Gıybetin topluma verdiği zararlar nelerdir? 5 üzerinden 4.76 | Toplam : 17 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Gıybetin topluma verdiği zararlar nelerdir?


  çok ihtiyacımvar ödevim yarına gidecek

  İlgili Yazılar

 2. 2
  esin-ti ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥
  esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥

  Üye No: 46167
  Mesaj Sayısı: 1,247
  Tecrübe Puanı: 18

  Cevap: Gıybetin topluma verdiği zararlar nelerdir?


  Gıybetin Toplumsal Zararları


  Bu büyük günah, iman ve ahlakı fesada uğratmakta, insanı dünya ve ahirette rezil ve rüsva etmekte, ferd ve ce-miyet hayatında büyük yaralar açmaktadır. Gıybet, müslü-manların birlik ve beraberliğine engel olmakta, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarım koparmakta, aralarına kin, öfke, düş-manlık, fitne ve fesad tohumları ekmektedir. Böylece Müslümanlar güçsüz duruma düşürülmekte ve küfrün de-vamı sağlanmaktadır.

  Yeryüzünde üay-i kelimetullah'm hâkim olabilmesi için İslam davasının fertleri bir vücut olmalı ve her fert bu vü-cudun bir organı olmalıdır. Nasıl ki, bir vücudun organları birbirini tamamlıyorsa, İslami davanın fertleri de birbirleri-nin eksikliklerini tamamlamalı ve kusurlarını örtmelidirler. Nasıl ki, bir vücudun bir organı rahatsız olunca, bütün vü-cut rahatsız oluyorsa, ümmetin bir ferdinin üzüntüsü, sı-kıntısı ve acısı diğer fertler tarafından da paylaşılmalıdır.

  Toplumun bireyleri, birbirlerinin eksik ve zayıf yönlerini araştırmaman, birbirlerinin özel ve mahrem yaşantılarını merak etmemeli, birbirlerinin sırlarını ifşa etmemeli ki, arala-rında kardeşlik ve dayanışma duyguları gelişsin. Bir davanın gücü ve başarısı, fertler arasındaki sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma bağlarının sağlamlığına bağlıdır. Resul-i Ekrem(s.a.v) İslam'ın ilk dönemlerinde müslümanları birbirine kardeşlik bağıyla bağladı ve "Muhakkak ki müminler kardeş-tir.(Hücurat
  ) ayetiyle de bütün dünya müslümanları birbirine kardeş kılındı. Mekke'deki müslümanlar ALLAH'ın emriyle Medine'ye hicret ettiklerinde, Resul-i Ekrem(s.a.v) her Mekkeli muhaciri, bir Medineli ensar ile kardeş yaptı. Bu Medine'li ensar, hiç görmediği, tanımadığı, güvenilirliğini bilmediği Mekkeli mu-hacir kardeşini bağrına bastı. Evini, yiyeceğini, giyeceğini, işi-ni ve arazisini muhacir kardeşiyle paylaştı. İşte muhacir ile ensar arasında oluşan bu kardeşlik bağı aynı ALLAH'a iman et-melerinden oluşmaktaydı. Onların düşünceleri, amaçlan bir-di: ALLAH'ın rızasını kazanmak... Medine'deki ilk İslam devle-ti işte bu kardeşlik ve dayanışma üzerine inşa edildi.

  Müslümanlar birbirlerine iyilik, sevgi ve saygı göstermek, yardım etmek, kardeş ve destek olmakla sorumlu ve yüküm-lüdürler. Ve bu maksadın gerçekleşmesine yardıma olan her şey makbul olduğu gibi, gerçekleşmesine engel olan her şey de reddedilmiş ve günah sayılmıştır. Gıybet, toplumda kin, öfke, düşmanlık ve fesada yol açmaktadır. Kardeşlik, birlik ve dayanışma esaslarını yıkmakta ve Müslümanların gücünü zayıflatmaktadır.

  Her müslümanın kendi şahsını ve din kardeşini gıybetten koruması ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi için ne gereki-yorsa yapması gerekir.

  alıntı.. 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Gıybetin topluma verdiği zararlar nelerdir?


  benim ödevimi yapmama katkı sağladdı bu siteyi açan kişiye teşekkür ederim


 4. Reklam

 5. 4
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Gıybetin topluma verdiği zararlar nelerdir?


  Gıybetin Dedikodunun topluma zararları

  Allahın gıybeti yasaklaması onun zararlarına binaendir. Gıybet, toplumun huzur ve güvenini zedeleyen bir unsurdur. Toplumda fertlerin birbirlerinin arkalarından konuşmaları sebebiyle kişiler arasında güven ortadan kalkar. Müslüman’ın en önemli özelliği, en üstün vasfı ise, insanların kendisinden emin olması ve kendini güvende hissetmesidir. Bu münasebetle Sevgili Peygamberimiz bir Hadis-i Şeriflerinde kendisine, “En üstün Müslüman kimdir?” sorusuna “Dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimse” cevabını vermiştir.[1]
  İnsan onurunu zedeleyen, dargınlık ve düşmanlıklara sebebiyet veren gıybetten uzak duralım. Gıybet, kardeşliğe saplanan hançer, sevgiyi solduran bir alevdir. İnsanlar arasındaki birlik ve beraberliğin ortadan kalkmasına vesile olan fitne ve fesadın kaynağıdır. Tek kelimeyle gıybet, günah bataklığıdır. O halde tez elden tövbe edip, gıybetini yaptığımız kardeşlerimiz varsa onlarla helalleşelim. Elimizden geldiğince de insanları, birbirlerini gıybet etmekten sakındıralım. bir hadis-i şerif mealiyle bitiriyorum. “Kim din kardeşinin gıybet edilmesini önlerse Allah-u Teâla o kimseyi cehennem ateşinden korur.”


  [1] Buhari, İman 4.+ Yorum Gönder