1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Unutmayınız ki kadınların aklı yarım(mı)dır!!!!


  Alıntı
  Allah rızası için kızmayınızcevap budurmüslüman bir kadın ehli kitaptan hiç kimse ile evlenemezbu işi yaparsa eyer dinden ayrılmış olur mürtet olurbu işlerde kadınlar hür deyillerdirevli kadınlar eşlerine tabilerevli olmayanlar babalarına ve ya büyüklerine tabilerhiç kimsesi olmayanın da vekili Allahtır (her bir müslümanın vekili Allahdır)unutmayınız ki kadınların aklı yarımdır ! yani kendi başlarına karar vermeleri yalnıştır


  Merhaba kardeşler bu yorumu "başka dinden biri ile evlenirmisiniz" anket konusu içinde bir kardeşim yazmış yorumunun sonunda "unutmayınız ki kadınların aklı yarımdır ! yani kendi başlarına karar vermeleri yalnıştır" cümlesini hangi düşünceye, bilgiye, inanca göre yazmış acaba oldukça merak ettim. Geçmişte de bugün de kadınlar bilim, teknoloji, edebiyat, ticaret, vs birçok dalda başarılı olmuşlardır, ayrıca dinimizde de birçok eren, evliya kadın zatlar vardır,

  bugün ev geçindirmek için çalışan hatta evde yatan kocalarına bakmak, yuvası dağılmasın, çocukları dağılmasın diye ev geçindiren kadınlar var ayrıca kadına ALLAH tarafından bahşedilen doğurganlık özelliği ile analık vasfı bahşetmiş ve çocuklarını yetiştirme görevini özellikle ve sadece kadına nasip etmiştir bu güne kadar ve bunun gibi birçok özelliği, güzelliği olan ALLAH'ın yarattığı tüm canlılar gibi değerli olan kadınların yarım akıl olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz anlayamadım.

  ALLAH'ın yarattığını, Annelerinizi, kızkardeşlerinizi, kızlarınızı yarım akıl görmeniz olacak iş değil bunun mantıklı açıklaması nedir?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Fetva Meclisi Moderatör
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 4,883
  Tecrübe Puanı: 56

  --->: unutmayınız ki kadınların aklı yarım(mı)dır!!!!


  Kadının Aklı ve Dini Yarım mı?
  "Allah Resülü Ramazan veya Kurban Bayramında musallaya gitmek üzere yola çıktığında kadınlara rastladı ve şöyle dedi: " Ey kadınlar topluluğu sadaka veriniz, zira cehennem ehlinin çoğunluğunu sizlerin oluşturduğunu gördüm. Kadınlar neden ya Resullullah diye sorduğunda Allah Resulü "Çünkü kadınlar çok lanet ettiler ve kocalarına karşı da nankör oldular, cevabını vermiş ve devamla sizinn kadar eksik akıllı ve eksik dinli birinin akıllı ve dini sağlam bir kimsenin aklını çelebildiğini görmedim" demiştir.
  Kadınlar: "Aklımızın ve dinimizin eksikliği nedir ya Resullullah" diye sorduğunda Allah Resulu : "İki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliği yerine geçmesi kadının aklının noksanlığı, hayızlı olduğu zaman namaz kılmaması ve oruç tutmaması da dininin noksanlığıdır, cevabını vermiştir."
  İbn-i Hazm, kadının eksikliği ile ilgili hadisten, kadının faziletinin eksikliği gibi bir mana çıkarılamıyacağını söylemektedir. Peygamberimizin dokunduğu iki nokta dışında akılk ve din noksanlığından bahsetmenin mümkün olmadığını belirtmektedir.
  Saidi, hadisten kadının aklının ve dinin eksik olduğu şeklinde bir mana çıkarılamıyacağını söylerken hadisin tamamının değil sadece "kadının aklı ve dini noksandır" kısmının dikkate alınmasından kaynaklandığını söylemektedir. "Kadının aklı ve dini noksandır." ifadesinde gerçek anlamada bir akıl ve din noksanlığı kastedilse idi kadının malları üzerinde tasarruf hakkına sahip olmaması, bu haklardan yararlanabilmesi için de eşinin ve velisinin izin vermesi şartının aranmasıo gerekirdii İslam hukukunda, kadın olmanın tasarruflarda bulunmayı engelleyen bir sebep olamayacağını belirterek İslam'ın kadına her türlü tasarruf ve mülk edinme ehliyetini verdiğini ayrıca tarihi geçeklerin de kadına akli bir eksiklik atfedilmesine mani olduğunu söylemektedir.
  Mutevelli ise, akla uygun olmaması, Kur'an-ın açık hükümlerine ve tarihi geçeklere ters düşmesi sebebiyle bu hadisin mevzu olduğunu söylemektedir.
  Bu eksiklik keyfiyet bakımından değil, kemmiyet bakımındandır. Kadın belirli zaman içinde namaz kılmamakla, ayni zamanda başka bir farzı yerine getirmektedir. Çünkü bu günler içinde kadının söz konusu ibadetleri yapmaması farz, yapması ise haramdır. Kadın namaz kılmazken de Allah'ın emrine uymakta ve sevabını almaktadır.
  Kadının zeka ve idrak açısından eksik olduğu anlayışına karşı çıkan Kasım emin, böyle bir anlayışın ortaya çıkmasını, değişik asırlarda kadının ilmi ile meşguliyetinin az olması ve akli melekelerini geliştirecek faaliyette bulunmamasına bağlamaktadır. Farklılık yaratılıştan olmayıp, tecrübelerin azlığı ve çokluğundan kaynaklanmaktadır.
  Hz.Aişe'nin ilmi sahada gösterdiği başarı ancak akli yeterliliğine sahip bir kişinin gösterebileceği bir başarıdır. Sahabeden en büyük fakihler bile, fıkhı meselelerde "Hz.Aişe'ye danışıyordu. Urve'nin Hz.aişe hakkında; Hz.Aişe'nin şiir bilgisine hayret etmiyorum, çünkü Ebu Bekir'in kızıdır. Fıkıh konusundaki ilmine de hayret etmiyorum, çünkü Hz.Peygamber'in zevcesi idi. Fakat tıp konusunda ki bilgisi beni hayrete düşürüyor." dediği nakledilmektedir.
  İslam toplumunda kadınlar sadece Hz.Peygamber konusunda değil, bütün devirlerde önemli roller üstlenmiştir, hatta erkeklere hocalık yapacak seviyeye ulaşmışlardır.
  Hz. Ömer halifeliği esnasında kadınlarla istişare de bulunuyor, onların görüşlerini alıyordu. Hz. Ömer kızı Hafsa'ya kadınların kocalarından ne kadar sure ayrı kalmaya sabredeceklerini sormuş, kızının ona verdiği cevaba uygun olarak bu süreyi dört ay olarak belirtmiştir.
  Açıklanan bu örneklerin kadın için aklı ve dini açıdan herhangi bir eksikliğin söz konusu olmadığını açıkça göstermektedir. Kadının aklının eksik olduğu kabul edilirse, yükümlülük için aklının sihhatinin şart olduğunu, akli yöndeneksik olan bir varlığın herhangi bir dini sorumluluğunun olmaması gerekirdi. Halbuki kadın ve erkek her müslümanın Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak konusunda aynı derece yükümlü oldukları Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiştir.
  Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN


+ Yorum Gönder