1. 1
  serdarr78 Üye
  serdarr78
  Üye

  Üye No: 82
  Mesaj Sayısı: 28
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 43

  Namazda Okunan Dualar


  NAMAZDA OKUNAN DUALAR
  Sübhaneke

  subhaneke.jpg
  "Subhâneke'l-lâhumme ve bi-hamdike. Ve tebâra ke'smuke ve teâlâ cedduke (ve celle senâuke) ve lâilâhe ğayruk."

  (Allah'ım! Sen eksik sifatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.)

  NOT: Parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi cenaze namazında okunur.
  Okunduğu yerler:
  1) Her namazın ilk rek'atınde iftitah tekbirinden sonra,
  2) İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,
  3) Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,
  4) Teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce.
  5) Cenaze namazında birinci tekbirden sonra.
  Ettehiyyâtü

  ettehiyyatu.jpg

  "Ettehiyyatu lillahi ves-salevatu vet-tayyibatu, esselamu aleyke eyyühen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh, es-selamu aleyna ve ala ibadillahis-salihiyn. eşhedu enla ilahe illallah, ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve rasuluh."
  (Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.
  Okunduğu Yerler:
  Namazların her oturuşunda okunur.
  Allâhümme Salli & Barik
  Allâhümme Salli:

  salli.jpg
  "Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd"
  (Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
  Allahümme Bârik:

  barik.jpg
  "Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd"
  (Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.)
  Okundukları Yerler:
  1) Bütün namazların son oturuşlarında Ettehiyyatü'den sonra,
  2) İkindi namazının sünneti ile Yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehiyyatü'den sonra,
  3) Dört rekatta bir selâm verilerek kılınan Teravih ve Nafile namazlarının ikinci rek'atının sonundaki oturuşta "Ettehiyyatü"den sonra,
  4) Cenaze namazında ikinci tekbirden sonra.

  Rabbenâ âtina:

  rabbena.jpg
  "Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil-âhirati haseneten ve kınâ azâben-nâr"
  (Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.)


  Rabbenâğfirli:


  rabbenagfirli.jpg

  "Rabbenağfir lî ve livâlideyye ve lil-mü"minîne yevme yekûmul-hisâb"
  (Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.)
  Okundukları Yerler:
  1) Namazlardaki son oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra,
  3) Cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunacak duaları bilmeyen bunların yerine "Rabbenâ âtina" ayetini dua niyetiyle okuyabilir.
  Kunut Duaları
  Allâhumme İnnâ Nesteînuke:

  rabbenagfirli.jpg
  "Allâhumme inna nesteînuke ve nesteğfiruke ve nestehdîke ve nu'minu bike ve netûbu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusnî aleykel-hayra kullehû neşkuruke velâ nekfuruk ve nahla'u ve netruku men-yefcuruk"
  (Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.)


  All"ahumme İyyake ne'budu:


  iyyekenagbudu.jpg

  "Allâhumme iyyake ne"budu ve leke nusallî ve nescudu ve ileyke nesâ ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bil-kuffâri mülhık"
  (Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalıiırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.)
  Okundukları Yerler:
  1- Vitir namazının üçüncü rek'atınde fatiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır ve eller tekrar bağlanınca kunut duaları okunur.
  Âyetel Kürsi
  Âyetel Kürsî olarak bilinen bu âyet, Bakara Sûresinin 255. âyetidir. Namazda Zamm-ı sûre olarakta okunabilir. Daha çok dua olarak ve de her namazın ardından yapılan tesbih öncesi okunur.

  ayetelkursi.jpg
  "Allâhu lâilâhe illâ huve'l-hayyu'l-kayyûm. Lâ-te'huzuhü sinetun ve-lâ nevm. Lehû mâ fi's-semâvâti vemâ fi'l-ard. Men-zellezî yeşfe'u 'indehû illâ bi-iznih. Ya'lemu mâ-beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhitûne bi-şey'in min-'ilmihî illâ bi-mâ şâ'. Vesi'a kursiy-yuhu's-semâvâti va'l-arda ve!â ye'ûduhû hıfzuhumâ ve hüve'l-aliyyu'l-azîm."
  Manası: Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. Diri ve her şeyi yönetendir. O'nu ne bir uyuklama, ne de bir uyku tutmaz. Göktekilerin ve yerdekilerin hepsi O'nundur. O'nun İzni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir? Onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir. Onlar O'nun ilminden ancak O'nun dilediği kadar bir şey kavrayabilirler. O'nun tahtı gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri korumak O'nu yormaz. 0, yüce ve büyüktür.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,921
  Tecrübe Puanı: 189

  Namazlarda Okunan Dualar


  NAMAZLARDA OKUNAN DUALAR

  Sübhâneke:
  Namazlarda ayakta iken okunur.
  Okundugu yerler:
  1) Her namazin ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra,
  2) Ikindi namazinin sünnetinde üçüncü rek'ate kalkinca fatihadan önce,
  3) Yatsi namazinin ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkinca fatihadan önce,
  4) Teravih namazi dört rek'atte bir selâm verilerek kiliniyorsa üçüncü rek'ate kalkildigi zaman fatihadan önce.
  5) Cenaze namazinda birinci tekbirden sonra.  SÜBHANEKE'NIN ARAPÇASI
  Anlami: Allahim! Sen eksik sifatlardan pak ve uzaksin. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adin mübarektir. Varligin her seyden üstündür. Senden baska tanri yoktur.
  NOT: Parantez deki "Ve celle senâük" cümlesi cenaze namazinda okunur.
  Ettehiyyâtü:
  Okundugu Yerler:
  Namazlarin her oturusunda okunur.

  ETTEHIYATÜ'NÜN ARAPÇASI

  Anlami: Dil ile, beden ve mal ile yapilan bütün ibadetler Allah'a dir. Ey Peygamber! Allah'in selâmi, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.
  Selâm bizim üzerimize ve Allah'in bütün iyi kullari üzerine olsun.
  Sahitlik ederim ki, Allah'tan baska tanri yoktur. Yine sahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.
  Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik:
  Okunduklari Yerler:
  1) Bütün namazlarin son oturuslarinda Ettehiyyatü'den sonra,
  2) Ikindi namazinin sünneti ile Yatsinin ilk sünnetinin birinci oturusunda Ettehiyyatü'den sonra,
  3) Dört rekatta bir selâm verilerek kilinan Teravih namazinin ikinci rek'atinin sonundaki oturusta "Ettehiyyatü"den sonra,
  4) Cenaze namazinda ikinci tekbirden sonra.

  SALLI VE BARIK'IN ARAPÇASI
  Anlami: Allahim! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; serefini yücelt. Ibrahim'e ve Ibrahim'in ümmetine rahmet ettigin gibi. Süphesiz övülmeye lâyik yalniz sensin, san ve seref sahibi de sensin.

  ALLAHÜMME BARIK'IN ARAPÇASI
  Anlami: Allahim! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayir ve bereket ver. Ibrahim'e ve Ibrahim'in ümmetine verdigin gibi. Süphesiz övülmeye lâyik yalniz sensin, san ve seref sahibi de sensin.
  Rabbenâ âtina ve Rabbenâgfirli:
  Okunduklari Yerler:
  1) Namazlardaki oturuslarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra,
  2) Kunut duasini bilmeyen vitir namazinda onun yerine "Rabbenâ âtina" ayetini okuyabilir.
  3) Cenaze namazinda üçüncü tekbirden sonra okunacak dualari bilmeyen bunlarin yerine yine "Rabbenâ âtina" ayetini dua niyetiyle okuyabilir.

  RABBENA'NIN ARAPÇASI
  Anlami: Allahim! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ates azabindan koru.

  RABBENÂGFIRLÎ'IN ARAPÇASI
  Anlami: Ey bizim Rabbimiz! Beni, anami ve babami ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekilecegi günde) bagisla.
  Kunut Dualari:
  Vitir namazinin üçüncü rek'atinde fatiha ve sûre okunduktan sonra eller yukari kaldirilip tekbir alinir ve eller tekrar baglaninca kunut dualari okunur.

  KUNUT DUALARI'NIN ARAPÇASI Anlami: Allahim! Senden yardim isteriz, günahlarimizi bagislamani isteriz, razi oldugun seylere hidayet etmeni isteriz. Sana inaniriz, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdigin bütün nimetleri bilerek seni hayir ile ögeriz. Sana sükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onlari baskasindan bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karsi geleni birakiriz.

  KUNUT DUALARI'NIN ARAPÇASI

  Allahim! Biz yalniz sana kulluk ederiz. Namazi yalniz senin kilariz, ancak sana secde ederiz. Yalniz sana kosar ve sana yaklastiracak seyleri kazanmaya çalisiriz. Ibadetlerini sevinçle yapariz. Rahmetinin devamini ve çogalmasini dileriz. Azabindan korkariz, süphesiz senin azabin kâfirlere ve inançsizlara ulasir.
  NAMAZLARDA OKUNAN BAZI SÛRELER (*)
  Fatiha Sûresi:
  Namazda ayakta iken okunur.

  FATIHA SURESİ'NİN ARAPÇASI

  Anlami:
  Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur.
  (Allahim!) Ancak sana kulluk eder ve yalniz senden yardim dileriz. Bizi dogru yola, nimete erdirdigin kimselerin, gazaba ugramayanlarin, sapmayanlarin yoluna eristir.
  Fil Sûresi:
  Bu ve bundan sonra gelen sûreler, namazlarda ayakta iken ve fatihadan sonra okunur.

  FIL SURESİ'NİN ARAPÇASI

  Anlami: (Ey Muhammed! Kâbe'yi yikmaya gelen) Fil sahiplerine Rabbinin ne ettigini görmedin mi? Onlarin düzenlerini bosa çikarmadi mi? Onlarin üzerine, sert taslar atan sürülerle kuslar gönderdi. Sonunda onlari, yenilmis ekin gibi yapti.
  Kurays Sûresi:

  KUREYS SURESİ'NİN ARAPÇASI
  Anlami: Kureys kabilesinin yaz ve kis yolculuklarinda uzlasmasi ve anlasmasi saglanmistir. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku deyken güven veren bu Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler.
  Mâun Sûresi:

  MAUN SURESİ'NIN ARAPÇASI
  Anlami: (Ey Muhammed!) Dini yalan sayani gördün mü? Öksüzü kakistiran, yoksulu doyurmaya yanasmayan kimse iste odur. Vay o namaz kilanlarin haline ki: Onlar kildiklari namazdan gâfildirler. Onlar gösteris yaparlar. Onlar basit seyleri (ödünç) dahi vermezler.
  Kevser Sûresi:

  KEVSER SURESİ'NİN ARAPÇASI
  Anlami: (Ey Muhammed!) Dogrusu sana pek çok nimet vermisizdir. Öyleyse Rabbin namaz kil, kurban kes. Dogrusu adi, sani ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.
  Kâfirûn Sûresi:

  KÂFIRÛN SURESİ'NİN ARAPÇASI
  Anlami: (Ey Muhammed!) De ki: Ey inkârcilar! Ben sizin taptiklariniza tapmam. Benim taptigima da sizler tapmazsiniz. Ben de sizin taptiginiza tapacak degilim. Benim taptigima da sizler tapmiyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadir.
  Nasr Sûresi:

  NASR SURESİ'NİN ARAPÇASI
  Anlami: (Ey Muhammed!) Allah'in yardimi ve zafer günü gelip, insanlarin Allah'in dinine akin akin girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O'ndan bagislama dile, çünkü O, tevbeleri dâima kabul edendir.
  Tebbet Sûresi:

  TEBBET SURESİ'NİN ARAPÇASI
  Anlami: Ebû Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Mali ve kazandigi kendisine fayda vermedi. Alevli atese yaslanacaktir. Karisi da, boynunda bir ip oldugu halde ona odun tasiyacaktir.
  Ihlas Sûresi:

  İHLAS SURESİ'NİN ARAPÇASI
  Anlami: (Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her seyden müstagni ve her sey O'na muhtaçtir. O dogurmamis ve dogmamistir. Hiç bir sey O'na denk degildir.
  Felak Sûresi:

  FELAK SURESİ'NİN ARAPÇASI
  Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: Yaratiklarin serrinden, bastirdigi zaman karanligin serrinden, dügümlere nefes eden büyücülerin serrinden, hased ettigi zaman hasedçinin serrinden, tan yerini agartan Rabbe siginirim.
  Nâs Sûresi:

  NÂS SURESİ'NİN ARAPÇASI
  Anlami: (Ey Muhammed!) De ki: Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin hükümrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim.


 3. 3
  saittekin Üye
  saittekin
  Üye

  Üye No: 58620
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 33

  --->: Namazda Okunan Dualar


  Allah razı, resülü şefaatçı olsun


 4. Reklam

 5. 4
  OGOG AZA
  OGOG
  AZA

  Üye No: 48550
  Mesaj Sayısı: 204
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 55

  --->: Namazda Okunan Dualar


  İhlâs Sûresi,
  Mekke-i Mükerreme’de, Felak – Nâs Sûrelerinden sonra 22. sırada nazil olmuştur… 4 ayettir…

  Şirk kirlerinden arı, Allah’ı Ahadiyyeti ile tarif, İslam’ın özünü ifade ettiği için “İhlâs” ile isimlenmiştir… Öyle halisdir ki, sûreye isim olan kelimeler, yani sûrenin adı bile içinde yoktur…

  Oysa Kur’an’ın diğer sûrelerinin isimleri ile ilgili kelime kendi içlerinde geçer… Fâtiha Sûresi de böyledir; ismi içinde geçmez…

  İhlâs
  Sûresi’nin hadis-i şerif’lerde ismi “Kul HuvAllahu EHAD”dır… Diğer isimlerine gelince: KulHUvAllahuEhad, Tevhid, Esas, Tefrid, Tecrid, Cemal, Ma’rifet, Velayet, Nur, Necat, Nisbet, Samed, İman…

  Sebebi nüzülüne gelince: İsmi Allah olanın kimliğinden sorulması üzerine nazil oldu…

  Müşrikler cihetinden olan sorunun “Rabbinin nesebini, orijininin neye dayandığını bize anlat” ya da “Rabbinden bize haber ver, bizim için Rabbini tavsif et (özellikleri ile anlat); O nedir, hangi şeydendir O?” şeklinde olduğu rivayet edilir…

  Yahudiler ise: “Ya Muhammed, mahlukatı Allah yarattı; peki Allah’ı kim yarattı?” diye sordular…

  İşte bu sorular üzerine İhlâs Sûresi nazil oldu… Yani, dikkat edile, Kur’an “Allah Nedir?” sorusuna cevap veriyor!… Cevabında “Nedir?” ile beraber “Ne değildir?” lisanı da var; ama her ikisi de bilinci beşeri itikatlardan, göresel kabullerden arındırıp hakikata yönledirmek içindir… Bilfiil yaşam olmadıktan sonra hayalde bir model olmaya devam eder!…

  İhlâs Sûresi hakkında bazı hadis-i şerifler:
  “Kul HuvAllahu Ehad” Kur’an’ın üçte birine denktir…

  Herşeyin bir nuru vardır, Kur’an’ın nuru da “Kul HuvAllahu Ehad”dır…

  Muhakkak ki Allah Kur’an’ı üç cüz’e (ahkam, va’d-veiyd, Esma ve Sıfatlar yollu Vahdet) ayırmıştır… “Kul HuvAllahu EHAD”ı, Kur’an’ın o cüzlerinden bir cüz kılmıştır…

  Yedi Sema’yı ve yedi Arz’ı, “Kul HuvAllahu Ehad” üzerine tesis ettim…

  Her namazda, sevdiği için bu sûreyi okuyan bir sahabeye, Hz.Rasûlullah: “Ona haber verin ki Allah azze ve celle de onu seviyor”, buyurdu…

  Enes b. Malik r.a. diyor ki, Nebî s.a.v. ile bir yere geldik… “Kul HuvAllahu EHAD”ı okuyan bir adamı işitti de Hz.Rasûlullah s.a.v. şöyle dedi: “Vacib oldu”… Dedim ki: “Ne vacib oldu?”… Dedi ki: “Cennet”…

  Kim her gün ikiyüz defa (bir başka rivayetinde elli defa) “Kul HuvAllahu EHAD”ı okursa, ondan elli bin senelik günahı silinir… Ancak üzerindeki borç olması hariç…

  Allah Rasûlü şöyle buyurdu:
  “Her kim <Kul HuvAllahu Ehad>ı on defa okursa onun için cennette bir köşk bina edilir…
  Her kim onu yirmi defa okursa, onun için cennette iki köşk bina edlir…
  Kim de bunu otuz defa okursa, onun için cennette üç köşk bina edilir
  ”…
  Bunun üzerine Hz.Ömer r.a. şöyle der: “Allah’a andolsun ki Ya RasûlAllah, o zaman biz de köşklerimizi çoğaltırız”…
  Bunun üzerine Hz.Rasûlullah şöyle buyurdu: “Allah ondan daha geniştir!”

 6. 5
  razor1990 Üye
  razor1990
  Üye

  Üye No: 101740
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 1

  selamın aleyküm arkadaşlar geçen tv'de necmettin nursaçan hocaya bir soru yönelttiler.soru şu:namazda fatiha'dan sonra sırasına göre değilde rastgele sure okursak namazımız kabul olur mu diye sordular.hoca da namazınız kabul olur ama sahih olmaz dedi.şimdi ben yatsıyı örnek olarak veriyim.sünnette sırasıyla fil suresi,kureyş suresi,maun suresi ve kevser suresini okuyorum.farzda nasr ve tebbeti okuyorum.son sünnette felak ve nas.vitir de ise fil suresi,asr suresi ve ihlas suresini okuyorum.bir yanlışım var mı acaba.geçen okuduğum bir kitapta ise 3 ayetten fazla olması lazım sırası felan önemli değil yazıyordu.kitabın adı faideli bilgiler.belki bilen vardır bu kitabı.biraz uzun oldu ama kusura bakmayın.


 7. 6
  gönülgözü Üye
  gönülgözü
  Üye

  Üye No: 4331
  Mesaj Sayısı: 107
  Tecrübe Puanı: 3

  Sıralama her namaz için ayrıdır.
  Yatsı sünneti ile farzı ayrıdır.
  Sünnette okuduklarını farzda okuyabilirsin.

  bir de 4 rekatlı farz namazların sadece ilk iki rekatında zammı süre okunur.


 8. 7
  razor1990 Üye
  razor1990
  Üye

  Üye No: 101740
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 1

  her namaz için nasıl ayrı oluyor


 9. 8
  gönülgözü Üye
  gönülgözü
  Üye

  Üye No: 4331
  Mesaj Sayısı: 107
  Tecrübe Puanı: 3

  Alıntı
  her namaz için nasıl ayrı oluyor
  yatsı sünnetinde, 1. rekatta tebbet, 2. rekatta ihlas, 3. rekatta felak ve 4. rekatta nas süresi
  Yatsı farzında, 1. rekatta felak 2. rekatta nas

  gibi


 10. 9
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Namazda okunan surelerdeki uzun harfleri uzatma miktarına göre uzatarak okumak mı gerekir? Sureler Türkçe okunuşundan ezberlendiğinde harfler Kur'an'daki gibi çıkmayabiliyor yahut mesela ben her uzun harfleri uzun okumazdım . Kur'an'da okuyunca Türkçe okunuşundan ezberlemek arasındaki fark ortaya çıkıyor. Mesela Fatiha suresinin sonundaki "...velâddallîn" değil de "veladdallin" olark okunabilir mi?


 11. 10
  emirhan uysal Üye
  emirhan uysal
  Üye

  Üye No: 119149
  Mesaj Sayısı: 251
  Tecrübe Puanı: 3

  ecvitli okuyamadıgımız sureler , namazı bozar mı?


  Namazda iken Kur'an-ı Kerimi tecvitsiz okumak namazı bozmaz. Namazda yapılan bazı hataların namazı bozmadığını ifade edelim. Özellikle birbirne benzeyen harfleri karıştırmak namazı bozmaz. Bununla beraber namazdaki sureleri ve duaları tecvitli okumak en güzelidir.
  Dat harfini çıkarmakta zorlanan birisi bu harf yerine "dal" harfini okuyabilir. Mesela veleddallin şeklinde okuyabilir.Uzatmasanız da olur.Uzatırsanız çok iyi olur :)


+ Yorum Gönder