Cin musallatından nasıl kurtulurum? 5 üzerinden 4.35 | Toplam : 98 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cin musallatından nasıl kurtulurum?


  Cin musallatından nasıl kurtulurum
  merhaba, her şeyi kafaya takmaya başladım, ani sinirlenmeler, ağlama kırizi, vs. ne doktoru kaldı kaldı ne hocası. uğramaya gelmişin diyor hafız, muskalar falan fayda etmedi. yardım lütfen.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,791
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: Cin musallatından nasıl kurtulurum?


  Merhaba kardeşim. Bu durumlarda oluşan manevi boşlukları doldurmanız gerekir. İbadetlerinizde, kuran okumanızda ve zikirlerinizde eksiklikleriniz nelerdir bunları tespit edin ve hemen giderin. Allah'ın izniyle kısa zamanda geçecektir.


 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Cin musallatından nasıl kurtulurum?


  birde genelde dilin altında dururlar yarım çay kaşığı çörek otunu çiğneyip dilinizin altında tutun bu onları rahatsız eder yada ağzınızı sirkeyle çalkalayın hergün yapın


 4. Reklam

 5. 4
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Cin musallatından nasıl kurtulurum?


  Cinlerin insan bedenine girebildiği bir gerçektir. Bunların bedene giriş yolları ve bedende olduklarının alametleri vardır.

  Cinlerin insan bedeninde olduklarının alametleri şunlardır:
  Cin bedennin tamanına girerse bedende ağrı , sancı ve titreme olur. bazen bu uyuşukluk olarak ortaya çıkar
  Cin bedenin bir uzvuna girer ve orada belli bazı hastalıklar olur mesela bazen kısmi felç gibi el veya ayaklar tutmaz hareket edemez.
  Uzun zamandır bedendedir , fakat vücutta herzaman durmaz gelir vurur ve gider.
  Cinler insan bedenine nasıl girer ve nerede durur?
  İbni Abbas (radiyallahu anh) şöyle buyuruyor:
  "Cinler ateşin duman tarafından yaratılmıştır."
  Duman ise insan vücuduna rahatlıkla girebilir.(sigara dumanının girmesi gibi.) Çoğunlukla beyinde karar kılarlar. Çünkü Oradan diğer uzuvlara hükmetmesi daha kolay olur. Hastanın dilinden konuşan bazı cinlerde , beyinde olduklarını haber verirler. Cinler beyne girip yerleştikleri gibi , vücudun herhangi bir yerinede girip yerleşebilir, ağrı ve sancıya sebep olabilirler. Fakat bu ağrı ve sancılar cinlerden kaynaklanabileceği gibi tıbbide olabilir.
  Hastada bu alametlerin hiç biri olmasada bedende cin olduğu anlaşılabilir. Şöyleki; hastanın sağ kulağına ezan okunmaya başlayınca açık alametler görünmeye başlar. Hastanın bayılması, çığlık atması, titremesi, ellerini gözlerine kapatması, ağlaması gibi.

  Cinin hazır olduğunu nasıl anlarız?

  Cin eğer hastanın içinde ise okunma esnasında şu alametler zuhur eder.
  Cin bağırmaya başlar, sızlanır, hatta cinnin durumuna göre hastanın dilinden konuşur.
  Hasta sağa sola sert bir şekilde bakmaya başlar yada gözlerini kapatır.
  Vücudu titremeye başlar, sağa sola döner.
  Hasta bayılır ve cin hastanın dilinden konuşur. Bazende cin adını söyler.
  Cinleri evden uzaklaştırmak Cinler bazen evlerde gözükerek , bazende ev halkına eziyet ederek rahatsız ederler. Hatta evin içine pislik, taş gibi şeyler atarlar. Bazan evde 5 kişilik yemek pişer 10 kişi yiyormuş gibi çabuk biter. Bazen evde 3- 4 kişi olduğu halde on kişi varmış gibi fazla ses çıkar.
  Sayılan bu evler ya kimsesiz evlerdir ki , cinler orada mesken kurarlar, yahutta içindeki insanlar islâmı yaşamadıklarından o evin malından , evladından ve hanımından istifade ederler onlara ortak olurlar. Allah'u Teale Kur'an-ı Mecidinde mealen:

  " Onlara mallarında ve evlatlarında ortak ol" buyurmaktadır.
  İnsan İslamdan uzaklaşınca bu ortaklık her zaman olabilir. Allah'a sığınırız.
  Şeytanlar ve cinler insanların bulunduğu mekanda bulunabilir ve beraberce yaşarlar. Şeytanlar insanlarla beraber eve girip aynı evde hatta aynı yatakta uyuyabilirler. şöyleki evde kullanılmayan yataklar bir süre sonra onların kullandığı bir yatak haline gelebilir. Şeytanların sizin evinizde kalmasını istemiyorsanız eve girerken sağ ayakla ve besmele çekerek girmeniz gerekir. bu durumda sizin evinizi mekan edinemezler. Siz yemek yerken sağ elle ve başlarkende besmele ile başlarsanız sizin yemeğinize ortak olamayacaklar, Hanımınızla birlikte olurken " Allahümme inni euzü bike cenn----ş şeytane ve euzübike ma razektena" demeli ve duhul esnasında besmele çekilmeli bu durumda hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan onlara pay vermemiş olursunuz. Evet yanlış anlamadınız sizinle beraber cinler/ şeytanlar cisi münasebette bulunabilir bunu ancak yukarıdaki şekilde yaptığınız taktirde engellersiniz ve cinsi münasebet esnasında mutlaka yorganın altında olun yahut en azından üzerinizde bir örtü bulundurun.

  Allah Rasülü (S.A.V.): "Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz" buyurmaktadır.(Müslim) Namaz kılınmayan, Kur'an okunmayan ev mezar gibi olmuştur. Bu eve şeytanlarda cinlerde rahatça girip cirit atarlar. böyle bir evden cinler uzaklaştırılmak istendiği zaman, o cinlere evi terketmeleri için üç gün mühlet verilir. Evden gitmeleri ve ev halkından kimseye gözükmemeleri istenir. Eğer gitmezlerse bolmiktarda su alınır, eller suyun içine konulur, ağız iyice suya yaklaştırılır ve okuma bitinceye kadar öyle durularak şu dualar okunur.

  Önemli not: Benim tavsiyem öncelikle evinizde sabahları ve akşamları bir tutam üzerlik tohumunu bir şeyin üzerinde yakarak dumanının evin her tarafına yayılmasını sağlayın (mesela bir teneke kutu olabilir tüpün üzerine koyun içine bir tutam üzerlik tohumu ek olarak bir miktar ak günlük ekleyebilirsiniz) cinler orasını terkeder . Eğer direkt olarak okuma yaparsanız cinler evi dağıtabilir evde cam eşyası ne varsa hepsini kırabilir. onun için ilk önce üzerlik tohumunun yakılmasını tavsiye ederim.
  eğer hala terketmezlerse o zaman okuma yapılır eğer suya bir miktar sirke katılırsa daha tesirli olur. Suyun dökülme usülüde tuvalet ve banyo hariç bütün pervazlara bir miktar serpilerek suyun hertarafa dökülmesi sağlanır.
  Suyu döktükten sonra 4-5 saat süreyle evi terkedin eve hiç kimse girmesin bu zaman zarfında evde birini görürlerse onu çarpabilirler.
  Okunacak Ayetler sırasıyla şunlardır:

  1- Fatiha;
  Bismillahirrahmanirrahıym. Elhamdülillahi rabbi alemiyn Errahmânirrahıym.Maliki yevmiddiyn. İyyâkena'büdü ve iyyakenestaıyn. İhdinassıratal mütekıym. Sıratalleziyne en'amte aleyhim gayril mağdzubi aleyhim veledzaalliyn.

  2- Bakara süresinin ilk dört ayeti:

  Elîf, Lâm , Mîm. Zelikel kitâbü lâraybe fîhi hüdenlilmüttekıyn. Elleziyne yü' minune bil gaybi ve yukıymunessalate ve mimma razeknâ hüm yunfikun. Velleziyne yü'minune bima ünzile ileyke vema ünzile min kablike ve bil âhıratihün yüükınûn.

  3- Ayet-el kürsî

  Allahü lâ ilahe illa hüvel hayyül kayyûmü lâ te' huzühü sinetün vela nevm. Lehü mâ fissemâvati vema fil erdz. Men zellezî yeşfe'u iyndehü illa bi iznihi ya'lemu ma beyne eydihim vema halfehüm vela yuhıytune bişeyim min ı'lmihi illa bima şâ e vesia kürsiyyühüssemavati vel erdz. Ve lâ
  yeûdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym.

  4- Bakara süresi 285-286. ayetler(Amerrasülü):

  Âmenerrasulü bima ünzile ileyhimirrabbihi vel mü'minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütibihi ve rusülihi lânüferrikubeyne ehadimmirrusülih, Ve kalû semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ileykel masıyr. La yükellifullahü nefsen illa vüs'ahê lehea ma kesebet ve ileyhea mektesebet. rabbena lâ tüeahıznâ innesiynâ ev ehta'na. Rabbena vela tehmil aleyna iısran kema hameltehü alelleziyne min kablina. Rabbena vela tühammilna mâ lâ tâ katelena bih. va'fü 'annâ veğfirlena verhamnâ ente mevlâna fensurnâ alel kavmil kâfiriyn.

  5- Alî İmran 18. Ayet:

  Şehidallahü ennehü lâ ilahe illâ hüve vel melâiketü ve ülül 'ılmi kâimem bil kıst. Lâ ilahe illâ hüvel 'aziyzül haküym.

  6- Âraf 54. Ayet:

  İnne rabbekümüllahüllezî halakassemâvâti vel ardza fî sitteti ayyamin sümmestevâ alel arşi yüğşilleylennehara yatlübühü hasisen veşşemse vel kamera vennücume müsahharatim biemrih. Elâlehül halku vel emr. Tebarakellahü rabbül âlemiyn.

  7- Mü'minûn süresi son 113ten 118 ayete kadar:

  Efehasibtüm ennema halekaküm 'abesen ve enneküm ileyna la türce'ûn.Fete'alalahül melikül hakku Lâ ilahe illa hüve rabbül 'arşil keriym. Vemen yed'û me'allah, ilâhen âhara lâ bürhane lehû bihi feinnemâ hisabühü 'ıynde rabbih. İnnehü Lâ yüflihül Kâfirun. Ve kurrabbiğfir verham ve ente hayrurrahimiyn.

  8- Saffat Süresi 1-10 ayetleri:

  Vessâffati saffen, fezzacirati zecran. fettaliyati zikran. inne ilaheküm ilahün vahid. Rabbssemavati vel ardzı vema beynehüma ve rabbül meşarık. İnnâ zeyyennessemâeddünya biziynetinil kevakib. Ve hifzam min külli şeytanim marid.. La yessemme'ûne ilel meleil e'alâ ve yükzefune min külli canib. Dühuranvelehüm azeabün vasib. İllâ men hatıfel hatfete fe etbe'ahü şihabün sâkib.
  10- Haşr süresi son üç ayeti:

  Lev enzelnâ hazel kur'ane âlâ cebelin leraeytehû haşiam mütesaddiam min haşyetillah. Vetilkel emsalü nadzribüha linnasi le'allehüm yetefekkerûn. Hüvallahüllezî la ilâhe illâ hü. Âlimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahiym. Hüvallahüllezi lâ ilahe illa hü. Elmelikül kuddüsüselamül mü'minul müheyminülaziyzül cebbarul mutekebbir. Hüvallahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül hüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel erdzi. ve hüvel aziyzül hakiym.

  10- Cin süresi'nin tamamı:

  11- İhlas :

  Bismillahirrahmanirrahiym. Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yalid. Velem yüüled velem yakün lehü küfüven ehad.

  12- Felak:

  Bismillahirrahmanirrahiym. Kul euzü birabbil felak. Min şerri mâ halak.Ve min şerri gâsıkin izâ vekab. Ve min şerrinneffaseati fil ukad. Ve min şerri hasidin izea hased.

  13- Nas süresi:

  Bismillahirrahmanirrahiym. Kul eûzü birabbinnasi melikinnasi ilahinnas. Min şerril vesvasil hannas. ellezî yüvesvisü fî sudürinnas. minel cinneti vennâs.


 6. 5
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  sizin bu durumunuz içinde bulunduğunuz yaşam tarzındanda ola bilir size zararı dokunan arkadaş çevrenizi değiştirin cinli büyülü işlerden kendinizi uzak tutun cinlerin ençok musallat oldukları kişiler dini yöden zayıf olak kişilerdir kendinizi ibadete verin sürekli abdestli gezin yatağınıza yatarken nas felak ayetel kürsiyi okuyun şunuda unutmayı ki yardım yanlız Allahtan gelir Allah yardım etmezse hocalar hiç bir şey yapamaz en önemliside tüm içtenliğiniz ile allaha dua edin yardım isteyin işşallah bu durumdan kurtulursunuz


 7. 6
  y.serin Misafir
  Misafir

  Mrb hocam başım belada sanırim uyurken bana yerden kiırmizi gözlü bi varlik sürünerek sinsice yaklaştı uykumuydu uyanikmiydim anlamadim ve küfür ederek vurmaya calistim bir anda kaçmaya başladı kapilari çarparak gitti arkasından kostüm evde herkez uyuyordu ne olduğunu anlamadim pencerede sigara içiyorum gece karşima kara bi kedi ben içene kadar karşımda beni izledi perdeyi kapadim bi baktim yok gözleri fosfor gibiydi küçükken camima falan vuruluyordu bende bucak alip çıkıyodum kimse yok yatip uyuyodum umrumda diildi öteden bi ses adımı söylüyodu gene yok uzun suredir geçmişti bide ürperti gelmeye başladı ansizin titreme oluyor hemen yatağa giriyorum 26 yasında bekar bi erkegim korkmuyorum ama aklim mantigim almiyor benle ne işleri var.


 8. 7
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Hocam ben araba ile karanlik ve bos bir tarlaya gittim arabada sarki caliyordu bende icki iciyordum bi anda kendime geldim kollarim kendi oynuyor zorlayarak kendimi sarkiyi degistirdim arabanin aynasinda ki nazarlik tan birsey firladi gibi oldu ayagimda yanma hissettim ve tamam tamam diye bagirincaya kadar birakmadi beni sonra birakti korktum eve geldim size bile bu mesaji yatarken hem gozlerim doluyo hem titriyorum psikolojik mi yok sa cin mi musallat oldu bilmiyorum sizden yardim istiyorum


 9. 8
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,791
  Tecrübe Puanı: 10

  Bunun ne olduğunu ancak Allah bilir. Ancak işlediğiniz melin haram olduğu bellidir. Belkide bu Allah tarafından bunu terketmeniz için bir işarettir. Bu her ne olursa olsun siz haramı bırakın ve tövbe edin.


 10. 9
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  evde bir cin gördüm herkes dede görmüşsündür dediler 1 hafta geçti aradan tam yatıcağım yatmadım uyanığım ayak sesleri Allah'a çok dua ettim korkudan ağladım bir anda kulağıma gidiyor diye bir ses geldi sonra kimin sesini duydum diye sapıttım gidiyorum demedi ki gidiyor diye bir ses geldi sonraki gün yatıyorum bide baktım poşet şıkırtısı tam kafamı çevirdim poşet durdu ama odada sadece ben vardım sonra dua ettim yattım aradan 1-2 gün geçti ben gece uyuyamadım kulağıma çay diye ses geldi takmadım onu bismillahirahmanirahim dedim sonra tam gözümü kapattım çay gördüm çay bardağın içinde patladı sabaha doğru yine çay dedi besmele çektim ardından koltuğun altığını bir kaldırdık pis pis ekmek kırıklarının arasında siyah siyah taşlar çıktı attık temizledik sonraki gün dedem hocaya cin muskası yaptırdı gözlerimi kapatmadan geçe kapı sesi duydum kapı çalıyordu ama cin yapıyordu gece besmele çektim yattım sonraki günde sıkıştırdı beni başım ağrıdı gözümden aniden belirsiz yaşlar titremeler sanki biri ayağımı bacamı gıdıkılıyormuş gibi huylanmalar oluyordu sabaha doğru uyuya kalmışım bir anda bir şey çarptı muskalar yaptırdık hocalara ama baş ağrısı çenemin altında ağrılar oluyor bırakmıyor Allah'a dua ediyorum içimde rahatsız ediyor beni yardım edin daha 15 yaşındayım ne yapabilirim


 11. 10
  Fetva Meclisi Moderatör
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 5,655
  Tecrübe Puanı: 64

  Cinlerin şerrinden kurtulmak için peygamber efendimiz Hz. Muhammes (sav) Felak ve Nas Surelerini okuduğu, ashabına ve bizzat Hz. Aişe validemize de okumayı tavsiye ettiği bildirilmektedir.


 12. 11
  kayserilim Misafir
  Misafir

  Aklımı karistiran birsey var bana cin musallat olmus ama bunlarin hic biri bende yok sadece nisanlimdan ayrıldım durduk yere kadinin dedigine gore hasta olmamin islerimib yarida kalmasi ve nisanlimin birden sogumasi ayrilmami bu yuzden ne kadar doğru bilmiyorum ve hoca birsey verdi onu 7 gun boyunca yakmami istedi size sorum bu yuzden gercekden her isim yarida kalirmi ve okunursam nisanlim tekrar donermi


 13. 12
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,791
  Tecrübe Puanı: 10

  Maalesef bir çok kimse başına gelen bazı tatsız olayları ya sihire veya cinlerin musallat olmasına bağlamaktadır. Halbuki yüzde 99.9 bir ihtimal dahi olmazken kolaycılığa kaçmak alışkanlık haline gelmiştir. Ne bu şeyleri kullanın nede bu tür şeylerden medet umun. Dua edin ve ibadetlerinizi yerine getirin. Allah yardım edenlerin en hayırlsıdır.


 14. 13
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Merhaba. Arkadaşım 3 senedir arkasında bi adam görüyor ve bundan bie türlü kurtulamıyor. Karanlık çökünce beliriyor ve sadece öylece duruyor. Rahatsız etmiyor dokunmuyor ama sürekli izliyor. Bunun için ne yapabiliriz? Tavsiyenizi bekliyorum


 15. 14
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,791
  Tecrübe Puanı: 10

  Merhaba. Bu durumun psikolojik olmadığından emin olmalısınız. Bilen insanlara danışın ve görüşün. Kesinlikle durup dururken cinlerin insanları rahatsız etmesi söz konusu değildir.


+ Yorum Gönder
Git 124 Son