1. 1
  menzil_guller Ya Hayy
  menzil_guller
  Ya Hayy

  Üye No: 63308
  Mesaj Sayısı: 461
  Tecrübe Puanı: 34

  Ögle namazının sünnetleri hakkında hadisler


  Ögle namazinin sünnetleri hakkinda hadisler
  87, 88, 89, 90, 91 ve 92 Numaralı Hadis

  87. İbni Ömer radıyallâhu anhümâ şöyle dedi:
  "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazının farzından önce iki, farzından sonra da iki rek`at namaz kıldım. "

  Buhârî, Teheccüd 29, 34; Müslim, Müsâfirîn 104. Ayrıca bk. Tirmizî, Salât 189, 199, 205; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl 66; İbni Mâce, İkâmet 100

  92. hadisle birlikte açıklanacaktır.

  88. Âişe radıyallâhu anhâ'dan rivayet edildiğine göre
  " Peygamber aleyhisselâm öğle namazının farzından önce dört rek`at namaz kılmayı hiç ihmal etmezdi. "

  Buhârî, Teheccüd 34. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tatavvu 1; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl 56

  92. hadisle birlikte açıklanacaktır.

  89. Yine Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

  "Peygamber aleyhisselâm öğle namazının farzından önce benim evimde dört rek`at namaz kılar, sonra mescide çıkıp halka öğle namazının farzını kıldırırdı. Daha sonra eve gelerek iki rek`at namaz kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırdıktan sonra evime gelerek iki rek`at sünnet kılardı. Yatsı namazının farzını kıldırdıktan sonra yine evime gelerek iki rek`at sünnet kılardı."

  Müslim, Müsâfirîn 105. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tatavvu 1

  92. hadisle birlikte açıklanacaktır.

  90. Ümmü Habîbe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre:
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Bir kimse öğle namazının farzından önce dört, farzından sonra da dört rek`at sünneti devamlı olarak kılarsa, Allah Teâlâ onu cehenneme haram kılar."

  Ebû Dâvûd, Tatavvu 7; Tirmizî, Salât 200. Ayrıca bk. Nesâî, Kıyâmü'l-leyl 67; İbni Mâce, İkâmet 108.

  92. hadisle birlikte açıklanacaktır.

  91. Abdullah İbni's-Sâib radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zeval vaktinden sonra ve öğle namazının farzından önce dört rek`at sünnet kılar ve şöyle buyururdu:
  "Bu vakit, gök kapılarının açıldığı bir zamandır. O saatte iyi bir amelimin Allah'ın huzuruna çıkmasını isterim."

  Tirmizî, Vitir 16. Ayrıca bk. İbni Mâce, İkâmet 105
  Abdullah İbni's-Sâib

  Küçük yaşta Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gören bahtiyarlardan biridir. Babası Sâib, Efendimiz'in Câhiliye devrinde ticaretle uğraştığı sıralarda ortağıydı. Abdullah İbni's-Sâib Übey İbni Ka`b ile Hz. Ömer'den Kur'ân-ı Kerîm kıraati öğrendi. Kendisinden de bu ilmi Mücâhid ile kıraat imamlarından İbni Kesîr öğrendi. Hz. Peygamber'den yedi hadis rivayet etmiş olan Abdullah İbni's-Sâib, hicrî 70 tarihinde vefat etti.
  Alllah ondan razı olsun.

  92. hadisle birlikte açıklanacaktır.

  92. Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından önce dört rek`at sünnet kılamadığı zaman, onu farzdan sonra kılardı.
  Tirmizî, Salât 200. Ayrıca bk. İbni Mâce, İkâmet 106.
  Açıklamalar

  Öncelikle öğle vaktinin değerini belirten 91 numaralı hadise bakalım.
  Bu hadiste Efendimiz, öğle vaktinin, müslümanların yaptığı güzel amellerin, iyi işlerin Allah'ın yüce huzuruna yükselip ona sunulduğu bir zaman olduğunu ve bu maksatla öğleyin "gök kapılarının açıldığını" belirtmekte, böyle değerli bir zamanda "iyi bir amelinin Allah'ın huzuruna çıkmasını istediğini" söylemektedir. Şu halde müslümanlar böyle bir fırsatı kaçırmamalı; öğle vakti girince, öğle namazını, aşağıda anlatılacağı şekilde sünnetleriyle birlikte zamanında kılmaya çalışmalıdır.
  Öğle namazının sünnetlerine dair yukarıdaki altı hadisin hepsi de, Peygamber Efendimiz'in bu namazları hiç aksatmadan kıldığını göstermektedir.

  Önce öğle namazının ilk sünnetine dair hadislere bakalım. Yukarıdaki hadislerden İbni Ömer tarafından rivayet edilen 87 numaralı hadiste Peygamber aleyhisselâm'ın öğle namazının ilk sünnetini iki rek`at olarak kıldığı belirtilmekte, diğerlerinde ise bu namazı dört rek`at olarak kıldığı ifade edilmektedir. Öğle namazının ilk sünnetini Efendimiz'in iki rek`at kıldığı, başka kaynaklarda Hz. Âişe ve Hz. Ali tarafından da rivayet edilmektedir (Tirmizî, Salât 205).

  Öğle namazının ilk sünnetinin rek`atları hakkında başka yorumlar da yapılmıştır. Bu yorumlardan birine göre, Allah'ın Resûlü bu namazı evinde kıldığı zaman dört rek`at, mescidde kıldığı zaman da iki rek`at olarak kılmıştır. Diğer bir yorum da şöyledir: Hz. Peygamber, dört rek`atlı bu namazın iki rek`atını evinde, geri kalan iki rek`atını de mescidde kılmış, fakat İbni Ömer gibi onun mescidde iki rek`at sünnet kıldığını görenler, öğle namazının ilk sünnetinin iki rek`at olduğunu zannetmişlerdir. Hz. Âişe ise durumu herkesten daha iyi bildiği için öğle namazının ilk sünnetinin dört rek`at olduğunu kesin ifadelerle belirtmiştir. Ashâb-ı kirâmın büyük çoğunluğunun bu namazı hep dört rek`at kılması, öğle namazının ilk sünnetinin dört rek`at olduğunu göstermektedir.

  Hz. Âişe'nin 92 numaralı hadiste belirttiğine göre Peygamber Efendimiz öğle namazının dört rek`at ilk sünnetini kılamadığı zaman, onu mutlaka kılmak ister ve öğlenin farzından sonra kılardı. Sünen-i İbni Mâce'deki daha tafsilatlı rivayete göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı öğlenin iki rek`at son sünnetinden sonra kılardı (İkâmet 106).
  Öğle namazının farzından sonra kılınan son sünnete gelince: 87 numaralı hadiste İbni Ömer, 89 numaralı hadiste de Hz. Âişe, Peygamber Efendimiz'in bu sünneti iki rek`at kıldığını belirtmişlerdir. Bunu Hz. Ali de söylemiştir

  (Tirmizî, Salât 198).

  Ümmü Habîbe vâlidemiz tarafından rivayet edilen 90 numaralı hadis ise bir başka uygulamadan bahsetmektedir. Buna göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim öğle namazının farzından önce dört, farzından sonra da dört rek`at sünneti devamlı olarak kılarsa, Allah Teâlâ o kimseyi cehenneme haram kılar" buyurmuştur. Ümmü Habîbe radıyallâhu anhâ, bu hadisi Resûlullah Efendimiz'den duyduğu günden itibaren hep onun tavsiye ettiği gibi kıldığını söylemiştir (Nesâî, Kıyâmü'l-leyl 67).

  Burada şunu da belirtelim: Allah Teâlâ'nın bir kimseyi cehenneme haram kılması, onu kâfirler gibi ebediyen cehennemde bırakmaması anlamına gelir. Bir kimsenin ebediyen cehennemde kalmaması ise, rûhunu müslüman olarak teslim etmesine bağlıdır. Öğle namazının farzından önce dört, farzından sonra da dört rek`at sünneti devamlı kılanlara, dolaylı olarak böyle bir müjde de verilmektedir.

  Öğle namazının son sünneti hakkındaki bu farklı rivayetler birbiriyle kesinlikle çelişmemekte, aksine Resûlullah Efendimiz öğle namazının son sünneti hakkında bize iki farklı örnek göstermekte ve âdetâ şöyle demektedir: Öğlenin son sünnetini iki rek`at olarak kılarsanız, yeterlidir; böylece benim sünnetimi yerine getirmiş olursunuz; ama dört rek`at olarak kılarsanız, bu da benim sünnetimdir; o takdirde daha çok sevap kazanırsınız; durumunuza uygun olanı siz tercih edin!

  Hadislerden Öğrendiklerimiz

  1. Peygamber Efendimiz öğle namazının sünnetlerini hiç terketmezdi. Hatta öğlenin dört rek`at ilk sünnetini zamanında kılamazsa, bunu farzdan sonra kılardı. Namazlardan önce ve sonra kıldığı sünnetleri çoğu zaman evinde kılardı.

  2. Öğlenin farzından önce ve sonra dörder rek`at sünnet kılanları Allah Teâlâ'nın cehenneme haram kılacağını söyler, böylece o kimselerin mü'min olarak öleceklerine işaret ederdi.

  3. Öğle vaktinde, dua ve ibadetlerin kabul edilmesi için semâ kapılarının açıldığını belirtir; o vakitte yaptığı bir ibadetin Cenâb-ı Hakk'a arzedilmesini isterdi

  İlgili Yazılar

 2. 2
  DELFİN Bayan Üye
  DELFİN
  Bayan Üye

  Üye No: 105044
  Mesaj Sayısı: 174
  Tecrübe Puanı: 2

  Cevap: Ögle namazinin sünnetleri hakkinda hadisler


  Öğlen namazı için camiye giden Müslüman eğer ilk sünneti kaçırmış ise farz namazından sonra kılabilmektedir.Yani zaten sünnet deyip kılmamazlık yapmaması gerekmektedir.Zira bu sünnet namazlar belki de ahiret hayatında bizleri kurtaracaktır.


 3. 3
  Duran Zengin Misafir
  Misafir

  Yorum: Ögle namazının sünnetleri hakkında hadisler


  Peygamberimiz öğle namazı sünnetini ezan okundukdan sonramı yoksa öncemi evinde kılardı.ezan okundukdan sonra evde kıldı ise mescitdekiler onu bekliyor olmalı.birde namaz vaktinin girmesi dakikalarlamı belirlenir ezandan önce 10-15 dak tölerans olabelermı.
  Örneğin.camilerde farz namazı ezan okundikdan10-15 dk.sonra kılınsa
  Böylece sünneti evde kılma alışkanlığı oluşsa daha iyi olurmu.Namaz kuralları biraz katı deyilmi.


 4. Reklam

 5. 4
  bbgbbg Üye
  bbgbbg
  Üye

  Üye No: 113174
  Mesaj Sayısı: 578
  Tecrübe Puanı: 6

  Yorum: Ögle namazının sünnetleri hakkında hadisler


  Tabiki dediğiniz güzel olur.Peygamber(sav) gibi yapmak her amel için önemlidir.Ancak şuan bunun için bir çalışma yapılması zor ve ilk öncelik değil.Öncelikle toplumun iman etmesine rağmen fikirlerindeki gayri İslami fikirleri temizlemek gerekir.Laiklik,insan hakları,kadın hakları,demokrasi,ırkçılık,milletini diğer milletlerden üstün görme vs. gibi kafirlerden bizlerin zihinlerine girmiş fikirleri temizlemeliyiz.Bunların yerine Allahu Teala’nın bizlerden istediklerini fikirlerimize koymalıyız.Burda hepimize iş düşüyor.Rabbim hakkı insanlara anlatmayı bizlere nasip etsin.


 6. 5
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Öğle namazının ilk sünnetini ikişer rekat kılmanın bir mahsuru var mı yani iki rekatta bir selam ?


 7. 6
  Ensar Süper Moderator
  Ensar
  Süper Moderator

  Üye No: 122485
  Mesaj Sayısı: 1,125
  Tecrübe Puanı: 10

  Sünnet namazlarınızı ikişer rekat olarak kılınabilir. Yani öğleden önceki dört rekâtlık sünneti ikişer ikişer olarak kılmanız da bir sorun yoktur. Ancak dört rekat olarak bilinen sünnetleri dört olarak kılmak en güzelidir siz dört olarak kılmayı tercih edin.


+ Yorum Gönder