1. 1
  ashaf Üye
  ashaf
  Üye

  Üye No: 48006
  Mesaj Sayısı: 29
  Tecrübe Puanı: 2

  Namazın faziletleri


  Namazın Önemi ve Fazileti

  1- Bilindiği gibi Yüce Allah'ı tevhid (bir kabul etmek) Onun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek farz olan en büyük bir görevdir Bundan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi namazdır Namaz imanın alametidir kalbin nurudur ruhun kuvvetidir mü'minin miracıdır Mü'min bu namaz sayesinde Yüce Allah'ın manevî huzuruna yükselir Yüce Allah'a yalvararak manevî yakınlığa erer Mü'min için ne yüksek bir şeref!

  Bütün hak dinler insanlara namaz kılmalarını emretmişlerdir Bizim sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz de peygamber olarak gönderilişlerinden itibaren namaz kılmakla yükümlü olmuştur Ancak o zaman güneşin doğuşundan ve batışından sonra olmak üzere günde iki defa namaz kılınıyordu Sonra Miraç gecesinde beş vakit namaz farz olmuştur Hazreti Peygamber'in miracı ise sahih kabul edilen rivayete göre Medine'ye hicretlerinden on sekiz ay önce Receb ayının yirmiyedinci gecesinde olmuştur

  2- Kur'an-ı Kerîm'de ve hadîs-i şeriflerde namaza dair birçok emirler ve öğütler vardır Bütün bunlar İslam dininde namaza ne kadar büyük önem verildiğini gösterir Bir ayet-i kerîmenin anlamı şöyledir:

  "Ey Resulüm! Sana vahy olunan Kur'an ayetlerini güzelce oku ve namazı gereği üzere kıl Gerçekten namaz edeb ve namusa uygun olmayan şeylerden çirkin görülen işlerden alıkor Her halde Yüce Allah'ı zikretmek her ibadetten daha büyüktür Yüce Allah bütün yaptıklarınızı bilir"

  Namaz ibadeti ise en büyük zikirdir

  Diğer bir ayet-i kerîmenin anlamı şöyledir:

  "Namazı gereği üzere yerine getiriniz zekatı yeriniz Nefisleriniz için hayır olarak önceden ne gönderirseniz onu Yüce Allah yanında (sevab olarak) bulursunuz; asla kaybolmaz Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görür"

  Bir hadîs-i şerîfde:

  "Namaz dinin direğidir" buyurulmuştur

  Diğer bir hadîs-i şerîfin anlamı şöyle: "Namaz kişinin kalbinde bir nurdur; artık sizden içini aydınlatmak dileyen kalbindeki nurunu artırmaya çalışsın"

  İşte bütün bu mübarek ayetlerle hadîs-i şerifler namazın Yüce Allah yanında ne kadar büyük ve makbul bir ibadet olduğunu göstermeye yeterlidir

  3- Gerçek şu ki namaz çok mukaddes bir ibadettir Namazın faziletlerine nihayet yoktur Namaz aklı yerinde olan ve büluğ çağına ermiş bulunan her müslüman için belli vakitlerde yapılması gereken şerefi yüksek farz bir görevdir Bu önemli farzı yerine getirenler Yüce Allah'ın pek büyük ikram ve ihsanlarına kavuşacaklardır Bunu kasden terk edenler de azabı çok şiddetli olan Allah'ın acıklı cezasını çekeceklerdir

  Müslümanlar henüz yedi yaşına girmiş çocuklarını namaza alıştırmakla görevlidirler Bu çocuklara ana-babaları ve yetiştiricileri namaz kılmalarını öğretir ve yaptırırlar On yaşına bastığı halde namaz kılmayan çocuğa velisi üç tokattan ziyade olmamak üzere hafifçe el ile vurur

  4- İnsan bir düşünmeli her an Yüce Allah'ın sayısız nimet ve ihsanlarına kavuşmaktadır Öyle ikramı bol merhameti geniş olan yaratıcımızın tükenmeyen lütuflarına karşı teşekkürde bulunmak gerekmez mi?

  İşte insan namaz yolu ile şükür borcunu ödemeye yaratıcısının lütuf ve nimetlerini tatlı bir dil ile anarak kulluk görevini yerine getirmeye çalışmış olur Bu bakımdan: "Namaz şükrün bütün çeşitlerini bir araya toplar" denilmiştir

  Bununla beraber namaz ruhu temizleyen kalbi aydınlatan imanı yüksek duygulardan haberdar eden insanı kötülüklerden alıkoyan insanı hayırlara düşünceye tevazu ve intizama götüren en güzel bir ibadettir

  İnsan namaz sayesinde nice günahlardan kurtulur ve Yüce Allah'ın nice ihsan ve ikramlarına kavuşur

  Namaz manevî hayattan başka maddî hayata da canlılık verir İnsanın temizliğine sağlığına ve intizamla hareket etmesine sebeb olur

  5- Sonuç: Namazın meşru kılınmasındaki hikmetler ve yararlar her türlü düşüncenin üstündedir Fakat bir müslüman namazını yalnız Yüce Allah'ın rızası için kılar yalnız yaratıcısına şükür ve saygı için kılar Namazın insana yararı olmadığı düşünülse dahi yine bunu bir kul görevi bilerek sadece Allah'ın emrine uymak için yerine getirmeye çalışır Bu kutsal görevin yerini hiç bir şeyin tutamayacağını kesinlikle bilir Namaza harcayacağı dakikaları hayatının en mutlu ve neş'eli zamanı olarak kabul eder

  Doğrusu geçici hayatın son bulmayacak birçok kazançları ancak namaz sayesinde elde edilir Namaza ayrılan saatler sonsuzluk aleminin tükenmez mutluluk günlerini hazırlamış olur

  Bu çok mübarek ve pek feyizli ibadete gereği üzere devam edenlere müjdeler olsun!

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,921
  Tecrübe Puanı: 189

  Cevap: namazın faziletleri


  Namazın Fazileti


  Namaz; Kitab, Sünnet ve İcma-i ümmet ile sabittir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de "namazı kılınız"[3]
  "Namaz mü'minlerin üzerine vakitleri belli bir farz olmuştur"[4] buyurur.
  Namazın farz oluşuna delâlet eden bir çok hadisten biri Kütüb-ü Sitte' nin tamamında yer alan ve İbn Abbâs'tan rivayet edilen şu hadistir:
  "Resûlullâh (sallellahu aleyhi vesellem) Mûaz'ı Yemen'e gönderirken şöyle buyurdu:
  Sen Ehl-i Kitap olan bir kavme varacaksın. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğumu tasdike davet et. Eğer bunda sana itaat ederlerse, Allah'ın onlara her gün beş vakit namazı farz kıldığını bildir..."[5]
  Namazın farz olduğunda icmâ vardır. İnkâr eden kâfir olur.[6]
  _________________
  [3] el-Bakara (2), 43.

  [4] en-Nisâ (4); 103.

  [5] Buhârî, zekât 1, 63; Müslim, iman 29; Ebû Dâvûd, zekât 5; Nesâî, zekât 46; Tirmizî, zekât 6; Ibn Mâce, zekât 1; Ahmed b. Hanbel, 1,232.

  [6] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi,Şamil Yayınları: 2/112.


 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: namazın faziletleri


  Öncelikle selammmm getiriyorumm
  Namazın Önemi ve Fazileti


 4. Reklam

 5. 4
  miyal Üye
  miyal
  Üye

  Üye No: 94275
  Mesaj Sayısı: 21
  Tecrübe Puanı: 1
  Yer: dünya

  Cevap: namazın faziletleri


  şeytan secde etmediği için bir müminin secdeye kapanmasında çığlıklar atar ve ağlarmış.ve müminin namaz kılmasımnı engellemek çeşitli oyunlar yapardur şimdi kılma daha vakit var diye vesvese vere vere vakti geçirttirir. eğer bunu yapamazsa namazda musallat olur aklına dünyevi düşünceler gelmesini sağlar onu da yapamazsa sağa bak sola bak diye vesvese verir eğer onu da yapamazsa namazda müminin burnuna üfler ve esnemesini salar ve mümin ağzını sağ eliyle kapatmazsa melun şeytanın askerleri kişinin içine girer ve içine dünya ve mal sevgisi sokarmış. ey mümin kardeşlerimnamazınızı huşu içinde kul gii kılmaya gayret edelim allah korusun yoksa yorgunluğumuz yanımızda kar kalır.hz. hüseyin namaz kılarken cehennemi sol yanıma alıyorum arkama ölüm meleğiniayaklarımlada sırat köprüsündeymişim gibi namazımı kılıyorum buyyurmuş.rabbim peygamberimiz (sas) ahlakıyla ahlaklandırsın bizleri inşallah...


 6. 5
  tek65 Üye
  tek65
  Üye

  Üye No: 48216
  Mesaj Sayısı: 13
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 44
  Yer: ahiret baba

  amin ALLAH razı olsun


 7. 6
  mailmanyqwlk Emekli
  mailmanyqwlk
  Emekli

  Üye No: 96731
  Mesaj Sayısı: 3
  Tecrübe Puanı: 0

  Namazın Önemi ve Fazileti hakkında bilgi


 8. 7
  Zeyd Yep Yeni Üye
  Zeyd
  Yep Yeni Üye

  Üye No: 101447
  Mesaj Sayısı: 16
  Tecrübe Puanı: 1
  Yer: Hatay

  Namaz ibadetlerin en faziletlisidir. Peygamber’imiz (sallallahü aleyhi vessellem) buyuruyor ki:

  “Hiç bir kula kıldığı iki rekat namaz için verilen izinden daha değerli bir bağış verilmiş değildir.” Tirmizi, 5/176; Ahmet b. Hanbel, el-müsned, 5/268; İbnu Ebi Şeybe, et- Tebarani, el-Mu’cemu’l Kebir, 8/151.

  Muhammed İbni Şirin (r.a) buyurur ki; “İki rekat namazla cennet arasında tercih kullanmak durumunda kalsam, iki rekat namazı Cennete tercih ederim. Çünkü iki rekat namazda Allah Teala ‘nın rızası, cennette ise benim hoşnutluğum bahis mevzuudur.”

  Bildirildiğine göre Allah Teala yedi kat gökleri yaratınca melekler ile doldurdu ve hiç bir an ara vermeksizin onları namaz kılarak ibadet etmeye memur kıldı. Her gök halkına bir türlü ibâdet emretti: Birinci semâdakilere Sûr’a üfleninceye kadar ayakta dikilmeyi, bazı semâ ehline rüku’u, bazılarına secdeyi, diğer bazılarına da O’nun heybeti karşısında kanatlarını yere sererek ibadet etmeyi, emir buyurdu. illiyyûn Melekleri ile Arş Melekleri Arş’ın etrafında dolanarak Allah Teala ‘yı hamd ile tesbih ederler, yeryüzündekiler hesabına O’ndan afv dilerler.

  Allah Teala bütün bunları mü’minlere ikram olmak üzere bir namazda toplamıştır. Tâ ki gök halkının ibadetlerinin hepsinden, içinde birer numune bulunsun. Ayrıca namazda Kur-ân´i Kerim okumayı ilâve etti ve kullardan da bu ibâdete şükretmeyi istedi, bu şükür, namazı, şartları ve ölçüleri nispetince kılmakla yerine getirilebilir.+ Yorum Gönder