Cuma hutbesi türkçe metni 5 üzerinden 4.13 | Toplam : 16 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cuma hutbesi türkçe metni


  cuma hutbesi türkçe metni

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Candle Üye
  Candle
  Üye

  Üye No: 866
  Mesaj Sayısı: 451
  Tecrübe Puanı: 6

  Cevap: cuma hutbesi türkçe metni


  cuma hutbesi türkçe metni
  اَلْماَلُ وَ اْلبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا

  PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUKLAR

  Aziz Mü’minler!

  Bugünün küçükleri yarının büyükleri olacaktır. Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesi ile “Dünya hayatının süsü”(1) olan çocuklarımız yarınlarımıza yön verecek ciğerparelerimiz, değerli varlıklarımızdır. Çocuklarımızın ellerinden tutarak onları geleceğe hazırlamak en önemli hedeflerimizden biri olmalıdır. Çocuklarına sahip çıkmayan toplumlar, bunun bedelini çok ağır bir şekilde öderler. Onun için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, dünyevi ve uhrevi beklentilerimize uygun niteliklere sahip insanlar olarak yetiştirmemiz gerekiyor.

  Değerli Mü’minler!

  Çocuklar korunmaya, şefkat ve merhamete muhtaçtırlar. Sevgili Peygamberimiz, bir hadis-i şeriflerinde: "Küçüklere merhamet etmeyen bizden değildir…"2 buyurarak çocuklara karşı davranışlarımızın temeline sevgi ve merhamet unsurunu yerleştirmiştir. Bir gün Allah'ın elçisi, torunu Hz. Hasan'ı öpmüştü. Yanında sahabeden biri vardı. Dedi ki: “Benim on çocuğum var, hiçbirini öpmedim.”3 Bunun üzerine Peygamberimiz (a.s): "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez."4 buyurdu.

  Muhterem Mü’minler!

  İnsanlar arasındaki ilişkilerin devamını sağlayan en güçlü araç sevgi duygusudur. Bu sebeple Peygamberimiz, sevdiğimiz kimseye bu duygumuzu açıklamamızı tavsiye etmiştir. Bu tavsiyeye uyarak çocuklara karşı duyulan sevgi ve merhamet duygusunun onlara bir şekilde hissettirilmesi gerekmektedir. Bunun en güzel uygulamasını bizzat Hz. Peygamberin hayatında görüyoruz: Peygamberimizin yanında büyümüş olan Zeyd şöyle anlatıyor: "Allah'ın elçisi beni bir dizine, torunu Hasan'ı diğer dizine oturtur ve bizi bağrına basarak şöyle derdi: Allah'ım! Ben bu çocukların iyi ve mutlu olmalarını istiyorum. Onları esirge ve mutlu eyle!"5 Peygamberimiz, zaman zaman çocuklarla oynar,(6) özelikle kız çocuklarına ayrı bir ilgi, sevgi ve şefkat gösterirdi. Yolda karşılaştığı çocuklara selam verir, onların hal ve hatırını sorardı.(7) Peygamberimizin çocukları okşayıp sırtına alması, bağrına basması, onlarla şakalaşması(8) onun çocuklara karşı nasıl bir tutum ve davranış sergilediği hakkında bize bir fikir vermektedir. O, çocukların dili ile konuşmakta, onların dünyalarına girerek sevgi dolu bir yaklaşım sergilemekteydi.

  Değerli Mü’minler!

  Çocuğu hayata hazırlamak, ona güzel ahlâk kazandırmak, temel dinî bilgileri öğrenmesini sağlamak her anne babanın çocuğuna bırakacağı en güzel mirastır. Bu, anne babanın çocuğuna karşı görevi, çocuğun da ana-babası üzerindeki bir hakkıdır. Sevgili Peygamberimiz: "Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakmamıştır." (9) buyurmuştur. Çocuklar arasında ayrım yapmamak, onlara her bakımdan âdil davranmak çocuk eğitiminin temel esaslarındandır. Dinimiz İslam, bu konu üzerinde önemle durmuştur. Sevgili Peygamberimiz: "Çocuklarınızın arasında âdil olunuz."(10) buyurmaktadır. Aksi yöndeki davranışlar, onların ruhlarında olumsuz ve tahripkâr etkiler bırakır. Bu tür tutumlar, kardeşlerin birbirlerini kıskanmalarına, çocukların saldırgan olmalarına sebep olabilir.

  Öyleyse aziz mü’minler!

  Çocuklarımıza karşı takınacağımız tavırların temelinde Kur’an’ın ve Peygamberimizin bize tavsiyeleri ve uygulamaları yer almalıdır. Zira her konuda olduğu gibi çocuklarımız konusunda da en güzel örneğimiz Allah’ın kitabı Kur’an ve sevgili peygamberimizdir.

  20.04.2012
  [1]Kehf,18/46.
  [2]Tirmizî,“Birr”,15.
  [3]Ahmedb.Hanbel,Müsned,25
  [4]Buhârî,“Edeb”,18.
  [5]Tirmizî,“Birr”,15.
  [6]Zebidi,TecridTerc.Xll,12.
  [7]Zebidi,TecridTerc.X,309.
  [8]Buhârî,“Edeb”,81,“İstizân”,15.
  [9]İbnMâce,“Edeb”,3.
  [10] Tirmizî,“Birr”, 33.

  Süleyman SALİM
  Fatih Camii İmam-Hatibi
  ÇELTİKÇİ/BURDUR
+ Yorum Gönder