1. 1
  greenmushroom Üye
  greenmushroom
  Üye

  Üye No: 95
  Mesaj Sayısı: 130
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 43

  Allah'a (cc) Huşu ile Namaz Kılmak !


  HUŞÛ

  “Allah”ı bilenin hâlidir, “huşû”!.

  HUŞÛ,ALLAH İNDİNDE HİÇLİĞİNİ FARKETMEKTİR

  Sen kendi varlığının ve bütün bu varlığın HİÇ olduğunu anlayıp idrak ettiğin zaman yaşadığın hâli adı: HUŞÛdur.
  “Allah’tan ancak Alim olanlar haşyet duyarlar” âyeti işte buna işaret eder.
  Dolayısıyla Allah korkulacak ötedeki bir Tanrı değil , kendisinden haşyet duyacak Vahid’ül Ahaddır!

  “HUŞÛ” OLMAZSA, Mİ’RÂC OLMAZ!
  Önce sizin de duymuş olabileceğiniz iki ayete işaret edelim;
  “VAY HÂLİNE O NAMAZI ED EDENLERİN Kİ, NAMAZIN ANLAMININ FARKINDA DEĞİLDİRLER “ (107-4/5)
  “ONLAR NAMAZDA HUŞÛ İÇİNDEDİRLER” (23-2)
  “HUŞÛ” kesinlikle bilelim ki “KORKU” değildir!
  “ALLAH” azâmetini farkeden insanın, bu sonsuz yücelik yanında kendi “hiç”liğini farketmesi; ve bunun sonucunda da hissettikleridir “HUŞÛ”!.
  Bu âyetlerin anlamlarını yeterince anlayamayanlar, “sen namazda dünyadan yeteri kadar arınamıyorsun, Allah’a yönelmiyorsun, dolayısıyla namazın kabul değildir; gibi hükümler verirler...
  Oysa bu yorum, bu anlayış tamamen yanlıştır!. Çünkü namaz, birinci derecesinde söylediğim gibi, kılınma şekliyle, senin ölümötesi azaptan cehennemden korunman için gerekli olan enerjiyi sağlayacaktır.
  Burada “huşû olmazsa, olmaz” denmesi, “Mi’râc olmaz” anlaminadır!. “Allah’a vusûl olmaz”, anlaminadır!.

  HUŞÛ, HER AN YAŞANABİLİR!

  Huşû”; erişilen bir idrâk, edinilen bir müşahedenin sonucudur.
  “Huşû “ namaza mahsus değildir, her an yaşanabilir; dolayısıyla da namazı kapsamina alır...
  "Allah"ı bilenin hâlidir "huşû"...
  (Yazarı : Ahmed Hulûsi)
  İlgili Yazılar

 2. 2
  Zenan Üye
  Zenan
  Üye

  Üye No: 47453
  Mesaj Sayısı: 56
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: Allh C.c HuŞÛ İle Namaz Kilmak !


  Allah razı olsun, Rabbim ibadetlerimizi husu icinde eda edenlerden eylesin
  sanirim yanlis bölümde konu :)


 3. 3
  cansevdam Üye
  cansevdam
  Üye

  Üye No: 47495
  Mesaj Sayısı: 6
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 34
  Yer: MALATYA

  --->: Allh C.c HuŞÛ İle Namaz Kilmak !


  allah razı olsn


 4. Reklam

 5. 4
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  Cevap: Allah'a (cc) Huşu ile Namaz Kılmak !


  Müminlerin Namazda Güzel Hasletleri (HUŞU)

  1- Müminler muhakkak kurtuluşa er­mişlerdir.2- Onlar öyle müminlerdir ki, namazla­rında huşu içerisindedirler.
  Belagat:

  "Öyle müminler ki onlar namazlarında huşu içindedirler", "Onlar ki boş sözlerden yüz çevirirler." ayetleri özlü ifadeden sonraki tafsilattır."el-Müminûn", "hâşiûn", "fâilûn", "hâfizûn" "el-âdûn" kelimeleri arasında zorlamasız ve gayet hoş bir seci sanatı vardır."el-Vârisûn" (varisler) kelimesi amellerinden dolayı Firdevs cennetine hak kazanmaları hususunda istiare edilmiştir.[4]


  Nüzul Sebebi

  "Öyle müminler ki, namazlarında huşu içerisindedirler." 2. ayeti ile ilgili rivayet olunmuştur ki, Peygamberimiz (s.a.) gözünü semaya dikerek namaz kı­lardı. Bu ayet inince gözünü secde ettiği yere dikerek namaz kılmaya başladı. Efendimiz (s.a.) namazda sakalıyla oynayan bir adam gördü. Buyurdu ki: "Eğer bunun kalbi huşu dolu olsaydı azaları da huşu ile dolardı."[6]Hakim'in Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayetine göre Rasulullah (s.a.) namaz kılarken gözünü semaya dikerdi. Bunun üzerine: "Öyle müminler ki namazla­rında huşu içerisindedirler." ayeti indi. Peygamberimiz (s.a.) de başını önüne indirdi.Merduveyh bu hadisi: "Namazda sağa-sola (başka tarafa) bakardı." şeklin­de rivayet etmiş, Said b. Mansur da İbni Sirin'den mürsel olarak: "Gözünü çe­virirdi, onun üzerine bu ayet nazil oldu." ifadesiyle rivayet etmiştir. İbni Ebî Hatim de İbni Şîrînden mürsel olarak: "Sahabe namazda gözlerini semaya di­kerlerdi, bunun üzerine bu ayet indi" rivayetini zikretmiştir.[7]


  Açıklaması / Tefsiri

  Allah Tealâ şu yedi sıfatı taşıyan müminlerin kurtuluşa ve kazanca nail olacaklarını müjdelemekte, aynı zamanda onlar hakkında bu hükmü vermek­tedir:
  1- "Müminler muhakkak kurtuluşa ermişlerdir." Onlar iman sıfatını, yani Allah'ı, Rasulünü ve ahiret gününü tasdik etme sıfatını taşımaları sebebiyle kazançlı çıkmışlar ve gerçek mutluluğa ermişlerdir.
  2- "Onlar öyle müminlerdir ki, namazlarında huşu sahibidirler." Yani Al­lah korkusu ve sükûnet içindedirler. Huşu, kalbin ürpermesidir. Bu da korku ile ve vücut azalarının gayet sakin olmasıyla birlikte Allah'a boyun eğmek, Onun huzurunda kulluk zilletini hissetmek demektir.Hasan-ı Basrî diyor ki: Onların huşuları kalplerinde idi. Bundan dolayı gözlerini harama kapadılar ve alçakgönüllü, mütevazi oldular.Namazda huşuyu kalbini tamamen namaza veren, namazda iken onun dı­şındaki bütün işler bırakıp tamamen namazla meşgul olan, namazı başka şeylere tercih eden kişi elde edebilir. Bu durumda o kişide gönül rahatlığı ve göz aydınlığı olur.Nitekim Peygamberimiz (s.a.) İmam Ahmed ve Nesaî'nin Hz. Enes'ten r.a.) rivayet ettiği hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar: "Bana güzel koku ve kadın sevdirildi. Namaz benim göz nurum kılındı."Yine İmam Ahmed'in Eşlem kabilesinden olan bir zattan rivayetine göre, Peygamberimiz (s.a.) "Ya Bilâl!Namazla -namaza davet etmekle- bizi rahatlat." Duyurdu.Huşu namazın manalarını düşünmek, Allah Tealâ'ya yakarmak, Allah'ı hatırlamak, O'nun tehdidinden korkmak, Kur'anın ayetlerini ince düşünmek • e anlamaya çalışmaktır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Onlar Kuranı hiç dü­şünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinde kilitler mi var?" (Muhammed, 47/24).Bu durumda kul genellikle şeytanın vesveselerinden, namaz kılanı nama­zından alıkoyma ve düşüncesini meşgul etme çabalarından kurtulur. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Gafillerden olma." (A'raf, 7/205).Fakat alimlerin çoğunluğu yükümlülük borcundan kurtulmak için namaz­da huşuyu şart koşmamışlardır. Huşu sadece Allah katında sevabın elde edil­mesi için şarttır.


  Ayetlerden Çıkan Hüküm Ve Hikmetler

  Bu ayetler, cennetlerdeki yüksek Firdevs makamında ebedî kalmaya vesi­le olan bu amelleri yerine getirmenin ve şu yedi sıfatı taşımanın vacip olduğu­na işaret etmektedir:
  1- İman: Allah'ı, peygamberlerini ve ahiret gününü tasdik etmek.
  2- Namazda huşu sahibi olmak: Huşu, Allah için boyun eğip teslim olmak ve Allah'tan korkmaktır. Bunun yeri kalptir. Kalp huşu sahibi olur ürperirse azaların tamamı da ona uyarak huşu içinde olur. Zira kalp bütün azaların me­likidir.Tirmizî'nin Ebu Zer'den (r.a.) rivayet ettiğine göre Peygamberimiz (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz namaza kalktığı zaman rahmet ona yönelir. (Namazda iken) Sakın yerdeki çakıl taşlarını hareket ettirmesin." Sükûnet hu­zurun delili, zihnin uyanıklığa ve Allah Tealâ'ya doğru yönelmektir. Namazın özü budur ve namazdan beklenen asıl gaye de bununla gerçekleşir.Doğru olan bir görüşe göre bu, namazın farzlarındandır. Namazın kabulü­nün ve Allah Tealâ'nm sevabını elde etmenin temel esasıdır.


 6. 5
  yasemin Mum Ve Merhem Olabilmek..
  yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..

  Üye No: 104691
  Mesaj Sayısı: 956
  Tecrübe Puanı: 10
  Yer: Allah'ıma Seferdeyim..

  "Huşû”; erişilen bir idrâk, edinilen bir müşahedenin sonucudur.

  "Allah"ı bilenin hâlidir "huşû" ..
  Harika anlatılmış , ötesi yok


+ Yorum Gönder