1. 1
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 4,918
  Tecrübe Puanı: 81
  Yer: Türkiye

  Allahın Bizlere Lütfü


  ALLAHIN BİZLERE LUTFU

  - Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm
  buyurdular ki: "Beş vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına, bir
  ramazan diğer ramazana hep kefârettirler. Büyük günah irtikab edilmedikçe
  aralarındaki günahları affettirirler."

  Müslim, Taharet 14, (223); Tirmizi, Salat 160, (214).

  - Yine Ebu Hureyre anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular
  ki:

  "Sabah namazını (cemaatle) kılan, Allah'ın garantisi altındadır. Sakın
  Allah, (ona verdiği garantisi sebebiyle) size bir ceza vermesin!"

  Rezin şunu ilave etti: "Kim bu garantiyi talep ederse onu elde eder ve bir
  daha da kaçırmaz."

  Tirmizi, Fiten 6, (2165).

  - Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm buyurdular ki:

  "Gece ve gündüzde birkısım melekler nöbetleşe aranızda bulunurlar. Bunlar
  sabah namazı ile ikindi namazında toplanırlar. Sonra sizi geceleyin takip
  eden melekler (hesabınızı vermek üzere huzu-u ilahiye) yükselir. Sizi çok
  iyi bilen Allah, bu meleklere sorar: "Kullarımı nasıl bıraktınız?"

  "Biz onları namaz kılıyorlarken bıraktık, biz onlara namaz kılarlarken
  vardık!" derler."

  Buhari, Mevakitu's-Salat 16, Bed'ü'l-Halk 6, Tevhid 23, 33; Müslim, Mesacid
  210, (632); Muvatta, Kâsru's-Salat 82, (1, 170); Nesai, Salat 21, (1, 240,
  241).

  - Ammâre İbnu Rueybe radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm buyurdular ki:

  "Güneşin doğmasından ve batmasından önce namaz kılan hiç kimse ateşe
  girmeyecektir. -Burada sabah ve ikindi namazları kastedilir-."

  Müslim, Mesacid 213, (634); Ebu Dâvud, Salât 9, (427); Nesâi, Salât 21, (1,
  241).

  - Muâz İbnu Enes el-Cüheni radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah
  aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Kim sabah namazından çıkınca, iki rek'atlik kuşluk namazını kılıncaya kadar
  hayırdan başka bir şey söylemeden namaz kıldığı yerde oturur beklerse, Allah
  onun günahlarını, denizin köpüğü kadar çok da olsa bağışlar."

  Ebu Davud, Salat 301, (1287).

  - Ümmü Habibe radıyallahu anha anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm
  buyurdular ki:

  "Kim hergün farzlar dışında oniki rek'at (nafile) kılarsa Allah onun için
  cennette mutlaka bir ev inşa eder."

  Ümmü Habibe der ki: "Bunu Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'dan işittiğim
  günden beri bu namazları terketmedim."

  Müslim, Müsafirin 103, (728); Ebu Davud, Salat 290, (1250); Tirmizi, Salat
  306, (415); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 66, (3, 261).

  - Zeyd İbnu Hâlid radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm buyurdular ki:

  "Kim güzelce abdest alır, sonra da iki rek'at namaz kılar ve namazında
  gaflete yer vermezse Allah, (seğâirden olan) geçmiş günahlarını mağfiret
  buyurur."

  Ebu Davud, Salât 162, (905).

  - Said İbnu'l-Müseyyeb rahimehullah anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm buyurdular ki:

  "Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı
  vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar."

  Muvatta, Salâtu'l-Cemâ'a 5, (1, 130).

  - Zeyd İbnu Sâbit radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm buyurdular ki:

  "Kişinin evindeki namazı, benim şu mescidimde kılacağı namazdan efdaldir;
  tabii ki farzlar hariç."

  Ebu Davud, Salat 205, (1044), 340, (1447); Tirmizi, Salat 331, (450);
  Muvatta, Salatu'l-Cemâ'a 4, (1, 130).

  - Abdülvahid İbni Ziyâd merhum, merfû olarak şunu rivayet etmiştir: "Kişinin
  çölde kılacağı namazı, tamamladığı takdirde cemaatle kılacağı namazdan
  efdaldir."

  Rezin tahric etmiştir. Hadis, Ebu Davud'da gelmiştir. Salat 49, (560).

  Ebu Davud bu hadisi, Ebu Saidi'l-Hudri'den kaydettiği şu hadisin arkasından
  rivayet eder: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cemaatle
  kılınan namaz yirmibeş namaza bedeldir. Kişi (cemaatle yolculuk sırasında)
  çölde kılar da rükû ve secdelerini tam yaparsa, o zaman (sevabı) elli
  misline ulaşır."

  - İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm
  buyurdular ki:

  "Cemaatle kılanan namaz münferid kılınan namazdan yirmiyedi derece
  üstündür." -"Yirmibeş derece" diye de rivayet edildi.-"

  Buhari, Ezan 30, 31; Müslim, Mesacid 249, (650); Muvatta, Cemâ'a 1; Tirmizi,
  Salat 161, (215); Nesai, İmamet 42. (2. 103).

  - Ebu'd-Derda radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm
  buyurdular ki:

  "Köyde olsun, kırda olsun üç kişi olur da orada cemaatle namaz kılınmazsa,
  şeytan onlara galebe çalmış demektir. Size cemaatle namaz kılmanızı tavsiye
  ederim."

  Ebu Davud, Salat 47, (547); Nesai, İmamet 48, (2, 106).

  Rezin şu ziyadede bulunmuştur: "Zira insanın kurdu şeytandır. Onu yalnız
  yakaladı mı yer."

  - Ebu Sa'iid radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm,
  namazı kılıp bitirdikten sonra bir adam gelip namaza durdu. Resûlullah
  aleyhissalâtu vesselâm: "Şununla namaza durup ticaret yapacak kimse yok mu?"
  buyurdular. Bunun üzerine bir adam kalkıp onunla (ona uyarak) namaz kıldı."

  Tirmizi, Salat 164, (220); Ebu Davud, Salat 56, (574).

  - Hz. Osman radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm
  buyurdular ki:

  "Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş
  gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş
  gibidir."

  Müslim, Mesacid 260, (656); Muvatta, Cema'at 7, (1, 132); Ebu Davud, Salat
  18, (555); Tirmizi, Salat 165, (221).

  - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm
  buyurdular ki:

  "Kim kırk gün, iftitah tekbirini kaçırmadan cemaatle namaz kılarsa,
  kendisine iki beraet yazılır; ateşten beraet, nifaktan beraet."

  Tirmizi, Salat 178, (241).

  - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm buyurdular ki:

  "İmam zamin, müezzin de mü'temendir. Allahım, insanlarımızı irşad et,
  müezzinlere de mağfiret buyur."

  Ebu Davud, Salat 32, (517); Tirmizi, Salat 153, (207).

  - Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm buyurdular ki:

  "Kişinin cemaatle kıldığı namaz, evinde ve işyerinde kıldığı namazından
  yirmibeş kat daha sevablıdır. Çünkü, güzelce abdest alır, mescide gider. Bu
  gidişte gayesi sadece ve sadece namazdır. Her adım atışında bir derece
  yükseltilir, günahından da bini dökülür. Namazını kılınca, namazgahında
  kıldığı müddetçe melekler ona mağfiret duasında bulunur ve: "Allahım ona
  mağfiret et, Allahım ona rahmet et, Allahım onun tevbesini kabul et" derler.
  Bu kimseye, orada eza vermedikçe, hadeste bulunmadıkça böyle devam eder."

  Ebu Hureyre radıyallahu anh'a: "Hadeste bulunması ne demek?" diye
  sorulmuştu: "Sesli veya sessiz yel bırakmadıkça!" diye açıkladı. "Sizden
  biri, namazı beklediği müddetçe namazdadır."

  Buhari, Ezan 30, Salat 87, Büyü 49; Müslim, Mesacid 246, (649); Muvatta,
  Taharet 33, (1, 33); Ebu Davud, Salat 49, (559); Tirmizi, Salat 423, (603).

  - Said İbnu'l-Müseyyeb rahimehullah anlatıyor: "Ensardan biri ölmek üzere
  idi. Dedi ki: "Size bir hadis rivayet edeceğim. Bunu da sadece sevap
  ümidiyle yapacağım. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ı işittim, şöyle
  buyurmuştu:

  "Biriniz abdest alır ve abdestini güzel yapar sonra da namaza giderse, sağ
  adımını her atışta, bu adım sebebiyle Allah mutlaka ona bir sevap yazar; sol
  adımını attıkça da her seferinde mutlaka bir günahını döker. -Öyleyse
  (mescide) yaklaşsın veya uzaklaşsın- mescide gelir ve cemaatle namazını
  kılarsa mağfirete mazhar olur. Mescide geldiğinde namazın birkaç rek'ati
  kılınmış; birkaç rek'ati kalmış ise yetiştiğini cemaatle kılıp,
  kaçırdıklarını da tamamlamışsa, keza mağfirete mazhar olur. Eğer mescide
  geldiğinde namazı kılınmış bulur ve tek başına tamamlarsa yine mağfirete
  mazhar olur."

  Ebu Davud, Salat 51, (563).

  - Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm
  buyurdular ki:

  "Kim evinden temizlenmiş olarak farz namaz için çıkarsa, onun ecri, tıpkı
  ihrama girmiş hacının ecri gibidir. Kim de kuşluk namazı için çıkar ve sırf
  bu maksadla yorulursa onun ücreti de umre yapanın ücreti gibidir. Namaz
  kıldıktan sonra araya lağv (dünyevi kelam) sokmadan kılınan iknici namaz,
  İlliyyin (denen cennetin yüce makamın)da yazılıdır."

  Ebu Davud, Salat 49, (558).

  - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Beni Selime yurtlarını bırakarak
  Mescid-i Nebeviye yakın bir yere gelip yerleşmek istediler. (Durumdan
  haberdar olan) Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:

  "(Yürüdüğünüz zamanki) adımların sevabını hesaba katmıyor musunuz?" dedi.
  Bunun üzerine yerlerinde kaldılar."

  Buhari, Fezailu'l-Medine 11, Ezan 33.

  - Hz. Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm
  buyurdular ki:

  "Karanlıkta mescide gidenlere Kıyamet günü tam bir nura kavuşacaklarını
  müjdele!"

  Ebu Davud, Salat 50, (561); Tirmizi, Salat 165, (223)

  İlgili Yazılar

 2. 2
  rana Aciz Kul
  rana
  Aciz Kul

  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 2,282
  Tecrübe Puanı: 36
  Yer: Almanya

  --->: Allahin Bİzlere Lutfu


  Allah c.c. razi olsun gercekden ne güzel bir hediye Rabbim hakkini verenlerden eylesin


 3. 3
  MaviDefence Üye
  MaviDefence
  Üye

  Üye No: 83026
  Mesaj Sayısı: 4
  Tecrübe Puanı: 2

  Yanıt: Allahin Bİzlere Lutfu


  Ben bir şeyi merak ediyorum. Her ibadette böyle bir çok yarar var. Biz bu yararları bilmesek bile namaz kılınca bu yararlara mazhar olur muyuz ? Yoksa bunu bilerek mi namazımızı kılmalıyız ?


 4. Reklam

 5. 4
  Hasan Üye
  Hasan
  Üye

  Üye No: 107370
  Mesaj Sayısı: 81
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Allahin Bİzlere Lutfu


  Allahın bize lütfu namaz ibadetidir


+ Yorum Gönder