuhü lil Hâyyûl
  Kayyum Ve innellâhe biküm la Raufun
  RahiymInnellâhe kane tevvâben Rahiymen
  Innellâhe kane Ğafurur Rahiymen
  Fe innellâhe kâne afüvven Kadiyren
  Innellâhe kâne Semiân Basiyran
  Innellâhe kane A'liymen Hakiyman
  Innellâhe kâne a'leykum rakiban
  Inne fetehna leke fethan mübiyna
  Ve yensurekellahü nasren azizen
  Inne hizbellâhi hümül galibüne
  Innellâhe hüvel qaviyyül Aziyz
  Innellâhe hüvel GaniyyülHamid
  Hasbiyâllâhu lâ ilâhe illâ Huve
  Hasbünellâhi ve ni’mel vekilû lâ
  yehzinühümül fezaül ekber (19 kez)
  Iyyâke na’büdü ve iyyâke nestain
  Velhamdülillâhi Rabbu'l â'lemiyn

  V'esSeLam  2 O rubûbiyet ve ulûhiyetinde istiklâl sahibi olan
  ve kâinatın tamamına bizzat hükmettiği gibi, küçük
  büyük her bir varlığa dabizzat hükmeden ve kâinattaki
  geniş icraatına hiç kimse müdahale edemeyen Ferd'dir
  O, varlıklara hayat verip canlandıran, Kendi hayatı ise
  zâtî, ezelî ve ebedî olan Hayy'dırO, varlığıyla bütün varlıkları
  düzenli bir şekilde ayakta tutan; fakat Kendi varlığı hiçbir
  varlığa bağlı olmayan Kayyûm'dur
  O, haklıyı haksızdan ayıran, her şeyi hikmetle, bir gaye
  için ve faydalı bir şekilde yaratan Hakem'dir
  O, kâinatı ince hesaplarla yaratan, her varlığı yaşadığı
  şartlara uygun olarak donatıp bütün ihtiyaçlarını adaletle
  veren ve başkalarının hukukuna tecavüz eden varlıkları
  cezalandırıp iyilik yapanları da mükâfatlandıran Adl'dir
  O,hiç bir şekilde hiçbir noksanı olmayan, kâinatta görünen
  bütün kusurlar asla Kendin de bulunmayan, sapıtmışların
  söyledikleri batıl düşüncelerden sonsuz derece yüce olan,
  kâinatı dâima temiz tutarak güzelleştiren ve her bir
  varlık tesbihleriyle kudsî isimlerini her tarafta ilân eden
  Kuddûs'tür
  3"Allah(cc)her zorluğun arkasından bir kolaylık yaratır"
  (Talâk, 65:7)
  4 "Bütün yüzler, varlıklara hayat verip canlandıran,
  Kendi hayatızâtî, ezelî ve ebedî olan; ve varlığıyla
  bütünvarlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan; fakat
  kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan Allâh(cc)'ın
  huzurunda eğilmiştir" (Tâha, 20: 111)
  5 "Şüphesiz ki Allâh(cc), size şefkatle muamele
  ederek iltifatının inceliklerini gösterir; merhamet ederek
  hususîihsanlarda bulunur" (Hadîd, 57: 9)
  6 "Muhakkak ki Allah(cc), tevbeleri çok kabul edici,
  kullarınaçok merhamet edicidir" (Nisâ, 4: 16)
  7 "Muhakkak ki Allah, çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir"
  (Nisâ, 4: 106)
  8 "Muhakkak ki Allah(cc), çok bağışlayıcıdır
  Her şeye gücü yeter" (Nisâ, 4: 149)
  9 "Şüphesiz Allah(cc) her şeyi hakkıyla işitir
  ve her şeyi hakkıyla görür" (Nisâ, 4: 58)
  10 "Muhakkak ki Allah(cc), her şeyi hakkıyla bilir
  ve her işi hikmetle yapar " (Nisâ, 4: 11)
  11 "Muhakkak ki Allah(cc), sizin üzerinizde gözeticidir
  ve her hâlinizi görür" (Nisâ, 4: 1)
  12 "Biz sana, apaçık bir fetih yolu açtık" (Fetih, 48: 1)
  13 "Tâ ki Allah(cc), sana pek şerefli bir zaferle
  yardım etsin" (Fetih, 48: 3)
  14 "Şüphesiz, Allah(cc)'a tâbi olan topluluk
  gerçek galiplerin tâ kendisidir" (Mâide, 5: 56)
  15 "Şüphesiz ki Rabbin, sonsuz kuvvet ve izzet sahibidir"
  (Hûd, 11: 66)
  16 "Muhakkak ki Allah(cc), sonsuz zenginlik sahibidir
  ve hamd edilmeye en çok lâyık olandır" (Lokman, 31: 26)
  17 "Allah(cc) bana yeter Ondan başka hiçbir ilâh yoktur"
  (Tevbe, 9: 129)
  18 "Allah(cc) bize yeter O ne güzel vekildir"
  (Âl-i İmran, 3: 173)
  19 "En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara
  üzüntü vermez" (Enbiyâ, 21: 103)
  20 "Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz"
  (Fâtiha, 1: 5)
  21 "Ve, ezelden ebede her türlü hamd ve övgü,
  şükür ve min-net, âlemlerin Rabbi olan Allah(cc)'a
  mahsustur" (En'âm, 6: 45)
  (19 defa okunur)

  V'esSeLam


+ Yorum Gönder