1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,921
  Tecrübe Puanı: 189

  Namazlarda okunan kısa süre ve dualar


  NAMAZLARDA OKUNAN KISA SURE VE DUALAR

  namazda okunan kısa sureler ve dualar



  el-Fâtiha Sûresi



  1- Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla.

  2- Her türlü övgü (hamd) yalnız bütün âlemlerin rabbi Allah'a mahsustur.

  3- O, Rahmân'dır ve Rahîm'dir.

  4- Din (hesap) gününün Mâlik'idir.

  5- Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sen'den yardım dileriz.

  6- Bizi doğru yola ilet;

  7- Kendilerine lütuf ve nimet bahşettiklerinin yoluna; gazab(ın)a uğ*rayanların ve sapıklarınkine değil! (Âmin).



  Ayetü'l-kürsî



  Allah, -O'ndan başka ilâh yoktur- ölümsüz hayata sahip, bütün varlıkları ayakta tutan ve onları devamlı gözetip durandır. Ne uyuklar, ne uyur. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O'nundur. İzni olmadan kim O'nun indinde şefaate yeltenebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kulları ise, O dilemedikçe, O'nun ilminden hiçbir şey kavrayamaziar. O'nun kürsüsü (sonsuz gücü, hükümranlığı ve yüceliği) gökleri ve yeri kaplamıştır. Onların korunup gözetlenmesi O'na asla ağır gelmez; O yücedir, büyüktür.

  el-Kadr Sûresi

  1- Biz onu (Kur'an'i) Kadir gecesinde indirdik.

  2- Bilir misin nedir Kadir gecesi?

  3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

  4- O gece melekler ve Rûh (Cebrail), rabbinin izniyle her bir iş için inerler.

  5- Bir esenlik (selâmet)tir o gece tâ tan yeri ağanncaya kadar.

  el-Asr Sûresi

  1- Asra (zamana) yemin ederim ki,

  2- İnsan gerçekten ziyandadır;

  3- Ancak iman edip iyi iş yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye eden ler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadırlar.

  el-Fîl Sûresi

  1- Rabbin fil sahiplerine (Ebrehe'nin ordusuna) ne yaptığını görme*din mi?

  2- Onların hilelerini (kötü planlarını) boşa çıkarmadı mı?

  3-4- Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran kala*balık sürüler halinde kuşlar salmadı mı?

  5- Sonunda Allah onları yenilip çiğnenmiş ekin gibi kılıverdi.

  Kureyş Sûresi

  1- (Bari), Kureyşliler, (Kutsal Kabe sayesinde diğer kabile ve devlet*lerle kendi lehlerine yaptıkları) anlaşmalar,

  2- Kış ve yazın güven içinde (özellikle ticaret kervanlanyla) seyahat edebilmelerine dair (hükümdarlarla yaptıkları anlaşmalar, onlardan) elde ettikleri fermanlar sebebiyle,

  3-4- Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu Kabe'nin rabbine ibâdet etsinler.

  el-Mâûn Sûresi

  1- Gördün mü dini yalanlayanı!

  2-3- İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula da yedirmeyi özendir*meyen.

  4- Vay haline o namaz kılanlara ki,

  5- Onlar namazlarının özünden uzaktırlar.

  6- Ve üstelik onlar hayra da engel olurlar.

  el-Kevser Sûresi

  1- Biz sana bol nimetler (Kevser) verdik.

  2- O halde rabbin için namaz kıl, kurban kes.

  3- Sana hınç besleyen (yok mu), işte asıl soyu kesik olan odur.

  el-Kâfirûn Sûresi

  1- De ki: "Ey kâfirler!

  2- Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.

  3- Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

  4- Ben sizin taptıklarınıza tapıyor değilim.

  5- Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

  6- Sizin dininiz size benim dinim de bana".

  Nasr Sûresi

  1- Allah'ın yardımı gelip zafer gerçekleştiğinde;

  2- Ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde;

  3- Rabbinin sınırsız şanını yücelt, O'na hamdet ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.

  Tebbet Sûresi

  1- Ebu Leheb'in iki eli kurusun; zaten kurudu ya.

  2- Ne malı, ne de kazandığı onu kurtaramadı.

  3- O, alevli bir ateşe girecektir.

  4- Karısı da odun hamalı olarak.

  5- Boynunda hurma liflerinden bir ip olacaktır.

  el-İhlâs Sûresi

  1- De ki: "O Allah'tır, tektir.

  2- Allah sameddir (Herkesin kendisine ihtiyacını arzettiği, fakat ken*disi kimseye muhtaç olmayandır).

  3- Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

  4- O'nun hiçbir dengi yoktur."

  el-Felâk Sûresi

  1- De ki: "Sığınırım sabahın rabbine,

  2- Yarattığı şeylerin şerrinden;

  3- Karanlığın çöktüğü zaman gecenin şerrinden;

  4- Düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden;

  5- Bir de kıskandığı zaman kıskanç kişinin şerrinden!"

  en-Nâs Sûresi

  1- De ki: "Sığınırım insanların rabbine,

  2- İnsanların mâlikine,

  3- İnsanların gerçek ilâhına,

  4-6- Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden!"

  Sübhâneke

  "En içten, en derin saygılar, övgüler ve dualar, beden ve mal ile yapılan bütün ibâdetler Allah Teâlâ'ya mahsustur. Ey Peygamber! Sana selâm olsun, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. (Ey Rabbimiz!) Selâm bize ve Allah'ın salih kullarına olsun. Şahitlik ederim (yani bilir, tanır ve açıklarım) ki, Allah'tan başka tanrı yoktur ve şahitlik ederim (yani bilir, tanır ve açıklarım) ki, Muhammed, Allah'ın kulu ve resulü*dür."

  "Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine rahmet et, onların şeref ve kıymetlerini yükselt. İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine rahmet edip şeref ve kıymetlerini yüksettiğin gibi. Kuşkusuz Övgüye lâyık olan Sen'sin, şanı yüce, İyiliği bol olan Sen'sin."

  "Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine feyiz ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine feyiz ve bereket verdi*ğin gibi. Kuşkusuz övgüye lâyık olan Sen'sin, şanı yüce olan Sen'sin."

  Rabbena Âtinâ

  "Yâ Rab! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver, bizi ce*hennem azabından koru. Yâ Rabb! Beni, anne-bababımı ve bütün müslümanları hesap verileceği gün af ve mağfiret et."

  Kunut Duaları

  "Allahım! Yalnız Sen'den yardım diier, yalnız Sen'den bağışlanmamı*zı ve bizi doğru yoia iletmenizi isteriz. Sana iman ederiz, Sana tevbe ve tevekkül ederiz. Sen'i bütün hayırlar ile överiz. Sana şükrederiz, Sen'i inkâr etmeyiz. Sana karşı gelenlerle ilişkilerimizi keser ve onları terk ederiz.

  Allahım! Biz ancak Sana ibâdet eder, Sen'in için namaz kılar, Sana secde ederiz. Sen'in rızanı elde etmek için çalışır, Sana koşarız. Sen'in rahmetini umar, azabından korkarız. Şüphe yok ki, Sen'in azabın kâfirle*re ulaşır."

  İlgili Yazılar

 2. 2
  EHLİMAN Bayan Üye
  EHLİMAN
  Bayan Üye

  Üye No: 104895
  Mesaj Sayısı: 668
  Tecrübe Puanı: 7

  Cevap: Namazlarda okunan kısa süre ve dualar


  Namaz kılarken genellikle kısa sureleri okumaktayız.Bu kısa sureler ise Kuranı Kerim'in son 10 suresidir.Aslında herhangi bir yerden de okunabilmektedir.Ama genellikle bunlar çocuklukta ezberlenmekte ve okunmaktadır.


+ Yorum Gönder