Özel gün ve gecelerde okunan ve hatim duaları 5 üzerinden 4.33 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Özel gün ve gecelerde okunan ve hatim duaları


  şimdiden teşekkürlr

  İlgili Yazılar

 2. 2
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 5,444
  Tecrübe Puanı: 59
  Yer: minallah-ilelllah

  Cevap: özel gün ve gecelerde okunan ve hatim duaları


  Hatim Duası
  Kur’an-ı Kerîm Hatim Duası

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Bismillahirrahmanirrahim

  Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd; Resul-i Zişan
  Efendimize, âl ve ashabına salat ve selam olsun.

  Ey dilediğini en doğru yola hidâyet eden Rabbimiz! Bize Kur’ân’ın hidâyetiyle hidâyet ver. Bize Kur’ân’ın inayetiyle afiyet ver. Hem bizleri Kur’ân’ın kerametiyle her türlü ateşten kurtar. Hem Kur’ân’ın şefaatiyle bizi Cennete idhâl eyle. Kur’ân’ın faziletiyle derecelerimizi yükselt.

  Ey lütuf, cömertlik ve iyilik sâhibi olan Rabbimiz!

  Kur’ân’ın tilâveti hürmetine kötü amellerimizi ört.

  Yâ Rabbenâ! Kalblerimizi tertemiz eyle. Ayıplarımızı gizle.
  Hastalarımıza acil şifalar ihsan buyur. Borçlarımızı en kısa zamanda edâ etmeyi nasîb eyle. Bir kısım yüzlerin ağarıp bir kısmının karardığı o dehşetli mahşer gününde, bizleri yüzü ağaran bahtiyarlardan eyle. Ana babalarımıza, ecdadımıza ve bil-cümle geçmişlerimize merhamet buyur. Onları affet. Dinimizi ve dünyamızı ıslah eyle. Düşmanlarımızın cümlesini darmadağın et. Ailemizi, mallarımızı ve memleketlerimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belâlardan muhafaza buyur.

  Kur’ân-ı Azîmü’ş-şân hürmetine ayaklarımıza sebât ver ve kâfirler gürûhuna karşı bizlere yardım eyle.

  İlahi;
  Adem (Aleyhisselam) ı, topraktan yaratıp, hilafet makamına geçirdin. Bizlere, karşılıksız keramet tacını giydirdin. Lutfunu bizden eksik etme. Biz düşkünlerin elinden tutup kaldır.

  İlahi;

  Kullarının dünyada dört şeyi var. İkisi kötü, ikisi iyidir. Kötü olanların biri ahirette de kötüdür. Bunlardan biri küfr, diğeri günahlardır. Küfr, günahtan daha kötüdür.
  İyi olanların biri ahirette de iyidir. Bunlardan biri İman, diğeri taattır. İman taattan üstündür.

  Ya Rabbi

  O İki kötünün daha kötüsü olan küfrü terk ettik. Ve iki iyinin en iyisi olan iman hürmetine günahlarımızı afvedip, kusurlu ibadetlerimizi kabul eyle.. AMİN…

  Ya Rabbi!

  Okuduğumuz Kur’ân-ı Kerîm’den ve yasin-i şeriflerden hâsıl olan sevâbı, hem onun tilâvetinden hâsıl olan nûru Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın rûhuna hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi.

  Hem O’nun, Nebî ve Resûl kardeşlerinin ruhlarına salât ü selâm ile ayrı ayrı hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi. Hem O’nun âl ve evlâdına, vâlidelerimiz olan muhterem zevcelerine, ashâbına, etbâına, mübârek nesillerinin ruhlarına hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi. Hem onların cümlesinden razı ol.

  Üstadlerimizin ruhlarına hadiye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi, hem onun talabelerin ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle …

  Babalarımız, analarımız, erkek ve kız kardeşlerimiz, evlatlarımız, akrabâlarımız, sevdiklerimiz ve arkadaşlarımızdan vefât etmiş olanların ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi!

  Bu kur’an hatminde emeği geçenlerin sağ ve ölmüşlerine hediye eyledik sen vasıl eyle.


  Ya Rabbana;


  Bu okuduğumuz ku’ran-i Kerim hatmelerinden ve okuduğumuz Yasin-i şeriflerden hasıl olan sevabi;

  Vefat eden müslümanlardan nesilleri tükenmiş; dünyada kimsesi olmayan mü’min ve mü’minelerin ruhlarına da hediye eyledik, sen vasıl eyle Ya Rabbi!

  İlahi Ya Rabelalemin!

  Bana müdürlük yapan ve ayni zamanda üzerimde hakkı bulunan Sebahattin Yücesoy ailesinden merhum anneleri Haci Zekiye hanım efendi, merhum babaları haci Abdülcelil Yücesoy beyefendi ile Kızkardeşi Hamdiye Yücesoy ayrıca amcası Haci Ali Yücesoy’un ruhlarına da hediye eyledik sen vasıl eyle. Ya Rabbi!

  Hem üstadlarımızın ruhlarına, meşâyıhımızın ruhlarına, hem onların talebelerine, hayır ve hasenât sahiplerinin ruhlarına, hem bütün mü’min ve mü’minelerden, müslim ve müslimelerden vefât edenlerin ruhlarına, hayatta bulunanların rûhâniyetlerine hediye eyledik, sen vâsıl eyle yâ Rabbi!

  Ey bütün ihtiyaçları karşılayan! Ey bütün belâları def‘ eden! Ey her duâya icâbet eden! Ve ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Rabbimiz! Rahmetinle, merhametinle duâlarımızı kabul eyle!


+ Yorum Gönder