1. 1
  LeoparGS Üye
  LeoparGS
  Üye

  Üye No: 26
  Mesaj Sayısı: 852
  Tecrübe Puanı: 15
  Yer: İstanbul

  Sahabenin Namaz Aşkı


  Sahabenin Namaz Aşkı  Ashab-ı Kiram'ın (Sahabelerin) Namazı
  Osman ERSAN Fudayl bin İyâz -radıyallahü anh- şöyle anlatır:

  "Ashab-ı Kiram (Allah onlardan razı olsun), sabaha girdikler zaman saçları dağınık, renkleri sararmış bir şekilde bulunurlardı. Geceyi secde edici, rükû edici olarak geçirirlerdi. Bazen uzun müddet kıyamda kalırlar, bazen de uzun müddet secdeye kapanırlardı. Aziz ve Celil olan Allah'ı andıkları zaman, rüzgarlı bir günde ağaç sallanır gibi sallanırlar; gözlerinden, elbiselerini ıslatıncaya ve yerde abdest suyu ölçüsünde eser bırakıncaya kadar yaş boşanırdı. Sabah olunca yüzlerine yağ sürerler, gözlerine sürme çekerler; halk içinde sanki geceyi hep uykuyla geçirmiş gibi çıkarlardı.
  Sahabe-i Kiram, namaza durdukları zaman kendilerini Allah korkusu ve azameti kaplardı. Hazret-i Hasan -radıyallahü anh-, abdest alırken rengi değişirdi. Biri:
  "- Niye böyle oluyorsun?" diye sorunca Hazret-i Hasan -radıyallahü anh-:
  " Azametli, mutlak kudret sahibi, her istediğini derhal yapan bir sultanın huzuruna dikilme zamanı gelmiştir.
  *
  Hz. Ali (r.a)'nin savaşta vücuduna saplanan okun namaz kılarken çıkarılması olayı meşhurdur. Nitekim bir keresinde baldırına bir ok saplanmıştı. Çıkarmak için uğraşılmış da çıkarılamamıştı, çok acı veri veriyordu. Hz. Ali'inin namaza durmasına ve okun bu ara da çıkarılmasına karar verildi. Nafile Namaz kılmaya başlayan Hz.Ali secdeye kapanınca, oku kuvvetle çektiler ve çıkardılar. Namazı bitirince etrafına bakınarak "oku çıkardınız mı?" diye soran Hz. Ali'ye Oradakiler çoktan çıkardık dediler.
  Hazret-i Ebû Bekir -radıyallahü anh- namazını hûşu ve kalp huzuru ile kılardı. Öyle ki namazda duruşları esnasında adeta bir cansız direk gibiydi.
  Mücahit -radıyallahü anh-, Hazret-i Ebû Bekir ve Abdullah bin Zübeyr -radıyallahü anhüma-'nın namaz kılışlarını şöyle anlatıyor:
  "Onlar namaz kılarken, sanki bir direk gibi hareketsiz dururlardı."
  Misver b. Mahreme diyor ki:
  Ömer bin Hattab hançerlendikten sonra yanına geldim. Oradakilere:
  "-Durumu nasıl?" dedim.
  "-Gördüğün gibi." diye cevap verdiler.
  "Namazı hatırlatarak onu uyandırın namazdan daha önemli dahi olsa, başka bir şeyi hatırlatarak onu uyandıramazsınız."dedim.
  "-Ey müminlerin emiri! Namaz vakti geldi."dediler.
  "-Ha! Peki kalkayım."dedi.
  İslam'da namazı terk edenin durumunu düşündü. Yarasından kan aka aka namazını kıldı. (Teberani, Hayatü's sahabe)
  *
  Hz Osman -radıyallahü anh-, bir suikast sonucu hançerle yaralandıktan sonra , sürekli kan kaybetmeye başladı. Ve komaya girdi. Bu durumda dahi namaz vakti geldiği söylenince kendine gelmiş namazını kılmış ve şöyle demişti:
  "-Namazı terk edenin İslam'da yeri yoktur."
  Hz Osman -radıyallahü anh- bütün geceyi uyanık geçirir ve bir rekatta tüm Ku'an'ı kerimi hatmettiği olurdu. Hz. Ali -radıyallahü anh-'ın namaz vakti gelince, vücudu titremeye başlar ve yüzü sararırdı. Sebebini soranlara şöyle derdi:
  "Yerle göğün kaldıramadığı, dağların taşımaktan aciz kaldığı bir emaneti eda etme zamanı gelmiştir. Onu kusursuz olarak yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım bilemiyorum.
  Sâbit -radıyallahü anh- diyor ki:
  "Zübeyr oğlu Abdullah namaz kılarken, sanki ayakta dikili bir ağaç gibi dururdu. Kendini namaza öyle verirdi."
  Başka bir Zât şöyle diyor:
  İbn-i Zübeyr secdeyi öyle uzun ve hareketsiz yapardı ki, kuşlar gelir, omzuna konardı. Bazen de öyle rükû ederdi ki, bütün gece rükû ile geçerdi. Bazen de secdeyi uzatır, butün geceyi secde ile geçirirdi.
  İbn-i Zübeyr Hazretleri, yapılan bir saldırıda evde namaz kılıyordu. Atılan şey mescidin kapısına çarptı. Duvardan sıçrayan bir parça da İbn-i Zübeyr -radıyallahü anh- 'ın boğazı ile sakalı arasına çarptı. Buna rağmen o, ne namazını bozdu, ne rükû ve secdesini kısalttı. Bir keresinde namaz kılarken, Haşim isimli oğlu yanında yatıyordu. Tavandan bir yılan atıldı, oğluna sarıldı. Çocuk feryat etmeye başladı. Ev halkı yetiştiler bir gürültü koptu, yılanı öldürdüler. İbn-i Zübeyr namazını sükunetle kılmaya devam etti. Selam verdikten sonra :
  "-Gürültüye benzer bir şey işittim, neydi o?" buyurdu. Hanımı:
  "-Allah sana acısın! Çocuğun ölüyordu. Senin haberin olmadı mı?" dedi.
  Buna karşılık İbn-i Zübeyr Hazretleri şöyle cevap verdi: "-Allah hayrını versin! Eğer namazda başka bir şeyle ilgilenseydim, namaz nerede kalırdı?"
  *
  Bir sabah erkenden O büyük îmânlı Sahâbînin zincirlerini çözüp, zindandan çıkardılar. Mekke dışında Ten'im denilen yere götürdüler. Çünkü bütün mel'anetlerini, orada yapmayı âdet edinmişlerdi.
  Bu iki Allah ve Resûlullah dostu ise, heyecanlı değildiler. Yolda karşılaşıp görüşen bu iki Sahâbî kucaklaşarak birbirlerine uğradıkları belâya sabretmelerini tavsiye ettiler.
  Az sonra bir müşrik bağırdı:
  - Ey Hubeyb! Sen bizim babamızı, Hâris bin Âmir'i öldürdün. Bugün onun intikamını senden alacağız. Ölmeden önce bir isteğin var mı?
  Hubeyb bin Adiy gâyet sâkin, şunları söyledi:
  - Yaşatan ve öldüren ve öldükten sonra gene diriltecek olan, yalnız Cenâb-ı Allahtır.. O'na binlerce hamd olsun.
  Darağacında namaz
  Müşrikler hayretle tekrar sordular:
  - Ölmeden önce son bir arzun yok mudur?
  - Beni bırakınız iki rekât namaz kılayım...
  - Kıl orada.
  Elleri ve ayakları çözülen Hz. Hubeyb, hemen namaza durup, büyük bir sükûnet içinde huşû' ile iki rekât namaz kıldı. Cenâbı Hakka son duâlarını yaptı.
  Toplanan müşrikler, kadınlar, çocuklar heyecanla onu seyrediyorlardı. Namazını bitirdikten sonra
  - Vallahi eğer ölümden korkarak namazı uzattığımı zannetmeyecek olsaydınız, namazı uzatırdım ve daha çok kılardım, dedi.
  Böylece idam edilirken iki rekât namazı ilk kılan, âdet ve sünnet olmasına sebep olan Hubeyb bin Adiy'dir. Peygamber efendimiz, onun idam edilirken iki rekât namaz kıldığını işitince bu hareketini yerinde ve uygun bulmuştur.

  Kaynak: Osman ERSAN, Gözümün Nûru Namaz, Erkam Yayınları

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Şema Moderatör
  Şema
  Moderatör

  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 5,721
  Tecrübe Puanı: 67

  --->: Sahabenin Namaz Aşkı


  Alıntı
  Hz Osman -radıyallahü anh-, bir suikast sonucu hançerle yaralandıktan sonra , sürekli kan kaybetmeye başladı Ve komaya girdi Bu durumda dahi namaz vakti geldiği söylenince kendine gelmiş namazını kılmış ve şöyle demişti:
  "-Namazı terk edenin İslam'da yeri yoktur"
  men la salate leh, la dine leh:) namazı olmayanın dini yoktur.


 3. 3
  malik eşter Üye
  malik eşter
  Üye

  Üye No: 1249
  Mesaj Sayısı: 106
  Tecrübe Puanı: 4

  --->: Sahabenin Namaz Aşkı


  Bismillahirrahmanirrahim.

  Paylaşımın için Rabbimiz razı olsun LeoparGS, çok güzel bir hatırlatma,

  Namaz; taraf olmaktır, Tarafını belli etmektir., Safını belli etmektir. Bir haykırıştır, Tüm Alemlere!!!!

  selam ve dua ile...


 4. Reklam

 5. 4
  LeoparGS Üye
  LeoparGS
  Üye

  Üye No: 26
  Mesaj Sayısı: 852
  Tecrübe Puanı: 15
  Yer: İstanbul

  --->: Sahabenin Namaz Aşkı


  Allah celle celaluhu razı olsun değerli katkılarınız için Şem'a ve malik eşter teşekkür ederim


 6. 5
  Hükümdar Ehl-i sünnet
  Hükümdar
  Ehl-i sünnet

  Üye No: 44640
  Mesaj Sayısı: 235
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 35

  Her namaz kılarken okunur Kur'an
  Şeytanlar kahrolur, nurlanır iman
  En üstün ameli eda edersin
  Sabah namazını kıldığın zaman

  Her namaz vaktinde okunur ezan
  Melekler imrenir mümine o an
  Sıratı geçersin ayak kaymadan
  Öğle namazını kıldığın zaman

  İkindi vaktinde çok olur gufran
  Hiç geciktirmeden kılmalı aman
  Günahları birer birer dökersin
  İkindi namazın kıldığın zaman

  Bütün engelleri aşıp geçersin
  Kevser havuzundan elbet içersin
  Dünyadan iman ile göçersin
  Akşam namazını kıldığın zaman

  Geceleyin mükâfatlar serilir
  Gayet yüksek dereceye erilir
  Hesap defterlerin sağdan verilir
  Yatsı namazını kıldığın zaman

  Her derdin ilacı beş vakit namaz
  Sakın Hak emrine etme itiraz
  Yüce Allah seni ateşe atmaz
  Beş vakit namazı kıldığın zaman

  Allah razı olsun 7. 6
  LeoparGS Üye
  LeoparGS
  Üye

  Üye No: 26
  Mesaj Sayısı: 852
  Tecrübe Puanı: 15
  Yer: İstanbul

  Allah cc sizdende razı olsun
  Hükümdar kardeşim katkınız için teşekkürler 8. 7
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  buradan şunu da anlayabiliriz kan akması abdesti bozmuyor. çünkü namaza devam etmişler.


+ Yorum Gönder