Bedir şehitleri 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Bedir şehitleri


  bedir şehitlerini tanımak isimlerini öğrenmek istiyorum

  İlgili Yazılar

 2. 2
  şaf_ak ...MüPteLaNıM...
  şaf_ak
  ...MüPteLaNıM...

  Üye No: 5730
  Mesaj Sayısı: 521
  Tecrübe Puanı: 13
  Yaş: 33

  --->: bedir şehitleri


  ESMA-İ ASHAB-I BEDİR:

  ASHABI BEDİR'İN FAZİLETİ

  1- Bedir Savaşı'na katılanların cennetlik olduklarını bizzat Resulü Ekrem Efendimiz müjdelemişlerdir.

  2- Savaşın seyri sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilen meleklerin de katıldığı Kur'ân'da bildirilmiş olup bu onlar için ayrıca bir fazilet sebebidir.

  3- Ehli kemâl bazı zevatın beyanına nazaran Evliyâullah'dan pek çoğu velilik makamına Bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam etmekle nail olmuşlardır.

  4- Birçok hastalığa tutulan kimsenin Bedir ehlinin mübarek ismini zikr ederek bu vesile ile şifa taleb edip lütfü ilâhiye mazhar olarak hastalık*larından kurtuldukları rivayet edilmektedir.

  5- Ehli irfan bir zat: "Hasta bir kimsenin başı*na elimi koyup halis bir niyyetle Bedir ashabının adını okuduğumda mutlak şifa hâsıl olmuştur. Hatta hastanın eceli dahi gelmişse en azından rahatsızlığı hafiflemiştir." demektedir.

  6- Bazıları da: "Duadan önce Bedir ashabının isimlerinin okunmasının duânin sür'atle kabulüne vesile olduğunu" söylemişlerdir.

  Cafer b. Abdullah şöyle diyor:

  "Babam bana Peygamber ((S.A.V).)'in bütün ashabını sevmemi vasiyet eder ve şunu ilave ederdi.

  "Ey canım yavrum, Bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur, bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır. Bu isimleri okuyarak hacetde bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir."

  7- "Ehli Bedrin üzerinde bulundurmak, oku*mak, hıfzetmek, düşman üzerine nusret, düşman*ların şerrinden vikayet ve yangın ve hırsız ve boğul*maktan sıyânet ve veba ve tâûn ve cünûn ve emrazı sâireden himayet ve zevali fark ve husûlu gına ve vefâi duyûn ve güfrânü zünûb ve keşfi kürûb ve ten*viri kulûb velhâsıl cemîi matâlibi dünyeviyyeye ve mekâsıdı uhreviyyeye vusul ve celbi menfaii âlakiyye ve enfüsiyye ve ins ve cinnin mazarat-larını def etmek ve merâtibi dünyeviyyeye nail olmak için iksiri mücerreb olduğuna Meşihât-ı İslâmiyye tarafından mücahidini Islamiyyeye hediye olunmuştur."

  Şu kadar var ki: Bu mübarek isimlerin okunuşu sırasında herbirinin adı söylenince, RadıyAllahü anh (Allah ondan razı olsun) demek lazımdır. Şüphe yok ki Peygamberimizin adı söylenince SallAllahü Aleyhi ve Sellem denecektir. Zira bu edebe riayet etmek, maksadın daha kısa zamanda elde edilmesinde vesiledir.

  Cenab-ı Hakk (c.c.) bizleri onların şefaatine nail eylesin. Amin


 3. 3
  şaf_ak ...MüPteLaNıM...
  şaf_ak
  ...MüPteLaNıM...

  Üye No: 5730
  Mesaj Sayısı: 521
  Tecrübe Puanı: 13
  Yaş: 33

  --->: bedir şehitleri


  (Rıdvanullahi aleyhim ecmeıyn)


  01. Seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri (SallAllahu teala aleyhi ve sellem)
  02, Seyyidüna Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri
  03, Seyyidüna Ömer ibnü'l-Hattab el-Muhaciri
  04, Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri
  05, Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri
  06, Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri
  07, Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri

  08, Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri
  09, Seyyidüna Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri
  10. Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri

  11. Seyyidüna Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri
  12. Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka'b el-Hazreci
  13. Seyyidüna el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri
  14. Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri
  15. Seyyidüna Es'ad ibn-i Yezîd el-Hazreci
  16. Seyyidüna Enes Mevla Rasülillah Muhaciri
  17. Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci

  18. Seyyidüna Enes ibn-i Katadet'el-Evsi
  19. Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci
  20. Seyyidüna Evs ibn-i Havli el-Hazreci

  21. Seyyidüna İyas ibn-i Evs el-Evsi
  22. Seyyidüna İyas ibn'il-Bükeyr el-Muhaciri
  23. Seyyidüna Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci
  24. Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa'lebe el-Hazreci
  25. Seyyidüna el-Bera bin Ma'rur el-Hazreci
  26. Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci
  27. Seyyidüna Bişr ibn'il-Bera el-Hazrecî
  28. Seyyidüna Beşir ibn-i Said el-Hazrecî
  29. Seyyidüna Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri
  30. Seyyidüna Temim Mevla Hıraş el-Hazreci
  31. Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî
  32. Seyyidüna Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî
  33. Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi
  34. Seyyidüna Sabit ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî
  35. Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî
  36. Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci
  37. Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî
  38. Seyyidüna Sa'lebe bin Hatim el-Evsî
  39. Seyyidüna Sa'lebe bin Amr el-Hazrecî
  40. Seyyidüna Sa'lebe bin Aneme el-Hazreci

  41. Seyyidüna Sıkf ibn-i Amr el-Muhaciri
  42. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazrecî
  43. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazreci
  44. Seyyidüna Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî
  45. Seyyidüna Cübr ibn-i Atik el-Evsi
  46. Seyyidüna Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi
  47. Seyyidüna Hamza bin Abd'il-Muttalib el-Muhaciri
  48. Seyyidüna el-Haris ibn-i Enes el-Evsi
  49. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Rafi' el-Evsi

  50. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî
  51. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî
  52. Seyyidüna el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi
  53. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hazme el-Hazreci
  54. Seyyidüna el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî

  55. Seyyidüna el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi
  56. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Evsî
  57. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî
  58. Seyyidüna el-Haris ibn'un-Nu'man ibn-i Ümeyye el-Evsi
  59. Seyyidüna Harise bin Süraka el-Hazrecî (ŞEHİD)
  60. Seyyidüna Harise bin Nu'man el-Hazreci
  61. Seyyidüna Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri
  62. Seyyidüna Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri

  63. Seyyidüna el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî
  64. Seyyidüna Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî
  65. Seyyidüna Haram ibn-i Milhan el-Hazreci
  66. Seyyidüna Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci
  67. Seyyidüna el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri
  68. Seyyidüna Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazreci
  69. Seyyidüna Harice bin Zeyd el-Hazrecî
  70. Seyyidüna Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî
  71. Seyyidüna Halid ibn-i Kays el-Hazreci

  72. Seyyidüna Habbab ibn'ül-Eret el-Muhaciri
  73. Seyyidüna Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri
  74. Seyyidüna Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci
  75. Seyyidüna Hıdaş ibn-i Katade el-Evsi
  76. Seyyidüna Hıraş ibn'is-Sımme el-Hazrecî
  77. Seyyidüna Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî
  78. Seyyidüna Hallad ibn-i Rafi' el-Hazreci
  79. Seyyidüna Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî
  80. Seyyidüna Hallad ibn-i Amr el-Hazreci

  81. Seyyidüna Hallad ibn-i Kays el-Hazreci
  82. Seyyidüna Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî

  83. Seyyidüna Halife bin Adiyy el-Hazrecî
  84. Seyyidüna Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri
  85. Seyyidüna Havvat ibn-i cübeyr el-Evsî
  86. Seyyidüna Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri
  87. Seyyidüna Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî
  88. Seyyidüna Zü'ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhaciri (ŞEHİD)
  89. Seyyidüna Raşid ibn-i Mualla el-Hazrecî
  90. Seyyidüna Rafi bin Haris el-Hazreci

  91. Seyyidüna Rafi' bin ğunecde el-Evsî
  92. Seyyidüna Rafi' bin Malik el-Hazrecî
  93. Seyyidüna Rafi'ibn'ül-Muall el-Hazrecî (ŞEHİD)
  94. Seyyidüna Rafi' bin Yezîd el-Evsi
  95. Seyyidüna Rib'ıy bin Rafi' el-Evsî

  96. Seyyidüna er-Rebi'ibn-ü İyas el-Hazrecî
  97. Seyyidüna Rabia bin Eksem el-Muhaciri

  98. Seyyidüna Ruhayle bin Sa'lebe el-Hazrecî
  99. Seyyidüna Rifaa bin Haris el-Hazreci
  100.Seyyidüna Rifaa bin Rafi' el-Hazrecî

  101.Seyyidüna Rifaa bin Abd'il Münzir el-Evsî
  102.Seyyidüna Rifaa bin Amr el-Hazreci
  103.Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam

  104.Seyyidüna Ziyad ibn'is-Seken el-Evsî
  105.Seyyidüna Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî
  106.Seyyidüna Ziyad ibn-i Amr el-Hazreci
  107.Seyyidüna Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi
  108.Seyyidüna Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri

 4. Reklam

 5. 4
  şaf_ak ...MüPteLaNıM...
  şaf_ak
  ...MüPteLaNıM...

  Üye No: 5730
  Mesaj Sayısı: 521
  Tecrübe Puanı: 13
  Yaş: 33

  --->: bedir şehitleri


  109.Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Hattab el-Muhaciri
  110.Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Müzeyyen el-Hazrecî
  111.Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Mualla el-Hazrecî
  112.Seyyidüna Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci
  113.Seyyidüna Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri
  114.Seyyidüna Salim ibn-i Umeyr el-Evsî
  115.Seyyidüna es-Saib ibn-i Osman el-Muhacir
  116.Seyyidüna Sebre bin Fatik el-Muhaciri
  117.Seyyidüna Süraka bin Amr el-Hazrecî
  118.Seyyidüna Süraka bin Ka'b el-Hazreci
  119.Seyyidüna Sa'd Mevla Hatıb el-Muhaciri
  120.Seyyidüna Sa'd ibn'i Havle el-Muhaciri

  121.Seyyidüna Sa'd ibn'i Hayseme el-Evsî (ŞEHİD)
  122.Seyyidüna Sa'd ibn'ür-Rebi el-Hazrecî
  123.Seyyidüna Sa'd ibn-i Zeyd el-Evsi
  124.Seyyidüna Sa'd ibn-i Sa'd el-Hazrecî
  125.Seyyidüna Sa'd ibn-i Sehi el-Hazreci
  126.Seyyidüna Sa'd ibn-i Ubade el-Hazrecî
  127.Seyyidüna Sa'd ibn-u Ubeyd el-Evsi
  128.Seyyidüna Sa'd ibn-i Osman el-Hazrecî
  129.Seyyidüna Sa'd ibn-i Muaz el-Evsi (
  130.Seyyidüna Süflan ibn-i Bişr el-Hazrecî
  131.Seyyidüna Seleme bin Eslem el-Evsî
  132.Seyyidüna Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî
  133.Seyyidüna Seleme bin Selame el-Evsi
  134.Seyyidüna Selît'ibn-i Kays el-Hazrecî
  135.Seyyidüna Süleym ibn-ül Haris el-Hazrecî (
  136.Seyyidüna SUleym ibn-i Kays el-Hazrecî
  137.Seyyidüna Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî
  138.Seyyidüna Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî
  139.Seyyidüna Simak ibn-i Sa'd el-Hazrecî
  140.Seyyidüna Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri

  141.Seyyidüna Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri
  142.Seyyidüna Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî
  143.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi' el-Hazrecî
  144.Seyyidüna Sehl ibn-i Atik el-Hazreci
  145.Seyyidüna Sehl ibn-i Kays el-Hazreci
  146.Seyyidüna Sehl ibn-i Vehb el-Muhaciri
  147.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi' el-Hazrecî
  148.Seyyidüna Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (
  149.Seyyiduna Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî
  150.Seyyidüna Süveybıt ibn-i Harmele el-Muhaciri
  151.Seyyidüna Şüca' ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri
  152.Seyyidüna Şerik ibn-i Enes el-Evsî
  153.Seyyidüna Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri
  154.Seyyiduna Sabiyh Mevla Eb'l-As el-Muhaciri
  155.Seyyidüna Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri (ŞEHİD)
  156.Seyyidüna Şuheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri
  157.Seyyidüna Sayfi bin Sevad el-Hazreci (
  158.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci
  159.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî
  160.Seyyidüna Damre bin Amr el-Hazreci

  161.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri
  162.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî
  163.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Nu'man el-Hazrecî
  164.Seyyidüna Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhaciri
  165.Seyyidüna Asım ibn-i Sabir el-Evsî (
  166.Seyyidüna Asım ibn-i Adiyy el-Evsî
  167.Seyyidüna Asım ibn-i Ukeyr el-Hazrecî
  168.Seyyidüna Asım ibn-i Kays el-Evsi
  169.Seyyiduna Akıl ibn'ül-Bükeyr el-Muhaciri (ŞEHİD)
  170.Seyyidüna Amir ibn-i Ümeyye el-Hazreci
  171.Seyyidüna Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri
  172.Seyyiduna Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî
  173.Seyyidüna Amir ibn-i Sa'd el-Hazrecî
  174.Seyyidüna Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî
  175.Seyyidüna Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri
  176.Seyyidüna Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî
  177.Seyyidüna Amir ibn-i Yezîd el-Evsî
  178.Seyyidüna Ayiz ibn-i Maıs el-Hazreci
  179.Seyyidüna Abbad ibn-i Bişr el-Evsi
  18O.Seyyidüna Abbad ibn-i Kays el-Hazrecî

  181.Seyyidüna Ubade bin Samit el-Hazrecî
  182.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî
  183.Seyyidüna Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî
  184.Seyyidüna Abdullah ibn-i Çahş el-Muhaciri
  185.Seyyidüna Abdullah ibnü'l-Ced el-Hazrecî
  186.Seyyidüna Abdullah ibn'ül-Humeyyir el-Hazrec
  187.Seyyiduna Abdullah ibn'ür-Rebi el-Hazreci
  188.Seyyidüna Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî
  189.Seyyidüna Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci
  190.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri
  191.Seyyidüna Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi
  192.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi

  193.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri
  194.Seyyidüna Abdullah ibn-i Şerik el-Evsi
  195.Seyyidüna Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi
  196.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci
  197.Seyyidüna Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci
  198.Seyyidüna Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî 6. 5
  şaf_ak ...MüPteLaNıM...
  şaf_ak
  ...MüPteLaNıM...

  Üye No: 5730
  Mesaj Sayısı: 521
  Tecrübe Puanı: 13
  Yaş: 33

  199.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî
  200.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî
  201.Seyyidüna Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazrecî
  202.Seyyiduna Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi el-Hazrecî
  203.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ka'b el-Hazrecî
  204.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri
  205.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mes'ud el-Muhacirî
  206.Seyyidüna Abdullah ibn-i Maz'un el-Muhacirî
  207.Seyyidüna Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî
  208.Seyyidüna Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsî
  209.Seyyiduna Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsi
  210.Seyyidüna Abdet'el-Haşhaş el-Hazrecî
  211.Seyyidüna Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (
  212.Seyyidüna Ubeyd ibn'ut-Teyyihan ey-Evsî
  213.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (
  214.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi
  215.Seyyidüna Ubeyde bin Haris el-Muhaciri
  216.Seyyidüna Utban ibn-i Malik el-Hazrecî
  217.Seyyidüna Utbe bin Rebıa el-Hazrecî
  218.Seyyidüna Utbe bin Abdullah el-Hazrecî
  219.Seyyidüna Utbe bin Gazvan el-Muhacirî
  220.Seyyidüna Osman ibn-i Maz'un el-Muhacirî

  221.Seyyidüna el-Aclan ibn'ün Nu'man el-Hazrecî
  222.Seyyidüna Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci
  223.Seyyidüna İsmet'übn'ül-Husayn el-Hazrecî
  224.Seyyidüna Usaymet'ül-Hazreci
  225.Seyyidüna Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî
  226.Seyyidüna Ukbe bin Amir el-Hazrecî
  227-Seyyidüna Ukbe bin Osman el Hazrecî
  228.Seyyiduna Ukbe bin Vehb el-Hazreci
  229.Seyyidüna Ukbe bin Vehb el-Muhacirî
  230.Seyyidüna Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî
  231.Seyyidüna Amman ibn-i Yasir el-Muhacirî
  232.Seyyidüna Umare bin Hazm el-Hazrecî
  233.Seyyidüna Umare bin Ziyad el-Evsî
  234.Seyyidüna Amr ibn-i İyas el-Hazrecî
  235.Seyyidüna Amr ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî
  236.Seyyidüna Amr ibn'ül-Cemuh el-Hazrecî
  237.Seyyidüna Amr ibn'ül-Haris el-Hazrecî
  238.Seyyidüna Amr ibn'ül Haris el-Muhacirî
  239.Seyyidüna Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri
  240.Seyyidüna Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhaciri

  241.Seyyidüna Amr ibn-i Talk el-Hazreci
  242.Seyyidüna Amr ibn-i Kays el-Hazrecî
  243.Seyyidüna Amr ibn-i Muaz el-Evsî
  244.Seyyidüna Umeyr ibn-i Haram el-Evsî
  245.Seyyidüna Umeyr ibn'ül Humam el-Hazrecî (ŞEHİD)
  246.Seyyidüna Umeyr ibn'ül-Amir el-Hazrecî
  247.Seyyidüna Umeyr ibn-i Avf el-Muhacirî
  248.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ma'bed el-Evsî
  249.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî ((ŞEHİD)
  250.Seyyidüna Avf ibn'ül-Haris el-Hazreci
  251.Seyyidüna Uveym ibn-i Saide el-Evsî
  252.Seyyidüna İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî
  253.Seyyidüna Ğannam ibn-i Evs el-Hazrecî
  254.Seyyiduna el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî
  255.Seyyiduna Ferve bin Amr el-Hazrecî
  256.Seyyiduna Katade bin Numan el-Hazrecî
  257.Seyyidüna Kudame bin Maz'un el-Muhaciri
  258.Seyyidüna Kutbe bin Amir el-Hazreci
  259.Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî
  260.Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî

  261.Seyyidüna Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî
  262.Seyyidüna Ka'b ibn-i Cemmez el-Hazreci
  263.Seyyidüna Ka'b ibn-i Zeyd el-Hazrecî
  264.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhacirî
  265.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri
  266.Seyyidüna Malik ibn'ud Duhşum el-Hazrecî
  267.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazreci
  268.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazrecî
  269.Seyyidüna Malik ibn-i Amr el-Muhaciri
  270.Seyyidüna Malik ibn-i Kudame el-Evsı
  271.Seyyidüna Malik ibn-i Mes'üd el-Hazrecî
  272.Seyyiduna Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi
  273.Seyyidüna Malik Mübeşşir bin Abd'il-Munzir el-Evsî (ŞEHİD)
  274-Seyyidüna Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci
  275.Seyyidüna Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî
  276.Seyyidüna Muhriz ibn-i Nasle el-Muhaciri
  277.Seyyidüna Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî
  278.Seyyidüna Midlac ibn-i Amir el-Muhaciri
  279.Seyyidüna Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci
  280.Seyyiduna Mistah ibn-i Üsase el-Muhaciri
 7. 6
  şaf_ak ...MüPteLaNıM...
  şaf_ak
  ...MüPteLaNıM...

  Üye No: 5730
  Mesaj Sayısı: 521
  Tecrübe Puanı: 13
  Yaş: 33

  281.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Evs el-Hazrecî
  282.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Halde el-Hazrecî
  283.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Rebia el-Muhacirî
  284.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Zeyd el-Hazrecî
  285.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Sa'd el-Hazrecî
  286.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Sa'd el-Evsi
  287.Seyyidüna Mus'ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (
  288.Seyyidüna Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci
  289.Seyyidüna Muaz ibn-i Haris el-Hazreci
  290.Seyyidüna Muaz ibn-üs Sımme el-Hazrecî
  291.Seyyidüna Muaz ibn-i Amr el-Hazreci
  292.Seyyidüna Muaz ibn-i Maıs el-Hazreci
  293.Seyyidüna Ma'bed ibn-i Abbad el-Hazreci
  294.Seyyidüna Ma'bed ibn-i Kays el-Hazreci
  295.Seyyidüna Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi
  296.Seyyidüna Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri
  297.Seyyidüna Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî
  298.Seyyidüna Ma'kıl ibn-i Munzir el-Hazreci
  299.Seyyidüna Ma'mer ibn-i Haris el-Hazreci
  300.Seyyidüna Ma'n ibn-i Adiyy el-Hazreci

  301.Seyyidüna Ma'n ibn-i Yezîd el-Muhaciri
  302-Seyyidüna Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci
  303.Seyyidüna Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci
  304.Seyyidüna Mikdad ibn'ül-Esved el-Muhaciri
  305.Seyyidüna Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci
  306.Seyyidüna Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (
  307.Seyyiduna Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (
  308.Seyyidüna Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi
  309.Seyyidüna Mıhça' ibn'üs-Salih Mevla Ömer'ibn'ül-Hattab el Muhaciri (ŞEHİD)
  310.Seyyidüna Nadr ibn-i Haris el-Evsi
  311.Seyyidüna Nu'man ibn-i el-A'rac el-Hazrecî
  312.Seyyidüna Nu'man ibn-i Ebi Hazme el-Evsî
  313.Seyyidüna Nu'man ibn-i Sinan el-Hazrecî
  314.Seyyidüna Nu'man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî
  315.Seyyidüna Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî
  316.Seyyidüna Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî
  317.Seyyidüna Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî
  318.Seyyidüna Nu'man ibn-i Malik el-Hazrecî
  319.Seyyidüna Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî
  320.Seyyidüna Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri

  321.Seyyidüna Varaka bin İyas el-Hazrecî
  322.Seyyidüna Vedia bin Amr el-Hazrecî
  323.Seyyiduna Vehb ibn-i Ebî Şerh el-Muhaciri
  324.Seyyidüna Vehb ibn-i Sa'd el-Muhaciri
  325.Seyyidüna Hanî'bin'Niyar el-Hazrecî
  326.Seyyidüna Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî
  327.Seyyidüna Hilal ibn-i Mualla el-Hazreci
  328.Seyyidüna Yezid ibn-i el-Ahnes el-Muhaciri
  329.Seyyidüna Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî
  330.Seyyidüna Yezidi ibn-i Haram el-Hazrecî
  331.Seyyidüna Yezîd ibn'ül-Haris el-Hazrecî
  332.Seyyidüna Yezîd ibn'üs-Seken el-Evsî
  333.Seyyidüna Yezid ibn'ül-Münzir el-Hazrecî
  (RADIYAllahU ANHUM ECMAİN)+ Yorum Gönder