Peygamberimizin yaptığı dualardan örnekler 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Peygamberimizin yaptığı dualardan örnekler


  Peygamberimizin yaptığı dualardan örnekler

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Seyyidbabar Üye
  Seyyidbabar
  Üye

  Üye No: 98301
  Mesaj Sayısı: 79
  Tecrübe Puanı: 1
  Yer: ığdır

  Cevap: Peygamberimizin yaptığı dualardan örnekler


  Abdullah bin Abbas -radıyallahu anhüma-dan ri*vâyete göre Peygamber Efendimiz''in duâlarından bi*ri şu duâ idi:

  "Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, ku*lağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üs*tümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.;
  Mugîre bin Şu''be''den rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-in dualarından biri de şu idi:

  "Başka bir ilâh yok, ancak Allah var. O;nun şerîki yoktur. Mülk O''nundur, hamd de O''nundur. O her şe*ye kaadirdir. Allah''ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahi*bi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Ya*ni servetine güvenerek sana âsî olanları o servetleri kurtaramaz."
  Abdullah bin Abbas -radıyallahu anhüma-dan ri*vâyete göre Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-e bazı kimseler gelip:

  İnsanlar; yâni Ebû Süfyân ve arkadaşları sizin*le muharebe etmek için adam ve silâh toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek dere*cede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye kor*kutmak istediklerinde, bu söz mü''minlerin yakîn îmânlarını ve cesaretlerini artırıp, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de:

  "Allah bize kâfidir, o ne güzel vekîldir!" buyurdu. Mü''minler de böyle söylediler."
  Enes bin Mâlik -radıyallahu anh-dan rivâyete gö*re: Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz''in çok kere duâsı:

  "Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru," meâlindeki duâ idi.
  Ebû Musâ el-Eş''ârîden rivâyete göre Resûl-i Ek*rem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle duâ ederlerdi:

  "Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah''ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!;
  "Ey, Rabbim! Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölü*mü benim için hayırlı gördüğün zaman da beni vefât ettir. Ey Rabbim! Gizlide ve açıkda senden haşyetini istiyorum. Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i''tidâlden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir ni''met, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkça görülen neş''e ve huzûr) istiyorum. Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidâyet rehberleri kıl.;
  "Ey Ebû Bekr''in kızı! Sana diğer duâları da için*de toplayan duâları söyleyeyim mi? Şöyle duâ et:

  "Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk, hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim Re*sûlünün senden istediğini istiyorum, Resûlünün sana sı*ğındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. Allah''ım benim için kaza ettiğin şeyin âkibetini doğru yola ulaştır.;

  Yolumuza ışık tutan Peygamber duaları


  Her konuda bize ışık tutan, dünya ve âhiret hayatımız için bize rehberlik eden peygamberler, dua konusunda da bize yol gösteriyorlar. Bize nasıl dua edilmesi gerektiğini öğretiyorlar. Bu güzel duaları ezberleyip biz de Rabbimize peygamberler gibi dua edebiliriz. Bakalım kâinatın kutup yıldızları olan peygamberler Rabbimize nasıl dua etmişler:

  Hazreti Adem (aleyhisselam) ve Hz. Havva;nın duası

  Rabbimiz! Kendimize yazık ettik. Sen kusurumuzu örtüp bize merhamet etmezsen en büyük kayba uğrayanlardan oluruz. (Araf Suresi, 23. ayet)

  Hz. Nuh (as); ın yaptığı üç dua:

  Ya Rabbi! Beni, annemi, babamı ve bütün mü;minleri affeyle. (Nuh Süresi, 28. ayet)
  Hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana merhamet etmezsen her şeyi kaybedenlerden olurum. (Hud Suresi, 47. ayet)

  Ya Rabbi ben yenildim. Artık sen bana yardım et. (Kamer Suresi, 17. ayet)

  Hz. İbrahim (as);ın yaptığı iki dua:

  Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün mü’minleri kıyamet günü affeyle. (İbrahim Suresi, 41. ayet)

  Ya Rabbi bana hikmet ver ve beni Salih (iyi) kullar arasına dâhil et.

  Ey yüce Rabbimiz yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız. (Şuara Suresi, 83. ayet)

  Hz. Lut (as);ın duası:

  Ya Rabbi bozguncu insanlara karşı bana yardım et. (Ankebut Suresi, 30. ayet)

  Hz. İbrahim (as) ve Hz İsmail (as);ın duası:

  Rabbimiz! Yaptığımız işi kabul buyur. En iyi şekilde duyan ve bilen ancak sensin. (Bakara Suresi, 127. ayet)

  Hz. Yakub (as);ın duası:

  Sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah;a arz ediyorum. (Yusuf Suresi, 86. ayet)

  Hz. Yusuf (as);ın duası:

  Ey yerleri ve gökleri yaratan! Dünyada ve ahirette yardımcım sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni Salih (iyi) insanlar arasına kat. (Yusuf Suresi, 101. ayet)

  Hz. Eyüb (as);ın duası:

  Ya Rabbi bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. (Enbiya Suresi, 83. ayet)

  Hz. Musa (as);ın yaptığı beş dua:

  Ya Rabbi ben ve kardeşimi affet. Rahmetine bizi de dahil et. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin. (Araf Suresi, 151. ayet)

  Sen bizim efendimizsin. Affet bizi. Merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. (Araf Suresi, 155. ayet)

  Bize bu dünyada da âhirette de iyilik nasip et. Biz sana yöneldik, senin yolunu tuttuk. (Araf Suresi, 156. ayet)

  Ya Rabbi göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz. (Taha Suresi, 25-27. ayetler)

  Ya Rabbi ben kendime yazık ettim. Affet beni. (Kasas Suresi, 16. ayet)

  Hz. Süleyman (as);ın duası:

  Ya Rabbi! Beni nefsime öyle hâkim kıl ki gerek bana gerek anne-babama verdiğin nimetlere şükredeyim. Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de merhamet edip beni Salih(iyi) kullarının arasına dâhil et. (Neml Suresi, 19. ayet)

  Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas);in yaptığı üç dua:

  Ya Rabbi gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı bana nasip et. (İsra Suresi, 80. ayet)

  Ey Rabbim. Şeytanların kışkırtmalarına karşı sana sığınıyorum. (Mü;minun Suresi, 97. ayeti)

  Rabbim! Benim ilmimi artır. (Taha Suresi, 114. ayet
  Rahmet Peygamberinin çiçeklerine duası


  Sevgili peygamberimizin duaları hiç geri çevrilmezdi. Ne için dua ederse Allah (celle celaluhu) hemen kabul ederdi. Peygamberimiz de Rabbine yönelir, çok sevdiği çocuklar için hayır dualar ederdi.

  Peygamberimiz bir gün torunu Hasan’ı çok özledi ve kızı Fatma’nın evine gitti. Kapıyı araladı ve “Küçük adam orada mı? Küçük adam orada mı?” diye seslendi. Minik Hasan hemen badi badi koştu ve dedesinin kucağına atıldı.

  Efendimiz bir yandan Hz. Hasan’ı öpüyor bir yandan da dua ediyordu.

  - Allah’ım ben onu seviyorum, Senin de onu ve onu sevenleri sevmeni diliyorum.

  Başka bir gün arkadaşı Zeyd’in oğlu Üsame’yi bir dizine, torunu Hasan’ı da diğer dizine oturttu. Başını da çocukların başına yaslayarak şöyle dua etti.

  - Allah’ım onlara merhamet etmeni diliyorum. Çünkü ben onlara merhamet ediyorum.

  Yine başka bir gün bir arkadaşı peygamberimizin elbisesinin içinde kıpırdayan bir şeyler gördü ve şaşırdı. O sırada efendimizin koynundan Hz. Hasan ve Hüseyin çıktı. Peygamberimiz yine onları kucağına oturtup dua etti.

  - Bunlar benim oğullarım, benim kızımın oğulları. Allah’ım ben onları seviyorum. Senin de onları ve onları sevenleri sevmeni diliyorum


+ Yorum Gönder