1. 1
  Nursedaa Üye
  Nursedaa
  Üye

  Üye No: 2601
  Mesaj Sayısı: 83
  Tecrübe Puanı: 2

  Secdenin Fazileti


  Secdenin Fazileti


  Hadîsler
  Kul, gizli secdeden daha üstün bir ibadetle Allah'a yaklaşamaz.31
  (Gizli secdeden maksat evde kılınan nafile namazlardır).

  Allah'a bir defa secde eden müslüman, bir derece yükselir ve bu secde sayesinde bir günahtan da kurtulur.32

  Bir kişi Hz. Peygamber'e 'Ey Allah'ın Rasûlü! Allah'tan benim için, cennette arkadaşlığınızı nasip etmesini ve şefaatınıza mazhar olabilmeyi ister misiniz?' der. Bu istek karşısında Hz. Peygamber şöyle buyurur: 'O halde sen de, çok secde etmek suretiyle bana yardımcı ol!'33

  Kulun Allah'a en yakın hali secdede olduğu haldir.34

  Bu hadîs-i şerîf, Allah Teâlâ'nın 'Rabbine secde et ve (ibadetle) O'na yaklaş' (Alak/19) ve "Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır'. (Fetih/29) ayetlerinin açıklamasıdır.

  İkinci ayetteki 'secde izleri" tâbirinden, secde ederken insanın yüz ve alın kısmına yapışan toz toprağın murad edildiği söylendiği gibi, bazı âlimler de 'Bu, namazdaki huşû halinden doğan nûr'dur' demişlerdir. En doğrusu da budur; çünkü bâtına ait olan bu nûr, zâhirde de ortaya çıkmaktadır. Bazı kimseler de 'Secde izleri, kıyamet gününde, mü'minlerin alnında görülen abdest izleridir' demiştir.

  Hz. Peygamber bir hadîslerinde şöyle buyurmuştur:
  Âdemoğlu, secdeyi emreden ayetlerden birini okuyup da secde ettiğinde, şeytan kendisinden uzaklaşır ve ağlayarak şöyle der: 'Yazıklar olsun bana! Şu adam, secde ile emrolundu ve bu emre uydu. Böylece cenneti kazandı. Secde emrine isyan ettiğim için bana da ateş vardır'.35

  Hz. Abbas'ın torunu ve Abdullah'ın oğlu Ali'nin hergün bin defa secde ettiği rivayet edilmektedir. Bundan dolayı kendisine 'çok secde edici' mânâsına gelen Seccâd denilmiştir.
  Ömer b. Abdülaziz'in topraktan başka bir zemin üzerinde secde etmediği rivayet edilmektedir.

  Yusuf b. Esbat gençlere şu şekilde hitab ederdi: 'Ey gençler! Hastalık gelmeden evvel sıhhatinizden istifade edin. Ben, secde ve rükûu tam mânâsıyla yapan kişiden başkasına gıpta etmem; zira benim de aynı şekilde hareket etmeme ihtiyarlık mâni olmaktadır'.

  Said b. Cübeyr şöyle demiştir: 'Secdeden başka dünya hayatının, elimden kaçan hiçbir metaına üzülmüyorum'.

  Ukbe b. Müslim36 'Kulun Allah tarafından en çok sevilen hasleti, O'na mülâki olmayı istemesidir. Allah'a en çok yaklaştığı an da secde halinde olduğu zamandır' buyurmuştur.
  Ebu Hüreyre de 'Kulun Allah'a en yakın hali secde ettiği zamandır. Bu bakımdan, secde halindeyken çok dua edin!' demiştir.

  31) İbn Mübarek, Zühd, (Zümre b. Habib'den mürsel olarak)
  32) İbn Mâce, (Ubâde b. Sâmit'ten sahih bir senedle)
  33) Müslim, (Rebi b. Ka'b el-Eslemî'den). Bu suâli soran Rebî'in kendisidir.
  34) Müslim, (Ebu Hüreyre'den)
  35) Müslim, (Ebu Hüreyre'den)
  36) Abdullah b. Amr ve başka sahâbilerden rivayette bulunmuştur. Becelî'ye göre güvenilir bir zattır. H. 243 senesinde vefat etmiştir.


  İlgili Yazılar

 2. 2
  Zeyd Yep Yeni Üye
  Zeyd
  Yep Yeni Üye

  Üye No: 101447
  Mesaj Sayısı: 16
  Tecrübe Puanı: 1
  Yer: Hatay

  Cevap: Secdenin Fazileti


  Secdenin fazileti

  Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "Secde et, yaklaş." (Alâk, 19), "Onların yüzlerinde secdenin izi vardır." (Feth, 23) Bu iz, dünyada ve özellikle âhirette secde edenlerin yüzlerine yansıyan nurdur.

  Allah Rasûlü (sa) da şunları söyle*miştir:

  "Kişiyi Allah Teâlâ’nın rızasına en çok yaklaştıran amel, namazdaki secdedir." (İbni Mübarek), "Bir müslüman bir secde edince; Allah Teâlâ onu bir derece yükseltir ve onun bir gü*nahını siler." (Müslim, İbnu Mâce), "Kişi secde âyetini okuyup secde ettiği za*man, şeytan ondan uzaklaşıp ağlar ve şöyle der: "Vah hali*me! Bu kişi secde etmekle emrolundu ve itaat edip secde et*ti. Mükâfat olarak da ona cennet verildi. Ben ise secde em*rine isyan ettim ve ceza olarak bana ateş verildi." (Müslim)

  Bir adam, "Ya Rasûlullah! Şefaatine ermem ve cennette sana yakın olmam için bana duâ et." dedi. Allah Rasûlü (sa) kendisine, "O halde, çok secde ede*rek duamın kabulü için yardımcı ol." diye karşılık verdi.

  Abdullah İbni Abbas'ın oğlu Ali, günde bin kere secde ederdi. Ömer İbni Abdulaziz, secde ederken sergiyi kaldı*rıp alnını toprağa yapıştırırdı. Yûsuf İbni Esbât şöyle derdi: "Ey sağlıklı insanlar! Sağlık elde iken çokça secde edin. Ben bu hasta halimde, dünyadan sadece tam olarak rükû' ve secde edebilmeye arzu duyuyorum." Said İbni Cübeyr şöy*le derdi: "Ecelim geldiği zaman, sadece gönlümün istediği kadar secde edememiş olmaktan dolayı üzüleceğim." Ukbe İbni Müslim şöyle derdi: "Allah Teâlâ’nın kulundan en çok sevdiği şey, kulun O'na kavuşmayı istemesidir. O'nun kula en yakın olduğu an da secde anıdır."

  Kıyâmet gününde, azabın büyüklüğünü gören namaz*sızlar, Allah Teâlâ'ya yalvarıp merhamet dilerler. Bunun üze*rine kendisi onlara, "Öyleyse, bana secde edin, size merha*met edeyim!" der. Bunlar, secde etmeye çalışırlar, fakat bel*leri eğilmez. Odun gibi kalakalırlar. Bu olay şu âyetlerle ifa*de edilmiştir: "Durum ciddileştiği gün onlar secde etmeye davet edilirler. Fakat bunu yapamazlar. Ümitleri kesilir, göz*leri söner ve üzerlerine zillet çöker. Bunlar, secde edebildik*leri zaman da secde etmeye davet edilmişlerdi." (Kalem, 42, 43))

  Secde, ruhlara musallat olan kibri giderir, tevazuu öğ*retir. Ancak, secde sınırsız bir tevazu hali olduğu için, Al*lah Teâlâ'dan başkasına secde etmek caiz görülmemiştir. Çünkü Allah Teâlâ nazarında, hiçbir kul O'ndan başka hiç*bir kimseye sınırsız tevazu gösterebilecek kadar küçük de*ğildir. Bir kul, buna rağmen kendisini bu şekilde küçültür*se, artık onun Allah Teâlâ yanında bir yeri ve değeri kal*maz. Küfür de bu demektir. 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Yorum: Secdenin Fazileti


  Peygamberimiz Allah kendine secde eden kimsenin derecesini yükseltir sözünü hangi olayda söylemiştir


 4. Reklam

 5. 4
  Şem'a Özel Üye
  Şem'a
  Özel Üye

  Üye No: 677
  Mesaj Sayısı: 3,202
  Tecrübe Puanı: 34

  Yorum: Secdenin Fazileti


  Hz Fatıma' (r.anha) şahsında tüm ümmete tavsiye olarak

  Ebû Fatıma (ra) rivayet ediyor. Resulullah (s) şöyle buyurdular:

  Çok çok secde yapın. Çünkü Allah için bir defa secde eden her Müslümanı, Allah mutlaka o secdesi sayesinde Cennette bir derece yükseltir, bir günahını da siler.

  (Camiüssağir-1391)


+ Yorum Gönder