Akşam namazının fazileti ile ilgili hadisler 5 üzerinden 4.80 | Toplam : 5 kişi
 1. 1
  Misafir Misafir
  Misafir

  Akşam namazının fazileti ile ilgili hadisler


  Akşam namazının fazileti ile ilgili hadis var mı Akşam namazının fazileti hakkında hadis örnekleri verir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Muhasibi Üye
  Muhasibi
  Üye

  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 4,998
  Tecrübe Puanı: 51
  Yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: akşam namazının fazileti ile ilgili hadis


  Alıntı
  akşam namazının fazileti ile ilgili hadis
  Akşam namazı hadisi şerifler

  Akşam Namazı konusundaki hadisler

  96. Abdullah İbni Mugaffel radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç defa:

  "Akşamın farzından önce (iki rek`at) namaz kılınız" buyurdu. Üçüncü defasında "Dileyen kılsın" diye ekledi.

  Buhârî, Teheccüd 35, İ`tisâm 27. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tatavvu 11; İbni Mâce, İkâmet 110

  99. hadisle birlikte açıklanacaktır.

  97. Enes radıyallahu anh şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahâbîlerinden büyük zevâtın akşam olunca aceleyle direklere doğru durup (iki rek`at) namaz kıldıklarını gördüm.

  Buhârî, Ezân 14, Salât 95. Ayrıca bk. Nesâî, Ezân 39

  99. hadisle birlikte açıklanacaktır.

  98. Yine Enes radıyallahu anh şöyle dedi:

  - Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra ve akşam namazından önce iki rek`at namaz kılardık.

  Ashaptan biri Enes'e:

  - Bu namazı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de kılar mıydı? diye sordu.

  Enes ona şu cevabı verdi:

  - O bizim kıldığımızı görür, fakat bize kılın veya kılmayın, demezdi.

  Müslim, Müsâfirîn 302. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tatavvu 11

  99. hadisle birlikte açıklanacaktır.

  99. Yine Enes radıyallahu anh şöyle dedi:
  Biz Medine'de iken, müezzin akşam ezanını okuyunca, ashap aceleyle direklere doğru durup iki rek`at namaz kılarlardı. Öyleki yabancı biri mescide gelirdi de, bu iki rek`at namazı kılanların çokluğuna bakarak akşam namazının kılındığını zannederdi.

  Müslim, Müsâfirîn 302. 3. 3
  Şema Moderatör
  Şema
  Moderatör

  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 6,245
  Tecrübe Puanı: 72

  Cevap: akşam namazının fazileti ile ilgili hadis


  Akşam namazı ile ilgili hadisler

  Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v)'in akşam namazı hakkındaki hadisleri nelerdir?

  2530 - Mervan İbnu'l-Hakem anlatıyor: "Bana Zeyd İbnu Sabit (radıyallahu anh) dedi ki: "Sen niye akşam namazında (kısâru'l-mufassal denilen) kısa surelerden okuyorsun? Ben Resûlullâh aleyhissalâtu vesselâm'ın Tûlâ't-Tûleyeyn'i okuduğunu işittim."
  Buhari, Ezan 98; Ebu Davud, Salat 132, (812); Nesai, İftitah 67, (2, 169, 170).
  Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade var: "...Dedim ki: Tula't-Tüleyeyn nedir? Bana "el-A'raf", öbürü de "el-En'âm" diye cevap verdi."

  2531 - Ümmü'l-Fadl (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resûlullâh aleyhissalâtu vesselâm'ın akşam namazında ve'l-mürselati urfen suresini okuduğunu işittim. Bundan sonra artık bize, ruhu kabzedilinceye kadar hiç namaz kıldırmadı."
  Buhari, Ezan 98, Megazi 83; Müslim, Salat 173, (462); Muvatta, Salat 24, (1, 78); Ebu Davud, Salat 132, (810); Tirmizi, Salat 230, (308); Nesai, İftitah 64, (2, 168).

  2532 - Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Resûlullâh aleyhissalâtu vesselâm, A'raf suresiyle akşamı kıldırdı. Sureyi ikiye bölerek her iki rek'atte bir parçasını okudu."
  Nesai, İftitah 67, (2, 170).

  2533 - Cübeyr İbnu Mut'im radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullâh aleyhissalâtu vesselâm'ı akşam namazında et-Tûr suresini okurken işittim."
  Buhari, Ezan 99, Cihad 172, Megazi 11, Tefsir, Tur 1; Müslim, Salat 174, (463); Muvatta, Salat 23, (1, 78); Ebu Davud, Salat 132, (811); Nesai İftitah 65, (2, 169).

  2534 - Ebu Osman en-Nehdi anlatıyor: "İbnu Mes'ud (radıyallahu anh)'ın arkasında akşam namazı kılmıştım. Namazda Kulhüvallahü ahad'i okudu."
  Ebu Davud, Salat 133, (825).

  2535 - Abdullah İbnu Utbe İbni Mes'ud anlatıyor: "Resûlullâh aleyhissalâtu vesselâm akşam namazında Hâ-mim-ed-Duhan suresini okudu."
  Nesai, İftitah 66, (2, 169).

  2536 - Ebu Abdillah es-Sunâbihi anlatıyor: "Hz. Ebu Bekr radıyallahu anh'ın hilafeti sırasında Medine'ye geldim, arkasında akşam namazını kıldım. İlk iki rek'atinde Fatiha ile (kısaru'l-mufassal denen) kısa surelerden birer sure okudu. Sonra üçüncü rek'ate kalktı. ben (ne okuyacağını işitmek için) hemen kendisine -elbisem elbisesine değecek kadar- yaklaştım. Fatiha ve beraberinde "Rabbenâ lâ tuziğ kulûbena ba'de iz hedeytena veheb lena min ledünke rahmeten inneke ente'l-Vehhab. (Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet lutfet, sen çok lutfedenlerdensin)" ayetini okuduğunu işittim."

  Kaynak:Kütüb-ü Sitte'deki Sahih Hadisler


 4. Reklam

+ Yorum Gönder